Plan używania danych w programie SharePoint Server

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Łącząc funkcje programu Office SharePoint Server 2007 i pakietu Microsoft Office System 2007 z danymi w przedsiębiorstwie, można utworzyć rozwiązanie biznesowe, które znacznie ułatwia pracę.

Plan używania danych w programie SharePoint Server

W tym artykule

Tworzenie rozwiązania biznesowego przypomina budowanie domu

Opis podstawowych kwestii dotyczących danych

Używanie danych w programie Office SharePoint Server 2007

Korzystanie z danych programów pakietu Office System w programie Office SharePoint Server 2007

Rozpoczynanie pracy z szablonami i scenariuszami

Tworzenie rozwiązania biznesowego przypomina budowanie domu

Załóżmy, że ma zostać zbudowany dom. Mając do dyspozycji dużo czasu i pieniędzy, można kupić niezagospodarowaną i nieuzbrojoną działkę, a następnie zatrudnić architekta, który zaprojektuje dom, oraz wykonawcę (mającego podwykonawców), który zbuduje ten dom od podstaw z dbałością o szczegóły. W przeciwnym wypadku można kupić dom złożony z segmentów, wybrać wstępnie zaprojektowany styl architektoniczny i plan piętra, a następnie zatrudnić wykonawcę, który szybko zbuduje dom na zagospodarowanej i uzbrojonej działce.

Zaawansowane rozwiązanie biznesowe również można utworzyć na dwa sposoby, używając pakietu Microsoft Office System i programu Office SharePoint Server 2007. Pierwsza metoda często obejmuje finansowanie, opracowywanie kodu oraz programowanie i zazwyczaj wymaga udziału informatyków. Druga metoda stanowi połączenie funkcji pakietu Microsoft Office System (architekta), funkcji programu Office SharePoint Server 2007 (segmentów oraz zagospodarowanej i uzbrojonej działki) oraz szablonów i scenariuszy (stylów architektonicznych i planów pięter), a także wymaga udziału zmotywowanego pracownika przetwarzającego informacje (wykonawcy).

W tym artykule przedstawiono informacje ułatwiające tworzenie zaawansowanych rozwiązań biznesowych przy użyciu tej drugiej metody. Można tu znaleźć wiele informacji dotyczących używania danych w programie Office SharePoint Server 2007 oraz wiele linków do dodatkowych informacji, pozwalających lepiej poznać szczegóły dotyczące wielu opisanych funkcji i ułatwiających zaimplementowanie rozwiązania.

Początek strony

Opis podstawowych kwestii dotyczących danych

Podstawą każdego zautomatyzowanego rozwiązania biznesowego opartego na pakiecie Microsoft Office System (używanym w przedsiębiorstwie, dziale lub grupie roboczej) są dane i podstawowe metody pracy z danymi.

Początek strony

Trzy typy danych

Informacje są niezbędne do efektywnego prowadzenia każdego przedsiębiorstwa, a dane są podstawowym elementem ułatwiającym ten proces. W większości przedsiębiorstw główne zasoby są używane do zbierania, przechowywania, aktualizowania, analizowania i raportowania danych oraz do zarządzania nimi i uzyskiwania do nich dostępu. Te dane występują w trzech postaciach:

 • Dane strukturalne    Te typy danych można organizować w tabele, a także łatwo je aktualizować, sortować, filtrować i sprawdzać, a także są często przechowywane w prostych plikach i bazach danych. Dane strukturalne obejmują również metadane, często definiowane jako "dane dotyczące danych". Metadane dają znaczenie i ograniczenia danych oraz uwzględniają nagłówki kolumn, typy danych i formaty oraz reguły poprawności. Przykładowe dane strukturalne obejmują zamówienia zakupu, statystyki, zapasy, budżety i sprzedaż.

 • <c0>Dane niestrukturalne</c0>    Dane tego typu to informacje, które są przechowywane w dokumentach i prezentacjach oraz których nie można automatycznie konwertować na dane strukturalne. Przykładami danych niestrukturalnych są noty, listy, publikacje, zasady, oferty, specyfikacje, slajdy i życiorysy.

 • <c0>Dane półstrukturalne</c0>    Dane tego typu zawierają dane strukturalne z niewielką ilością danych niestrukturalnych, takich jak pola komentarzy i not, załączniki dokumentów i grafika. Przykładami danych niestrukturalnych są raporty o stanie, formalne dokumenty zapytań ofertowych, oceny wyników i katalogi produktów.

W pakiecie Microsoft Office System i programie Office SharePoint Server 2007 można korzystać z danych wszystkich tych typów, lecz ten artykuł dotyczy danych strukturalnych i półstrukturalnych.

Początek strony

Tworzenie połączeń z danymi

Dane strukturalne i półstrukturalne często pochodzą z zewnętrznego źródła danych, takiego jak plik XML, skoroszyt lub baza danych. To zewnętrzne źródło danych jest połączone z programem za pomocą połączenia danych, które jest zestawem informacji opisujących sposób lokalizowania zewnętrznego źródła danych, logowania się do niego i uzyskiwania do niego dostępu.

Informacje o połączeniu mogą być również przechowywane w pliku połączenia, na przykład w pliku połączenia danych pakietu Office (odc). Plik ODC używa niestandardowych tagów HTML i XML do przechowywania informacji o połączeniu i używanych w większości programów pakietu Office. Office InfoPath 2007 korzysta z podobnego pliku uniwersalnego połączenia danych (UDC). Pliki połączeń są szczególnie przydatne do udostępniania połączeń w sposób spójny, dzięki czemu połączenia są bardziej wykrywalne, pomagając w ulepszaniu zabezpieczeń i szybkiemu administrowaniu danymi. Najlepszym sposobem na udostępnianie plików połączeń jest umieszczenie ich w bezpiecznej, zaufanej lokalizacji, takiej jak Biblioteka połączeń danych programu SharePoint, gdzie odpowiedni Użytkownicy i programy mogą odczytywać plik, ale tylko Wyznaczeni użytkownicy mogą modyfikować plik.

Łączenie z danymi zewnętrznymi

1. Istnieje wiele źródeł danych, z którymi można się połączyć, na przykład programy Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 czy pliki tekstowe.

2. Każde źródło danych jest skojarzone ze sterownikiem ODBC lub z dostawcą bazy danych OLE.

3. Plik połączenia definiuje wszystkie informacje wymagane do uzyskiwania dostępu do źródła danych i pobierania z niego danych.

4. Informacje o połączeniu są kopiowane z pliku połączenia do programu.

Program Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, który jest instalowany razem z systemem Microsoft Windows, umożliwia nawiązywanie połączenia z wieloma relacyjnymi lub nierelacyjnymi źródłami danych przy użyciu sterowników ODBC (Open Database Connectivity) lub dostawców bazy danych OLE. Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office System na komputerze zostaną dodane dodatkowe sterowniki ODBC i dodatkowi dostawcy bazy danych OLE. Aby uzyskać informacje ze źródeł innych niż źródła danych firmy Microsoft, można użyć sterowników ODBC i dostawców bazy danych OLE innych producentów. Aby uzyskać informacje o instalowaniu tych sterowników ODBC lub dostawców bazy danych OLE, należy zapoznać się z dokumentacją bazy danych lub skontaktować się z dostawcą tej bazy.

