Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC lub Mac

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer PC lub Mac spełnia wymagania systemowe.

 1. Przejdź do witryny www.office.com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj.

  Uwaga : Jeśli pakiet Office został kupiony w ramach korzyści z Programu użytkowania w domu firmy Microsoft, zalogowanie się w tym miejscu może być niemożliwe. Uzyskaj pomoc dotyczącą instalacji na stronie Instalowanie pakietu Office za pośrednictwem Programu użytkowania w domu.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z tą wersją pakietu Office.

  W zależności od tego, jak uzyskano pakiet Office, może to być konto Microsoft lub konto służbowe. Jeśli nie masz konta, wybierz kartę Instrukcje krok po kroku dotyczące komputerów PC lub Mac powyżej, aby uzyskać pomoc dotyczącą kojarzenia konta pakietu Office, lub zobacz Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

 3. Na stronie głównej pakietu Office wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office > Zainstaluj (w zależności od wersji pakietu Office może być konieczne wybranie pozycji Zainstaluj aplikacje pakietu Office > Office 2016). Rozpocznie się pobieranie pakietu Office. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ukończyć instalację.

  Uwaga : Aby uzyskać inne opcje instalacji, takie jak pakiet Office w innym języku lub instalowanie wersji 64-bitowej, wybierz link Język, wersja 32/64-bitowa i inne opcje instalacji (w zależności od pakietu Office może być konieczne wybranie pozycji Inne opcje instalacji > Zaawansowane). Wybierz wersję językową i bitową, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Problemy z instalacją lub logowaniem?

Jeśli masz problemy z instalacją lub logowaniem, skorzystaj z opcji Potrzebujesz pomocy, aby uzyskać listę typowych problemów. Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania starszych wersji pakietu Office, zobacz 2013, 2010, 2007 lub Office 2011 dla komputerów Mac.

Wybierz produkt pakietu Office z listy rozwijanej poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółową pomoc dotyczącą instalowania lub ponownego instalowania usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC, laptopie lub komputerze typu 2-w-1, w tym informacje o tym, jak zainstalować pakiet Office w innym języku i jak zainstalować wersję 64-bitową pakietu Office.

Ważne : Instrukcje poniżej różnią się w zależności od tego, czy produkt pakietu Office jest częścią planu Office dla użytkowników domowych, czy planu Office dla firm. Jeśli nie masz pewności co do tego, którego planu używasz, wybierz pozycję Sprawdzanie, do którego planu należy produkt z listy rozwijanej.

Office dla użytkowników domowych

Jeśli Twój produkt pakietu Office jest jednym z następujących, masz produkt pakietu Office dla użytkowników domowych. Może to być subskrypcja usługi Office 365 lub jednorazowy zakup pakietu Office bądź pojedynczej aplikacji pakietu Office. Te produkty są zwykle skojarzone z osobistym kontem Microsoft.

Subskrypcje usługi Office 365: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office 365 dla Użytkowników Domowych
Office 365 Personal
Office 365 dla Studentów

Wersje 2016 lub 2013 pakietu Office dostępne jako jednorazowe zakupy: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów
Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
Office Professional
Office Professional Plus*

Porada : * Jeśli korzystasz z pakietu Office Professional Plus w ramach firmowej subskrypcji Programu użytkowania w domu, zobacz Korzystanie z pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu.

Autonomiczne aplikacje pakietu Office 2016 lub 2013 dostępne jako jednorazowe zakupy

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Access
Publisher
Project
Visio

Office dla firm

Jeśli Twój produkt pakietu Office jest jednym z następujących, masz produkt pakietu Office dla firm. Te produkty są zwykle skojarzone z kontem służbowym, a Twoja licencja pakietu Office (jeśli subskrypcja ją obejmuje) pochodzi od organizacji, w której pracujesz lub uczysz się.

Subskrypcje usługi Office 365: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office 365 Business
Office 365 Business Premium

Office 365 Education E5

Office 365 ProPlus
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5

Office 365 Nonprofit Business Premium
Office 365 Nonprofit E3
Office 365 Nonprofit E5

Office 365 U.S. Government Community G3
Office 365 U.S. Government Community G5

Project Online Professional
Project Online Premium

Visio Pro dla Office 365

Subskrypcje usługi Office 365 bez w pełni zainstalowanych aplikacji pakietu Office:

Porada : W tych subskrypcjach usługi Office 365 nie ma aplikacji klasycznych do pobrania i zainstalowania, ale w większości przypadków możesz nadal uzyskiwać dostęp do wersji online aplikacji pakietu Office i korzystać z nich w przeglądarce internetowej. Poznaj więcej bezpłatnych aplikacji Office Online.

