Podczas zapisywania dokumentu w formacie programu Word 2007 jest wyłączany tryb zgodności

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

Otwarto dokument zapisany we wcześniejszym formacie pliku programu Microsoft Office Word. Podczas zapisywania dokumentu w formacie programu Office Word 2007 tryb zgodności został wyłączony.

Przyczyna

Podczas zapisywania dokumentu programu Word 97–2003 w formacie pliku programu Office Word 2007 tryb zgodności jest automatycznie wyłączany, chyba że w oknie dialogowym Zapisywanie jako zostanie zaznaczone pole wyboru Zachowaj zgodność z programem Word 97–2003.

Rozwiązanie

Aby zapisać dokument programu Word 97–2003 i pracować w trybie zgodności, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

Zapisywanie dokumentu w formacie pliku programu Word 97–2003

Jeśli dokument zapisano wcześniej w formacie pliku programu Office Word 2007, dokument można zapisać w formacie pliku programu Word 97–2003 w celu włączenia trybu zgodności.

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wskaż polecenie Zapisz jako.

  2. Kliknij pozycję Dokument programu Word 97–2003.

  3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie dokumentu w formacie pliku programu Office Word 2007

Po zapisaniu dokumentu w formacie pliku programu Office Word 2007 można kontynuować pracę w trybie zgodności, zaznaczając pole wyboru Zachowaj zgodność z programem Word 97–2003 w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wskaż polecenie Zapisz jako.

  2. Kliknij pozycję Dokument programu Word.

  3. Zaznacz pole wyboru Zachowaj zgodność z programem Word 97–2003.

  4. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Aby uzyskać informacje na temat Konwertowanie dokumentu do wersji Office Word 2007 i wyjść z trybu zgodności zobacz Używanie programu Word 2007 do otwierania dokumentów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Word.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×