W pakiecie Microsoft Office System można tworzyć połączenia w wielu programach pakietu Office oraz nawiązywać połączenia z nowymi źródłami danych za pomocą Kreatora połączenia danych. Zawartość pliku ODC można łatwo przeglądać i edytować w programie Office Excel 2007.

Więcej informacji

Omówienie nawiązywania połączenia z danymi (importowania danych)

Początek strony

Obsługa danych za pomocą siatek danych

Najprostszym sposobem pracy z danymi jest często używanie siatki danych. Siatka danych umożliwia wyświetlanie danych w kolumnach i wierszach tabeli, dzięki czemu dane można łatwo sortować, filtrować i edytować oraz wykonywać zapytania w celu ich uzyskania. Siatki danych umożliwiają również uzyskiwanie poprawnego zestawu danych dla rozwiązania biznesowego z wielu źródeł danych. Dla części użytkowników siatka danych jest wystarczająco efektywnym rozwiązaniem umożliwiającym pracę z danymi. Dla innych użytkowników są potrzebne bardziej przyjazne metody zarządzania danymi, takie jak formularze, raporty i pulpity nawigacyjne.

Tabela Pracownicy w widoku arkusza danych

Pakiet Microsoft Office System i program Office SharePoint Server 2007 umożliwiają tworzenie i używanie siatek danych za pomocą składnika Access Web Datasheet, arkuszy danych programu Access i tabel programu Excel.

Początek strony

Efektywne modyfikowanie danych za pomocą formularzy

Wiele podformularzy zagnieżdżonych jeden w drugim Strukturalne i jednostrukturalne dane często wymagają aktualizacji i zmiany oraz tego, gdzie są nagrane formularze. Formularz, drukowany lub dostępny w trybie online, to składnik dokumentu lub programu zaprojektowany ze standardową strukturą i formatem, który ułatwia zbieranie, przechwytywanie, organizowanie i edytowanie danych. Formularze to system Windows, za pośrednictwem którego użytkownicy widzą dane i uzyskują do nich dostęp. Formularze online zawierają instrukcje, formatowanie, etykiety i puste miejsca do wprowadzania danych, podobnie jak w przypadku formularza drukowanego. Formularze online zawierają również kontrolki, które umożliwiają wyświetlanie danych lub ułatwiają użytkownikom wprowadzanie lub edytowanie danych, wykonywanie akcji lub Dokonywanie wyboru, takich jak pola listy, przyciski opcji i przyciski poleceń. Atrakcyjny wizualnie formularz sprawia, że praca z danymi jest bardziej przyjemne i wydajniejsza i pomaga zapobiegać wprowadzaniu nieprawidłowych danych.

Pakiet Microsoft Office System i program Office SharePoint Server 2007 umożliwiają tworzenie i używanie formularzy za pomocą formularzy programów Access oraz InfoPath, formularzy list programu SharePoint, widoków danych wstawianych jako formularze, a także składników Web Part formularzy.

Początek strony

Przedstawianie danych za pomocą raportów i podejmowanie decyzji na ich podstawie

Raporty umożliwiają przeglądanie danych Dane strukturalne i półstrukturalne są często udostępniane użytkownikom za pośrednictwem raportów biznesowych. Raport umożliwia przedstawianie danych przekształconych w informacje sformatowane i zorganizowane zgodnie z wymaganiami danej działalności. Do raportów zaliczają się na przykład prognozy budżetów, podsumowania sprzedaży, listy telefonów, etykiety wysyłkowe i katalogi produktów. Raportem może być proste, jednostronicowe streszczenie lub szczegółowy, hierarchiczny dokument z danymi. Raport może również zawierać podraporty w zależności od parametrów, jakie mają być w nim zawarte, oraz może być wysoce interakcyjny, dzięki czemu użytkownicy będą mogli sortować i filtrować dane oraz przechodzić do ich szczegółów.

Raporty pomagają pracownikom przetwarzającym informacje w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych przez ułatwianie im uzyskiwania odpowiedzi na pytania, koncentrowania się na celach, znajdowania najlepszych wariantów, opracowywania właściwych strategii i taktyk, określania konsekwencji i korzystnych rozwiązań oraz oceniania ryzyka.

Użytkowników raportów można podzielić w następujący sposób:

Typ użytkownika

Przykład

Akcje dotyczące raportów

Użytkownicy zaawansowani

Analitycy danych i analitycy biznesowi

Tworzenie i dostosowywanie raportów, obsługiwanie raportów w formie tabel przestawnych OLAP (Online Analytical Processing), używanie narzędzi do tworzenia raportów, przeprowadzanie analiz statystycznych i przeprowadzanie analiz za pomocą narzędzi do wyszukiwania danych

Użytkownicy średnio zaawansowani

Kierownicy i inni pracownicy przetwarzający informacje

Czytanie szczegółowych raportów, dostosowywanie i interakcyjne używanie raportów przez filtrowanie, sortowanie i ustawianie parametrów oraz doraźne tworzenie zapytań i raportów

Zwykli użytkownicy

Pracownicy mający kontakt z klientami

Czytanie standardowych, prostych raportów i uzyskiwanie dostępu do raportów za pośrednictwem prostych widoków, takich jak schematy blokowe

Pakiet Microsoft Office System oraz programy Office SharePoint Server 2007 i SQL Server umożliwiają tworzenie i używanie różnych raportów za pomocą programów Access, Excel, InfoPath (przy użyciu funkcji scalania formularzy) i Office SharePoint Designer 2007 (przy użyciu widoków danych tylko do odczytu) oraz usług SQL Server Reporting Services.

Początek strony

Używanie pulpitów nawigacyjnych i wskaźników KPI do pracy z danymi

Analiza biznesowa to popularne, stosowane w całej branży rozwiązanie przeznaczone do zbierania i używania danych oraz zarządzania nimi, odróżniania wzorców i znaczenia oraz podejmowania decyzji i reagowania, dzięki czemu można zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa. Pulpity nawigacyjne i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są najważniejszymi elementami tego rozwiązania.

Używanie pulpitów nawigacyjnych

Pulpity nawigacyjne (nazywane również kartami wyników) są kluczową techniką analizy biznesowej, która łączy funkcje raportowania i analizowania w celu wizualizowania najważniejszych informacji na poziomie przedsiębiorstwa, działu i grupy.

Pulpit nawigacyjny sprzedaży

Dostępne są trzy typy pulpitów nawigacyjnych: operacyjne pulpity nawigacyjne służące do monitorowania pracy codziennej pracowników, pulpitów nawigacyjnych taktycznych w celu analizy danych i monitorowania działań miesięcznych i kwartalnych oraz strategicznych pulpitów nawigacyjnych dla długoterminowego zarządzania przedsiębiorstwem. Dane na pulpicie nawigacyjnym mogą być ilościowe, takie jak kwoty zamówień, udział w rynku, zyski, rozmowy z pomocą techniczną, wady produkcyjne lub trafienia stron sieci Web. Dane na pulpicie nawigacyjnym mogą być jakościowe, takie jak 10 klientów, najważniejsze problemy, bieżące zadania oczekujące na ukończenie oraz krytyczne aktualizacje wiadomości.

Używanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Podstawowym elementem pulpitu nawigacyjnego jest kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), który jest wizualnym obrazem (na przykład strzałkami w górę i w dół, stopnie oświetlenia i kolorowe okręgi), który komunikuje stopień postępu w kierunku ważnych celów biznesowych. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, która jest używana do monitorowania wydajności organizacji. Wskaźniki KPI są przydatne w przypadku zespołów, kierowników i firm, aby szybko ocenić postęp realizacji mierzalnych celów i podejmować dobre decyzje na podstawie trzech podstawowych pytań: "co się stało z wyprzedzeniem?", "jak dotąd lub za? co najmniej ukończone? ".

Wskaźniki wydajności sprzedaży Każdy KLUCZowy wskaźnik wydajności ma cel, stan i trend. Na przykład typowym KWW jest sprzedaż w dziale miesięcznym. Po starannym zaplanowaniu dla każdego działu należy zdefiniować cel sprzedaży kwartalnej (lub cel). Na pulpicie nawigacyjnym lub karcie wyników jest wyświetlany stan tygodniowy tego celu, niezależnie od tego, czy jest on śledzony, z wyprzedzeniem, czy w tle, na przykład przy użyciu kolorów lub zdefiniowanych w firmie, standardowych ikon. Trendy w ostatnich latach mogą być również podsumowywane na wykresie i czasami można je projektować na następny rok.

Początek strony

Używanie danych w programie Office SharePoint Server 2007

Program Office SharePoint Server 2007 ułatwia współpracę z innymi pracownikami przez uproszczenie zarządzania dokumentami, witrynami i obszarami roboczymi oraz udostępniania tych elementów, a także przez obsługiwanie popularnych działalności komercyjnych, w których są używane wszystkie trzy przedstawione wcześniej typy danych. Na przykład:

 • Grupy robocze i działy, które razem pracują nad projektami, dążą do wspólnego wymiernego celu biznesowego, organizują zespoły i zadania, opracowują i śledzą harmonogramy oraz punkty kontrolne, identyfikują koszty, a także wytwarzają produkty dostarczane.

 • Firmy, które zarządzają wieloma dokumentami, przeprowadzają inspekcje procesów, przekazują zasady, a także zachowują, oznaczają i lokalizują szczegółowe rekordy.

Program Office SharePoint Server 2007 umożliwia również utworzenie stabilnej infrastruktury służącej do tworzenia dodatkowych rozwiązań biznesowych korzystających ze wszystkich trzech typów danych. Dla pracowników przetwarzających informacje poniższe składniki programu Office SharePoint Server 2007 są ważnymi elementami w procesie tworzenia zautomatyzowanego rozwiązania biznesowego opartego na danych strukturalnych i półstrukturalnych z niewielką ilością kodu lub bez kodu. Te składniki (działające osobno lub razem) to „segmenty domów” oraz „zagospodarowane i uzbrojone działki”, dzięki którym można szybko utworzyć rozwiązanie biznesowe.

Składniki danych strukturalnych w programie SharePoint

1. W pakiecie Microsoft Office System i programie Office SharePoint Server 2007 można pracować z wieloma typami danych zewnętrznych, łącznie z danymi branżowymi, źródłami danych pakietu Office i plikami prostymi.

2. Program Office SharePoint Server 2007 zawiera wiele składników umożliwiających edytowanie danych zewnętrznych na wiele sposobów.

3. Dostęp do danych zewnętrznych można uzyskać za pomocą aplikacji pakietu Office lub przeglądarki, takiej jak program Windows Internet Explorer.

Początek strony

Listy programu SharePoint

Witryna programu SharePoint zazwyczaj zawiera wiele list domyślnych, takich jak Linki, Anonsy, Kontakty, Śledzenie problemów, Ankiety i Zadania, które mogą przyciągać uwagę użytkowników w rozwiązaniu biznesowym. Te listy domyślne często oferują szybkie, skuteczne rozwiązania i wymagają niewielu dostosowań. Można na przykład użyć listy Ankiety, która zawiera rozgałęzienia warunkowe i podziały stron, do oceniania zadowolenia klientów i pracowników oraz listy Śledzenie problemów, która korzysta z funkcji przechowywania wersji i historii wersji, do szczegółowego analizowania projektów grup roboczych i typowych zadań.

Lista zadań projektu

Listy są rozbudowane i elastyczne, a ponadto zawierają wiele wbudowanych funkcji, które zapewniają niezawodność przechowywania, udostępniania i używania danych strukturalnych i półstrukturalnych. Listy oferują następujące możliwości:

 • Uwzględnianie wielu typów danych, takich jak daty, obrazy, formuły i obliczenia wykonywane na podstawie wartości z innych kolumn, pola tylko z możliwością dołączania (przydatne w przypadku aplikacji przeznaczonych do rejestrowania i śledzenia) oraz pola odnośnika, w których można wybierać wartości z innych pól listy.

 • Tworzenie widoków list umożliwiających organizowanie, sortowanie i filtrowanie danych na różne i określone sposoby, modyfikowanie metadanych (np. dodawanie i usuwanie kolumn) i reguł poprawności oraz spójne korzystanie z list w witrynach programu SharePoint z typami zawartości, kolumnami witryn i szablonami.

 • Tworzenie list niestandardowych, wyświetlanie danych w składnikach Web Part i na stronach składników Web Part, a także importowanie i eksportowanie list oraz łączenie ich z danymi z innych programów, takich jak programy Excel i Access.

 • Śledzenie wersji i szczegółowej historii, wymaganie zatwierdzania modyfikowania danych, używanie zabezpieczeń folderów i zabezpieczeń na poziomie elementu, ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie oraz automatyczne powiadamianie o zmianach za pomocą alertów i kanałów informacyjnych RSS.

 • Organizowanie zawartości jednej listy w foldery w celu zwiększenia wygody i wydajności oraz zwiększanie ogólnej wydajności pracy z długimi listami przy użyciu indeksowania.

Składnik Access Web Datasheet (wcześniej nazywany widokiem arkusza danych) zawiera siatkę danych umożliwiającą przeglądanie i edytowanie danych dla wielu typów list. Składnik Access Web Datasheet może okazać się wygodniejszy i wydajniejszy niż standardowy widok listy. Zawartość listy lub biblioteki dokumentów jest wyświetlana w wierszach i kolumnach. Umożliwia on dodawanie oraz edytowanie wierszy i kolumn, stosowanie filtrów i kolejności sortowania, wyświetlanie obliczonych wartości i sum oraz wygodne edytowanie danych w komórkach siatki.

Przykład widoku arkusza danych

Uwaga: Składnik Access Web Datasheet wymaga zainstalowania programu Office Access 2007 na komputerze klienckim i przeglądarki obsługującej kontrolki ActiveX.

Okienko zadań składnika Access Web Datasheet zawiera również kilka dodatkowych poleceń, które ułatwiają interakcyjne korzystanie z programów Excel i Access.

Polecenie

Akcja

Śledź tę listę w programie Access

Tworzy tabelę połączoną w programie Access, która jest również połączona z widokiem arkusza danych oraz którą można odświeżać i aktualizować (dostępne tylko w programie Office Access 2007).

Eksportuj do programu Access

Eksportuje widok do tabeli w bazie danych.

