Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Access 2010 zastosowano model zabezpieczeń, który jest prostszy niż we wcześniejszych wersjach programu. Program Access 2010 pozwala określić, czy baza danych jest zaufana, po czym na podstawie tego ustawienia automatycznie podejmuje pozostałe decyzje dotyczące zabezpieczeń. Jest to ten sam proces co w programie Access 2007, ale w programie Access 2010 został on jeszcze bardziej uproszczony.

Ten artykuł zawiera omówienie działania zaufania w programie Access 2010, w jaki sposób różni się od zabezpieczeń we wcześniejszych wersjach programu Access i czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o zaufaniu bazie danych. W tym artykule opisano korzystanie z podpisów cyfrowych w decyzji o zaufaniu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pokazywanie zaufania przez dodanie podpisu cyfrowego.

W tym artykule

Omówienie

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o zaufaniu bazie danych

Sposoby zaufaniu bazie danych

Omówienie

W wersjach programu Access starszych niż Access 2007 podczas otwierania bazy danych trzeba było podjąć kilka decyzji. Trzeba było na przykład wybrać poziom zabezpieczeń (Niski, Średni lub Wysoki) i określić, czy potencjalnie niebezpieczny kod ma być uruchamiany, czy nie. Otwierając bazę danych w programie Access 2010, użytkownik nie musi podejmować tego typu decyzji. Program Access 2010 domyślnie wyłącza potencjalnie niebezpieczny kod lub inne składniki bazy danych — niezależnie od wersji programu Access użytej do utworzenia bazy danych.

Zmiany od czasu programu Access 2007

Podczas otwierania bazy danych z niezaufanej lokalizacji w programie Access 2007 także jest prezentowana jedna opcja wyboru zaufania, ale po kliknięciu przycisku na pasku komunikatów zostanie wyświetlonych kilka dodatkowych opcji. W programie Access 2010 te opcje zostały jeszcze bardziej uproszczone, dzięki czemu obecnie wystarczy jedno kliknięcie, aby ustawić bazę danych jako zaufaną.

Jak można ustawić bazę danych jako zaufaną w programie Access 2010

Gdy program Access wyłącza zawartość, informuje o tej akcji, wyświetlając pasek komunikatów.

Pasek komunikatów

Jeśli pasek komunikatów jest widoczny, można określić, czy zawartość wyłączona w bazie danych jest zaufana czy nie. Aby ustawić wyłączoną zawartość jako zaufaną, należy skorzystać z jednego z dwóch sposobów:

 • Za pomocą paska komunikatów    Kliknij pozycję Włącz zawartość na pasku komunikatów. W przypadku wybrania tej opcji powtórzenie procedury może być konieczne po każdej zmianie bazy danych.

 • Ustawianie bazy danych jako zaufanej na stałe    Umieść bazę danych w zaufanej lokalizacji — w folderze na dysku lub w sieci, który jest oznaczony jako zaufany. W przypadku wybrania tej opcji nie będzie wyświetlany pasek komunikatów i nigdy nie będzie konieczne włączanie zawartości bazy danych, o ile baza danych pozostanie w zaufanej lokalizacji.

Aby nie ustawiać bazy danych jako zaufanej, należy zignorować lub zamknąć pasek komunikatów. W przypadku zignorowania paska komunikatów można nadal wyświetlać dane w bazie danych i używać tych z jej składników, które nie zostały wyłączone przez program Access.

Początek strony

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej

Przed podjęciem decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy uwzględnić następujące czynniki.

 • Własne zasady zabezpieczeń    Użytkownik lub firma może mieć zasady zabezpieczeń określające sposoby postępowania z plikami baz danych programu Access. Istniejący system obsługi kopii zapasowych może na przykład być wysoce niezawodny, umożliwiając ustawianie większości plików baz danych jako zaufanych, z wyjątkiem przypadków, w których występują konkretne powody, aby tego nie robić. W przypadku braku dobrego systemu obsługi kopii zapasowych może natomiast być konieczne ograniczenie zaufania dla baz danych.

 • Cel    Gdy program Access wyłącza zawartość w bazie danych, której nie ustawiono jako zaufanej, nie blokuje dostępu do danych w takiej bazie. Przeglądanie danych bazy jest możliwe bez wykonywania akcji, które mogą być niebezpieczne (na przykład uruchamiania kwerendy funkcjonalnej czy używania niektórych akcji makr), i bez ustawiania bazy danych jako zaufanej. Jeśli nie ma pewności, czy dana akcja jest traktowana jako niebezpieczna, można spróbować ją wykonać w czasie, gdy zawartość bazy danych będzie zablokowana w trybie wyłączonym. Jeśli akcja jest potencjalnie niebezpieczna, zostanie zablokowana.

