Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych do używania w pakiecie Office

Większość aplikacji (takich jak Microsoft Word, Excel i PowerPoint) jest automatycznie instalowana razem z zestawem czcionek. Na przykład aplikacje służące do projektowania dokumentów, takie jak Microsoft Publisher, często są wyposażone w kilka dodatkowych czcionek, których potem można używać w dowolnym innym programie.

Uwaga : Aby osadzić czcionki w dokumencie programu Microsoft Office Word lub prezentacji programu PowerPoint, zobacz Osadzanie czcionek w witrynie narzędzia PPTools.

Co chcesz zrobić?

Odszukiwanie czcionek niestandardowych w Internecie

Pobieranie i instalowanie czcionki niestandardowej na komputerze z systemem Vista

Pobieranie i instalowanie czcionki niestandardowej na komputerze z systemem Windows XP

Udostępnianie plików, które zawierają czcionki niestandardowe

Początek strony

Odszukiwanie czcionek niestandardowych w Internecie

Czcionki można nie tylko pozyskiwać z innych aplikacji, ale także pobierać z Internetu. Niektóre czcionki oferowane w Internecie są sprzedawane, inne — udostępniane w formie shareware lub za darmo. Witryna Microsoft Typography oferuje linki do producentów dodatkowych czcionek (firm lub osób spoza firmy Microsoft, które tworzą i rozpowszechniają własne rodzaje czcionek).

Gdy znajdziesz czcionkę, którą chcesz dodać do aplikacji pakietu Office, możesz ją pobrać i zainstalować za pomocą używanego systemu operacyjnego. Ponieważ czcionki są obsługiwane przez system operacyjny, nie pobiera się ich bezpośrednio do pakietu Office. Należy to zrealizować za pomocą folderu Czcionki w Panelu sterowania systemu Windows. Zainstalowana czcionka będzie automatycznie dostępna w pakiecie Office.

Wielu zewnętrznych dystrybutorów czcionek pakuje je do skompresowanych archiwów ZIP. Pozwala to na zmniejszenie rozmiaru pliku i szybsze pobieranie. Jeśli pobrano czcionkę zapisaną w formacie ZIP, można ją rozpakować, klikając dwukrotnie ikonę czcionki i postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Początek strony

Pobieranie i instalowanie czcionki niestandardowej na komputerze z systemem Vista

 1. Przejdź do Panelu sterowania i kliknij folder Czcionki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w folderze i kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zainstalować czcionkę z dysku komputera, w oknie dialogowym Dodawanie czcionek w polu listy Dyski wybierz folder, który zawiera pliki nowej czcionki.

  • Aby zainstalować czcionki z dysku sieciowego, kliknij polecenie Sieć, a następnie wybierz dysk i folder, z którego chcesz zainstalować czcionkę.

   Uwaga : Pliki czcionek mogą być w różnych formatach: Type 1, True Type lub Opem Type. Jeśli wybrana czcionka ma pliki w tych formatach, pojawią się one w obszarze Lista czcionek.

 4. Kliknij przycisk Zainstaluj i przycisk Zamknij.

Początek strony

Pobieranie i instalowanie czcionki niestandardowej na komputerze z systemem Windows XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

 4. Zlokalizuj pobraną lub rozpakowaną czcionkę, a następnie w oknie dialogowym Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać.

 5. Kliknij przycisk OK.

Po poprawnym wykonaniu powyższej procedury przy każdym otwarciu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji pakietu Office ta czcionka będzie widoczna na liście Czcionki.

Początek strony

Udostępnianie plików, które zawierają czcionki niestandardowe

Czcionka niestandardowa jest dostępna wyłącznie na tym komputerze, na którym została zainstalowana. Czcionki niestandardowe zainstalowane na jednym komputerze mogą nie być widoczne na drugim. Tekst sformatowany przy użyciu czcionki, której nie ma na używanym komputerze, zostanie wyświetlony za pomocą czcionki Times New Roman lub czcionki domyślnej.

Jeśli pliki programu Microsoft Office Word, PowerPoint lub Excel mają być udostępniane innym osobom, warto wiedzieć, które czcionki są natywne w wersji pakietu Office używanej przez odbiorcę. Jeśli czcionka nie jest natywna, może być konieczne osadzenie lub rozpowszechnienie czcionki razem z plikiem programu Word, prezentacją programu PowerPoint lub arkuszem programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Czcionki dostarczane z różnymi wersjami pakietu Office.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×