Po połączeniu zadań nie można przenieść zadania następnika

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

Połączone zadania, ale teraz nie można przenieść zadania następnik.

Przyczyna

Możliwych jest kilka przyczyn:

  • Jeśli zadanie ma wszelkie rzeczywiste zastosowane, takich jak rzeczywista data rozpoczęcia lub wartości procentowej pracy wykonanej, zadania nie można zmienić harmonogramu każdym wcześniej niż daty zadania rzeczywistego rozpoczęcia. Jeśli zadanie ma sztywne ograniczenie postęp nie zostanie wprowadzony, ograniczenie można pierwszeństwo przed zależności między zadaniami.

    Na przykład zadanie, które zawiera ograniczenie typu Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) ustawione na 1 lipca, jest powiązane z tą datą i nie zostanie zaplanowane wcześniej, nawet gdyby jego poprzednik zakończył się 28 czerwca i zadanie następnika można by było rozpocząć wcześniej niż 1 lipca.

  • W programie Project w przypadku tworzenia zadania przez przeciągnięcie wskaźnika myszy w części wykresowej widok Wykres Gantta dla tworzonego zadania jest ustawiane ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN), jeżeli projekt jest planowany od daty rozpoczęcia. W projektach planowanych od data zakończenia w przypadku takiego zadania jest ustawiane ograniczenie Zakończ nie później niż (ZNPN).

  • Jeżeli zadanie następnika zostanie wykonane, nie zostanie przeniesione zgodnie z łączem.

  • Jeżeli Tryb obliczania dla projektu zostanie ustawiony na Ręczny, to zadanie następnika nie zostanie przeniesione.

Rozwiązanie

  • Aby zresetować ograniczenie zadania, aby bardziej elastycznie, kliknij zadanie, kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane. Na liście Typ ograniczenia kliknij pozycję jak najwcześniej. Następnie planowania w programie Project daty rozpoczęcia zadania według współzależności zadań.

  • Aby w przypadku wszystkich zadań sztywne ograniczenia zostały zastąpione przez współzależności zadań, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Harmonogram. W sekcji Opcje harmonogramu wyczyść pole wyboru Zadania będą zawsze przestrzegać dat ograniczeń.

  • Aby ustawić obliczanie automatyczne, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie. W sekcji Opcje obliczania programu Microsoft Office Project obok pozycji Tryb obliczania kliknij opcję Ręczny.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×