Utwórz raport w programie Access

Tworzy tabelę połączoną w programie Access i generuje raport.

Utwórz zapytanie dotyczące listy przy użyciu programu Excel

Eksportuje dane do programu Excel z możliwością odświeżania w tym programie. (To polecenie działa tak samo jak polecenie Eksportuj do programu Excel dostępne w menu Akcje w standardowym widoku listy).

Drukuj w programie Excel

Eksportuje dane do programu Excel z możliwością drukowania w tym programie.

Utwórz wykres w programie Excel

Eksportuje dane do programu Excel z możliwością utworzenia wykresu w tym programie za pomocą Kreatora wykresów.

Utwórz raport w formie tabeli przestawnej programu Excel

Eksportuje dane do programu Excel z możliwością utworzenia raportu w formie tabeli przestawnej w tym programie.

Początek strony

Biblioteki programu SharePoint

Biblioteka programu SharePoint to lokalizacja w witrynie programu SharePoint, w której można tworzyć, zbierać i aktualizować dokumenty oraz zarządzać nimi za pomocą członków zespołu i innych pracowników. W każdej bibliotece jest wyświetlana lista dokumentów i kluczowych metadanych dotyczących tych dokumentów, które ułatwiają osobom używającym plików i współpracowanie, a każda biblioteka zawiera przydatne funkcje, takie jak sprawdzanie dokumentów w programie i wyewidencjonowywanie, Tworzenie wersji głównych i pomocniczych oraz śledzenie i korzystanie z bogatych zasad, inspekcji i funkcji przepływu pracy. W bibliotece można tworzyć dokumenty, obrazy, prezentacje, formularze i inne typy plików oraz zarządzać nimi. Na koniec możesz użyć domyślnej biblioteki Dokumenty udostępnione, dostosować tę bibliotekę do swoich celów lub utworzyć własne dodatkowe biblioteki.

Biblioteka dokumentów

Istnieją trzy typy bibliotek: biblioteki dokumentów, biblioteki formularzy i biblioteki połączeń danych. Obsługują one wszystkie typy danych.

Biblioteki dokumentów     Za pomocą bibliotek dokumentów można przechowywać i uzyskiwać dostęp oraz zarządzać wieloma różnymi plikami, w tym dokumentami pakietu Office, arkuszami kalkulacyjnym, raportami, formularzami, bazami danych Office Access 2007 i plikami tekstowymi.

Biblioteki formularzy     W bibliotekach formularzy można przechowywać formularze programu Office InfoPath 2007 oraz pracować z nimi. Są one centralną lokalizacją, w której użytkownicy mogą wypełniać i przechowywać formularze utworzone za pomocą tego samego szablonu. Można na przykład utworzyć za pomocą programu InfoPath rozwiązanie umożliwiające śledzenie środków trwałych, dla którego potrzeb w bibliotece formularzy programu SharePoint będą przechowywane szablon formularza (xsn) i pliki XML formularzy (xml).

<c0>Biblioteki połączeń danych</c0>     Biblioteka połączeń danych (DCL, Data Connection Library) to specjalna biblioteka, którą można określić jako zaufaną lokalizację ułatwiającą przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie plików ODC i UDC, a także zarządzanie nimi. Administratorzy mogą kontrolować dostęp do tych połączeń, tak aby mogli z nich korzystać tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami i zaufani użytkownicy. Usługi programu Excel można skonfigurować tak, aby były używane tylko zaufane połączenia. Może również wystąpić konieczność przeniesienia bazy danych przez administratora z serwera testowego na serwer produkcyjny lub zaktualizowania zapytania z dostępem do danych. Administrowanie informacjami o połączeniu przy użyciu jednego pliku ODC zapisanego w bibliotece połączeń danych jest znacznie łatwiejsze, a dostęp użytkowników do danych jest wygodniejszy, ponieważ wszystkie skoroszyty używają tego samego pliku połączenia i tej samej operacji odświeżania niezależnie od tego, czy znajdują się na komputerze klienckim, czy na serwerze, a do pliku połączenia są wysyłane zaktualizowane zmiany. Można nawet skonfigurować program Office SharePoint Server 2007 i komputer kliencki użytkownika tak, aby zmiany wprowadzane w pliku połączenia były wykrywane automatycznie oraz aby była używana zaktualizowana wersja pliku połączenia. Krótko mówiąc, biblioteki połączeń danych znacznie ułatwiają obsługę połączeń danych i zarządzanie nimi.

Początek strony

Składniki Web Part i strony składników Web Part

Składnik Web Part to modularna jednostka informacji, która stanowi podstawowy element konstrukcyjny strony składników Web Part. Składniki Web Part można dodawać do stref składników Web Part na stronie składników Web Part, a następnie dostosowywać je w celu utworzenia unikatowej strony dla użytkowników witryny. Strona składników Web Part to szczególny typ strony sieci Web, na której za pomocą składników Web Part można konsolidować dane, takie jak listy i wykresy, oraz zawartość sieci Web, taką jak tekst i obrazy, w dynamiczny widok informacji dotyczący określonego zadania lub tematu.

Strony składników Web Part umożliwiają przedstawianie różnych informacji strukturalnych i niestrukturalnych w zorganizowany, przydatny i wygodny sposób. Strony składników Web Part często zawierają połączone składniki Web Part, aby można było dynamicznie wyświetlać dane i zawartość w celu uzyskania żądanych wyników.

Można na przykład utworzyć stronę składników Web Part o nazwie Zamówienia klientów, która jest używana do wyświetlania ważnych informacji. Załóżmy, że dzwoni klient, który pyta o swoje zamówienie i nie pamięta identyfikatora zamówienia, ale pamięta jego datę. Za pomocą strony składników Web Part można wykonać następujące czynności.

Strony składników Web Part Zamówienia klientów z kilkoma składnikami Web Part

1. Sprawdzanie zamówienia na podstawie identyfikatora zamówienia lub — w tym przypadku — daty zamówienia.

2. Wyświetlanie wszystkich zamówień według dat.

3. Wybieranie odpowiedniego zamówienia na podstawie nazwy klienta i sprawdzanie szczegółów zamówienia oraz szczegółowych danych klienta.

4. Wybieranie pozycji zamówienia (w tym przypadku lampy) i wyświetlanie zdjęcia produktu w celu rozwiania wątpliwości klienta.

5. Znajdowanie najświeższych informacji gospodarczych związanych z zamówieniem klienta.

Strony składników Web Part umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

 • Konsolidowanie danych z różnych źródeł danych i tworzenie raportów.

 • Analizowanie i agregowanie danych (na przykład sum lub liczebności).

 • Podsumowywanie kluczowych informacji o wskaźniku KPI, które mają być wyświetlane na początku każdego dnia.

 • Określanie priorytetów i wyróżnianie danych projektów lub klientów na pulpicie nawigacyjnym w celu ułatwienia efektywnego podejmowania decyzji.

 • Wyświetlanie aktualnego harmonogramu pracy oraz informacji o spotkaniach w celu szybkiego planowania dnia.

 • Uzyskiwanie szybkiego dostępu do wiadomości biznesowych, lokalnych prognoz pogody i ulubionych witryn sieci Web w celu zoptymalizowania przeglądania sieci Web.

