Planowanie przeszukiwania zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ta zawartość jest zawartością wstępną dla wersji wstępnej oprogramowania. Mogą być niepełne, a może ulec zmianie.

W tym artykule

Informacje o przeszukiwania zawartości

Planowanie źródeł zawartości

Planowanie przeszukiwania zagadnienia związane z dostawców usług udostępnionych.

Planowanie przeszukiwania zagadnienia związane z farmy serwerów

Zanim będzie można używać funkcji wyszukiwania przedsiębiorstwa Microsoft Office SharePoint Server 2007 wyszukiwać zawartość w organizacji, należy zdecydować, jakie elementy jego zawartości do uwzględnienia w wyszukiwaniu i planowanie przeszukiwania zawartości, aby zawartość i jego właściwości mogą być używane w wyszukiwaniu kwerendy.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 używa źródeł zawartości w celu przeszukiwania zawartości w kolekcji witryn lub na pokrewne zewnętrznych witryn lub aplikacji danych biznesowych, dzięki czemu odpowiedniej zawartości i danych pojawia się w wynikach wyszukiwania. Inne funkcje wyszukiwania filtr lub modyfikować zawartość, gdy ma zostać przeszukane. Warto planowania źródeł zawartości ułatwia tworzenie możliwości wyszukiwania podczas początkowej wdrożenia umożliwiający konfigurowanie i zarządzanie zawartością w organizacji według klucza podzbiór zawartości i danych, zawartości i danych zewnętrznych do swojego serwera pakietu Office z poziomu wdrożenia lub zawartość i danych zewnętrznych dla Twojej organizacji. Możesz również planowanie harmonogramy przeszukiwania, regułami przeszukiwania, Zarządzanie właściwościami i ustawień przydatności dla każdego źródła zawartości.

Informacje o przeszukiwania zawartości

Przeszukiwanie jest procesem indeksowania zawartości, dane i metadane, tak, aby kwerend wyszukiwania można udostępniać wyników wyszukiwania odpowiednie. Źródło zawartości jest punkt początkowy używane przez Office SharePoint Server 2007 w celu przeszukiwania zawartości, aby był dostępny dla kwerend wyszukiwania. Źródeł zawartości składają się z jednego lub więcej adresów początkowych, które są adresy URL zawiera danych, które mają zostać uwzględnione w wyszukiwaniu w Twojej organizacji. Zawartość jest włączone lub wyłączone w indeksie zawartości na podstawie reguł, wybrane przez administratora usługi dostawcy udostępnionych wyszukiwania. Po możesz przeszukiwania zawartości i danych w źródle zawartości, serwery kwerend przetwarzania kwerend na podstawie właściwości zarządzanych, wyszukiwania i możliwości usługi wyszukiwania i dostarczania wyników wyszukiwania odpowiednie. Domyślnie cała zawartość w każdej aplikacji sieci Web, która używa dostawcy usług udostępnionych jest przeszukiwana w jednym źródle zawartości.

Administratorów dostawców usług udostępnionych wyszukiwania można utworzyć dodatkowych źródeł zawartości dla klucza podzbiór zawartości. Ich można wybrać regułami przeszukiwania dla adresów początkowych, które dotyczą wszystkich źródeł zawartości w dostawcy usług udostępnionych według jakich zawartość i dane w każdym miejscu rozpoczęcia ma zastosowanie do organizacji i konfigurowanie ustawień dla poszczególnych źródeł zawartości.

We wcześniejszych wersjach programu Microsoft SharePoint Portal Server Administratorzy zarządza zawartości, którą indeksy, które są kolekcjami źródłowych całej zawartości przeszukiwane przez źródeł zawartości. Z Microsoft Office SharePoint Server 2007 już nie jest to konieczne. Jeden indeks zawartości dla każdego dostawcy usług udostępnionych są tworzone zgodnie z ustawieniami zaznaczone dla poszczególnych źródeł zawartości i indeksów zawartości nie są już wyświetlane dla administratorów.

Początek strony

Planowanie źródeł zawartości

Domyślne źródło zawartości udostępnionych przeszukiwania zawartości na wszystkich aplikacji sieci Web, które używają SSP. Adresy początkowe wszystkich aplikacji sieci Web w dostawcy usług udostępnionych są automatycznie dodawane w źródle zawartości tak, aby cała zawartość w dostawcy usług udostępnionych jest dostępna do wyszukiwania po pierwszym przeszukiwania pełnego źródła zawartości.

