Podejmowanie decyzji o ustawianiu bazy danych jako zaufanej

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Access 2007 używa nowy model zabezpieczeń, który jest łatwiejsze niż wcześniejszych wersji. W programie Access 2007 możesz wskazują, czy ufasz określonej bazie danych, a wszystkie pozostałe decyzje zabezpieczeń są dla Ciebie automatycznie, oparte na decyzji o zaufaniu. Ten artykuł zawiera omówienie działania zaufania w programie Access 2007, w jaki sposób różni się od zabezpieczeń w starszych wersjach i czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o zaufaniu bazie danych.

W tym artykule opisano korzystanie z podpisów cyfrowych w decyzji o zaufaniu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pokazywanie zaufania przez dodanie podpisu cyfrowego.

W tym artykule

Omówienie

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej

Sposoby ustawiania bazy danych jako zaufanej

Omówienie

Jeśli użyto funkcji zabezpieczeń we wcześniejszych wersjach programu Access, trzeba było wprowadzić szereg opcji przy otwieraniu bazy danych. Na przykład trzeba było wybrać poziomy zabezpieczeń (niski, średni lub wysoki) i tego, czy chcesz uruchomić potencjalnie niebezpieczny kod lub nie. Masz już wprowadzić te decyzji podczas otwierania bazy danych w programie Access 2007. Domyślnie program Access 2007 wyłącza potencjalnie niebezpieczny kod lub inne składniki bazy danych, niezależnie od wersji programu Access, które zostało użyte do utworzenia bazy danych.

Gdy program Access wyłącza zawartość, informuje o tej akcji, wyświetlając pasek komunikatów.

Pasek komunikatów

Jeśli zostanie wyświetlony pasek komunikatów, możesz wybrać, czy określanie zaufania do zawartości wyłączone w bazie danych. Jeśli wybierzesz określanie zaufania do zawartości wyłączone, możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Zaufane bazy danych tylko dla bieżącej sesji (gdy baza danych jest otwarte)    Kliknij przycisk Opcje na pasku komunikatów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można zaufać bazy danych. Po wybraniu tej opcji, należy powtórzyć procedurę zawsze po otwarciu bazy danych.

 • Ustawianie bazy danych jako zaufanej na stałe    Umieść bazę danych w zaufanej lokalizacji — w folderze na dysku lub w sieci, który jest oznaczony jako zaufany. W przypadku wybrania tej opcji nie będzie wyświetlany pasek komunikatów i nigdy nie będzie konieczne włączanie zawartości bazy danych, o ile baza danych pozostanie w zaufanej lokalizacji.

Aby nie ustawiać bazy danych jako zaufanej, należy zignorować lub zamknąć pasek komunikatów. W przypadku zignorowania paska komunikatów można nadal wyświetlać dane w bazie danych i używać tych z jej składników, które nie zostały wyłączone przez program Access.

Początek strony

Kwestie do rozważenia podczas podejmowania decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej

Przed podjęciem decyzji o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy uwzględnić następujące czynniki.

 • Własne zasady zabezpieczeń    Użytkownik lub firma może mieć zasady zabezpieczeń określające sposoby postępowania z plikami baz danych programu Access. Istniejący system obsługi kopii zapasowych może na przykład być wysoce niezawodny, umożliwiając ustawianie większości plików baz danych jako zaufanych, z wyjątkiem przypadków, w których występują konkretne powody, aby tego nie robić. W przypadku braku dobrego systemu obsługi kopii zapasowych może natomiast być konieczne ograniczenie zaufania dla baz danych.

 • Cel użytkownika:    Gdy program Access wyłącza zawartość w bazie danych, która nie jest zaufana, nie blokuje dostęp do danych w bazie danych. Jeśli chcesz wyświetlić dane w bazie danych i nie chcesz, aby wykonywać żadnych akcji, które mogą być niebezpieczne, takich jak uruchomienia kwerendy funkcjonalnej, lub przy użyciu określonych akcji makr, nie musisz zaufania bazy danych. Jeśli nie masz pewności, czy akcji jest uznane za niebezpieczne, możesz spróbować wykonać akcję, gdy zawartość bazy danych zostało zablokowane przez tryb wyłączony. W przypadku potencjalnie niebezpiecznych akcji, zostaną zablokowane w takiej sytuacji.

 • Źródło bazy danych    Jeśli baza danych zostanie utworzona lub jeśli wiesz, że pochodzi z zaufanego źródła, możesz zdecydować zaufać bazy danych. Jeśli baza danych ze źródła niekiedy mało wiarygodnych, można pozostawić niezaufane, dopóki nie możesz mieć pewność, że zawartość jest bezpieczne bazy danych.