 • Źródło bazy danych    Jeśli użytkownik utworzył bazę danych lub wie, że pochodzi ona z zaufanego źródła, może ustawić tę bazę danych jako zaufaną. Jeśli baza danych pochodzi ze źródła, które może być niepewne, można nie ustawiać jej jako zaufanej, dopóki bezpieczeństwo jej zawartości nie zostanie potwierdzone.

 • Zawartość pliku bazy danych    Jeśli nie są dostępne dodatkowe informacje pozwalające podjąć decyzję dotyczącą zaufania, można dokładnie przejrzeć zawartość bazy danych, aby sprawdzić, czy zawiera potencjalnie niebezpieczną zawartość. Decyzję o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy podjąć, jeśli dokładna kontrola pozwoli uzyskać pewność, że zawartość bazy jest bezpieczna.

 • Zabezpieczenia w lokalizacji przechowywania bazy danych    Nawet jeśli wiadomo, że zawartość pliku bazy danych jest bezpieczna, przechowywanie takiego pliku w lokalizacji o niewystarczających zabezpieczeniach może pozwolić na dodanie niebezpiecznej zawartości. Należy ostrożnie podejmować decyzje dotyczące zaufania dla plików baz danych przechowywanych w lokalizacjach o niepewnych zabezpieczeniach.

Początek strony

Sposoby ustawiania bazy danych jako zaufanej

W przypadku podjęcia decyzji o zaufaniu bazie danych można ustawić ją jako zaufaną za pomocą paska komunikatów lub przez umieszczenie pliku bazy danych w zaufanej lokalizacji.

Włączanie zawartości za pomocą paska komunikatów

Pasek komunikatów jest wyświetlany tuż pod wstążką.

Pasek komunikatów

 • Na pasku komunikatów kliknij pozycję Włącz zawartość.

Jeżeli pasek komunikatów nie jest wyświetlany, a zawartość została wyłączona, należy się upewnić, że pasek komunikatów jest włączony.

Włączanie paska komunikatów

 1. Kliknij kartę Plik. Zostanie otwarty widok Backstage.

 2. Po lewej stronie w obszarze Program Access kliknij przycisk Opcje.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Centrum zaufania.

 4. W prawym okienku w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Access kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 5. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Pasek komunikatów.

 6. W prawym okienku kliknij pozycję Pokaż pasek komunikatów we wszystkich aplikacjach, jeśli aktywna zawartość, np. makra i formanty ActiveX, została zablokowana, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie, aby zastosować zmienione ustawienie.

Gdy pasek komunikatów będzie widoczny i włączony, będzie można użyć go w celu włączenia zawartości.

Przenoszenie pliku bazy danych do zaufanej lokalizacji

Aby określić, że dana baza danych jest godna zaufania i powinna być włączona domyślnie, upewnij się, że plik tej bazy danych znajduje się w lokalizacji zaufanej. Lokalizacja zaufana to ścieżka do folderu lub pliku na komputerze albo lokalizacja w intranecie, która jest uznana za bezpieczną do uruchamiania kodu. Do domyślnych lokalizacji zaufanych należą foldery Templates, AddIns i Startup. Można także określić własne lokalizacje zaufane.

Porada: Aby poznać ścieżkę bieżącej bazy danych, należy kliknąć kartę Plik w celu otwarcia widoku Backstage. Na karcie Informacje zostanie wyświetlona pełna ścieżka bieżącej bazy danych.

 • Otwórz folder, w którym obecnie znajduje się plik bazy danych, a następnie skopiuj ten plik bazy danych do odpowiedniej zaufanej lokalizacji.

Określanie zaufanej lokalizacji

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access po lewej stronie kliknij pozycję Centrum zaufania.

 3. Po prawej stronie w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Access kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Zaufane lokalizacje.

 5. Aby dodać lokalizację sieciową, w prawym okienku zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zaufane lokalizacje w mojej sieci.

 6. Kliknij przycisk Dodaj nową lokalizację.

 7. W oknie dialogowym Zaufana lokalizacja pakietu Microsoft Office należy zastosować jedną z poniższych metod:

  • W polu Ścieżka wpisz pełną ścieżkę lokalizacji, którą chcesz dodać.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.

 8. Aby określić podfoldery nowych zaufanych lokalizacji jako zaufane, zaznacz pole wyboru Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane.

 9. W polu Opis można także wpisać opis zaufanej lokalizacji.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×