Office 365 Business Essentials

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Education

Office 365 Nonprofit Business Essentials
Office 365 Nonprofit E1

Office 365 U.S. Government G1

Project Online Essentials

Wersje pakietu Office 2016 lub Office 2013 z licencją zbiorczą

Office Professional Plus

Przed rozpoczęciem: czy klucz produktu został zrealizowany, a pakiet Office został połączony z kontem Microsoft?

Nie do każdego zakupu pakietu Office jest dołączony klucz, ale jeśli jest to nowa kopia pakietu Office i masz klucz otrzymany drogą elektroniczną lub dołączony w opakowaniu lub zamówieniu internetowym, musisz zalogować się przy użyciu istniejącego konta Microsoft lub utworzyć nowe, a następnie zrealizować ten klucz. Obejrzyj klip wideo: Realizowanie klucza produktu.

Jeśli zostało to już zrobione, przejdź do następnej sekcji Krok 1. Logowanie się w witrynie Moje konto pakietu Office.

 1. Przejdź do witryny https://setup.office.com/ i postępuj zgodnie z monitami, aby się zalogować (lub utworzyć nowe konto Microsoft).

  Twoje konto Microsoft to połączenie adresu e-mail i hasła, przy użyciu których logujesz się do usług, takich jak Outlook.com, Hotmail.com, Xbox LIVE, OneDrive i Windows Phone. Jeśli korzystasz z którejkolwiek z tych usług, masz już konto Microsoft i możesz zalogować się za jego pomocą po wyświetleniu monitu, ale możesz też utworzyć nowe konto.

  Aby utworzyć nowe konto Microsoft, na stronie logowania wybierz pozycję Nie masz konta? Utwórz je. Możesz użyć numeru telefonu, konta e-mail, z którego już korzystasz, lub utworzyć nowy adres e-mail @outlook.com.

  Porada : Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft, zobacz pomoc dotyczącą konta Microsoft.

 2. Wprowadź klucz produktu i postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby ukończyć proces realizacji.

  Przykład klucza produktu pakietu Office:

  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Przykład klucza produktu pakietu Office

Po wykonaniu tego kroku Twoje konto Microsoft zostanie skojarzone z tą wersją pakietu Office. Dlaczego potrzebujesz konta Microsoft z wersją pakietu Office przeznaczoną dla użytkowników domowych.

Krok 1. Logowanie się w witrynie Moje konto pakietu Office w celu rozpoczęcia instalacji pakietu Office

 1. Przejdź do witryny Moje konto pakietu Office pod adresem www.office.com/myaccount. Jeśli konto Microsoft skojarzone z Twoją kopią pakietu Office nie zostało jeszcze użyte do logowania, zaloguj się teraz przy użyciu tego konta. Jeśli do logowania zostało użyte inne konto i nie widać opcji zainstalowania pakietu Office, wyloguj się z tego konta i zaloguj się ponownie, pamiętając, aby zostało użyte odpowiednie konto Microsoft.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę logowania na koncie Microsoft

  Uwaga : Zalogowanie się przy użyciu konta Microsoft jest wymagane w celu zainstalowania lub ponownego zainstalowania oprogramowania pakietu Office i zarządzania nim. Dlaczego potrzebujesz konta Microsoft z pakietem Office dla użytkowników domowych

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office albo „Tutaj możesz zainstalować i ponownie zainstalować pakiet Office”.

 2. Masz do wyboru zainstalowanie 32 lub 64-bitowej wersji pakietu Office. Jeśli nie masz pewności, która wersja jest właściwa, zobacz Wybór 32-bitowej lub 64-bitowej wersji pakietu Office.

  Ważne : Jeśli ponownie instalujesz lub uaktualniasz pakiet Office do nowszej wersji, a wcześniej została zainstalowana wersja 32-bitowa pakietu Office, musisz ją odinstalować, aby móc zainstalować wersję 64-bitową — i odwrotnie. Jeśli nie odinstalujesz najpierw tej wersji o innym trybie bitowym, podczas instalacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby odinstalować pakiet Office, zobacz Odinstalowywanie pakietu Office z komputera PC. Dodaj zakładkę do tej strony, aby móc tu szybko wrócić i dokończyć instalację odpowiedniej wersji.