Architektura informacyjna należy również Zaproponuj dodatkowych źródeł zawartości, aby utworzyć dla poszczególnych zbiorów witryn w każdej z aplikacji sieci Web. Zarządzanie i planowanie przeszukiwania niezależnie od siebie, można utworzyć źródła zawartości, które przeszukiwania treści w całej SSP.. Jest to przydatne przeszukiwania zawartości wysokim priorytecie lub szybkie zmienianie częściej bez konieczności przeszukiwania całej zawartości.

Przykłady zawartości, które warto zaplanować dodatkowych źródeł zawartości to:

 • Zawartość w udziałach plików w organizacji.

 • Zawartość programu Exchange Server.

 • Zawartość programu Lotus Notes serwerów.

 • Witryny w katalogu witryn.

 • Inną zawartość w Twojej organizacji, które nie zostały odnalezione w witrynach programu SharePoint.

 • Zawartość do swojego dostawcy usług udostępnionych zewnętrznej lub na zewnątrz organizacji.

 • Dane biznesowe przechowywane w linią aplikacji biznesowych.

Każde źródło zawartości może zawierać jedną lub więcej zacznij adresy, które wskazują lokalizacje dowolną kombinację następujących typów zawartości. Czy grupowanie zawartości w źródle zawartości lub tworzenie dodatkowych źródeł zawartości zależy od większości zagadnienia dotyczące administracji. Administratorzy często wprowadzać zmiany, które wymagają pełnej aktualizacji określonego źródła zawartości. Zmiany przeszukiwania reguł, przeszukiwanie lub dostępu do konta lub właściwości zarządzane wymagają pełnej aktualizacji. Aby ułatwić administrowanie, organizowanie źródeł zawartości w taki sposób, że zaktualizowanie tej zawartości w tym samym czasie wygodny dla administratorów i ich inne planowanych zadań administracyjnych.

Zawartość w udziałach plików i serwery spoza farmy serwerów takich jak serwery poczty, serwerów sieci Web, które nie zawierają witryn programu SharePoint lub serwery aplikacji danych biznesowych powinno zostać zorganizowane według dostępności. Jeśli serwery zawartością są dostępne w tym samym czasie, jesteś w większości przypadków pomyślnie przeszukiwania całej zawartości w źródle zawartości mniej potrzeby później uruchomić aktualizacje pełne.

Poza następujące zagadnienia skuteczne przeszukiwania całej zawartości w ramach każdego zbioru witryn w Twojej organizacji, użyj można kupić źródeł zawartości. Rejestrować decyzje wprowadzone informacje o źródeł zawartości wdrożenia początkowej za pomocą arkusza "Plan przeszukiwania i wykonywanie zapytań za funkcje wyszukiwania".

Planowanie zewnętrznych źródeł zawartości

Zawartości zewnętrznej odwołuje się do dwóch typów zawartości, które są przydatne dla osób w Twojej organizacji:

 • Zawartości w aplikacji sieci Web, która korzysta z innego dostawcy usług udostępnionych, który chcesz przeszukać za pomocą tego SSP.

 • Internet lub ekstranetu zawartości, która nie została utworzona lub kontrolowane przez osoby w Twojej organizacji.

Zazwyczaj zawartość w aplikacji sieci Web jest odpowiednie mają zostać uwzględnione w źródle zawartości, tej aplikacji sieci Web należy prawdopodobnie są używane samego usługodawcy zgodnie z innych aplikacji sieci Web w adresy początkowe w źródle zawartości. W niektórych przypadkach może być uwzględniane treści w Twojej organizacji z aplikacji sieci Web, która korzysta z różnych usług udostępnionych. Jeśli to możliwe, tego uniknąć przez starannie planowanie Architektura informacji, czy i struktura witryny. Jeśli użytkownik musi przeszukiwania zawartości w aplikacji sieci Web, która korzysta z innego dostawcy usług udostępnionych, upewnij się, odpowiednie konto przeszukiwania ma uprawnienia do zawartości do odczytu i próby grupowanie adresu początkowego w źródle zawartości z innej zawartości, które są dostępne w czasie podobne, lub pokrewne.

Typowy scenariusz obejmuje zawartości niezależnych od organizacji, które dotyczą zawartości witryn programu SharePoint. Można dodać adresy początkowe dla tej zawartości w istniejącym źródle zawartości lub utworzyć nowe źródło zawartości dla zawartości zewnętrznej. Ponieważ różni dostępność zewnętrznych witryn, warto dodać oddzielnych źródeł zawartości dla innej zawartości zewnętrznej. Można zaktualizować każdy zestaw zawartości zewnętrznej zgodnie z harmonogramem przeszukiwania, ma sens dostępność każdej witryny.