Poniżej przedstawiono kluczowe składniki Web Part, które można łączyć i które zawierają dane strukturalne i półstrukturalne.

Składnik Web Part

Opis

Widok listy

Zawiera dane list i metadane bibliotek.

Formularz

Zawiera dane wyświetlane za pomocą kontrolek formularzy HTML.

Obraz

Zawiera obrazy.

Excel Web Access

Zawiera skoroszyty programu Excel.

Przeglądarka raportów

Zawiera raporty utworzone za pomocą usług SQL Server Report Services.

Widok danych

Zawiera dane z różnych źródeł, które można edytować.

Wskaźnik KPI

Zawiera dane kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) i symbole z listy wskaźników KPI.

Szczegóły wskaźnika KPI

Zawiera dane wskaźnika KPI dotyczące jednego elementu i symbole z listy wskaźników KPI.

Element danych biznesowych

Zawiera szczegóły dotyczące jednego elementu danych biznesowych.

Lista danych biznesowych

Zawiera zestawienie danych biznesowych przedstawione w formie listy.

Akcje danych biznesowych

Umożliwia połączenie składników Web Part w celu skonfigurowania akcji aplikacji biznesowych.

Lista pokrewnych danych biznesowych

Umożliwia połączenie składników Web Part w celu wyświetlenia powiązanych elementów biznesowych.

Konstruktor elementu danych biznesowych

Umożliwia utworzenie elementu danych biznesowych na podstawie parametrów zawartych w ciągu zapytania do użycia na stronach profilu danych biznesowych.

Filtr

Umożliwia filtrowanie danych składników Web Part na różne sposoby.

Więcej informacji

Praca ze składnikami Web Part filtrów

Początek strony

Wykaz danych biznesowych

Wykaz danych biznesowych to składnik oferujący wbudowaną obsługę wyświetlania danych z biznesowych baz danych, takich jak SAP, Siebel i SQL Server. Zazwyczaj te systemy biznesowe służą do zarządzania ważnymi informacjami i procesami biznesowymi, takimi jak dane klientów, stan magazynu, faktury i cykle życia produktów. Korzystanie z nich często wymaga długiego szkolenia, a ponadto są one trudne w obsłudze i dostępne dla niewielu osób. Dzięki wykazowi danych biznesowych te dane są dostępne dla większej liczby osób, które muszą pracować z nimi na różne, bardziej elastyczne sposoby. Na przykład formularz zamówienia zakupu programu InfoPath może zawierać dane klienta z jednego systemu, szczegóły dotyczące produktu z drugiego systemu oraz szczegóły finansowe z trzeciego systemu.

Poniżej przedstawiono podsumowanie ról i zadań dotyczących pracy z wykazem danych biznesowych.

Rola

Zadanie

Analityk biznesowy

Określanie funkcji i tworzenie wstępnie zdefiniowanych rozwiązań

Autor metadanych

Tworzenie i testowanie metadanych

Administrator

Importowanie definicji aplikacji i konfigurowanie dostępu do danych

Członek witryny

Zamieszczanie danych biznesowych w składnikach Web Part oraz na stronach i listach

Deweloper

Tworzenie dostosowanych rozwiązań strony składników Web Part

Osoba odwiedzająca witrynę

Korzystanie z danych biznesowych

Wyświetlanie danych biznesowych w składniku Web Part Dane biznesowe

Po wyodrębnieniu danych biznesowych ze źródła danych można skorzystać z czterech funkcji wykazu danych biznesowych:

 • <c0>Dane biznesowe na listach</c0>    Dane biznesowe można dołączyć do dowolnej listy lub biblioteki dokumentów programu SharePoint, dodając kolumnę danych biznesowych jako typ pola. Typowe scenariusze to kojarzenie dokumentów z rekordami klientów, takimi jak oferty, kontrakty i prezentacje, uzupełnianie danych za pomocą kolumn niestandardowych, takich jak adnotacja, oraz wybieranie z listy danych, takich jak kody pocztowe.

 • <c0>Akcje danych biznesowych</c0>    Akcje danych biznesowych to linki wyświetlane obok obiektów biznesowych. Za pomocą tych linków można na przykład otwierać strony sieci Web, wyświetlać interfejsy użytkownika aplikacji biznesowych lub otwierać formularze programu InfoPath. Akcje danych biznesowych są również wyświetlane jako linki na listach programu SharePoint i w wynikach wyszukiwania. Przy użyciu tych linków można łatwo zaktualizować element lub wyświetlić powiązane dane.

 • <c0>Składniki Web Part danych biznesowych</c0>    Program Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka składników Web Part danych biznesowych, w których można wyświetlać dowolną jednostkę z wykazu danych biznesowych. Za pomocą składników Web Part danych biznesowych można dostosować sposób wyświetlania danych biznesowych w witrynie. Można także połączyć te składniki Web Part, tak aby wykonanie akcji w jednym składniku Web Part powodowało zmianę zawartości w innym składniku Web Part.

 • <c0>Dane biznesowe w profilach użytkowników</c0>    Aby rozszerzyć zakres informacji o użytkownikach w programie Office SharePoint Server 2007, podczas rejestrowania aplikacji w wykazie danych biznesowych są domyślnie tworzone profile danych biznesowych.

Więcej informacji

Wyświetlanie danych biznesowych w witrynie programu SharePoint

Wykaz danych biznesowych

Początek strony

Listy wskaźników KPI

Wskaźnik KPI sprzedaży kwartalnej Poza listą z listy pól łatwiej jest uwzględniać wskaźniki KPI w rozwiązaniach biznesowych. Istnieją cztery sposoby korzystania z listy wskaźników KPI, z których każdy zawiera wspólne źródło wartości kluczowych wskaźników wydajności i sposób uwzględniania tych wartości w witrynie programu SharePoint:

 • <c0>Dane na listach programu SharePoint</c0>    Jeśli listy programu SharePoint zawierają elementy, które można policzyć, elementy będące częścią przepływu pracy lub elementy zawierające daty, można użyć wskaźników KPI do śledzenia, przez jaki czas problemy lub zadania były otwarte, ile problemów lub zadań było otwartych i jaki procent zadania wykonano. Możliwe jest również śledzenie wartości sumarycznych, takich jak czas rozwiązywania problemu lub łączna liczba transakcji sprzedaży w określonym regionie.

 • <c0>Dane w skoroszytach programu Excel</c0>     Wskaźnik KPI można zdefiniować w skoroszycie programu Excel w bibliotece dokumentów, i utworzyć link do niego w programie Office SharePoint Server 2007. Gdy dane w skoroszycie zostaną zmodyfikowane, wskaźnik KPI zostanie automatycznie zaktualizowany. Można również wyświetlić skoroszyt na tej samej stronie sieci Web za pomocą składnika Web Part programu Office Excel Web Access.

 • <c0>Dane z usług Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services</c0>    Program Office SharePoint Server 2007 może używać wskaźników KPI z usług Analysis Services — składnika programu Microsoft SQL Server 2005. Takie wskaźniki są zwykle definiowane przez administratora systemu lub analityka baz danych, który rejestruje także połączenie danych z programem Office SharePoint Server 2007. Następnie każda osoba z odpowiednimi uprawnieniami może uzyskiwać dostęp do bazy danych i tworzyć połączenia ze wskaźnikami KPI usług Analysis Services.

