Podręczny wykaz: Nawiązywanie i odbieranie połączeń wideo

Połączenia wideo z kontaktami można z łatwością nawiązywać na liście kontaktów, ale trzeba mieć kamerę internetową. Bez kamery internetowej można odebrać połączenie wideo i uczestniczyć w nim. W takim przypadku użytkownik będzie widział strumień wideo wywołującego, ale nie będzie transmitował wideo ze swojego klienta programu Office Communicator.

Nawiązywanie połączeń wideo

Jak

Nawiązywanie połączenia wideo

Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij połączenie wideo.

Zapraszanie kogoś do połączenia

W oknie Konwersacja kliknij przycisk Zaproś, a następnie w polu Wpisz nazwę lub numer wybierz kontakt lub wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć.

Odbieranie połączeń wideo

Jak

Odbieranie połączenia wideo

W oknie alertu zaproszenia do konwersacji kliknij lewe okienko. Alert jest wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu komputera.

Odrzucanie połączenia

W oknie alertu zaproszenia do konwersacji kliknij przycisk Zamknij.

Przekierowywanie połączenia

Kliknij przycisk Przekieruj, a następnie wybierz opcję z menu. Jeśli wybierzesz opcję przekierowania połączenia do wiadomości błyskawicznej, wywołującemu zostanie wysłana wiadomość o odrzuceniu połączenia i zostanie otwarte okno Konwersacja umożliwiające wysłanie wywołującemu wiadomości błyskawicznej.

< Wstecz | Dalej >

Slajd 9 z 11

Aby uzyskać więcej informacji    zobacz Nawiązywanie i odbieranie połączeń wideo.

Uwaga: Funkcje konferencji audio/wideo (konwersacji więcej niż z jedną osobą) są dostępne, pod warunkiem że w infrastrukturze włączono mechanizmy obsługi konferencji. Informacje o dostępnych mechanizmach można uzyskać od administratora systemu. Ponadto do inicjowania połączeń wideo jest niezbędna kamera internetowa, chociaż nie jest ona potrzebna do odbierania przekazu wideo w konwersacjach i konferencjach.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×