Planowanie spotkania w kalendarzu grupy w programie Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zaktualizowano: 2017 lipca

Uwaga : Nie można wysłać aktualizacje po zmodyfikowaniu elementów w kalendarzu grupy usługi Office 365, przykład tytułu lub godziny spotkania. Jest to znany problem, który został rozwiązany w kanałów usługi Office 365, z wyjątkiem opóźniony kanału. Poprawka dla kanału opóźniony będą dodawane w czerwcu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz nie można wysłać aktualizacje podczas wprowadzania zmian do elementów kalendarza grupy.

Prawdopodobnie wiesz już, że po dołączeniu do grupy usługi Office 365 w programie Outlook, zostanie wyświetlony dedykowany obszar roboczy i innych członków grupy do konwersacji, współpracowania i udostępniania. Ale czy wiesz, że w danym obszarze roboczym jest kalendarz udostępniony, gdzie każdy członek grupy mogli planowanie i wyświetlić informacje o nadchodzących wydarzeniach? Zdarzenia można także udostępniać innych grup w szkole lub w miejscu pracy.

Wszystkie zdarzenia, które możesz utworzyć w kalendarzu grupy są dostarczane do skrzynki pocztowej grupy i osobiste skrzynek odbiorczych członków grupy. Każdy członek grupy mogą edytować zdarzenia, co oznacza, że jeśli Organizator zdarzenie jest zwolnienie lekarskie lub postanawia podjąć dzień urlopu i zapomni w celu anulowania zdarzenia, osoby w grupie można anulować dla nich. Nie dodatkowych uprawnienia wymagane.

Grupy usługi Office 365 jest dostępna w programach Outlook w sieci Web (dawniej aplikacji Outlook Web App), jak i Outlook 2016. Instrukcje dotyczące korzystania z kalendarza grupy znajdują się w obu. Po prostu wybierz kartę poniżej zastosowany do wersji programu Outlook. Nie masz pewności wersję używasz?

To jest program Outlook w sieci web

To jest program Outlook 2016

Jest to, jak wygląda nagłówków grup w programie Outlook w sieci web

Jest to, jak wygląda nagłówków grup w programie Outlook 2016

Otwieranie kalendarza grupy w programie Outlook w sieci web

 1. Zaloguj się do usługi Office 365.

 2. W obszarze Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Kalendarz.

  uruchamianie aplikacji z wyróżnionym przyciskiem kalendarza

 3. W okienku nawigacji wybierz pozycję grupy, a następnie wybierz grupę.

  Jeśli masz wiele kalendarzy, otwieranie, pojawi się zdarzeń dla każdej z nich. Kolorowe kart u góry wskazują, zdarzenia, które wyrównywanie do każdej grupy.

  Kalendarz grupy
 4. Zaznacz dnia, tygodnia roboczego lub miesiąca, aby zmienić widok kalendarza.

Dodawanie zdarzenia kalendarza grupy jest bardzo podobne do dodawania zdarzenia do kalendarza osobistego, a wysłania zaproszeń do wszystkich członków grupy. Tworzenie wydarzenia w kalendarzu grupy, spowoduje wyświetlenie jak zorganizowane według grup. Możesz automatycznie dodawane jako uczestnik, a zdarzenie zostanie dodany do kalendarza osobistego.

Oto wideo , który przeprowadzi Cię przez proces.

 1. W kalendarzu grupy wybierz czas, w którym można zaplanować wydarzenie.

 2. Wprowadź tytuł spotkania, lokalizację i czas zakończenia w okienku szczegółów.

  Ekran Dodaj kalendarz grupy z szybki

 3. Domyślnie zaproszenia na spotkanie będą wysyłane do skrzynki odbiorczej każdy członek grupy. Jeśli chcesz, wyczyść pole wyboru lub wybierz pozycję więcej szczegółów, aby określić zaproszonych osób.

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

Chcesz dodać do kalendarza grupy urlop lub czas poza biurem?

 1. Kalendarz grupy kliknij dwukrotnie zdarzenie, aby go otworzyć.

 2. Wprowadź zmiany i zaznacz pole wyboru Wyślij.

Wyślij pocztą e-mail powiadomienia, takie jak "Akceptuj", "Wstępna akceptacja" i "Odrzucanie" są rozpraszające uwagę i można folderu mało istotne skrzynki odbiorczej. Korzystając z kalendarza grupy zaplanować zdarzenie, można z łatwością wyjść widoku w skrócie u osób, które już wkrótce, który nie jest i kto jeszcze ma reagować na.

 1. Kalendarz grupy kliknij dwukrotnie zdarzenie, aby go otworzyć.

 2. W obszarze uczestników Sprawdź stan (zaakceptowane, brak odpowiedzi, wstępna akceptacja, odrzucone) w obszarze nazwy osoby zaproszonej.

  Zdarzenia kalendarza z wyróżnionym listy uczestników

Po utworzeniu wydarzenia w kalendarzu grupy każda osoba w grupie można anulować.

 1. Kalendarz grupy kliknij dwukrotnie zdarzenie, aby go otworzyć.

 2. Kliknij przycisk Anuluj i wybierz opcję odpowiednie anulowania.

  Opcje anulowanie spotkania

Planowanie spotkania w kalendarzu grupy

 1. W Outlook 2016 wybierz grupę z lewej funkcję

  Grupy na lewym pasku nawigacji

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Kalendarz.

  Wybieranie kalendarza

 3. Wybierz Nowe spotkanie programu Skype lub Nowe spotkanie. Jeśli ta spotkania programu Skype, szczegóły połączenia zostanie dodana do treści wiadomości. Aby uzyskać informacje o spotkaniach programu Skype zobacz spotkania programu Skype dla firm pomocy.

  Nowe spotkanie

 4. Można zauważyć, że alias grupy są wprowadzane automatycznie w wierszu do . Wpisz temat, lokalizację i czas rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

 5. W obszarze spotkania wpisz jego plan. Jeśli konfigurujesz spotkanie programu Skype, uważaj, aby nie zmienić żadnych informacji o spotkaniu online.

 6. Wybierz przycisk Asystent planowania na Wstążce, aby upewnić się, że masz najlepszej godziny spotkania.

 7. Zaznacz pole wyboru Wyślij.

Spotkanie pojawi się w kalendarzu grupy, a także kalendarza osobistego każdego członka.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dołączanie do grupy w programie Outlook

Tworzenie grupy w programie Outlook

Udostępnianie plików grupy

Dowiedz się więcej o grupach usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×