Planowanie urządzeń sieciowych łączących się z usługami Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podsumowanie   : w tym artykule opisano zagadnienia związane z pojemnością sieci, akceleratorów WAN i urządzeń do równoważenia obciążenia umożliwiających nawiązywanie połączeń z usługą Office 365.

Niektóre urządzenia sieciowe mogą mieć ograniczenia dotyczące obsługiwanej liczby jednoczesnych sesji. W przypadku organizacji obejmujących więcej niż 2000 użytkowników zaleca się, aby monitorowały one swoje urządzenia sieciowe w celu upewnienia się, że mogą one obsługiwać dodatkowy ruch usługi Office 365. W takiej sytuacji może być przydatne oprogramowanie do monitorowania wykorzystujące protokół SNMP (Simple Network Management Protocol).

Ten artykuł jest częścią Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365

Ustawienia ruchu wychodzącego dla lokalnego internetowego serwera proxy również wpływają na łączność aplikacji klienckich z usługami Office 365. Sieciowe urządzenia proxy należy skonfigurować w taki sposób, aby zezwalały na połączenia z adresami URL i aplikacjami usług w chmurze firmy Microsoft. Każda organizacja jest inna. Aby dowiedzieć się, jak firma Microsoft zarządza tym procesem i jaką przepustowość przydziela, przeczytaj analizę przypadku.

Następujące tematy Pomocy programu Skype dla firm zawierają więcej informacji na temat ustawień programu Skype dla firm:

Uwaga : Chociaż wiele z tych ustawień dotyczy samego programu Skype dla firm, ogólne wskazówki na temat konfiguracji sieci są przydatne w przypadku wszystkich usług Office 365.

Określanie pojemności sieci

Każde urządzenie sieciowe funkcjonujące w ramach połączenia ma swój limit pojemności. Do tych urządzeń należą karty sieciowe, routery, przełączniki i koncentratory zapewniające łączność między klientami i serwerami. Odpowiednia pojemność sieci oznacza, że żadne z tych urządzeń nie jest w stanie nasycenia. Monitorowanie aktywności sieciowej ma kluczowe znaczenie dla zapewniania rzeczywistego obciążenia wszystkich urządzeń sieciowych na poziomie mniejszym od ich maksymalnej pojemności. Pojemność sieci wpływa na wydajność urządzenia proxy.

W większości przypadków przepustowość połączenia internetowego określa limit ilości ruchu. Niska wydajność w godzinach największego ruchu w sieci jest prawdopodobnie spowodowana zbyt intensywnym korzystaniem z łącza internetowego. Ta sytuacja dotyczy również scenariusza, w którym komputery serwera proxy oddziału firmy są połączone z urządzeniem proxy w siedzibie głównej za pośrednictwem wolnego łącza sieci rozległej (WAN, Wide Area Network).

Aby przetestować pojemność sieci, należy monitorować aktywność sieciową na interfejsie sieciowym serwera proxy. Jeśli na dowolnym interfejsie sieciowym osiągnięto więcej niż 75 procent maksymalnej przepustowości, należy rozważyć możliwość zwiększenia przepustowości infrastruktury sieciowej, która jest nieodpowiednia. Można również rozważyć zastosowanie zaawansowanych funkcji, takich jak kompresja HTTP.

Akceleratory WAN

Jeśli organizacja korzysta z urządzeń proxy przyspieszających ruch w sieci rozległej (WAN), podczas uzyskiwania dostępu do usług Office 365 mogą wystąpić problemy. Zapewnienie spójnego działania podczas uzyskiwania dostępu do usługi Office 365 przez użytkowników może wiązać się z koniecznością optymalizacji stosowanych urządzeń sieciowych. Na przykład usługi Office 365 szyfrują nagłówek TCP i część zawartości usługi Office 365. Urządzenie może nie być w stanie obsłużyć ruchu tego rodzaju.

Przeczytaj naszą deklarację pomocy technicznej związanej z użyciem kontrolera optymalizacji sieci WAN lub urządzeń do obsługi ruchu/inspekcji z usługą Office 365.

Urządzenia do równoważenia obciążenia sprzętu i oprogramowania

W celu rozpowszechniania żądań do serwerów usług federacyjnych Active Directory (AD FS) i/lub serwerów hybrydowych programu Exchange organizacja musi używać modułu równoważenia obciążenia sprzętu (HLB, Hardware Load Balancing) lub rozwiązania do równoważenia obciążenia sieciowego (NLB, Network Load Balancing). Urządzenia do równoważenia obciążenia sterują ruchem sieciowym na serwerach lokalnych. Serwery te mają kluczowe znaczenie przy zapewnianiu dostępności logowania jednokrotnego i wdrożenia hybrydowego programu Exchange.

Udostępniamy programowe rozwiązanie NLB wbudowane w system Windows Server. Usługa Office 365 obsługuje to rozwiązanie na potrzeby równoważenia obciążenia.

Zapory i serwery proxy

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zapór i serwerów proxy do łączenia się z usługą Office 365, przeczytaj artykuły Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365Łączność sieciowa z usługą Office 365 oraz Rozwiązywanie problemów z łącznością usługi Office 365 zawierające informacje na temat wyboru urządzeń i obwodów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Doradcy w zakresie wdrażania usług Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×