Regułami wpływu przeszukiwarki są szczególnie ważne podczas przeszukiwania źródeł zawartości zewnętrznej, ponieważ przeszukiwanie używa zasobów na serwerach przeszukane. Żądanie zbyt dużo zawartości na serwerach zewnętrznych lub Tworzenie żądania zbyt częste mogą powodować administratorów tych witryn do ograniczenia dostępu w przyszłości korzystania z przeszukiwania zbyt wiele zasobów lub nadmiernych przepustowości. Można również ograniczyć wpływ na serwerach zewnętrznych za pomocą ustawień przeszukiwania dla każdego źródła i przeszukiwania reguły zawartości dla dostawcy usług udostępnionych.

Planowanie zawartości źródła danych biznesowych

Dane biznesowe zawartości, że źródeł wymagają, że aplikacje, w którym znajdują się dane są po raz pierwszy zarejestrowane w wykazu danych biznesowych oraz właściwości przeszukanych na właściwości zarządzane, które są zgodne z schemat wyszukiwania. Adresy początkowe danych biznesowych nie można połączyć z adresy początkowe inną zawartość, więc musi oddzielnie Zarządzanie źródłami zawartości danych biznesowych.

Często z osobami, które Planowanie integracji danych biznesowych do zbiorów witryn nie będzie tych samych osób biorących udział w ogólnej zawartości procesu planowania. Uwzględnij Administratorzy aplikacji biznesowych w zawartości planowania zespołów tak, aby mogły powiadomić możesz jak zintegrować swoje dane w innych zawartości i efektywny na zbiorów witryn.

Planowanie ustawień przeszukiwania

Dla każdego źródła zawartości można też zaznaczyć jak najszerszym zakresie przeszukiwania adresów początkowych w tym źródle zawartości. Dostępne w oknie dialogowym właściwości dla poszczególnych źródeł zawartości są następujące opcje:

 • Przeszukaj wszystkie elementy w polu Nazwa hosta dla każdego adresu początkowego.

 • Przeszukiwanie tylko witryny programu SharePoint każdego adresu początkowego.

Jako pozostałe decyzje źródło zawartości najważniejszych czynniki, które należy uwzględnić podczas planowania ustawień przeszukiwania źródeł zawartości są znaczenia danych i ich wpływu na wydajność. Aby uzyskać najlepsze wyniki:

 • Przeszukiwanie tylko witryny programu SharePoint, jeśli nie jest odnoszą się do zawartości w witrynach połączone i dotyczy zawartość witryny.

 • Przeszukaj cały, jeśli łącza na adres początkowy zwykle, aby wskazywały do odpowiedniej zawartości.

Planowanie harmonogramy przeszukiwania

Każde źródło zawartości mogą być niezależne aktualizowane, zgodnie z harmonogramem przeszukiwania dla tego źródła zawartości. Harmonogramy przeszukiwania powinna zostać zaplanowane na podstawie dostępności, wydajności i przepustowości zagadnienia serwerach usługi wyszukiwania i serwery obsługujące przeszukanej zawartości.

Aby uzyskać najlepsze wyniki planowanie harmonogramy przeszukiwania oparte na następujące kwestie:

 • Grupa Uruchom adresów w źródeł zawartości opartych na podobne dostępność i z dopuszczalne ogólne zużycie zasobów dla serwery obsługujące zawartość.

 • Planowanie przeszukiwania przyrostowe dla poszczególnych źródeł zawartości w czasie, gdy są dostępne serwery obsługujące zawartość, ale brakuje zapotrzebowania na zasoby serwera.

 • Wymuszenie harmonogramy przeszukiwania, tak aby obciążenia serwerów w farmie jest rozłożone w czasie.

 • Planowanie rzadziej przeszukiwania pełnego.

 • Planowanie zmian administracyjnych, które wymagają przeszukiwania pełnego tuż przed planowane Harmonogram przeszukiwania pełnego.

Możesz dostosować harmonogramów po wdrożeniu wstępnym na podstawie wydajności i możliwości serwerów w farmie i serwery obsługujące zawartość.

Początek strony

Planowanie przeszukiwania zagadnienia związane z dostawców usług udostępnionych.