 • <c0>Ręcznie wprowadzone informacje</c0>    W przypadku braku formalnego skonfigurowanego systemu lub śledzenia jednorazowego projektu można wprowadzić kryteria ręcznie. Ta lista wskaźników KPI jest przydatna podczas wyświetlania informacji przesyłanych w wiadomościach e-mail lub z innego systemu.

Przepływy pracy

Schemat blokowy przepływu pracy Zatwierdzanie Wiele kluczowych procesów w organizacjach w dużej mierze zależy od ludzi. Automatyzowanie interakcji między osobami uczestniczącymi w procesie może zwiększyć jego efektywność. Te procesy są czasami nazywane przepływami pracy osób. W programie Office SharePoint Server 2007 można używać wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, a w programie Office SharePoint Designer 2007 można tworzyć nowe rozwiązania zawierające przepływy pracy na podstawie elementów list i bibliotek. W programie Office SharePoint Designer 2007 projektant przepływów pracy oparty na regułach ułatwia tworzenie przepływów pracy w wielu krokach za pomocą rozgałęzień warunkowych.

Przepływy pracy dołączone do programu Office SharePoint Server 2007 umożliwiają ścisłą integrację z programami pakietu Office 2007. Program Office Outlook 2007 umożliwia przekazywanie zadań i stanu użytkownikom. Program Office Access 2007 umożliwia modyfikowanie przepływu pracy skojarzonego z listą połączoną oraz tworzenie raportów przepływów pracy, które pozwalają lepiej oceniać stan projektu i procesy biznesowe. Przepływy pracy mogą interakcyjnie komunikować się z użytkownikami za pośrednictwem innych programów pakietu Office, takich jak program Office Word 2007, przy użyciu formularzy niestandardowych utworzonych w programie Office InfoPath 2007.

Więcej informacji

Projektowanie formularza reagującego na stan przepływu pracy

Pokaz: usprawnianie procesów biznesowych za pomocą formularzy i przepływów pracy

Początek strony

Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi SQL Server Reporting Services to kompletna, używana w przedsiębiorstwie oferta przeznaczona do zarządzania raportami i dystrybuowania ich, która zawiera funkcje projektowania, tworzenia, dostarczania i zabezpieczania raportów oraz wyświetlania ich w różnych formatach. Program SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 umożliwia korzystanie z usług raportowania w trybie integracji z programem SharePoint, co pozwala na:

 • Przechowywanie raportów, źródeł danych i modeli raportów w bibliotekach programu SharePoint. Przechowywanie raportów w bibliotekach dokumentów umożliwia również korzystanie ze standardowych funkcji programu Office SharePoint Server 2007, takich jak przepływ pracy, tworzenie wersji i zabezpieczenia. Raporty można również dodawać do Centrum raportów.

 • Synchronizowanie raportów i wszystkich skojarzonych z nimi zasobów przechowywanych w programie Office SharePoint Server 2007 z tymi samymi raportami, które są przechowywane i uruchamiane na serwerze raportów.

 • Używanie spójnego interfejsu służącego do zarządzania i przeglądania raportów. Wygodny w użyciu pasek narzędzi w składniku Web Part Przeglądarka raportów umożliwia przeglądanie i edytowanie właściwości, zarządzanie uprawnieniami i subskrypcjami, edytowanie za pomocą Konstruktora raportów, konfigurowanie źródeł danych, parametrów, migawek i limitów czasu, przeglądanie raportów i historii wersji oraz publikowanie wersji głównych.

Przykładowy raport

Za pomocą składnika Web Part podglądu raportów można wyświetlać, nawigować, drukować i eksportować raporty na serwerze raportów. Składnik Web Part podglądu raportów jest skojarzony z plikami definicji raportów (RDL), które są przetwarzane przez serwer raportów. Możesz ustawić właściwości składnika Web Part w celu sterowania wyglądem paska narzędzi i wyświetlanie obszarów, a także połączyć składnik Web Part z określonym raportem. Raporty w bibliotece raportów są renderowane za pomocą składnika Web Part podglądu raportów. DoWolna strona składników Web Part może być również modyfikowana w celu wyświetlania raportów za pomocą składnika Web Part podglądu raportów i można też nawiązać połączenie ze składnikami Web Part filtrów w celu ograniczenia danych wyświetlanych w raportach.

Integracja usług Reporting Services z programem SharePoint Server wymaga zainstalowania następujących składników: usługi SQL Server 2005 Reporting Services, które obsługują raporty usług Reporting Services i komunikują się z programem SharePoint Server za pomocą interfejsu usług sieci Web, program SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2, który umożliwia zintegrowanie programu SharePoint Server z usługami Reporting Services na serwerze raportów, oraz dodatek Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services dla technologii Microsoft SharePoint, który zawiera składnik Web Part Przeglądarka raportów i nowy interfejs użytkownika służący do zarządzania raportami.

Początek strony

Centrum raportów

Centrum raportów to szablon witryny zawierający wstępnie zdefiniowany zbiór bibliotek raportów, bibliotek połączeń danych, list programu SharePoint, składników Web Part (łącznie ze składnikami Web Part filtru) oraz wskaźników KPI, które można dostosowywać i ulepszać w zależności od potrzeb. Centrum raportów można porównać do centralnego koncentratora zapewniającego wspólną, prostą i bezpieczną lokalizację oraz środowisko raportowania, które umożliwiają użytkownikom znajdowanie i pobieranie aktualnych raportów oraz przechodzenie do nich dla potrzeb doraźnych zapytań lub zaplanowanych migawek okresowych. Centrum raportów pozwala ograniczyć liczbę raportów wysyłanych jako załączniki e-mail oraz zmniejszyć obciążenie sieci. W Centrum raportów można przechowywać wiele różnych raportów, takich jak arkusze kalkulacyjne, migawki programu Access, raporty usług SQL Report Services oraz pliki PDF.

Centrum raportów ze sprzedaży

Więcej informacji

Wprowadzenie do Centrum raportów

Praca z witryną Centrum raportów

Początek strony

Korzystanie z danych programów pakietu Office System w programie Office SharePoint Server 2007

Oczywiście można utworzyć rozwiązanie biznesowe korzystające ze wszystkich typów danych tylko za pomocą programu Office SharePoint Server 2007. Jednak pakiet Office 2007 ma wiele przydatnych punktów integracji z programem Office SharePoint Server 2007, które ułatwiają pracę z danymi strukturalnymi i półstrukturalnymi oraz zwiększają wydajność i atrakcyjność rozwiązania biznesowego. Kompetentny pracownik przetwarzający informacje (wykonawca) potrafi użyć poniższych programów pakietu Office 2007 jako „architektów” dobrze zaprojektowanego i zadowalającego rozwiązania biznesowego.

