Podgląd kalendarzy publikowanych w usłudze publikowania kalendarzy programu Outlook i zarządzanie nimi

Narzędzia sieci Web służące wcześniej do wyświetlania podglądu kalendarzy publikowanych za pomocą usługi publikowania kalendarzy programu Outlook zostały wycofane. Można jednak zarządzać opublikowanymi kalendarzami za pomocą programu Microsoft Office Outlook 2007 lub Microsoft Outlook 2010 oraz je usuwać.

Procedura publikowania kalendarzy w trybie online i subskrybowania ich nie uległa zmianie. Użytkownik może subskrybować opublikowane kalendarze, jeśli korzysta z programu obsługującego protokół WebCal, takiego jak Outlook, Kalendarz usługi Windows Live, Kalendarz Google lub Apple iCal. Aktualizacje kalendarza są wysyłane z programu Outlook, a następnie pobierane przez subskrybentów.

Wycofanie narzędzi online oznacza, że należy korzystać z innej procedury w celu wyświetlania podglądu, edytowania i usuwania opublikowanych kalendarzy. Aby wyświetlić podgląd opublikowanego kalendarza, można subskrybować go w programie Outlook, a w określonych sytuacjach użyć Kalendarza usługi Windows Live. Aby zmienić lub usunąć kalendarz, należy użyć programu Outlook.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie podglądu kalendarza opublikowanego w witrynie Office.com

Outlook 2010

Outlook 2007

Kalendarz usługi Windows Live

Usuwanie kalendarza opublikowanego w witrynie Office.com

Outlook 2010

Outlook 2007

Wyświetlanie podglądu kalendarza opublikowanego w witrynie Office.com

Uwaga :  Jeśli kalendarz opublikowano z ustawieniem uprawnień Tylko zaproszeni użytkownicy mogą subskrybować ten kalendarz, podgląd tego kalendarza należy wyświetlać w programie Outlook. Kalendarz usługi Windows Live nie umożliwia dostępu do kalendarzy prywatnych.

Outlook 2010

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji w obszarze Moje kalendarze zaznacz pole wyboru obok opublikowanego kalendarza.

Uwaga :  Należy się upewnić, że jest zaznaczone tylko jedno pole wyboru kalendarza.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Udostępnianie kliknij pozycję Publikuj w trybie online, a następnie kliknij pozycję Udostępnij opublikowany kalendarz.

Polecenie Udostępnij opublikowany kalendarz na wstążce

 1. W wiadomości z zaproszeniem do współużytkowania zaznacz adres URL, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C, aby skopiować adres do schowka systemu Windows.

 2. Zamknij wiadomość z zaproszeniem do współużytkowania.

 3. W widoku Kalendarz na karcie Narzędzia główne w grupie Zarządzanie kalendarzami kliknij przycisk Otwórz kalendarz, a następnie kliknij polecenie Z Internetu.

Otwieranie kalendarza za pomocą polecenia Z Internetu na wstążce

 1. W oknie dialogowym Nowa subskrypcja kalendarza internetowego kliknij pole adresu URL, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić adres URL skopiowany w kroku 3.

 2. Kliknij przycisk OK.

Kalendarz zostanie otwarty w programie Outlook, a w okienku nawigacji w obszarze Inne kalendarze zostanie wyświetlona nowa pozycja kalendarza.

Uwaga :  Jeśli kalendarz nie zostanie wyświetlony, należy się upewnić, że w kroku 6 prefiks adresu URL został zmieniony z webcals:// na webcal://.

Outlook 2007

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji w obszarze Moje kalendarze kliknij prawym przyciskiem myszy opublikowany kalendarz.

 2. Kliknij polecenie Publikuj w Internecie, a następnie kliknij pozycję Udostępnij opublikowany kalendarz.

 3. W wiadomości z zaproszeniem do współużytkowania zaznacz adres URL, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C, aby skopiować adres do schowka systemu Windows.

 4. Zamknij wiadomość z zaproszeniem do współużytkowania.

 5. Otwórz przeglądarkę sieci Web.

 6. Usuń wpis z paska adresu URL, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić adres URL skopiowany w kroku 3.

Uwaga :  Poniższe kroki dotyczą przeglądarki Windows Internet Explorer. Wyświetlane okna dialogowe mogą się różnić w przypadku korzystania z innej przeglądarki sieci Web lub niestandardowych ustawień zabezpieczeń.

 1. Po wyświetleniu monitu Czy chcesz zezwolić tej witrynie sieci Web na otwarcie programu na tym komputerze kliknij przycisk Zezwalaj.

Okno dialogowe zezwalania witrynie sieci Web na otwarcie programu

 1. Po wyświetleniu monitu Witryna sieci Web chce otworzyć zawartość sieci Web za pomocą tego programu na komputerze kliknij przycisk Zezwalaj.

Okno dialogowe zabezpieczeń programu Internet Explorer

 1. Po wyświetleniu monitu Czy dodać ten kalendarz internetowy do programu Outlook i zasubskrybować aktualizacje kliknij przycisk Tak.

Okno dialogowe dodawania całego kalendarza internetowego do programu Outlook

 1. Po wyświetleniu monitu wprowadź swój identyfikator Windows Live ID i hasło.

Kalendarz zostanie otwarty w programie Outlook, a w okienku nawigacji w obszarze Inne kalendarze zostanie wyświetlona nowa pozycja kalendarza.

Kalendarz usługi Windows Live

Uwaga :  W Kalendarzu usługi Windows Live nie można subskrybować kalendarzy prywatnych, czyli kalendarzy opublikowanych z ustawieniem uprawnień Tylko zaproszeni użytkownicy mogą subskrybować ten kalendarz . Aby wyświetlić kalendarz w programie Outlook, należy wykonać kroki podane w poprzedniej sekcji.

 1. Należy wprowadzić adres internetowy (adres URL) opublikowanego kalendarza. Aby skopiować adres URL do schowka systemu Windows, wykonaj kroki od 1 do 4 w sekcji Outlook 2010 lub Outlook 2007.

 2. Zaloguj się do usługi Kalendarz usługi Windows Live przy użyciu identyfikatora Windows Live ID.

 3. Na stronie Kalendarza usługi Windows Live kliknij pozycję Subskrybuj, a następnie kliknij pozycję Subskrybuj kalendarz publiczny.

 4. W polu Adres URL kalendarza naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić adres URL skopiowany w kroku 1.

  Ważne :  Należy zmienić początek adresu URL z webcals:// na webcal:// przez usunięcie litery s.

 5. W polu Nazwa kalendarza wpisz opisową nazwę kalendarza, na przykład Treningi piłkarskie.

 6. Kliknij pozycję Subskrybuj kalendarz.

  Kalendarz zostanie wyświetlony na stronie Kalendarza usługi Windows Live.

Początek strony

Usuwanie kalendarza opublikowanego w witrynie Office.com

Aby usunąć kalendarz opublikowany w witrynie Office.com za pośrednictwem usługi publikowania kalendarzy programu Outlook, wykonaj następujące czynności:

Outlook 2010

 1. W widoku Kalendarz zaznacz pole wyboru obok kalendarza, który ma zostać usunięty z witryny Office.com.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Udostępnianie kliknij przycisk Publikuj w trybie online, a następnie kliknij pozycję Usuń z serwera.

Polecenie Usuń z serwera

Outlook 2007

 • W widoku Kalendarz kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni kalendarz, kliknij pozycję Publikuj w Internecie, a następnie kliknij pozycję Usuń z serwera.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×