Planowanie spotkania w programie Live Meeting

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Spotkania w kliencie programu Microsoft Office Live Meeting 2007 przypominają normalne spotkania w sali konferencyjnej. Z konferencji dodatek dla programu Outlook możesz planować spotkania, która korzysta z klienta programu Microsoft Office Live Meeting 2007 w tak, jak zaplanować spotkanie miejsce, w którym zebrać uczestników w sali konferencyjnej.

Możesz także przekonwertować poprzednio zaplanowanym terminu programu Outlook pakietu Office przechowywanych w kliencie programu Live Meeting zamiast tego. Gdy to zrobisz, można również dodać uczestników spotkania, definiowanie uczestników jako uczestników, lub osoby prowadzące i ustawianie opcji spotkania, tak jak podczas tworzenia spotkania przy użyciu dodatek konferencji dla programu Microsoft Office Outlook.

Pełnomocnicy można również zaplanować programu Live Meeting lub połączenia konferencyjnego w imieniu menedżera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących delegowania, zobacz zezwolić innym osobom na zarządzanie poczty i kalendarza. Obsługa pełnomocnika jest dostępna tylko w Office Communications Server 2007 R2.

Tworzenie zaproszenia na spotkanie przy użyciu pakietu Office Communications Server 2007 R2

 1. Aby utworzyć zaproszenie na spotkanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu konferencji wybierz Planowanie spotkania na żywo, Office Communications Server.

  • Na pasku narzędzi programu Outlook wybierz Planowanie spotkania na żywo, Office Communications Server.

  • W menu konferencji lub na pasku narzędzi programu Outlook wybierz pozycję Planowanie spotkania na żywo.

 2. Na karcie termin w wierszu temat wpisz opis spotkania.

 3. Aby dodać osoby do zaproszenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie termin w polu do wpisz adresy e-mail pełny osób, które chcesz zaprosić.

  • Na karcie termin kliknij do, a następnie wybierz pozycję zaproszonych osób z książki adresowej.

 4. Aby wyznaczyć, które osoby zaproszone mają być osoby prowadzące w zależności od tego, która wersja programu Microsoft Office Outlook, które są uruchomione w wezwaniu na spotkanie, na pasku narzędzi programu Live Meeting kliknij Uczestników i znaków wiodących, Uczestników i osoby prowadzące lub Osoby prowadzące. Na liście uczestników kliknij odpowiednie nazwy i adresy e-mail. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść zaznaczone nazwy na liście osób prowadzących, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby sprawdzić dostępność uczestników, spotkania, jeśli można jeszcze nie zostało to zrobione, na karcie Planowanie, Znajdź czas, kiedy wszyscy uczestnicy są dostępne, a następnie kliknij który czasu. Przeciągnij paskami, które wskazują godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania, dopóki nie znajdują się w odpowiednim miejscu.

 6. Aby wybrać typ audio dla spotkania:

  • Na pasku narzędzi programu Live Meeting spotkania żądanie okna, kliknij pozycję dźwięk.

  • Wybierz pozycję funkcji audio komputera, aby włączyć uczestników, aby nawiązać połączenie dwukierunkowe komunikacji przez Internet.

   Uwaga: Uczestnicy muszą komputerze z zestawu słuchawkowego lub mikrofonu i głośników nawiązanie połączenia konferencyjnego. Jeśli masz uczestników poza siecią firmową najlepiej używać konferencji telefonicznych dla połączenia konferencyjnego.

  • Lub, aby włączyć uczestników, aby połączyć się ze spotkaniem audio za pomocą komputera, który zawiera zestawu słuchawkowego lub mikrofonu i głośników lub można wybrać numer przy użyciu numeru połączeń konferencyjnych, kliknij pozycję Użyj urządzenia audio komputera lub wybierania numerów w z dowolnego telefonu, a następnie wybierz pozycję obszaru numer telefonu połączenia konferencyjnego. Aby włączyć kod dostępu, aby dołączyć do spotkania, kliknij przycisk wymagają kod dostępu, aby dołączyć do spotkania.

   Uwaga: Konferencje telefoniczne jest nowa opcja audio dla konferencji audio, które są obsługiwane na Office Communications Server 2007 R2. Aby uzyskać więcej informacji na temat konferencji telefonicznych Zobacz Planowanie połączenia konferencyjnego.

  • Możesz również wybrać dołączają do spotkania przy użyciu usługi konferencji telefonicznej, aby umożliwić uczestnikom telefonu w celu połączenia konferencyjnego.

  • W polu tekstowym dostawcy wpisz nazwę dostawcy konferencji.

  • W polu tekstowym Numer Toll-Free wpisz kod miejscowości lub numer kierunkowy i lokalny numer telefonu, telefonu bezpłatny spotkania (+ 1-8001234567). W polu tekstowym Płatny numer wpisz kod miejscowości lub numer kierunkowy i lokalny numer telefonu, telefonu płatne spotkania.

  • W polach tekstowych uczestnika i kody znak wiodący wpisz kod uczestnika i kod znak wiodący, który uczestników spotkania, należy użyć identyfikują jako uczestnik lub znak wiodący po dołączeniu do konferencji audio. Kod znak wiodący nigdy nie są czytelne dla uczestników spotkania.

