Planowanie zstępujące

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zstępująca metoda planowania pracy w projekcie wymusza odwrotny do normalnego sposób planowania: najpierw określa się główne fazy, a następnie dzieli je na pojedyncze zadania. W programie Project zamiast faz i pojedynczych zadań są używane zadania sumaryczne i podzadania.

Uwaga : W Project 2013 zadania sumaryczne są planowane ręcznie, ta osoba nie automatycznie uwzględniane czasy trwania ich podzadań.

W tym artykule

Krok 1. Tworzenie fazy

Krok 2. Dodawanie zadań do fazy

Krok 3. Dopasowywanie harmonogramu zstępującego

Porady dotyczące planowania zstępującego

Więcej informacji o planowaniu harmonogramu

Krok 1. Tworzenie fazy

Zadanie sumaryczne zawiera oszacowanie czasu trwania fazy. Na tym etapie nie jest konieczna znajomość szczegółowych informacji o podzadaniach.

 1. Kliknij pozycję Widok > Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Dodaj nowe zadanie. Będzie ono zadaniem sumarycznym dla tej fazy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Czas trwania wpisz czas trwania zadania.

  • Wprowadź datę rozpoczęcia lub zakończenia, jeśli nie znasz dokładnego czasu trwania tej fazy.

Uwaga :  Aby można było dodawać do zadań sumarycznych czas trwania oraz czas rozpoczęcia i zakończenia, wymagany jest program Project 2010 lub nowszy.

Początek strony

Krok 2. Dodawanie zadań do fazy

 1. Dodaj zadania poniżej utworzonego zadania sumarycznego.

 2. Zaznacz wszystkie zadania w obszarze zadania sumarycznego.

 3. Kliknij pozycję Zadanie > Wcięcie Przycisk Zwiększ wcięcie zadania na wstążce. , aby zwiększyć ich wcięcie.

  Grupa harmonogram na karcie Zadanie.

W utworzonym zstępującym zadaniu sumarycznym nie są uwzględniane jego podzadania. Pasek wykresu Gantta zadania sumarycznego jest podzielony — w dolnej jego części widać łączny czas trwania podzadań.

Obraz symbolu punktu kontrolnego na wykresie Gantta

Początek strony

Krok 3. Dopasowywanie harmonogramu zstępującego

Przeciągaj i upuszczaj podzadania (zmieniając ich czas trwania), aż będą zgodne z oryginalnym harmonogramem lub budżetem fazy.

Pamiętaj, że zmiana czasu trwania może wpływać także na koszt i jakość projektu. Zobacz Trójkąt projektu, aby uzyskać więcej informacji.

Początek strony

Porady dotyczące planowania zstępującego

Cel

Czynności do wykonania

Planowanie według daty zakończenia lub rozpoczęcia

Określ datę zakończenia lub datę rozpoczęcia zadania sumarycznego, ale nie obie te daty. W programie Project podzadania zostaną dopasowane do daty zakończenia lub rozpoczęcia zadania sumarycznego.

Przenoszenie podzadania wykraczającego poza zadanie sumaryczne

Czerwony pasek pod paskiem zadania sumarycznego informuje, że podzadanie wykracza poza datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania sumarycznego. Przeciągnij pasek z powrotem do obszaru zadania sumarycznego, aby rozwiązać problem.

Dopasowywanie zadania sumarycznego

Jeśli zadania przekraczają pierwotny budżet zadania sumarycznego, należy przeciągnąć prawą krawędź paska sumarycznego.

Zwiększanie budżetu

Jeżeli budżet uproszczony dla danego etapu został ustawiony przy użyciu zadania sumarycznego, to przy użyciu myszy można przenieść czas rozpoczęcia lub czas trwania.

Inne problemy z planowaniem

W programie Project wszystkie problematyczne miejsca dotyczące planowania są wyróżniane czerwonym podkreśleniem. Aby dowiedzieć się więcej o problemie z planowaniem, zatrzymaj kursor nad dowolnym podkreślonym zadaniem.

Dopasowywanie koloru pasków

W widoku Wykres Gantta kliknij pozycję Formatowanie, a następnie wybierz styl z grupy Styl wykresu Gantta.

Początek strony

Więcej informacji o planowaniu harmonogramu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×