Pobieranie danych z usługi Microsoft Azure Marketplace

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługa Microsoft Azure Marketplace oferuje dane pochodzące z różnych źródeł, w tym dane demograficzne, środowiskowe, finansowe, handlowe i sportowe. Wiele z tych źródeł jest dostępnych bezpłatnie. Można pobierać te strumieniowe źródła danych, aby używać pochodzących z nich danych w modelu danych tworzonym w programie Excel i dodatku Power Pivot.

Aby używać danych z usługi Microsoft Azure Marketplace, musisz mieć konto Microsoft. Początkujący użytkownicy usługi Azure Marketplace mogą wybrać jedno z bezpłatnych źródeł danych, aby zapoznać się z czynnościami, które trzeba wykonać. Można również wykonać kroki opisane tutaj: Samouczek: tworzenie raportu programu Power View za pomocą danych z usługi Microsoft Azure Marketplace.

Rozpoczynanie pracy od usługi Microsoft Azure Marketplace

 1. Przejdź do witryny sieci Web Usługi Microsoft Azure Marketplace .

 2. Zaloguj się za pomocą konta Microsoft.

 3. Przy pierwszym użyciu wypełnij informacje o koncie i utwórz identyfikator konta, który będzie używany podczas importowania z programu Excel i eksportowania do niego.

 4. Kliknij pozycję Data (Dane).

 5. W obszarze Price (Cena) kliknij pozycję Free (Bezpłatne), aby wyświetlić listę zawierającą tylko te źródła danych, które są dostępne bezpłatnie.

 6. Kliknij źródło danych. W przypadku większości źródeł danych, w tym bezpłatnych, trzeba mieć konto, aby móc używać określonego źródła danych. Kliknij łącze, aby założyć konto.

 7. Na stronie źródła danych wyszukaj pozycję Explore this Data (Eksploruj te dane). Na większości stron znajduje się łącze o tej nazwie. Kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie okna zapytania.

 8. Uruchom zapytanie.

 9. W obszarze Export to Program (Eksportuj do programu) wybierz pozycję Excel Power Pivot, a następnie kliknij przycisk Download (Pobierz).

 10. Gdy zostanie wyświetlony monit o otwarcie lub zapisanie dokumentu, kliknij przycisk Otwórz.

 11. Kliknij pozycję Utwórz nowy skoroszyt, a następnie kliknij przycisk OK. Po otwarciu programu Excel zostanie uruchomiony dodatek Power Pivot, zostanie otwarte okno dodatku Power Pivot i zostanie uruchomiony Kreator importu tabeli, w którym będzie używany już określony adres URL strumieniowego źródła danych.

 12. Program Power Pivot może wyświetlić monit o podanie identyfikatora konta. Swój identyfikator konta można znaleźć na stronie My Account (Moje konto) usługi Azure Marketplace.

Rozpoczynanie od dodatku Power Pivot

 1. W programie Excel kliknij kartę Power Pivot > Model danych > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Pobierz dane zewnętrzne > Z usługi danych > Z usługi Microsoft Azure Marketplace.

 3. Zostanie otwarta strona Catalog (Wykaz) witryny Microsoft Azure Marketplace. Wybierz ustawienia po lewej, aby przefiltrować dane według typu, ceny, kategorii i wydawcy. Załóż konto i przeglądaj bezpłatne oraz płatne zestawy danych, które możesz importować bezpośrednio do dodatku Power Pivot.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×