Program

Zastosowanie

Typ danych

Excel (razem z technologią usług programu Excel)

Analizowanie i wizualizowanie danych liczbowych oraz danych innego typu w formacie arkusza kalkulacyjnego, tworzenie wykresów o profesjonalnym wyglądzie oraz praca z danymi hierarchicznymi przy użyciu raportów w formie tabeli przestawnej

Strukturalne

InfoPath

Gromadzenie i przetwarzanie danych opartych na języku XML

Strukturalne i półstrukturalne

Access

Konsolidowanie, wprowadzanie i przechowywanie danych oraz tworzenie raportów i zarządzanie danymi w bazie danych

Strukturalne i półstrukturalne

SharePoint Designer

Dostosowywanie opartych na danych stron sieci Web i witryn programu SharePoint oraz tworzenie widoków danych

Strukturalne, półstrukturalne i niestrukturalne

Word

Szybkie i efektywne tworzenie profesjonalnych dokumentów

Niestrukturalne

Visio

Wizualizowanie oraz przekazywanie złożonych informacji, systemów i procesów

Niestrukturalne

Outlook

Komunikowanie się za pośrednictwem poczty e-mail oraz zarządzanie kontaktami, harmonogramami i zadaniami

Niestrukturalne

Publisher

Tworzenie publikacji i materiałów marketingowych o profesjonalnym wyglądzie

Niestrukturalne

PowerPoint

Tworzenie dynamicznych prezentacji przy użyciu animacji, grafiki i multimediów

Niestrukturalne

Początek strony

Program Excel i usługi programu Excel

Programy Excel i Usługi programu Excel umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

 • Wykonywanie obliczeń i porównań statystycznych na danych

 • Tworzenie raportów w formie tabeli przestawnej oraz wyświetlanie za ich pomocą danych hierarchicznych w kompaktowym i elastycznym układzie

 • Graficzne wyróżnianie danych za pomocą profesjonalnie wyglądających wykresów, ikon formatowania warunkowego, słupków danych i skal kolorów

 • Wykonywanie zaawansowanych analiz symulacji danych, takich jak analizy statystyczne i inżynierskie oraz analizy regresji

Program Excel udostępnia następujące, oparte na danych punkty integracji z programem Office SharePoint Server 2007:

Punkty integracji programu Excel oparte na danych

1. Jednorazowe importowanie danych arkusza programu Excel do listy programu SharePoint lub eksportowanie danych arkusza programu Excel do listy programu SharePoint w celu utworzenia trwałego, jednokierunkowego połączenia danych.

2. Odświeżanie danych arkusza programu Excel z listy programu SharePoint za pomocą trwałego, jednokierunkowego połączenia danych.

3. Publikowanie skoroszytów programu Excel w programie Usługi programu Excel oraz wyświetlanie i interakcyjne używanie danych za pomocą składnika Web Part programu Office Excel Web Access na stronie składników Web Part.

4. Importowanie danych do skoroszytu programu Excel z serwerów OLAP, baz danych programów SQL Server i Access oraz plików prostych.

Importowanie danych programu Excel do listy programu SharePoint

Aby załadować istniejące dane na listę programu SharePoint, można zaimportować dane z arkusza programu Excel, zakresu komórek, nazwanego zakresu lub tabeli programu Excel do listy programu SharePoint za pomocą polecenia Importuj w menu Akcje listy programu SharePoint.

Eksportowanie danych listy programu SharePoint do tabeli programu Excel

Dane list programu SharePoint można eksportować do tabeli programu Excel, co powoduje utworzenie jednokierunkowego połączenia danych między programem Excel a listą programu SharePoint. Po zaktualizowaniu danych z listy programu SharePoint i odświeżeniu danych w programie Excel program Excel zamienia dane programu Excel na najnowsze dane listy programu SharePoint, zastępując wszelkie zmiany wprowadzone w tych danych. Ponieważ połączenie danych jest tylko jednym sposobem, zmiany wprowadzone w programie Excel nie są odzwierciedlane na liście w witrynie programu SharePoint.

Uwaga: Danych nie można synchronizować między skoroszytem programu Office Excel 2007 a listą programu SharePoint. Ta funkcja była dostępna w programie Microsoft Excel 2003 i jest nadal dostępna, gdy jest używany skoroszyt programu Excel 2003 lub język Visual Basic for Applications (VBA). Jednak obecnie preferowaną metodą synchronizowania danych między programem pakietu Office a listą programu SharePoint za pośrednictwem połączenia dwukierunkowego jest użycie programu Office Access 2007.

Eksportowanie tabeli programu Excel do listy programu SharePoint

W przypadku eksportowania danych tabeli z programu Excel do listy programu SharePoint za pomocą kreatora Eksportowanie tabeli do listy programu SharePoint jednokierunkowe połączenie między programem Excel a listą programu SharePoint jest tworzone w inny sposób.

Jeśli zachowanie danych tabeli w arkuszu programu Excel ze zaktualizowanymi zmianami wprowadzonymi na liście programu SharePoint nie jest konieczne, można również wyeksportować dane bez połączenia z listą programu SharePoint.

Publikowanie w usługach programu Excel

Możesz opublikować skoroszyt w Office SharePoint Server 2007, aby inni użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do wszystkich lub części danych, które zawiera on za pomocą składnika Web Part programu Office Excel Web Access. Po opublikowaniu skoroszytu w programie Usługi programu Excel cały skoroszyt jest publikowany na serwerze, ale można zdefiniować części skoroszytu (takie jak poszczególne arkusze, nazwane zakresy lub wykresy), które mają być wyświetlane w programie Office Excel Web Access Składnik Web Part. Wyświetlając tylko określone części skoroszytu i używając uprawnień Office SharePoint Server 2007, aby chronić skoroszyt przed nieautoryzowanym dostępem, możesz zachować poufne dane w skoroszycie, a następnie umożliwić autoryzowanym użytkownikom odświeżenie, ponowne obliczenie i interakcję z widocznymi danymi. Jeśli ustawisz parametry dla nazwanych komórek w skoroszycie przed jego opublikowaniem, użytkownicy będą mogli edytować te komórki i definiować wartości.

Inni użytkownicy mogą przeglądać i analizować widoczne dane arkusza. Istnieje również możliwość interakcji przy użyciu funkcji programu Excel, takich jak sortowanie i filtrowanie danych, lub za pomocą funkcji uszczegółowiania tabeli przestawnej. Jeśli zostaną ustawione parametry dla nazwanych komórek arkusza, inni użytkownicy będą również mogli edytować te dane i definiować ich wartości.

Udostępnianie skoroszytów programu Excel przy użyciu programu Excel Web Access 1. W górnej sekcji są wyświetlane tytuł i pasek narzędzi zawierający kilka menu, poleceń i listę rozwijaną.

2. W oknie głównym jest wyświetlany jeden lub więcej arkuszy w widoku arkusza, nazwany element (na przykład wykres lub tabela programu Excel) w widoku nazwanego elementu oraz opcjonalnie obszar konspektu.

3. Okienko zadań Parametry zawiera etykiety parametrów, pole tekstowe służące do wprowadzania danych oraz opcjonalne etykiety narzędzi, które udostępniają informacje na temat poszczególnych parametrów.

4. W dolnej sekcji widoczne są komunikaty odświeżania danych.

Uwaga: Nie wszystkie funkcje programu Excel są obsługiwane przez Usługi programu Excel?

