Podręczny wykaz: Sterowanie dostępem do swoich informacji o obecności

Program Office Communicator zawiera mechanizm poziomów dostępu umożliwiający kontrolowanie wyświetlania informacji o obecności innym osobom. Na przykład: zapewne masz krótką listę współpracowników, którym chcesz podać swój numer telefonu komórkowego. Aby udostępnić numer telefonu komórkowego kontaktowi, nadaj mu poziom dostępu Zespół lub Osobisty. Poniższa tabela zawiera zestawienie poziomów dostępu używanych w programie Communicator oraz atrybutów obecności widocznych na każdym poziomie.

To control access to your presence information, Communicator provides access levels.

Opcja

Procedura

Przejść do widoku poziomów dostępu

Kliknij przycisk Zmień widok i wybierz polecenie Poziomy dostępu.

Zmienić poziom dostępu osoby

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu, wybierz polecenie Zmień poziom dostępu i zaznacz żądany poziom. Jeśli lista kontaktów jest wyświetlana z podziałem na poziomy dostępu, możesz również przeciągnąć kontakt na odpowiedni poziom dostępu.

Zablokować możliwość kontaktu wybranej osobie

Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu, kliknij polecenie Zmień poziom dostępu i zaznacz poziom Zablokowany.

Utworzyć listę kontaktów, które mogą Ci przerywać pracę

Przejdź do widoku poziomów dostępu, a następnie przeciągnij kontakty, które mogą Ci przerywać pracę, gdy masz ustawiony tryb obecności Nie przeszkadzać do poziomu dostępu Zespół.

< Wstecz | Dalej >

Slajd 3 z 11

Każdy kontakt programu Communicator, także Ty, ma pełny zestaw atrybutów obecności opisujących dostępność, aktywność i chęć komunikowania się z otoczeniem. Atrybuty obecności obejmują także informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, notatki osobiste i lokalizację. Ilość oraz rodzaj informacji obecności, które możesz udostępnić innym osobom są kontrolowane przez poziomy dostępu. Jeśli na przykład przypiszesz kontaktowi poziom dostępu Zespół, ten kontakt będzie miał dostęp do Twojego numeru telefonu komórkowego, informacji kalendarza „wolny lub zajęty” oraz do Twojej lokalizacji, zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.

Atrybuty obecności i poziomów dostępu    

Atrybut

Blokowanie

Publiczny

Firma

Zespół

Osobisty

Obecność w trybie offline

Obecność

Nazwa wyświetlana

Adres e-mail

Stanowisko *

Telefon służbowy *

Telefon komórkowy *

Telefon domowy *

Inny telefon

Firma*

Biuro *

Adres służbowy *

Witryna programu Sharepoint*

Miejsce spotkania

Temat spotkania

Wolny/zajęty

Godziny pracy

Lokalizacja punktu końcowego

Notatki (notatka o nieobecności w biurze)

Notatki (osobiste)

Ostatni aktywny

Uwaga: *Jeśli te atrybuty są zdefiniowane w programie Microsoft Active Directory, są widoczne dla wszystkich kontaktów w firmie, niezależnie od poziomu dostępu. Są także widoczne dla kontaktów federacyjnych w zależności od poziomu dostępu. Nie są widoczne dla kontaktów publicznych wiadomości błyskawicznych.

Aby uzyskać więcej informacji,    zobacz Sterowanie dostępem do swoich informacji o obecności.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×