Po zidentyfikowaniu źródeł zawartości w celu zaplanowania wdrożenia początkowej, należy rozważyć, czy planowania dostawcy usług udostępnionych. Ustawienia przeszukiwania na stronach Administracja usług udostępnionych dla dostawcy usług udostępnionych wpływa na przeszukiwanie wszystkich źródeł zawartości w SSP. W większości organizacji tylko jeden udostępnionych służy do przeszukiwania i kwerendy całą zawartość, aby te ustawienia są stosowane do wszystkich źródeł zawartości w organizacji.

Podczas rozmieszczania będzie utworzyć dostawców usług udostępnionych, a następnie utworzyć źródeł zawartości dla każdego SSP. Podczas planowania faktycznie może pomóc najpierw planowanie źródeł zawartości. W małą liczbę spraw tam, gdzie są konieczne dodatkowe czy planowania źródeł zawartości może pomóc zidentyfikować potrzebę wielu dostawców usług udostępnionych. planowania źródeł zawartości także pomaga identyfikacji zawartości, która może korzystać z regułami przeszukiwania lub nowe typy plików.

Ustawienia dostawcy usług udostępnionych, które mają wpływ na przeszukanej zawartości obejmują:

 • Ustawianie domyślnego konta dostępu do zawartości.

 • Konfigurowanie reguł przeszukiwania dla adresów godzinę rozpoczęcia używane w jednej z własnych źródeł zawartości.

 • W tym typy plików.

Planowanie domyślnego konta dostępu do zawartości

Domyślnego konta dostępu do zawartości jest konto, z którego jest domyślnie używana podczas przeszukiwania źródeł zawartości. To konto jest wybierany przez administratora udostępnionych podczas konfigurowania po instalacji. Domyślne konto dostępu musi mieć dostęp do całej zawartości, która jest przeszukiwana odczytu lub zawartość nie zostaną przeszukane i nie będą dostępne podczas wykonywania kwerend wyszukiwania. Za pomocą reguły przeszukiwania za pomocą różnych dostępu do konta, dla poszczególnych witryn w źródle zawartości. Najlepiej jest zaznaczenie domyślnego konta dostępu do zawartości, które ma najszerszym dostęp do większości przeszukanej zawartości i innych kont dostępu używany tylko w przypadku zagadnienia dotyczące zabezpieczeń wymaga oddzielnej ewidencji. Dla każdego źródła zawartości, które mają identyfikowanie start adresy, które nie są dostępne dla zawartości domyślnej uzyskać dostęp do konta i planowanie Dodaj adresy początkowe konta dostępu dla osób. Administratorzy mogą konfigurować konta dostępu dodatkowe w regułami przeszukiwania dla adresów odpowiednich start. Aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnienia związane z planowaniem w przypadku kont programu access zobacz następną sekcję informacji o regułach przeszukiwania.

Planowanie regułami przeszukiwania

Reguły przeszukiwania służą do ograniczania przeszukanej zawartości według źródeł zawartości, aby zminimalizować użycie zasobów serwera i ruchu sieciowego i zwiększyć znaczenie wyników wyszukiwania. Reguły przeszukiwania jednocześnie Zastosuj do wszystkich źródeł zawartości. Tworzenie reguły przeszukiwania, aby wykluczyć określonej witryny lub lokalizację z przeszukiwania, aby skonfigurować sposób przeszukanych określonej witryny lub zmienić konto przeszukiwania różni się od domyślnego konta dostępu do zawartości.

Każda reguła przeszukiwania zawiera adres URL lub zestaw adresów URL reprezentowaną przez symboli wieloznacznych, włączenie lub wyłączenie reguły, a konto przeszukiwania.

Za pomocą reguł wykluczeń Aby uniknąć przeszukiwania zawartości nie ma znaczenia. Często dotyczy większość zawartości dla adresu określonej witryny, ale określone podwitryny lub zakres witryny nie jest. Po zaznaczeniu mającego fokus kombinację adresy początkowe i regułami przeszukiwania wykluczeń, administratorów dostawców usług udostępnionych można zmaksymalizować przeszukanej zawartości minimalizując wpływ na wydajność przeszukiwania i rozmiar baz danych zawartości. Wyłączenie reguły są szczególnie przydatne podczas planowania adresy początkowe zawartości zewnętrznej, gdzie wpływ na użycie zasobu nie jest pod kontrolą osób w Twojej organizacji.

