Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych do używania w pakiecie Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Większość aplikacji (takich jak Microsoft Word, Excel i PowerPoint) jest automatycznie instalowana razem z zestawem czcionek. Na przykład aplikacje służące do projektowania dokumentów, takie jak Microsoft Publisher, często są wyposażone w kilka dodatkowych czcionek, których potem można używać w dowolnym innym programie.

Jednak czasami warto instalowanie czcionek niestandardowych, które zostały utworzone, kupiona lub pobrana z innych lokalizacji. W tym artykule będzie porozmawiamy o sposobach zainstalować te czcionki, aby móc ich używać w programie Microsoft Office.

Uwaga : Aby osadzić czcionki w dokumencie programu Microsoft Office Word lub prezentacji programu PowerPoint, zobacz Osadzanie czcionek w witrynie narzędzia PPTools.

Odszukiwanie czcionek niestandardowych w Internecie

Czcionki można nie tylko pozyskiwać z innych aplikacji, ale także pobierać z Internetu. Niektóre czcionki oferowane w Internecie są sprzedawane, inne — udostępniane w formie shareware lub za darmo. Witryna Microsoft Typography oferuje linki do producentów dodatkowych czcionek (firm lub osób spoza firmy Microsoft, które tworzą i rozpowszechniają własne rodzaje czcionek).

Po znalezieniu czcionkę, której chcesz używać z aplikacji pakietu Office, możesz go pobrać i zainstalować go przez system operacyjny, który obecnie korzystasz na komputerze. Ponieważ czcionki działać w systemie operacyjnym, ta osoba nie są pobierane do pakietu Office bezpośrednio. Należy przejść do folderu czcionki systemu w Panelu sterowania systemu Windows i czcionki zostanie automatycznie pracy z pakietem Office. Na komputerze Mac umożliwia Aplikację album z czcionkami Dodaj czcionki, a następnie skopiuj go do folderu systemu Windows Office zgodny.

Wiele trzecich spoza firmy Microsoft pakiet ich czcionek w plikach zip w celu zmniejszenia rozmiaru pliku i pobierania. Jeśli pobrano czcionkę, której zostanie zapisany w formacie zip kliknij dwukrotnie plik zip, aby go otworzyć.

Instalowanie czcionki niestandardowej pobrany

Po pobraniu czcionkę, którą chcesz zainstalować, należy go zainstalować w systemie operacyjnym. Po czcionki jest poprawnie zainstalowany w systemie Microsoft Office będą mogli zobaczyć i używać go. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje wybierz system operacyjny, którego używasz z poniżej pola listy rozwijanej.

 1. Znajdź plik czcionki, który został pobrany, pamiętając, że mogą być zawarte w pliku zip. Prawdopodobnie znajduje się w folderze pobrane.

 2. Kliknij dwukrotnie plik czcionki, aby otworzyć go w podglądzie czcionki

  Podgląd czcionki Windows umożliwia przeglądanie i instalowanie czcionek na komputerze z systemem Windows
 3. Po zakończeniu sprawdzenia, czy jest żądaną czcionkę, u góry z lewej strony kliknij przycisk Zainstaluj. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować czcionki

 4. Zamknij podgląd czcionki, a następnie otwórz program pakietu Office. Powinien zostać wyświetlony nowej czcionki na liście czcionki.

 1. Przejdź do Panelu sterowania i kliknij folder Czcionki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w folderze i kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zainstalować czcionkę z dysku komputera, w oknie dialogowym Dodawanie czcionek w polu listy Dyski wybierz folder, który zawiera pliki nowej czcionki.

  • Aby zainstalować czcionki z dysku sieciowego, kliknij polecenie Sieć, a następnie wybierz dysk i folder, z którego chcesz zainstalować czcionkę.

   Uwaga : Pliki czcionek mogą być w różnych formatach: Type 1, True Type lub Opem Type. Jeśli wybrana czcionka ma pliki w tych formatach, pojawią się one w obszarze Lista czcionek.

 4. Kliknij przycisk Zainstaluj i przycisk Zamknij.

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

 4. Zlokalizuj pobraną lub rozpakowaną czcionkę, a następnie w oknie dialogowym Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. Znajdź pobranego pliku czcionki — prawdopodobnie ma rozszerzenie .ttf lub .otf i prawdopodobnie znajduje się w folderze pobrane. Kliknij dwukrotnie plik.

  Uwaga : Jeśli plik czcionki ma rozszerzenie zip musisz otworzyć tego pliku zip i Otwórz plik czcionki stamtąd.

 2. Zostanie otwarta w podglądzie czcionki. Kliknij przycisk Zainstaluj czcionki. Zostanie otwarta w Książce czcionki.

 3. W Książce czcionki przeciągnij i upuść czcionki do Systemu Windows Office zgodny udostępnienie go do programu Microsoft Office.

Udostępnianie plików, które zawierają czcionki niestandardowe

Po zainstalowaniu czcionki niestandardowej każdej czcionki będzie działać tylko z komputera, który został już zainstalowany na. Niestandardowe czcionki zainstalowane na komputerze może nie być wyświetlany ten sam sposób na innym komputerze. Tekst, który został sformatowany za pomocą czcionki, który nie jest zainstalowany na komputerze będzie wyświetlana w Times New Roman lub domyślnej czcionki.

Jeśli pliki programu Microsoft Office Word, PowerPoint lub Excel mają być udostępniane innym osobom, warto wiedzieć, które czcionki są natywne w wersji pakietu Office używanej przez odbiorcę. Jeśli czcionka nie jest natywna, może być konieczne osadzenie lub rozpowszechnienie czcionki razem z plikiem programu Word, prezentacją programu PowerPoint lub arkuszem programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Czcionki dostarczane z różnymi wersjami pakietu Office.

Zobacz też

Czy masz wskazówek dotyczących jak możemy ulepszyć pakiet Microsoft Office?

Zobacz jak przesłać opinię w witrynie Microsoft Office?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×