  Instalowanie wersji 32-bitowej

  Wybierz pozycję Zainstaluj. (Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, wybierz pozycję Zainstaluj > i na następnej stronie wybierz pozycję Zainstaluj). Domyślnie spowoduje to zainstalowanie języka wybranego podczas realizowania produktu.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę instalacji na stronie Moje konto

  Instalowanie wersji 64-bitowej

  Kliknij link Język, wersja 32/64-bitowa i inne opcje instalacji.

  1. Z listy rozwijanej Język wybierz odpowiedni język.

   Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji o zmianie języka po zainstalowaniu pakietu Office, zobacz Wybieranie lub trwałe zmienianie języka instalacji pakietu Office. Jeśli chcesz zainstalować pakiety językowe w celu uzyskania dodatkowych języków wyświetlania, pomocy lub narzędzi sprawdzających, zobacz Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office 2016.

  2. Z listy rozwijanej Wersja wybierz wersję, na przykład Office — wersja 64-bitowa.

   Zrzut ekranu przedstawiający opcje języka i wersji oraz przycisk Zainstaluj

  3. Wybierz pozycję Zainstaluj.

Krok 2. Instalowanie pakietu Office

 1. Zależnie od przeglądarki kliknij przycisk Uruchom (w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox).

  Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu? Kliknij przycisk Tak.

  Rozpocznie się instalacja.

  Okno z postępem instalacji pakietu Office

 2. Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Pakiet Office jest teraz zainstalowany”. Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Office na komputerze.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, na przykład kliknij przycisk Start > Wszystkie aplikacje, aby sprawdzić, gdzie są aplikacje, a następnie wybierz przycisk Zamknij.

  Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij

Krok 3. Aktywowanie pakietu Office

 1. Możesz od razu rozpocząć korzystanie z aplikacji pakietu Office, otwierając dowolną aplikację, taką jak Word lub Excel.

  W większości przypadków pakiet Office zostaje aktywowany po uruchomieniu aplikacji i wyrażeniu zgody na postanowienia licencyjne przez kliknięcie przycisku Zaakceptuj.

  Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, klikając pozycję Zaakceptuj

 2. Pakiet Office może aktywować się automatycznie. W zależności od używanego produktu może jednak zostać wyświetlony Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office. Jeśli tak się stanie, postępuj zgodnie z monitami, aby aktywować pakiet Office.

  Przedstawia Kreatora aktywacji pakietu Microsoft Office

  Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aktywacji, zobacz Aktywowanie usługi Office 365 albo pakietu Office 2016 lub Office 2013.

 1. Wykorzystując konto służbowe, zaloguj się na stronie https://aka.ms/office-install.

  Uwagi : 

  Jeśli nie widzisz na liście pakietu Office, Twój plan prawdopodobnie nie zawiera aplikacji pakietu Office. Jeśli wiesz, że Twój plan obejmuje pakiet Office, być może nie masz licencji. Zobacz Jaki produkt lub licencję usługi Office 365 posiadam? Jeśli pakietu Office nie ma na liście, poproś administratora usługi Office 365 o przypisanie Ci licencji.

 2. Wybierz pozycję Język i zaakceptuj ustawienie domyślne, aby zainstalować wersję 32-bitową, lub wybierz pozycję Zaawansowane i z listy rozwijanej wybierz wersję 64-bitową. Jeśli nie masz pewności, którą wersję zainstalować, zobacz Wybór 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office 2016.

  Ważne : Jeśli masz obecnie zainstalowaną na komputerze 32-bitową wersję pakietu Office lub 32-bitową wersję aplikacji autonomicznej, takiej jak Project lub Visio, musisz odinstalować tę wersję, aby móc kontynuować instalowanie wersji 64-bitowej — i odwrotnie.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybór języka, a następnie wybór pozycji Zaawansowane
  Z listy rozwijanej z wersjami wybierz pozycję 64-bitowa
 3. Wybierz pozycję Zainstaluj.

 4. Zależnie od przeglądarki kliknij przycisk Uruchom (w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox).

  Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika z pytaniem Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu, kliknij przycisk Tak.