Umożliwia włączenie mogą reguł, aby uwzględnić zawartość dla określonego adresu URL lub zakresu adresy, opcje, aby zmienić sposób przeszukanej zawartości. Dostępne są trzy opcje linijkami uwzględnienia:

 • Wykonaj łączy i nie zawartości pod adresem URL dla adresem początkowym. Ta opcja jest przydatna w przypadku serwisów z łączami odpowiedniej zawartości, gdy strona zawierająca łącza zawiera informacje o nie ma znaczenia.

 • Uwzględnij złożone adresy URL. Ta opcja przeszukiwania adresy URL, które zawierają znaki złożone. W zależności od witryny, te adresy URL, ale nie mogą zawierać odpowiedniej zawartości. Ponieważ złożone adresy URL często można przekierowywać do witryn nie ma znaczenia, jest dobrym pomysłem jest tylko włączyć tę opcję w witrynach miejsce, w którym zawartość udostępniła złożone adresy URL jest znany jako odpowiednie.

 • Przeszukiwanie zawartości w witrynach programu SharePoint jako HTTP.

Niezależnie od tego, czy regułę przeszukiwania uwzględniającej lub wykluczającej zawartość Administratorzy mają możliwość zmiany konta przeszukiwania dla reguły. Domyślnego konta dostępu do zawartości jest używana, jeśli nie określono innego konta w regule przeszukiwania. Główną przyczyną za pomocą innego konta przeszukiwania dla reguły przeszukiwania jest zawartości, konto nie ma dostępu do wszystkich domyślnych adresy początkowe. Aby rozpocząć te adresy, można utworzyć regułę przeszukiwania i wybierz konto, które mają dostęp.

Zalecane wdrożenia początkowej jest używać reguł przeszukiwania fokusu przeszukanej zawartości na co to jest najtrafniejszych według koncepcji i procesów biznesowych, które są najbardziej odpowiednie dla Twojej organizacji, określonych architektury informacji. Przeszukiwanie zawartości powoduje zużycie zasobów i przepustowość, dlatego lepiej jest uwzględnienie mniejszą ilość zawartości, który ma znaczenie niż większa ilość zawartości, które mogą być nie ma znaczenia. Po wdrożeniu początkowym można przeglądać dzienniki kwerend i przeszukiwania i dostosowywanie źródeł zawartości i przeszukiwania reguły, aby być trafniejsze i zawartości.

Planowanie dołączenia typ pliku

Jeśli odpowiednie rozszerzenie znajduje się na liście typ pliku dołączenia tylko przeszukiwania zawartości. Kilka typów plików są automatycznie uwzględniane podczas początkowej instalacji. Podczas planowania źródeł zawartości w początkowej wdrożenia jest dobrym pomysłem, aby sprawdzić, jeśli zawartość głównych używa typy plików, które nie są uwzględniane. Jeśli tak, Dodaj tych typów zawartości. Jeśli niektóre typy plików zawierają głównie nie znaczenia zawartość, możesz zdecydować usunąć włączenia typu pliku dla tego numeru wewnętrznego powoduje wyłączenie nazwy plików, które mają rozszerzenie tej z przeszukiwania.

Po dodaniu typy plików, upewnij się że IFilter, który może być używany do przeszukiwania typ pliku. IFilter dla kilku typów plików są dostępne z innych dostawców, a jeśli to konieczne programiści mogą tworzyć IFilter dla nowych typów plików.

Początek strony

Planowanie przeszukiwania zagadnienia związane z farmy serwerów

Oprócz ustawienia skonfigurowane na poziomie dostawcy usług udostępnionych kilka ustawień zarządzane przez serwer farmy Administratorzy mają wpływ na sposób przeszukiwania źródeł zawartości. Podczas planowania do przeszukiwania, należy wziąć pod uwagę następujące ustawienia.

Ustawienia poziomie farmy, które mają wpływ na przeszukiwanie obejmują:

 • Ustawienia wyszukiwania na poziomie farmy.

 • Regułami wpływu przeszukiwarki.

 • Usługi farmy.

 • Udostępniane usługi w przypadku wielu wdrożeń farmy.

