Położenie i rozmiar formantu mającego przypisaną komórkę w arkuszu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasem może być konieczne skonfigurowanie formantu do działania niezależnego od przypisanej do niego komórki (komórki zawierającej znajdujący się najdalej z lewej strony górny róg formantu). Z kolei innym razem może być konieczne przenoszenie i określanie rozmiaru formantu wraz z przypisaną do niego komórką. Na przykład, jeśli pole wyboru jest połączone z określoną komórką lub wierszem, podczas sortowania zakresu może być konieczne przeniesienie pola wyboru wraz z wierszem. Jeśli jednak w arkuszu znajduje się pole listy, którego lokalizacja nie powinna być nigdy zmieniana, tego pola listy nie należy przenosić wraz z przypisaną do niego komórką.

 1. Jeśli co najmniej jeden formant jest formantem ActiveX:

  1. Upewnij się, że jest dostępna karta Deweloper.

   Wyświetlanie karty Deweloper

   1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

   2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

  2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 2. Zaznacz formant.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, kliknij polecenie Formatuj formant, a następnie kliknij kartę Właściwości.

 4. W obszarze Pozycjonowanie obiektu wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby formant pozostawał połączony z komórką w przypadku przeniesienia komórki (na przykład podczas sortowania), a jego rozmiar był zmieniany w przypadku zmiany wysokości i szerokości komórki, wybierz opcję Przenieś i zmieniaj rozmiar wraz z komórkami.

   Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku formantów formularzy.

  2. Aby formant pozostawał połączony z komórką w przypadku przeniesienia komórki (na przykład sortowania tabeli lub zakresu zawierającego tę komórkę), ale jego rozmiar był niezależny od zmian wysokości i szerokości komórki, wybierz opcję Przenieś z komórkami, ale nie zmieniaj rozmiaru.

  3. Aby położenie i rozmiar formantu były niezależne od zmian położenia, wysokości i szerokości komórki, wybierz opcję Nie przenoś ani nie zmieniaj rozmiaru z komórkami.

Uwaga: 

 • Przypisana komórka jest określana przez lokalizację znajdującego się najdalej z lewej strony górnego rogu formantu.

 • Upewnij się, że w oknie dialogowym Opcje programu Excel jest ustawiona opcja Wycinaj, kopiuj i sortuj wstawione obiekty razem z ich komórkami nadrzędnymi. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij polecenie Opcje programu Excel, a następnie w kategorii Zaawansowane w obszarze Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zaznacz pole wyboru Wycinaj, kopiuj i sortuj wstawione obiekty razem z ich komórkami nadrzędnymi.

 • Jeśli formanty mają być sortowane i filtrowane wraz z przypisanymi do nich komórkami, w celu uzyskania najlepszych wyników należy używać formantów ActiveX i dokładnie dopasować ich rozmiary do wysokości i szerokości przypisanych do nich komórek. (Podczas przenoszenia i określania rozmiaru komórki należy nacisnąć klawisz ALT).

 • Nie można przenieść formantu wraz z przypisaną do niego komórką, jeśli formant jest zablokowany lub jeśli arkusz, w którym znajduje się formant, jest chroniony. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×