Pobudzanie kreatywności podczas burzy mózgów

Sesje burzy mózgów w zespole można realizować na podstawie prostych, sprawdzonych i skutecznych procedur. Ten artykuł zawiera krótkie omówienie wprowadzające.

W tym artykule

Trzy sposoby prowadzenia burzy mózgów

Wskazówki zwiększające produktywność sesji

Trzy sposoby prowadzenia burzy mózgów

Różne zespoły mają odmienne cele i składają się z różnych osób. Metody przydatne dla zespołu sprzedawców pracujących w terenie mogą w mniejszym stopniu sprawdzać się w przypadku grupy ekspertów technicznych. Każda z trzech opisanych w tym artykule najpopularniejszych metod jest najbardziej skuteczna dla określonych rodzajów zespołów lub dla określonych sytuacji.

Swobodna burza mózgów    Zastosowanie tej metody sprzyja pracy zespołowej podczas sesji burzy mózgów i ułatwia swobodne nawiązywanie kontaktów między członkami grupy. Członkowie grupy zgłaszają swoje pomysły spontanicznie, a sekretarz na bieżąco je zapisuje.

Burza mózgów w kręgu    Ta metoda pozwala uporządkować sesję burzy mózgów i daje każdemu uczestnikowi szansę wypowiedzenia się. Uczestnicy kolejno zgłaszają pojedyncze pomysły. Sesja trwa na tyle długo, aby każdy z uczestników miał przynajmniej jedną szansę dodania pomysłu do listy. Prowadzący lub sekretarz zapisuje wszystkie pomysły uczestników.

Metoda fiszek    Ta metoda jest użyteczna, gdy istotne znaczenie ma poufność lub gdy burza mózgów dotyczy jednocześnie kilku tematów. Zamiast zgłaszać swoje pomysły bezpośrednio na forum grupy uczestnicy zapisują je na kartkach papieru. Następnie pomysły są zbierane, porządkowane i przedstawiane całej grupie.

Początek strony

Wskazówki zwiększające produktywność sesji

 1. Zaproś jak najbardziej zróżnicowaną grupę uczestników sesji burzy mózgów. Dzięki temu można zwiększyć kreatywność i liczbę pomysłów.

 2. Wybierz prowadzącego i sekretarza (obie funkcje może pełnić ta sama osoba). Prowadzący powinien kontrolować ogólny przebieg sesji, ale pozostawić uczestnikom odpowiednią swobodę.

 3. Określ problem lub pomysł, którego ma dotyczyć burza mózgów. Zwięźle opisz ten problem lub pomysł i sprawdź, czy wszyscy go rozumieją.

 4. Przypomnij członkom grupy następujące informacje:

  • cel projektu;

  • czynniki, które mają wpływ na projekt;

  • dostępne zasoby;

  • ograniczenia.

 5. Określ reguły sesji. Powinny one mieć na celu:

  • stworzenie dobrej atmosfery i pozyskanie maksymalnie wielu pomysłów;

  • umożliwienie wszystkim osobom wzięcia udziału w sesji;

  • umożliwienie prowadzącemu kontrolowania sesji;

  • zapisanie każdej odpowiedzi, o ile nie jest powtórzeniem;

  • zagwarantowanie, że nikt nie będzie krytykował ani oceniał pomysłów innych uczestników;

  • określenie limitu czasu.

 6. Rozpocznij burzę mózgów. Ten etap obejmuje:

  • wybranie przez prowadzącego członków grupy, którzy podzielą się swoimi pomysłami;

  • zapisanie wszystkich pomysłów w taki sposób, aby były widoczne dla każdego;

  • dopilnowanie, aby nikt nie oceniał ani nie krytykował żadnych pomysłów do czasu zakończenia burzy mózgów;

  • umożliwienie uczestnikom zastanowienia się (zwykle pomysły przychodzą do głowy, gdy jest cicho);

  • utworzenie diagramu podczas prezentacji pomysłów lub zaraz po jej zakończeniu.

 7. Po zakończeniu burzy mózgów przejdź do wyników i oceń odpowiedzi przy użyciu następujących metod:

  • wyszukaj i wyeliminuj pomysły powtarzające się lub podobne do siebie;

  • pogrupuj podobne koncepcje;

  • przedyskutuj pozostałe odpowiedzi w grupie;

  • utwórz uporządkowany diagram z czytelną strukturą hierarchiczną i sprawdź, czy odpowiedzi pasują do tego diagramu;

  • wyeliminuj odpowiedzi, które nie pasują.

 8. Zastosuj wyniki sesji burzy mózgów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×