Planowanie ustawień wyszukiwania na poziomie farmy

Ustawienia wyszukiwania na poziomie farmy obejmują następujące ustawienia:

 • Adres e-mail kontaktu

 • Ustawienia serwera proxy

 • Ustawienia limitu czasu

 • Ustawienia protokołu SSL

Adres e-mail kontaktu jest adres osoby do kontaktów dotyczących wpływu utworzone przez przeszukiwania źródeł zawartości. Ten adres wyświetlonym w dziennikach dla administratorów serwerów zawierająca adresy początkowe Administratorzy mogą skontaktować się z osobą wpływ przeszukiwania na ich wydajność i przepustowość jest zbyt duża, czy występują inne problemy. Adres e-mail kontaktu należy osoby lub alias dobrze monitorowane z niezbędne specjalizacji i dostępność do szybkiego odpowiadania na wezwania. Niezależnie od tego, czy przeszukanej zawartości jest przechowywana wewnętrznie w organizacji lub nie, ważne jest godzina szybkiej odpowiedzi.

Ustawienia serwera proxy obejmują serwera proxy do używania podczas przeszukiwania zawartości. Serwer proxy w celu używania zależy od topologii z wdrożeniem programu SharePoint i architektury innych serwerów w Twojej organizacji. Ustawienia limitu czasu są używane do ograniczyć czas oczekiwania serwera wyszukiwania podczas nawiązywania połączenia z innymi usługami. Ustawienia SSL określają, czy certyfikat SSL musi dokładnie odpowiadać w celu przeszukiwania zawartości.

Planowanie regułami wpływu przeszukiwarki

Regułami wpływu przeszukiwarki umożliwia zarządzanie obciążenia serwerów przeszukane. Regułami wpływu przeszukiwarki ograniczyć częstotliwość żądania dokumentów z witryny podczas przeszukiwania lub liczbę dokumentów żądanie możesz naraz.

W przypadku zawartości w organizacji możesz będą dopasowane do administratorom ustawianie wpływu przeszukiwarki reguły na podstawie wydajności i możliwości serwerów innych witryn. Większość zewnętrznych witryn to można je zsynchronizować nie jest to możliwe, więc najlepszym rozwiązaniem jest za mało przeszukiwania zamiast przeszukiwania zbyt dużo i ryzyko utraty dostępu do przeszukiwania odpowiednią zawartość.

Podczas początkowego wdrażania ustaw regułami wpływu przeszukiwarki, aby wprowadzić jako mały wpływ na innych serwerach, jak to możliwe podczas przeszukiwania nadal wystarczająco zawartości Interwał wprowadź zastanowić przeszukiwania.

Podczas pracy można dostosować wpływu przeszukiwarki reguły oparte na danych z dziennikach przeszukiwania i środowiska usługi.

Planowanie wdrożenia farmy wielu server

Większych organizacji często planowanie wdrożeń przy użyciu wielu farmy serwerów według zagadnienia dotyczące zabezpieczeń lub architektury. Na przykład organizacja może użyć jednej farmy do tworzenia zawartości i innej farmy do publikowania zawartości w Internecie. Inne przykłady incluede rozmieszczone geograficznie wdrożenia farmach dla każdego głównych przedstawicielstwem lub dodatkowe farmy w projekcie poufne lub tajne, który musi znajdować się różnią się od innych projektów.

Jeśli masz więcej niż jeden farmy, należy zaplanować dla udostępnionych usług są skonfigurowane między różnymi farmami. Na stronie Zarządzanie aplikacjami dla administracji centralnej dla każdego gospodarstwa w sekcji usług udostępnionych programu Office SharePoint Server można wybrać opcję, aby udzielić lub skonfigurować usługami udostępnionymi między farmami. Możesz skonfigurować każdego farmy, aby użyć jednego z trzech opcji:

 • Nie uczestniczą w usługami udostępnionymi między farmami    Farmach przy użyciu tej opcji nie uczestniczyć w usługach udostępnionych i korzystania z usług udostępnionych udostępnionych w tym samym gospodarstwie. Jest to typowa konfiguracja dla małych i średnich organizacji, która ma małej instalacji przy użyciu jednego farmy.

 • Dostarczania usług udostępnionych w innych farmach    Farmach świadczących usługi w innych farmach są przeznaczone do zarządzania usługach udostępnionych w dużych organizacjach i powodują większą pojemność niż farmach mniejszych oddziałów lub organizacji.

 • Consume udostępnionych usług z innej farmy    Farmach, które korzystania z usług udostępnionych są zwykle oddziałów farmach z witryn oddziałów lub aplikacji biznesowych drobnych. Te farmach można także używać własnych usług, dlatego gdy centralnej dostawcy usług udostępnionych nie jest dostępna, mogą używać usług dostępnych w farmie lokalnej.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×