Pobieranie i instalowanie programu Skype dla firm Online łącznik modułu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Moduł Connector usługi Skype dla firm Online zawiera polecenia cmdlet New-CsOnlineSession , który umożliwia tworzenie sesji zdalnego Windows PowerShell łączącym się Skype dla firm Online. Moduł ten jest obsługiwana tylko na komputerach z 64-bitową (patrz instalacji na komputerze programu Skype dla firm Online zarządzania i programu Windows PowerShell więcej informacji), można pobrać z Centrum pobierania Microsoft na https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39366. Pobierz plik SkypeOnlinePowershell.exe, a następnie wykonaj poniższe czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie plik SkypeOnlinePowershell.exe.

  2. W Skype dla firm Online Kreatora konfiguracji programu Windows PowerShell, na stronie Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft wybierz pozycję akceptuję postanowienia Umowy licencyjnej i kliknij przycisk Zainstaluj. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować instalację.

  3. Na stronie wykonane Skype dla firm Online, moduł Windows PowerShell kliknij przycisk Zakończ.

Program instalacyjny kopiuje Moduł Connector usługi Skype dla firm Online (i polecenia cmdlet New-CsOnlineSession ) z komputerem. Aby uzyskać dostęp do modułu, Rozpocznij sesję Windows PowerShell w obszarze poświadczenia administratora, a następnie uruchom następujące polecenie:

Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"

Jeśli nie chcesz, aby podczas uruchamiania Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, możesz dodać to polecenie do swojego profilu Windows PowerShell. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu Windows PowerShell, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

notepad.exe $profile

Gdy pojawi się Notatnik, Dodaj następujący wiersz na końcu polecenia, które już znajdują się w profilu (jeśli istnieją):

Import-Module SkypeOnlineConnector

Zapisz plik. Przy następnym uruchomieniu Windows PowerShellModuł Connector usługi Skype dla firm Online automatycznie zostaną zaimportowane. Należy pamiętać, że zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i modułu nie zostanie załadowana, jeśli nie używasz Windows PowerShell w obszarze poświadczenia administratora.

Oprócz instalowania Moduł Connector usługi Skype dla firm Online, SkypeOnlinePowershell.exe jest instalowany również program trzy dodatkowe składniki: 1) tożsamości usługi klienta środowisko uruchomieniowe biblioteki (IDCRL), używane do obsługi uwierzytelniania klienta do Skype dla firm Online; (2) .NET framework 4,5; a 3) pakietu Microsoft Visual C++ 2012 do dystrybucji (x64) (wersja 11.0.50727). .NET framework 4,5 udostępnia infrastrukturę używane do tworzenia i uruchamiania aplikacji .NET, w tym Windows PowerShell. Pakiet redystrybucyjny C++ wizualne instaluje składniki środowisko uruchomieniowe Visual C++ dla komputerów, które nie mają programu Microsoft Visual Studio 2012 zainstalowany.

Aby sprawdzić numer wersji modułu łącznik, który jest zainstalowana na komputerze, otwórz Panel sterowania, otwórz aplet Programy i funkcje, a następnie zaznacz pole numer wersji programu Skype dla firm Online, moduł Windows PowerShell.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×