  Rozpocznie się instalacja.

 5. Zakończenie instalacji pakietu Office 2016 sygnalizuje wyświetlenie informacji Wszystko gotowe! Pakiet Office jest teraz zainstalowany. Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Office na komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, na przykład kliknij przycisk Start > Wszystkie aplikacje, aby sprawdzić, gdzie są aplikacje, a następnie wybierz przycisk Zamknij.

  Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij

  Porada : Jeśli nadal nie możesz odnaleźć aplikacji, zobacz Nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7.

 6. Możesz od razu rozpocząć korzystanie z aplikacji pakietu Office, otwierając dowolną aplikację, taką jak Word lub Excel. W większości przypadków pakiet Office zostaje aktywowany po uruchomieniu aplikacji i wyrażeniu zgody na postanowienia licencyjne przez kliknięcie przycisku Zaakceptuj.

  Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, klikając pozycję Zaakceptuj

Z listy rozwijanej poniżej wybierz instrukcje krok po kroku dotyczące Twojego produktu pakietu Office, aby zainstalować lub ponownie zainstalować usługę Office 365 lub pakiet Office 2016 na komputerze Mac.

Porada : Instrukcje na poniższej liście rozwijanej różnią się w zależności od tego, czy produkt pakietu Office jest częścią planu Office dla użytkowników domowych, czy planu Office dla firm. Jeśli nie masz pewności co do tego, które czynności wykonać, wybierz pozycję Sprawdzanie, do którego planu należy produkt.

Office dla użytkowników domowych

Jeśli Twój produkt pakietu Office jest jednym z następujących, masz produkt pakietu Office dla użytkowników domowych. Może to być subskrypcja usługi Office 365 lub jednorazowy zakup pakietu Office bądź pojedynczej aplikacji pakietu Office. Te produkty są zwykle skojarzone z osobistym kontem Microsoft.

Subskrypcje usługi Office 365: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office 365 dla Użytkowników Domowych
Office 365 Personal
Office 365 dla Studentów

Wersje 2016 lub 2013 pakietu Office dostępne jako jednorazowe zakupy: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów
Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
Office Professional
Office Professional Plus*

Porada : * Jeśli korzystasz z pakietu Office Professional Plus w ramach firmowej subskrypcji Programu użytkowania w domu, zobacz Korzystanie z pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu.

Autonomiczne aplikacje pakietu Office 2016 lub 2013 dostępne jako jednorazowe zakupy

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Access
Publisher
Project
Visio

Office dla firm

Jeśli Twój produkt pakietu Office jest jednym z następujących, masz produkt pakietu Office dla firm. Te produkty są zwykle skojarzone z kontem służbowym, a Twoja licencja pakietu Office (jeśli subskrypcja ją obejmuje) pochodzi od organizacji, w której pracujesz lub uczysz się.

Subskrypcje usługi Office 365: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

Office 365 Business
Office 365 Business Premium

Office 365 Education E5

Office 365 ProPlus
Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5

Office 365 Nonprofit Business Premium
Office 365 Nonprofit E3
Office 365 Nonprofit E5

Office 365 U.S. Government Community G3
Office 365 U.S. Government Community G5

Project Online Professional
Project Online Premium

Visio Pro dla Office 365

Subskrypcje usługi Office 365 bez w pełni zainstalowanych aplikacji pakietu Office:

Porada : W tych subskrypcjach usługi Office 365 nie ma aplikacji klasycznych do pobrania i zainstalowania, ale w większości przypadków możesz nadal uzyskiwać dostęp do wersji online aplikacji pakietu Office i korzystać z nich w przeglądarce internetowej. Poznaj więcej bezpłatnych aplikacji Office Online.

Office 365 Business Essentials

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Education

Office 365 Nonprofit Business Essentials
Office 365 Nonprofit E1

Office 365 U.S. Government G1

Project Online Essentials

Wersje pakietu Office 2016 lub Office 2013 z licencją zbiorczą

Office Professional Plus

Przed rozpoczęciem: czy klucz produktu został zrealizowany, a pakiet Office został skojarzony z kontem Microsoft?

Nie do każdego zakupu pakietu Office jest dołączony klucz, ale jeśli jest to nowa kopia pakietu Office i masz klucz otrzymany drogą elektroniczną lub dołączony w opakowaniu lub zamówieniu internetowym, musisz zalogować się przy użyciu istniejącego konta Microsoft lub utworzyć nowe, a następnie zrealizować ten klucz. Obejrzyj klip wideo: Realizowanie klucza produktu.