 7. Gdy opcje audio są ustawiane w oknie dialogowym Live opcji Audio spotkania, kliknij przycisk OK.

 8. Aby wybrać ustawienia kontroli dostępu:

  Ważne: Zapraszanie każda osoba jest domyślnie zaznaczone, co oznacza, że każda osoba dysponująca konferencyjnych numer i identyfikator konferencji dołączanie do konferencji. Jeśli chcesz ograniczyć mogą dołączyć do połączenia konferencyjnego, należy skonfigurować następujące opcje zaawansowane dostępu podczas planowania konferencji.

  • W obszarze spotkania żądania w oknie na pasku narzędzi programu Live Meeting, kliknij pozycję uprawnienia.

  • Wybierz pozycję Zaproś w sieci, aby umożliwić tylko uczestników przy użyciu konta użytkownika na tym samym Office Communications Server, aby dołączyć do spotkania.

  • Wybierz pozycję Zaproś w sieci (ograniczone), aby umożliwić tylko zaproszonych uczestników dołączyć do spotkania.

  • Wybierz pozycję Zaproś każdy pozwala wszystkim dołączyć do spotkania.

 9. Jeśli chcesz, można wpisać wysyłanej wszystkich adresatów wiadomości. Na karcie termin wpisz wiadomość powyżej linii kropkowanej, w polu tekstowym, który znajduje się.

 10. Gdy zaproszenie na spotkanie jest zgodnie z oczekiwaniami, na pasku narzędzi Standardowy, kliknij przycisk Wyślij.

Tworzenie zaproszenia na spotkanie przy użyciu usługi Live Meeting

 1. Aby utworzyć zaproszenie na spotkanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu konferencji wybierz Planowanie spotkania na żywo, Usługi Live spotkania.

  • Na pasku narzędzi programu Outlook wybierz Planowanie spotkania na żywo, Usługi Live spotkania.

  • W menu konferencji lub na pasku narzędzi programu Outlook wybierz pozycję Planowanie spotkania na żywo.

 2. Aby dodać osoby do zaproszenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie termin w polu do wpisz adresy e-mail pełny osób, które chcesz zaprosić, oddzielając adresy średnikami.

  • Na karcie termin kliknij do, a następnie wybierz pozycję zaproszonych osób z książki adresowej.

 3. Aby wyznaczyć, które osoby zaproszone mają być osoby prowadzące w zależności od tego, która wersja programu Microsoft Office Outlook używasz, w wezwaniu na spotkanie, na pasku narzędzi programu Live Meeting kliknij Uczestników i znaków wiodących, Uczestników i osoby prowadzące lub Osoby prowadzące. Na liście uczestników kliknij odpowiednie nazwy i adresy e-mail. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść zaznaczone nazwy na liście osób prowadzących, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby sprawdzić dostępność uczestników, spotkania, jeśli można jeszcze nie zostało to zrobione, na karcie Planowanie, Znajdź czas, kiedy wszyscy uczestnicy są dostępne, a następnie kliknij który czasu. Przeciągnij paskami, które wskazują godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania, dopóki nie znajdują się w odpowiednim miejscu.

 5. Jeśli chcesz, można wpisać wysyłanej wszystkich adresatów wiadomości. Na karcie termin wpisz wiadomość powyżej linii kropkowanej, w polu tekstowym, który znajduje się. Nie musisz podać adres URL spotkania, identyfikator spotkania lub klucza spotkania; te informacje jest podawana automatycznie.

  Ważne: Dla programu Live Meeting service zaproszeń nie wpisuj niczego poniżej linii kropkowanej. Tekst, który zostanie wyświetlony zostanie zastąpiony informacje, które uczestnicy powinien dołączyć do spotkania.

 6. Na pasku narzędzi programu Live Meeting spotkania żądanie okna, kliknij pozycję Opcje spotkania. Aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawianie opcji spotkania zobacz Ustawianie opcji spotkania.

 7. Gdy zaproszenie na spotkanie jest zgodnie z oczekiwaniami, na pasku narzędzi Standardowy, kliknij przycisk Wyślij.

Konwertowanie standardowe wezwanie na spotkanie programu Outlook do zaproszeń na spotkania na żywo

 1. W kalendarzu programu Outlook kliknij dwukrotnie spotkanie, aby otworzyć formularz żądania.

 2. Na pasku narzędzi konferencji kliknij Programu Live Meeting, lub kliknij pozycję Ustaw programu Live Meeting, a następnie wybierz Office Communications Server lub Usługi Live spotkania.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby zakończyć planowania Office Communications Server lub spotkania Usługi Live spotkania .

Planowanie spotkania na żywo w imieniu innej osoby

 1. Otwórz kalendarz innej osoby, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz datę i godzinę spotkania, a następnie na pasku narzędzi konferencji, kliknij pozycję Planowanie spotkania na żywo, lub kliknij pozycję Planowanie spotkania na żywo, a następnie wybierz Office Communications Server.

  • Konwertowanie istniejącego spotkania programu Outlook do programu Live Meeting. Na pasku narzędzi konferencji kliknij Programu Live Meeting lub kliknij przycisk Programu Live Meeting, a następnie wybierz Office Communications Server.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby zakończyć planowania spotkania Office Communications Server .

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×