Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office Access 2007 jest używany nowy model zabezpieczeń, prostszy niż we wcześniejszych wersjach programu. Program Access 2007 pozwala określić, czy baza danych jest zaufana, po czym na podstawie tego ustawienia automatycznie podejmuje pozostałe decyzje dotyczące zabezpieczeń. Ten artykuł zawiera omówienie zaufania w programie Access 2007, różnic w porównaniu do wcześniejszych wersji oraz czynników, które należy brać pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej.

W tym artykule opisano korzystanie z podpisów cyfrowych w decyzji o zaufaniu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pokazywanie zaufania przez dodanie podpisu cyfrowego.

W tym artykule

Omówienie

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej

Sposoby ustawiania bazy danych jako zaufanej

Omówienie

W poprzednich wersjach programu Access podczas otwierania bazy danych było konieczne podjęcie kilku decyzji. Trzeba było na przykład wybrać poziom zabezpieczeń (Niski, Średni lub Wysoki) i określić, czy potencjalnie niebezpieczny kod ma być uruchamiany czy nie. Otwierając bazę danych w programie Access 2007, użytkownik nie musi podejmować tego typu decyzji. Program Access 2007 domyślnie wyłącza potencjalnie niebezpieczny kod lub inne składniki bazy danych — niezależnie od wersji programu Access użytej do utworzenia bazy danych.

Gdy program Access wyłącza zawartość, informuje o tej akcji, wyświetlając pasek komunikatów.

Pasek komunikatów

Jeśli pasek komunikatów jest widoczny, można określić, czy zawartość wyłączona w bazie danych jest zaufana czy nie. Aby ustawić wyłączoną zawartość jako zaufaną, należy skorzystać z jednego z dwóch sposobów:

 • Ustawianie bazy danych jako zaufanej tylko w bieżącej sesji (dopóki baza danych pozostanie otwarta)    Kliknij przycisk Opcje na pasku komunikatów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające ustawienie bazy danych jako zaufanej. W przypadku wybrania tej opcji należy powtórzyć procedurę po każdym otwarciu bazy danych.

 • Ustawianie bazy danych jako zaufanej na stałe    Umieść bazę danych w zaufanej lokalizacji — w folderze na dysku lub w sieci, który jest oznaczony jako zaufany. W przypadku wybrania tej opcji nie będzie wyświetlany pasek komunikatów i nigdy nie będzie konieczne włączanie zawartości bazy danych, o ile baza danych pozostanie w zaufanej lokalizacji.

Aby nie ustawiać bazy danych jako zaufanej, należy zignorować lub zamknąć pasek komunikatów. W przypadku zignorowania paska komunikatów można nadal wyświetlać dane w bazie danych i używać tych z jej składników, które nie zostały wyłączone przez program Access.

Początek strony

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej

Przed podjęciem decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy uwzględnić następujące czynniki.

 • Własne zasady zabezpieczeń    Użytkownik lub firma może mieć zasady zabezpieczeń określające sposoby postępowania z plikami baz danych programu Access. Istniejący system obsługi kopii zapasowych może na przykład być wysoce niezawodny, umożliwiając ustawianie większości plików baz danych jako zaufanych, z wyjątkiem przypadków, w których występują konkretne powody, aby tego nie robić. W przypadku braku dobrego systemu obsługi kopii zapasowych może natomiast być konieczne ograniczenie zaufania dla baz danych.

 • Cel    Gdy program Access wyłącza zawartość w bazie danych, której nie ustawiono jako zaufanej, nie blokuje dostępu do danych w takiej bazie. Przeglądanie danych bazy jest możliwe bez wykonywania akcji, które mogą być niebezpieczne (na przykład uruchamiania kwerendy funkcjonalnej czy używania niektórych akcji makr), i bez ustawiania bazy danych jako zaufanej. Jeśli nie ma pewności, czy dana akcja jest traktowana jako niebezpieczna, można spróbować ją wykonać w czasie, gdy zawartość bazy danych będzie zablokowana w trybie wyłączonym. Jeśli akcja jest potencjalnie niebezpieczna, zostanie zablokowana.

 • Źródło bazy danych    Jeśli użytkownik utworzył bazę danych lub wie, że pochodzi ona z zaufanego źródła, może ustawić bazę danych jako zaufaną. Jeśli baza danych pochodzi ze źródła, które może być niepewne, można nie ustawiać jej jako zaufanej, dopóki bezpieczeństwo jej zawartości nie zostanie potwierdzone.