Jeśli zostało to już zrobione, przejdź do następnej sekcji Krok 1. Logowanie się i instalowanie pakietu Office.

 1. Przejdź do witryny https://setup.office.com/ i postępuj zgodnie z monitami, aby się zalogować (lub utworzyć nowe konto Microsoft).

  Twoje konto Microsoft składa się z adresu e-mail i hasła, których używasz do logowania się w usługach, takich jak Outlook.com, Hotmail.com, Xbox LIVE, OneDrive lub Windows Phone. Jeśli korzystasz z którejkolwiek z tych usług, masz już konto Microsoft i możesz zalogować się za jego pomocą po wyświetleniu monitu, ale możesz też utworzyć nowe konto.

  Aby utworzyć nowe konto Microsoft, na stronie logowania wybierz pozycję Nie masz konta? Utwórz je. Możesz użyć numeru telefonu, konta e-mail, z którego już korzystasz, lub utworzyć nowy adres e-mail @outlook.com.

  Porada : Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft, zobacz pomoc dotyczącą konta Microsoft.

 2. Wprowadź klucz produktu i postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby ukończyć proces realizacji.

  Przykład klucza produktu pakietu Office:

  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Przykład klucza produktu pakietu Office

Po wykonaniu tego kroku Twoje konto Microsoft zostanie skojarzone z tą wersją pakietu Office. Dlaczego potrzebujesz konta Microsoft z wersją pakietu Office przeznaczoną dla użytkowników domowych.

Krok 1. Logowanie się i instalowanie pakietu Office

 1. Przejdź do witryny Moje konto pakietu Office pod adresem www.office.com/myaccount. Jeśli konto Microsoft skojarzone z Twoją kopią pakietu Office nie zostało jeszcze użyte do logowania, zaloguj się teraz przy użyciu tego konta. Jeśli do logowania zostało użyte inne konto, wyloguj się z tego konta i zaloguj się ponownie, pamiętając, aby zostało użyte odpowiednie konto Microsoft.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę logowania Moje konto, na której wprowadza się konto Microsoft używane z pakietem Office

  Uwaga : Wymagane jest zalogowanie się przy użyciu tego konta w celu zainstalowania lub ponownego zainstalowania oprogramowania pakietu Office i zarządzania nim.

  Jeśli logowanie się nie powiodło, spróbuj jeszcze raz, używając właściwego konta, lub zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

 2. Na stronie Moje konto pod nazwą subskrypcji wybierz pozycję Zainstaluj.

  Strona Moje konto w Sklepie Office z widocznym przyciskiem Zainstaluj
 3. Na następnej stronie w obszarze Informacje o instalacji wybierz pozycję Zainstaluj, aby rozpocząć pobieranie pakietu instalacyjnego.

  Drugi ekran instalacji na stronie Moje konto
 4. Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane rzeczy i kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft_Office_2016_Installer.pkg (nazwa ta może być nieco inna).

  Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365

  Porada : Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można otworzyć pliku Microsoft_Office_2016_Installer.pkg, ponieważ pochodzi on od niezidentyfikowanego dewelopera, odczekaj 10 sekund, a następnie spróbuj ponownie kliknąć dwukrotnie pakiet instalatora. Jeśli nadal jest wyświetlany pasek postępu Trwa weryfikowanie, zamknij lub anuluj pasek postępu i spróbuj ponownie.

 5. Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji.

  Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj
 6. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 7. Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

 8. Wybierz sposób instalacji pakietu Office i kliknij pozycję Kontynuuj.

 9. Przejrzyj wymagania dotyczące miejsca na dysku lub zmień lokalizację instalacji, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

  Uwaga : Jeśli chcesz zainstalować tylko określone aplikacje pakietu Office, a nie cały pakiet, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wyczyść zaznaczenie dla programów, których nie chcesz.

 10. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac).

  Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację
 11. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

  Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie.

Krok 2. Uruchamianie aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac i rozpoczynanie procesu aktywacji

 1. Kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

  Pokazuje przycisk Launchpada w Docku
 2. Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie.

  Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada
 3. Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy z aktywacją pakietu Office, zobacz Aktywowanie pakietu Office 2016 dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

  Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac

Uwagi dotyczące instalacji

Czy mogę zainstalować pakiety Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac na tym samym komputerze?

Tak, pakiety Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac mogą być zainstalowane i używane jednocześnie. Jednak przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy odinstalowanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, aby uniknąć zamieszania.

Aby odinstalować pakiet Office 2011 dla komputerów Mac, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac.

Jak przypiąć ikony aplikacji pakietu Office do Docka?

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy i otwórz odpowiednią aplikację pakietu Office.

 2. W obszarze funkcji Dock przytrzymaj klawisz Control i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz pozycję Opcje > Zatrzymaj w Docku.

  Open app Options menu showing the Keep in Dock command

Czy pakiet Office można zainstalować na telefonie iPhone lub tablecie iPad?

Tak, zobacz: Instalowanie i konfigurowanie pakietu Office na telefonie iPhone lub tablecie iPad. Możesz również skonfigurować pocztę e-mail na urządzeniu z systemem iOS (iPhone lub iPad).

Krok 1. Logowanie się i instalowanie pakietu Office

 1. Wykorzystując konto służbowe, zaloguj się na stronie https://aka.ms/office-install.

  Uwagi : 

 2. Na stronie pakietu Office w obszarze Instalowanie pakietu Office 2016 dla komputerów Mac wybierz pozycję Zainstaluj, aby rozpocząć pobieranie pakietu instalatora.

  Ekran instalowania oprogramowania Ustawienia usługi Office 365 na komputerze Mac
 3. Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane rzeczy i kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft_Office_2016_Installer.pkg (nazwa ta może się nieco różnić).

  Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365

  Porada : Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można otworzyć pliku Microsoft_Office_2016_Installer.pkg, ponieważ pochodzi on od niezidentyfikowanego dewelopera, odczekaj 10 sekund, a następnie spróbuj ponownie kliknąć dwukrotnie pakiet instalatora. Jeśli nadal jest wyświetlany pasek postępu Trwa weryfikowanie, zamknij lub anuluj pasek postępu i spróbuj ponownie.

 4. Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji.

  Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj
 5. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

 7. Wybierz sposób instalacji pakietu Office i kliknij pozycję Kontynuuj.

 8. Przejrzyj wymagania dotyczące miejsca na dysku lub zmień lokalizację instalacji, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

  Uwaga : Jeśli chcesz zainstalować tylko określone aplikacje pakietu Office, a nie cały pakiet, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wyczyść zaznaczenie dla programów, których nie chcesz.

 9. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac).

  Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację
 10. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac przy użyciu usługi Office 365 dla firm.

  Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie.

Krok 2. Uruchamianie aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac i rozpoczynanie procesu aktywacji

 1. Kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

  Pokazuje przycisk Launchpada w Docku
 2. Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie.

  Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada
 3. Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy z aktywacją pakietu Office, zobacz Aktywowanie pakietu Office 2016 dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac przy użyciu usługi Office 365 dla firm.

  Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac

Uwagi dotyczące instalacji

Pamiętaj:

Czy mogę zainstalować pakiety Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac na tym samym komputerze?

Tak, pakiety Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac mogą być zainstalowane i używane jednocześnie. Jednak przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy odinstalowanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, aby uniknąć zamieszania.

Aby odinstalować pakiet Office 2011 dla komputerów Mac, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac.

Jak przypiąć ikony aplikacji pakietu Office do Docka?

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy i otwórz odpowiednią aplikację pakietu Office.

 2. W obszarze funkcji Dock przytrzymaj klawisz Control i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz pozycję Opcje > Zatrzymaj w Docku.

  Open app Options menu showing the Keep in Dock command

Czy pakiet Office można zainstalować na telefonie iPhone lub tablecie iPad?

Tak, zobacz: Instalowanie i konfigurowanie pakietu Office na telefonie iPhone lub tablecie iPad. Możesz również skonfigurować pocztę e-mail na urządzeniu z systemem iOS (iPhone lub iPad).

Logowanie i instalacja — często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych pytań i problemów występujących przy próbie zainstalowania pakietu Office.

Porada : Odpowiedniego problemu nie ma na liście? Aby poznać dodatkowe problemy i ich możliwe rozwiązania, zobacz też Rozwiązywanie problemów z instalowaniem usługi Office 365 i pakietu Office 2016.