 • Zawartość pliku bazy danych    Jeśli nie są dostępne dodatkowe informacje pozwalające podjąć decyzję dotyczącą zaufania, można dokładnie przejrzeć zawartość bazy danych, aby sprawdzić, czy zawiera potencjalnie niebezpieczną zawartość. Decyzję o ustawieniu bazy danych jako zaufanej należy podjąć, jeśli dokładna kontrola pozwoli uzyskać pewność, że zawartość bazy jest bezpieczna.

 • Zabezpieczenia w lokalizacji, w którym jest przechowywana baza danych    Nawet jeśli wiesz, że zawartość pliku bazy danych są bezpieczne, jeśli plik jest przechowywany w lokalizacji, która nie jest w pełni bezpieczne, jest możliwe, że ktoś może wprowadzić niebezpieczną zawartością do bazy danych. Należy zachować ostrożność podczas podjęciem decyzji o zaufaniu plików bazy danych, które są przechowywane w lokalizacjach, które nie mogą być bezpieczne.

Początek strony

Sposoby ustawiania bazy danych jako zaufanej

Możesz decyzji o zaufaniu bazie danych, albo wiarygodność go jeden raz — i Włącz zawartość bazy danych dla sesji — lub można ufać w czas nieokreślony przez umieszczenie pliku bazy danych w zaufanej lokalizacji.

Włącz zawartość bazy danych dla sesji

W celu włączenia zawartości bazy danych dla sesji za pomocą paska komunikatów.

Pasek komunikatów

Pasek komunikatów jest wyświetlany tuż pod wstążką i jest częścią programu Microsoft Office Fluent interfejsie użytkownika.

Włączanie zawartości za pomocą paska komunikatów

Jeśli pasek komunikatów nie jest widoczna, może być ukryte lub wyłączone. Używać tej funkcji, należy najpierw wyświetlić lub ją włączyć.

Pokaż pasek komunikatów

Jeśli zostanie wyświetlony pasek komunikatów, możesz pominąć ten krok.

 • Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Paska komunikatów.

  Jeśli pole wyboru Pasek komunikatów jest wyłączone, możesz ją włączyć.

Włączanie paska komunikatów

Jeśli pole wyboru Pasek komunikatów jest włączony, możesz pominąć ten krok.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Opcje programu Access kliknij pozycję Centrum zaufania.

 3. W prawym okienku w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Access kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Pasek komunikatów.

 5. W prawym okienku kliknij pozycję Pokaż pasek komunikatów we wszystkich aplikacjach, jeśli zawartość została zablokowana, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie, aby zastosować zmienione ustawienie.

Gdy pasek komunikatów będzie widoczny i włączony, będzie można użyć go w celu włączenia zawartości.

Włączanie zawartości za pomocą paska komunikatów
 1. Na pasku komunikatów kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Włącz domyślnie bazy danych

Aby określić, że dana baza danych jest godna zaufania i powinna być włączona domyślnie, upewnij się, że plik tej bazy danych znajduje się w lokalizacji zaufanej. Lokalizacja zaufana to ścieżka do folderu lub pliku na komputerze albo lokalizacja w intranecie, która jest uznana za bezpieczną do uruchamiania kodu. Do domyślnych lokalizacji zaufanych należą foldery Templates, AddIns i Startup. Można także określić własne lokalizacje zaufane.

Porada: Jeśli chcesz wiedzieć ścieżki bieżącej bazy danych, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij Właściwości bazy danych. Pełną ścieżkę lokalizacji bieżąca baza danych znajduje się na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości bazy danych.

Przenoszenie pliku bazy danych do zaufanej lokalizacji

 • Otwórz folder, w którym obecnie znajduje się plik bazy danych, a następnie skopiuj ten plik bazy danych do odpowiedniej zaufanej lokalizacji.

Określanie zaufanej lokalizacji

 1. Na pasku komunikatów kliknij pozycję Opcje.

 2. W dolnej części okna dialogowego Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij przycisk Otwórz w Centrum zaufania.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Centrum zaufania kliknij pozycję Zaufane lokalizacje.

 4. Aby dodać lokalizację sieciową, w prawym okienku zaznacz pole wyboru Zezwalaj na zaufane lokalizacje w mojej sieci.

 5. Kliknij przycisk Dodaj nową lokalizację.

 6. W oknie dialogowym Zaufana lokalizacja pakietu Microsoft Office wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Ścieżka wpisz pełną ścieżkę lokalizacji, którą chcesz dodać.

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do lokalizacji.

 7. Aby określić podfoldery nowych zaufanych lokalizacji jako zaufane, zaznacz pole wyboru Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane.

 8. W polu Opis można także wpisać opis zaufanej lokalizacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×