 • Zawartość pliku bazy danych    Jeśli nie są dostępne dodatkowe informacje pozwalające podjąć decyzję dotyczącą zaufania, można dokładnie przejrzeć zawartość bazy danych, aby sprawdzić, czy zawiera potencjalnie niebezpieczną zawartość. Decyzję o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy podjąć, jeśli dokładna kontrola pozwoli uzyskać pewność, że zawartość bazy jest bezpieczna.

 • Zabezpieczenia w lokalizacji przechowywania bazy danych    Nawet jeśli wiadomo, że zawartość pliku bazy danych jest bezpieczna, przechowywanie takiego pliku w lokalizacji o niewystarczających zabezpieczeniach może pozwolić na dodanie niebezpiecznej zawartości. Należy ostrożnie podejmować decyzje dotyczące zaufania dla plików baz danych przechowywanych w lokalizacjach o niepewnych zabezpieczeniach.

Początek strony

Sposoby ustawiania bazy danych jako zaufanej

W przypadku podjęcia decyzji o zaufaniu bazie danych można ustawić ją jako zaufaną raz — włączyć zawartość bazy danych na jedną sesję — lub ustawić ją jako zaufaną na stałe, umieszczając plik bazy danych w zaufanej lokalizacji.

Włączanie zawartości bazy danych dla sesji

Aby włączyć zawartość bazy danych dla sesji, użyj paska komunikatów.

Pasek komunikatów

Pasek komunikatów jest wyświetlany tuż pod Wstążką i stanowi część interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent.

Włączanie zawartości za pomocą paska komunikatów

Jeśli pasek komunikatów nie jest widoczny, może być ukryty lub wyłączony. Aby użyć paska komunikatów, należy go wyświetlić lub włączyć.

Pokazywanie paska komunikatów

Jeśli pasek komunikatów jest widoczny, można pominąć ten krok.

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Pasek komunikatów.

  Jeśli pole wyboru Pasek komunikatów jest wyłączone, można je włączyć.

Włączanie paska komunikatów

Jeśli pole wyboru Pasek komunikatów jest włączony, możesz pominąć ten krok.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Centrum zaufania.

 3. W prawym okienku w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Access kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Pasek komunikatów.

 5. W prawym okienku kliknij pozycję Pokaż pasek komunikatów we wszystkich aplikacjach, jeśli zawartość została zablokowana, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie, aby zastosować zmienione ustawienie.

Gdy pasek komunikatów będzie widoczny i włączony, będzie można użyć go w celu włączenia zawartości.

Włączanie zawartości za pomocą paska komunikatów
 1. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Domyślne włączanie bazy danych

Aby określić, że dana baza danych jest godna zaufania i powinna być włączona domyślnie, upewnij się, że plik tej bazy danych znajduje się w lokalizacji zaufanej. Lokalizacja zaufana to ścieżka do folderu lub pliku na komputerze albo lokalizacja w intranecie, która jest uznana za bezpieczną do uruchamiania kodu. Do domyślnych lokalizacji zaufanych należą foldery Templates, AddIns i Startup. Można także określić własne lokalizacje zaufane.

Porada: Jeśli chcesz wiedzieć ścieżki bieżącej bazy danych, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij Właściwości bazy danych. Pełną ścieżkę lokalizacji bieżąca baza danych znajduje się na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości bazy danych.

Przenoszenie pliku bazy danych do zaufanej lokalizacji

 • Otwórz folder, w którym obecnie znajduje się plik bazy danych, a następnie skopiuj ten plik bazy danych do odpowiedniej zaufanej lokalizacji.

Określanie zaufanej lokalizacji

 1. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Opcje.

 2. W dolnej części okna dialogowego Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij przycisk Otwórz w Centrum zaufania.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Zaufane lokalizacje.

 4. Aby dodać lokalizację sieciową, w prawym okienku zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zaufane lokalizacje w mojej sieci.

 5. Kliknij przycisk Dodaj nową lokalizację.

 6. W oknie dialogowym Zaufana lokalizacja pakietu Microsoft Office wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Ścieżka wpisz pełną ścieżkę lokalizacji, którą chcesz dodać.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.

 7. Aby określić podfoldery nowych zaufanych lokalizacji jako zaufane, zaznacz pole wyboru Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane.

 8. W polu Opis można także wpisać opis zaufanej lokalizacji.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×