Planowanie Przewodnik po SharePoint Online dla usługi Office 365 dla firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

SharePoint Online jest usługi opartej na chmurze, który ułatwia organizacje udostępnianie i współpraca ze współpracownikami, partnerami i klientami. SharePoint Online umożliwia dostęp do witryn wewnętrznych, dokumenty i inne informacje z dowolnego miejsca — w biurze, w domu, lub z urządzenia przenośnego.

Uwaga : Jeśli korzystasz z Office 365 Small Business, zobacz Planowanie Przewodnik po SharePoint Online dla usługi Office 365 Small Business

Przed przystąpieniem do tworzenia i konfigurowania środowiska usługi SharePoint Online swojej organizacji warto zastanowić się nad kilkoma zagadnieniami. Na przykład, jak Twoja organizacja będzie zarządzać witrynami i użytkownikami? Czy planujesz wprowadzić specjalne dostosowania lub utworzyć jakieś rozwiązania?

Firma Microsoft zostały podzielone procesu planowania pięć kroków łatwiejsze. Do każdego kroku można znaleźć przydatne zasoby pomagające decyzji i pomogą Ci lepsze zapoznanie się z usługą SharePoint Online.

Obraz kafelka z ikoną koła zębatego symbolizującego konfigurowanie ustawień globalnych środowiska usługi SharePoint Online.

Konfigurowanie środowiska usługi SharePoint Online

Kto powinien się tym zająć?    Administrator globalny usługi Office 365, administrator usługi SharePoint Online

Obraz ołówka symbolizującego planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami

Planowanie witryn i zarządzanie użytkownikami

Kto powinien się tym zająć?    SharePoint Online administrator, a witryny Administratorzy zbiorów.

Obraz kafelka ze stosem kartek symbolizującym organizowanie zawartości

Organizowanie zawartości witryn i planowanie funkcji dotyczących zawartości

Kto powinien się tym zająć?    Administratorzy zbiorów witryn, właściciele witryn i osoby odpowiedzialne za zawartość w Twojej firmie

Obraz kafelka ze skrzynką na narzędzia symbolizującą dostosowywanie witryn i tworzenie rozwiązań.

Dostosowywanie witryn za pomocą rozwiązań i aplikacji

Kto powinien się tym zająć?    Administrator usługi SharePoint Online, właściciele witryn, deweloperzy rozwiązań

Obraz kafelka z globusem symbolizującym publiczną witrynę sieci Web

Komunikowanie się z klientami za pomocą publicznej witryny sieci Web

Kto powinien się tym zająć?    Administrator usługi SharePoint Online i wyznaczeni projektanci publicznej witryny sieci Web

Uwaga : Informacje o publicznej witrynie internetowej usługi SharePoint Online w tym artykule obowiązują tylko w przypadku, jeśli Twoja organizacja zakupiła usługę Office 365 przed 9 marca 2015 r. Jeśli usługę Office 365 zakupiono po 9 marca 2015 r., skorzystaj z usług partnera hostingu witryn internetowych usługi Office 365.

Początek strony

Przydatne zasoby dotyczące usługi SharePoint Online

Oto kilka artykułów zawierających najważniejsze informacje przydatne podczas planowania i konserwacji witryn usługi SharePoint Online.

Informacje:

Zasoby:

Informacje o dostępności funkcji usługi SharePoint Online w poszczególnych planach usługi Office 365 oraz porównanie różnych planów usługi SharePoint Online z lokalną wersją programu SharePoint Server 2013.

Opisy usług SharePoint Online

Informacje o przydziałach magazynowania, liczbie obsługiwanych zbiorów witryn i liczbie obsługiwanych użytkowników.

SharePoint Online: ograniczenia i limity związane z oprogramowaniem

Typy plików blokowane w usłudze SharePoint Online.

Typy plików, których nie można dodawać do listy ani do biblioteki

Informacje o wykonywaniu zadań administracyjnych z poziomu wiersza polecenia przy użyciu powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online

Informacje o integrowaniu lokalnego wdrożenia programu SharePoint Server 2013 z usługą SharePoint Online.

Środowisko hybrydowe dla programu SharePoint Server 2013

Pełna lista artykułów Pomocy dotyczących usługi SharePoint Online w usłudze Office 365 dla firm.

Znajdowanie zawartości dotyczącej usługi SharePoint Online dla usługi Office 365 dla firm

Pełna lista artykułów pomocy dotyczących centrum administracyjnego usługi SharePoint Online.

Znajdowanie zawartości dotyczącej centrum administracyjnego usługi SharePoint Online

Znajdowanie partnerów udostępniających usługi lub rozwiązania dla usługi Office 365.

Sklep Microsoft Office 365

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×