Planowanie spraw i zarządzanie nimi w centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych umożliwia odnajdowanie zawartości w formacie elektronicznym w przypadku sporu prawnego lub śledztwa. Zazwyczaj wymaga to zidentyfikowania zawartości umieszczonej na komputerach przenośnych, serwerach poczty e-mail, serwerach plików i w wielu innych źródłach.

Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych jest używane do wykonywania akcji elektronicznej odnajdowania zbioru witryn programu SharePoint. W centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych można utworzyć przypadkach, które są witryn programu SharePoint, które umożliwiają określenie, naciśnij i przytrzymaj, wyszukiwanie i eksportowanie zawartości z witryny programu SharePoint oraz udziałach plików można wyszukiwać.

Uwagi: 

Planowanie i tworzenie spraw

Jeśli planujesz zarządzanie wieloma sprawami za pomocą Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, rozważ możliwość zdefiniowania spójnych procesów, których będą przestrzegać pracownicy Twojej organizacji.

 • Konwencje nazewnictwa spraw — mogą mieć znaczenie, jeśli przewidujesz wiele spraw lub ich różne rodzaje bądź klasyfikacje dla różnych działów.

 • Dodatkowe dane opisujące sprawy.

 • Definiowanie uprawnień do zarządzania sprawami i informowanie o nich.

 • Wskazówki dotyczące tworzenia kwerend.

 • Standardowe procedury komunikacji, gdy zawartość jest umieszczana w archiwum.

 • Standardowa procedura zachowywania i zamykania spraw.

Przykładowy cykl życia sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

 • Utworzenie witryny do zarządzania sprawą.

 • Dodanie źródeł.

 • Umieszczenie źródeł w archiwum.

 • Utworzenie kwerend.

 • Wyeksportowanie zawartości sprawy.

 • Zamknięcie sprawy.

Początek strony

Tworzenie sprawy

 1. W Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Utwórz nową sprawę.

 2. Wpisz tytuł i opis sprawy.

 3. W polu Adres witryny sieci Web wpisz ostatnią część adresu URL, którego chcesz użyć dla sprawy, na przykład „ContosovsFabrikam”.

 4. W obszarze Wybieranie szablonu upewnij się, że wybrano pozycję Sprawa zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 5. W obszarze Uprawnienia użytkowników określ, czy chcesz zachować te same uprawnienia co w witrynie nadrzędnej, czy użyć uprawnień unikatowych. Jeśli konkretne osoby będą potrzebowały dostępu do tej sprawy, ale nie do innych spraw, wybierz pozycję Użyj uprawnień unikatowych.

Dodawanie źródeł i umieszczanie ich w archiwum

 1. W Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych otwórz sprawę, do której chcesz dodać źródło.

 2. Kliknij pozycję Zestawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 3. Wpisz nazwę zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, na przykład Korespondencja z kierownictwem.

 4. Obok pozycji Źródła kliknij pozycję Dodaj źródła i zarządzaj nimi.

 5. W obszarze Lokalizacje wpisz adres URL lub adres udziału pliku dotyczący zawartości, która ma być źródłem. Wszelka uwzględniana zawartość musi być indeksowana przez funkcję wyszukiwania.

 6. Kliknij pozycję Zapisz.

 7. W polu w obszarze Filtr wpisz słowa kluczowe, których chcesz użyć do zawężania źródła.

 8. Aby zawęzić zakres dat, wpisz odpowiednie wartości w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

 9. Aby ograniczyć wyniki do autora dokumentu lub elementu listy albo określonego nadawcy wiadomości e-mail, w polu Autor/nadawca wpisz nazwiska (nazwy) lub adresy e-mail.

 10. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

 11. Kliknij pozycję Włącz archiwum miejscowe.

 12. Aby sprawdzić, czy wybrana zawartość jest właściwa, kliknij pozycję Podgląd wyników.

 13. Kliknij pozycję Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie zawartości do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i umieszczanie źródeł zawartości w archiwum.

Początek strony

Uruchamianie kwerend i eksportowanie zawartości

Gdy źródła zostaną zdefiniowane i w razie potrzeby umieszczone w archiwum, można uruchamiać kwerendy w celu filtrowania i wyodrębnienia dokładnie tej zawartości, która jest potrzebna w określonej sprawie. W programie SharePoint są dostępne narzędzia ułatwiające uściślanie kwerend.

Zawartość sprawy można wyeksportować, gdy będzie gotowa do przekazania właściwemu urzędowi lub gdy trzeba nad nią pracować z użyciem innego programu prawnego. Format eksportowanej zawartości jest zgodny ze standardem EDRM (Electronic Discovery Reference Model).

Początek strony

Zamykanie spraw

Po zamknięciu sprawy wszystkie źródła zostaną uwolnione z archiwów miejscowych i nie będzie można dodawać źródeł do archiwum w ramach tej sprawy.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Zamknięcie sprawy.

 2. Kliknij pozycję Zamknij tę sprawę.

Więcej informacji na temat zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, zobacz następujące artykuły:

Scenariusz: zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w programie SharePoint Server 2013 i Exchange Server 2013

Dodawanie zawartości do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i umieszczanie źródeł zawartości w archiwum

Wyszukiwanie i używanie słów kluczowych przy zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych

Domyślne rozszerzenia nazw plików przeszukanych i typy plików w programie SharePoint Server 2013

Omówienie właściwości przeszukanych i zarządzanych w programie SharePoint Server 2013

Tworzenie i uruchamianie zapytań zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Eksportowanie zawartości funkcji zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i tworzenie raportów

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×