Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych do używania w pakiecie Office

Większość aplikacji (takich jak programy Microsoft Word, Excel i PowerPoint) zawiera czcionki, które są instalowane automatycznie razem z oprogramowaniem. Na przykład aplikacje przeznaczone do obsługi projektów dokumentów, takie jak program Microsoft Publisher, często zawierają wiele dodatkowych czcionek, których można używać w dowolnym innym programie na komputerze.

Co chcesz zrobić?

Znajdowanie czcionek niestandardowych w sieci Web

Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych w systemie Vista

Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych w systemie Windows XP

Udostępnianie plików zawierających czcionki niestandardowe

Początek strony

Znajdowanie czcionek niestandardowych w sieci Web

Oprócz pobierania i używania czcionek zainstalowanych z innymi aplikacjami można pobierać czcionki z Internetu. Czcionki w Internecie mogą być sprzedawane, rozpowszechniane w formie shareware lub udostępniane bezpłatne.

Po znalezieniu czcionki, która ma być używana w aplikacji pakietu Office, można ją pobrać i zainstalować w systemie operacyjnym używanym obecnie na komputerze. Czcionki działają w danym systemie operacyjnym, dlatego nie są pobierane bezpośrednio do pakietu Office. Należy przejść do folderu Czcionki w Panelu sterowania systemu Windows. Czcionka zostanie automatycznie włączona w pakiecie Office.

Wiele firm innych niż Microsoft kompresuje czcionki w formacie zip w celu zmniejszenia rozmiaru pliku i przyspieszenia pobierania. Jeżeli pobrano czcionkę zapisaną w formacie zip, można ją zdekompresować, klikając dwukrotnie ikonę czcionki i postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Początek strony

Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych w systemie Vista

 1. Przejdź do okna Panel sterowania i kliknij pozycję Czcionki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu wewnątrz folderu, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zainstalować czcionkę z dysku komputera, w oknie dialogowym Dodawanie czcionek w polu listy powiązanym z polem listy Dyski wybierz folder zawierający nowe pliki czcionek.

  • Aby zainstalować czcionkę z dysku sieciowego, kliknij przycisk Sieć, a następnie wybierz dysk i folder, z którego chcesz zainstalować czcionkę.

   Uwaga   Pliki czcionek mogą być zapisane w różnych formatach, takich jak Type 1, TrueType lub OpenType. Jeśli wybrane czcionki zawierają pliki czcionek w tych formatach, zostaną one wyświetlone polu Lista czcionek.

 4. Kliknij przycisk Zainstaluj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Pobieranie i instalowanie czcionek niestandardowych w systemie Windows XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie pozycję Czcionki.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.

 4. Znajdź pobraną lub zdekompresowaną czcionkę, a następnie w polu Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać.

 5. Kliknij przycisk OK.

Po poprawnym wykonaniu powyższych procedur i otwarciu dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji pakietu Office nowa czcionka będzie wyświetlana na liście Czcionki.

Początek strony

Udostępnianie plików zawierających czcionki niestandardowe

Instalując czcionki niestandardowe, należy pamiętać, że będą one działać tylko na komputerze, na którym zostały zainstalowane. Czcionki niestandardowe, które zostały zainstalowane na danym komputerze, mogą nie być wyświetlane tak samo na innym komputerze. Tekst sformatowany za pomocą czcionki, która nie jest zainstalowana na danym komputerze, będzie wyświetlany przy użyciu czcionki Times New Roman lub czcionki domyślnej.

Jeśli zatem pliki programu Microsoft Office Word, PowerPoint lub Excel mają być udostępniane innym osobom, należy ustalić, które czcionki są czcionkami macierzystymi w wersji pakietu Office używanej przez odbiorcę. Jeśli czcionka nie jest czcionką macierzystą, może być konieczne osadzenie jej lub przekazanie razem z plikiem programu Word, prezentacją programu PowerPoint lub arkuszem programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobaczCzcionki dostarczane z różnymi wersjami pakietu Office.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007, PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język