Pobieranie jednego elementu filtru raportu danych tabeli przestawnej naraz

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Raport tabeli przestawnej jest podłączone do zewnętrznego źródła danych Open Database Connectivity (ODBC), która zawiera wiele danych, pobieranie danych może spowodować komputera brakować pamięci lub kwerend wolniej. Aby uniknąć tych problemów, stosowanie filtru do raportu tabeli przestawnej, aby pobrać tylko dane źródłowe potrzebnego dla bieżącego zestawu wartości w zależności od wybranych elementów.

W tym artykule

Omówienie dotyczące pobierania danych filtru raportu

Pobieranie danych z raportu filtr dla każdego elementu lub wszystkich elementów

Omówienie pobierania danych filtru raportu

Za pomocą okna dialogowego Zaawansowane opcje pola tabeli przestawnej w Kreatorze tabeli przestawnej i wykresu przestawnego można skonfigurować filtr raportu do pobierania wybranych danych ze źródła raportu tabeli przestawnej. Domyślnie podczas tworzenia lub odświeżanie raportu tabeli przestawnej program Microsoft Office Excel pobiera wszystkie dane źródłowe dla raportu, w tym dane odfiltrowane (które nie są wyświetlane w raporcie z powodu odfiltrowania). Po skonfigurowaniu filtru raportu do pobierania tylko danych dla elementu określonego w filtrze można pobierać mniejsze ilości danych i robić to wtedy, gdy dane są potrzebne. Za każdym razem, gdy użytkownik wyświetla inny element w filtrze, jest pobierany tylko podzestaw danych dla danego elementu. Można skonfigurować dowolną liczbę filtrów raportu, a następnie stosować je wtedy, gdy są potrzebne.

Wpływ na wydajność

Po skonfigurowaniu filtru raportu do pobierania danych dla jednego lub większej liczby elementów (ale nie dla ich wszystkich) element (Wszystkie), który podsumowuje pełny zestaw danych, jest niedostępny (wyszarzony). Ponadto polecenie Pokaż strony filtru raportu (normalnie dostępne na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna po kliknięciu strzałki obok pozycji Opcje) jest również niedostępne. Za każdym razem, gdy użytkownik wybiera inny element, pobiera mniejszą ilość danych, ale mimo to musi czekać na pobranie danych. Jeśli komputer rozłączy się z zewnętrznym źródłem danych, użytkownik nie będzie mógł wybrać innego elementu do momentu ponownego połączenia się ze źródłem danych. Ta opcja pozwala jednak pracować ze znacznie większymi ilościami danych niż jest możliwe bez jej użycia.

W przypadku pobierania wszystkich danych dla wszystkich elementów początkowa operacja pobierania danych może trwać dłużej, ale później można wybierać nowe elementy w filtrze raportu bez opóźnień, ponieważ wszystkie potrzebne dane są załadowane do pamięci komputera. Ponadto można otworzyć podsumowanie pełnego zestawu danych, wybierając element (Wszystkie) i reorganizując raport do używania filtrów raportu w innych obszarach. Opcja (Wszystkie) zapewnia najbardziej wszechstronne możliwości, gdy łączna ilość danych, które mają zostać pobrane, nie przekracza limitów dostępnej pamięci komputera.

Przenoszenie filtrów raportów

Po przeciągnięciu filtru raportu, który jest skonfigurowany do pobierania wszystkie dane dla wszystkich elementów w inne miejsce, na przykład przy próbie był etykietę wiersza, program Microsoft Excel próbuje pobrać dane dla wszystkich elementów, a może brakować zasobów komputera. Można jednak uniemożliwić użytkownikom z tych czynności. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Pobieranie danych z raportu filtr dla każdego elementu lub wszystkich elementów.

Pobieranie danych dla elementów, gdy filtr raportu jest niedostępny

Nie można używać tej funkcji w poniższych okolicznościach:

 • Raporty oparte na danych źródłowych z baz danych OLAP automatycznie wykonują kwerendy danych wtedy, gdy dane są potrzebne, i nie używają tej funkcji.

 • Raport tabeli przestawnej współużytkuje pamięć podręczną danych z co najmniej jednym innym raportem tabeli przestawnej.

 • Sterownik ODBC z zewnętrzną bazą danych, której dotyczy kwerenda nie obsługuje kwerend parametrycznych. Sterowniki ODBC, które są dostarczane w pakiecie Microsoft Office wszystkich obsługuje kwerend parametrycznych. Możesz również skontaktować dostawców innych firm do określenia, czy sterowniki mają tę obsługę.

Początek strony

Pobieranie danych filtru raportu dla każdego elementu osobno lub dla wszystkich elementów

Uwaga : Tej funkcji można używać tylko z raportem tabeli przestawnej połączonym ze źródłem danych ODBC. Do wykonania poniższej procedury jest konieczne użycie Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

 1. Aby uruchomić Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, naciśnij klawisze ALT+D+P.

  Porada

  Aby dodać Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego do paska narzędzi Szybki dostęp, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Kliknij strzałkę obok tego paska narzędzi, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  2. W obszarze Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

  3. Wybierz z listy pozycję Kreator tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na stronie Krok 1 kreatora zaznacz opcję Zewnętrzne źródło danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na stronie Krok 2 kreatora kliknij przycisk Pobierz dane.

 4. Połącz się ze źródłem danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączenia ze źródłem danych ODBC zobacz Używanie programu Microsoft Query do pobierania danych zewnętrznych.

 5. Na stronie Krok 3 kreatora kliknij pozycję Układ.

 6. W oknie dialogowym Układ przeciągnij jedno lub więcej pól do obszaru Filtr raportu.

 7. Dla każdego pola filtru raportu wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie pole.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zaawansowane opcje pola tabeli przestawnej.

  2. Aby przy każdym wybraniu nowego elementu w filtrze raportu pobierać tylko aktualne dane ze źródła danych, kliknij pozycję Kwerenda zewnętrznego źródła danych przy wyborze każdego elementu pola filtru raportu (wymaga mniej pamięci).

   Aby uniemożliwić przenoszenie pola filtru raportu do obszarów Etykiety wierszy, Etykiety kolumn lub Wartości, zaznacz pole wyboru Wyłącz przestawianie tego pola (zalecane).

   Aby powrócić do działania domyślnego — pobierania wszystkich danych ze źródła danych przy każdym wybraniu nowego elementu w filtrze raportu — kliknij pozycję Pobierz dane zewnętrzne dla wszystkich elementów pól filtru raportu (większa wydajność).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×