Pytania dotyczące konta:

Przed zainstalowaniem usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 należy skojarzyć produkt z kontem Microsoft lub kontem służbowym.

Jeśli masz produkt pakietu Office dla użytkowników domowych, a pakiet Office został kupiony w sklepie detalicznym lub w trybie online, ale nie masz konta Microsoft, możliwe jest, że Twój klucz produktu nie został zrealizowany (jeśli go masz) lub że został pominięty krok polegający na połączeniu Twojego ostatniego zakupu z kontem. Aby połączyć konto z pakietem Office, wykonaj następujące czynności.

W przypadku produktu pakietu Office dla użytkowników domowych przejdź do strony office.com/setup i utwórz nowe konto Microsoft lub zaloguj się do istniejącego konta, a następnie wykonaj pozostałe czynności opisane na tej stronie, takie jak wprowadzenie klucza produktu (jeśli go masz). Gdy konto zostanie pomyślnie skojarzone z pakietem Office, zobaczysz stronę Moje konto pakietu Office z adresem e-mail Twojego konta Microsoft oraz przyciskiem umożliwiającym instalację pakietu Office. Wybierz kartę instrukcji krok po kroku dotyczących komputerów PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę instalacji na stronie Moje konto

Jeśli konto Microsoft lub konto służbowe nie działa, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Po zalogowaniu się za pomocą konta służbowego nie widzisz opcji zainstalowania aplikacji klasycznych na stronie głównej usługi Office 365. Zamiast tego przejdź do strony aka.ms/office-install, a następnie wykonaj pozostałe czynności w sekcji „Instrukcje krok po kroku dotyczące pakietu Office dla firm” na karcie Instrukcje krok po kroku dotyczące komputerów PC w celu zakończenia instalowania.

Jeśli nadal nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Office na stronie aka.ms/office-install, prawdopodobnie administrator nie przypisał Ci licencji. Sprawdź, czy masz licencję umożliwiającą zainstalowanie pakietu Office.

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, a Twoja instytucja nie przekazała Ci licencji, dowiedz się, czy przysługuje Ci bezpłatna usługa Office 365.

Jeśli próba zalogowania się za pomocą konta służbowego w witrynie www.office.com jest blokowana, prawdopodobnie administrator usługi Office 365 skonfigurował zasady zabezpieczeń uniemożliwiające Ci zalogowanie się w tej lokalizacji. Aby zainstalować pakiet Office, spróbuj zalogować się zamiast tego w witrynie aka.ms/office-install. Wykonaj pozostałe czynności w sekcji „Instrukcje krok po kroku dotyczące pakietu Office dla firm” na karcie Instrukcje krok po kroku dotyczące komputerów PC w celu zakończenia instalowania pakietu Office.

Uwagi : 

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem.

Klucz produktu, zakup i instalacja wcześniejszych wersji pakietu Office:

Nie wszystkie wersje usługi Office 365 i pakietu Office 2016 zawierają klucz, ale jeśli Twoja go zawiera, musisz zrealizować klucz, aby móc zainstalować pakiet Office. Przejdź do strony office.com/setup i zaloguj się za pomocą istniejącego konta Microsoft lub utwórz nowe konto, a następnie wprowadź klucz produktu. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby zakończyć łączenie swojego konta Microsoft z tą wersją pakietu Office.

Nie masz klucza produktu i nie wiesz, czy go potrzebujesz? Zobacz Korzystanie z kluczy produktu w usłudze Office 365, pakiecie Office 2016 lub Office 2013.

W czynnościach opisanych w tym temacie założono, że masz usługę Office 365 lub pakiet Office 2016 i możesz przystąpić do instalacji lub dezinstalacji tego produktu. Nie masz jeszcze najnowszej wersji?

Link umożliwiający wypróbowanie lub kupienie pakietu Office

Dowiedz się więcej o różnicach między usługą Office 365 a pakietem Office 2016.

Pomoc dotycząca instalacji dla starszych wersji pakietu Office:

Pytania dotyczące instalowania lub błędy podczas instalacji

Tylko dla subskrybentów usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych: Możesz zainstalować pakiet Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac. Udostępnij cztery pozostałe instalacje znajomym lub rodzinie albo użyj tego samego konta (konto Microsoft), aby zainstalować pakiet Office na innych komputerach. Czynności instalacyjne są takie same.

