Podręczny wykaz: Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń (przy użyciu funkcji korporacyjnego systemu komunikacji głosowej)

Jeśli w środowisku skonfigurowano korporacyjny system komunikacji głosowej (Voice over IP), w oknie programu Communicator będzie wyświetlane menu Przekazywanie połączeń pokazane poniżej.

Menu Przekazywanie połączeń dla użytkowników korporacyjnego systemu komunikacji głosowej

Opcja

Procedura

Przekazywanie połączeń do skrzynki poczty głosowej, na inny numer telefonu lub innemu kontaktowi

Kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, wskaż polecenie Przekaż połączenia do, po czym wybierz polecenie Poczta głosowa, Nowy numer lub Kontakt. Gdy jest włączone przekazywanie połączeń, Twój telefon nie dzwoni — połączenia są automatycznie przekazywane pod wskazaną lokalizację. Aby zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi formatowania nowego wprowadzanego numeru, zobacz Edytowanie numeru telefonu.

Jednocześne dzwonienie pod inny numer, gdy ktoś dzwoni pod Twój numer

Kliknij przycisk Przekazywanie połączeń, wskaż polecenie Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer, po czym wybierz numer lub kliknij przycisk Nowy numer i wpisz numer. Numery dostępne w menu Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer są numerami opublikowanymi na karcie Telefony okna dialogowego Opcje. Każdy nowo wpisany numer zastąpi istniejący numer zaznaczony w menu Jednocześnie zadzwoń pod ten dodatkowy numer.

Przekierowywanie nieodebranych połączeń do skrzynki poczty głosowej, pod inny numer lub do innego kontaktu

Kliknij przycisk Przekazywanie połączeń i wybierz polecenie Ustawienia przekazywania połączeń. W sekcji Przekierowuj nieodebrane połączenia do kliknij numer lub kliknij przycisk Nowy numer albo Kontakt. Jeśli klikniesz przycisk Nowy numer lub Kontakt, kliknij przycisk Konfiguruj i wpisz nowy numer albo wybierz kontakt. Aby określić zwłokę w przekierowywaniu, w polu Zanim przekierujesz, dzwoń przez sekund za pomocą strzałek w dół i w górę zmniejsz lub zwiększ długość interwału.

Dzwonienie na pocztę głosową

Wiadomości ze skrzynki głosowej są również widoczne w Skrzynce odbiorczej programu Office Outlook. Aby zmienić wiadomość powitalną skrzynki lub odsłuchać nagrane wiadomości, kliknij przycisk Przekazywanie połączeń i wybierz opcję Zadzwoń na pocztę głosową. Instrukcje dostępu do skrzynki poczty głosowej, łącznie z numerem dostępowym, numerem wewnętrznym i kodem PIN, można uzyskać pocztą e-mail od administratora.

Podając numery telefonów, wpisz kodu kraju, numer kierunkowy oraz numer lokalny, używając wyłącznie cyfr 0123456789. Nie używaj numerów zawierających inne znaki. I tak numer w Stanach Zjednoczonych numer mógłby mieć postać: 14255550101. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje na temat wymagań dotyczących wybierania numerów (takich jak konieczność wybrania cyfry 9, w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej) w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Połączenia telefoniczne” w rozdziale Często zadawane pytania.

Przekazywanie połączeń (przy użyciu funkcji zdalnego sterowania połączeniami)

Jeśli w środowisku skonfigurowano mechanizm zdalnego sterowania połączeniami, poniżej przycisku Przekazywanie połączeń będzie widoczne menu pokazane poniżej.

The Call Forwarding menu for Remote Call Control users

Opcja

Procedura

Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu

Kliknij przycisk Przekazywanie połączeń wskaż polecenie Przekazywanie połączeń włączone, a następnie kliknij numer lub kliknij przycisk Nowy numer i wpisz nowy numer.

< Wstecz | Dalej >

Slajd 10 z 11

Aby uzyskać więcej informacji,    zobacz Przekazywania połączeń i poczta głosowej — omówienie.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×