W przypadku jednorazowego zakupu pakietu Office 2016, takiego jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm bądź Office Professional: Pakiet Office możesz zainstalować tylko na jednym komputerze. Jednak w przypadku awarii sprzętu lub zakupu nowego komputera możesz przenieść pakiet Office 2016 na inny komputer, który należy do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Postanowienia licencyjne firmy Microsoft dotyczące posiadanego produktu lub zobacz wpis w blogu Office now transferable (Office — teraz można przenosić).

W przypadku instalowania pakietu Office na komputerze PC musisz być administratorem na komputerze, na którym chcesz zainstalować usługę Office 365 albo pakiet Office 2016 lub Office 2013. Jeśli nie masz pewności, zobacz Sprawdzanie, czy masz prawa administratora lokalnego do zainstalowania pakietu Office.

Jeśli kupiono autonomiczną wersję aplikacji pakietu Office, na przykład program Visio 2016 lub Word 2016, w większości przypadków instalowanie tej aplikacji przebiega tak samo, jak instalowanie pakietu Office. Należy zalogować się w witrynie www.office.com (do tego służy konto Microsoft lub konto służbowe) i wybrać pozycję Zainstaluj dla danego produktu autonomicznego.

Jeśli masz subskrypcję usługi Project Online Professional, Project Online Premium lub Visio Pro dla Office 365, zobacz Instalowanie programu Project lub Instalowanie programu Visio, aby poznać kroki instalowania aplikacji należących do tych subskrypcji.

Aplikacje pakietu Office są dostępne do zainstalowania na telefonie iPhone i tablecie iPad, na urządzeniu z systemem Android oraz na telefonie i tablecie z systemem Windows. Zobacz Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Jeśli wydaje się, że instalacja pakietu Office trwa bardzo długo, być może występuje problem z połączeniem internetowym, zaporą lub oprogramowaniem antywirusowym. Aby poznać możliwe rozwiązania, zobacz Instalacja pakietu Office trwa długo.

Instalacja pakietu Office może trwać długo także z powodu wolnego połączenia internetowego (na przykład połączenia telefonicznego). Jeśli nie masz dobrego połączenia, zainstaluj pakiet Office, korzystając z informacji w artykule Używanie instalatora pakietu Office 2016 w trybie offline.

Nie można zainstalować pakietu Office: Aby można było zainstalować pakiet Office, na komputerze musi być zainstalowany obsługiwany system operacyjny. Listę obsługiwanych systemów można znaleźć na stronie wymagań systemowych. Na przykład instalacja nie powiedzie się, jeśli próbujesz zainstalować pakiet Office na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista albo na komputerze Chromebook. Jeśli na komputerze nie można zainstalować pełnej wersji klasycznej pakietu Office, wypróbuj bezpłatne aplikacje Office Online przy użyciu przeglądarki komputerowej.

Pojawił się komunikat o błędzie: Jeśli podczas próby zainstalowania pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie zawierający link Dowiedz się więcej, wybierz go, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemu z tym błędem. Jeśli nie ma linku, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalowaniem usługi Office 365 i pakietu Office 2016.

Pomoc dotycząca określonych aplikacji oraz pomoc dla administratorów usługi Office 365:

Jeśli pakiet Office jest zainstalowany, ale potrzebujesz pomocy dotyczącej podstaw pakietu Office lub szukasz informacji na temat wykonywania określonego zadania (np. drukowania dokumentu, konfigurowania konta w programie Outlook lub używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w programie Excel), przejdź na początek tej strony i wybierz pozycję Aplikacje lub Szkolenia.

Możesz również wpisać to, czego szukasz, na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Jeśli jesteś administratorem usługi Office 365 z planem pakietu Office dla firm, użytkownicy w Twojej organizacji mogą instalować pakiet Office tylko przy użyciu procedury podanej w tym temacie, pod warunkiem, że Twój plan obejmuje klasyczną wersję pakietu Office oraz że przypiszesz licencje użytkownikom i udzielisz im uprawnień do zainstalowania pakietu Office (Zarządzanie oprogramowaniem użytkowników w usłudze Office 365).

Aby uzyskać informacje o przypisywaniu licencji, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

Jeśli zabrakło licencji i chcesz ich kupić więcej, zobacz Zakup licencji dla subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×