Więcej informacji

Tworzenie listy na podstawie arkusza kalkulacyjnego

Eksportowanie tabeli programu Excel do listy programu SharePoint

Planowanie połączeń danych zewnętrznych dla usług programu Excel

Początek strony

InfoPath

Program InfoPath umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Regularne zbieranie danych biznesowych, w tym raportów z wydatków, kart godzin pracy, ankiet i formularzy ubezpieczeniowych

 • Projektowanie prostych i zaawansowanych formularzy elektronicznych przy użyciu standardowych kontrolek, takich jak pola tekstowe i pola list, oraz elastycznych kontrolek, takich jak tabele powtarzające się, grupy wyborów, sekcje opcjonalne oraz wiele widoków

 • Zapewnianie spójności i dokładności danych

 • Tworzenie raportu przez scalanie formularzy w jeden formularz

Program InfoPath udostępnia następujące, oparte na danych punkty integracji z programem Office SharePoint Server 2007:

Punkty integracji programu InfoPath oparte na danych

1. Publikowanie szablonów formularzy w bibliotekach formularzy jako szablony i jako typy zawartości.

2. Odczytywanie i zapisywanie plików XML formularzy przechowywanych w bibliotekach formularzy.

3. Korzystanie z plików XML formularzy, odczytywanie danych z list i arkuszy programu Excel, a także odczytywanie oraz zapisywanie danych z baz danych programów SQL Server i Access.

4. Umożliwianie edytowania danych widoku listy na podstawie właściwości formularza.

5. Wyświetlanie formularzy programu InfoPath w przeglądarce przy użyciu szablonów formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Przesyłanie danych do witryny programu SharePoint i wypełnianie kontrolek formularzy przy użyciu danych programu SharePoint.

Aby umożliwić użytkownikom przesyłanie formularzy utworzonych na podstawie szablonu formularza do biblioteki dokumentów, do szablonu formularza można dodać pomocnicze połączenie danych umożliwiające przesyłanie danych. Po dodaniu tego połączenia danych można skonfigurować szablon formularza w celu umożliwienia użytkownikom przesyłania danych formularzy do biblioteki dokumentów.

Publikowanie szablonu formularza w bibliotece formularzy

Szablon formularza można opublikować w programie Office SharePoint Server 2007, a formularze programu Office InfoPath 2007 można przechowywać w bibliotece formularzy (i pracować tam z nimi). Biblioteka formularzy jest centralną lokalizacją, w której użytkownicy mogą wypełniać i przechowywać formularze utworzone na podstawie tego samego szablonu. Można na przykład utworzyć za pomocą programu InfoPath rozwiązanie umożliwiające śledzenie środków trwałych, dla którego potrzeb w bibliotece formularzy będą przechowywane szablon formularza (xsn) i pliki XML formularzy (xml).

Tworzenie i używanie formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Podczas projektowania szablonu formularza programu Office InfoPath 2007 można utworzyć szablon formularza, który może być otwierany lub wypełniany w przeglądarce sieci Web. Szablon formularza tego typu jest nazywany szablonem formularza zgodnym z przeglądarką. Po zakończeniu projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarką należy za pomocą Kreatora publikowania opublikować go na serwerze z uruchomionymi usługami InfoPath Forms Services.

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny

Opublikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny pozwala użytkownikom przypisywać wiele szablonów formularzy do jednej biblioteki dokumentów oraz przypisywać jeden szablon formularza do wielu bibliotek dokumentów w zbiorze witryn. Zbiór witryn to zestaw takich witryn internetowych na serwerze wirtualnym, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Każdy zbiór witryn zawiera witrynę internetową najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub więcej podwitryn. Na każdym serwerze wirtualnym może się znajdować wiele zbiorów witryn. Typ zawartości witryny umożliwia wielokrotne używanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do zbioru danych z wielu formularzy w jednym miejscu.

Umożliwianie użytkownikom edytowania pól przy użyciu widoku listy

Aby umożliwić użytkownikom dodawanie lub edytowanie danych w polu, można użyć widoku listy lub zmodyfikować właściwości formularza w bibliotece formularzy. Dzięki temu użytkownicy będą mogli dodawać lub aktualizować dane w formularzach za pomocą listy programu SharePoint bez otwierania tych formularzy.

Początek strony

Access

Program Access umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Udostępnianie danych w relacyjnej bazie danych

 • Efektywne obsługiwanie aktualizacji przy użyciu funkcji blokowania rekordów i rozwiązywania konfliktów

 • Praca z wieloma tabelami

 • Tworzenie złożonych zapytań w celu łączenia tabel

 • Tworzenie formularzy i raportów

Program Access udostępnia następujące, oparte na danych punkty integracji z programem Office SharePoint Server 2007:

Punkty integracji programu Access oparte na danych

1. Wykonywanie jednorazowego importu lub eksportu danych między widokami programu Access a listą programu SharePoint.

2. Łączenie danych tabel programu Access z danymi listy programu SharePoint przez utworzenie trwałego, dwukierunkowego połączenia (zaktualizowane dane listy są wyświetlane w tabeli programu Access, a zaktualizowane dane tabeli programu Access są wyświetlane na liście).

3. Przełączanie danych listy do trybu offline, aktualizowanie ich w programie Access, przełączanie ich z powrotem do trybu online, synchronizowanie aktualizacji i rozwiązywanie konfliktów.

4. Wyświetlanie i edytowanie danych listy w widokach arkusza danych, formularza i raportu programu Access.

5. Publikowanie baz danych programu Access w programie Office SharePoint Server 2007.

Nowe funkcje integracji list programu SharePoint w programie Office Access 2007

Poniżej przedstawiono nowe funkcje programu Office Access 2007, dzięki którym integracja z programem Office SharePoint Server 2007 jest łatwiejsza i bardziej elastyczna.

 • <c0>Ulepszone mapowanie typów danych programu SharePoint</c0>     Dzięki nowym możliwościom stosowania pól wielowartościowych i załączników program Office Access 2007 obsługuje obecnie więcej typów danych występujących w witrynach programu SharePoint, co znacznie upraszcza projektowanie i tworzenie aplikacji udostępnionych.

 • <c0>Śledzenie historii pól typu Nota</c0>     Pola typu Nota umożliwiają przechowywanie dużych ilości informacji. Można ustawić właściwość, która umożliwia zachowywanie w programie Office Access 2007 historii wszystkich zmian wprowadzanych w polu typu Nota. Historię tych zmian można później przeglądać. Ta funkcja obsługuje również funkcję tworzenia wersji w witrynach programu SharePoint, dzięki czemu w programie Office Access 2007 można również wyświetlać zmiany wprowadzone na liście programu SharePoint.

 • Tabele odNośników    Podczas łączenia z listą programu SharePoint w programie Office Access 2007 są automatycznie tworzone tabele połączone dla wszystkich list odnośników (jeśli te listy jeszcze nie zostały połączone z bazą danych). Jeśli listy odnośników zawierają kolumny przeszukujące inne listy, listy te także są uwzględniane w operacji łączenia, dzięki czemu lista odnośników każdej tabeli połączonej ma odpowiadającą jej tabelę połączoną w bazie danych. W programie Access są także tworzone relacje między tymi tabelami połączonymi.

Importowanie i eksportowanie danych do listy programu SharePoint

Listę programu SharePoint można pobrać do programu Office Access 2007, importując ją. Zaimportowanie listy programu SharePoint powoduje utworzenie jej kopii w bazie danych programu Office Access 2007.

Po wyeksportowaniu danych Office Access 2007 tworzy kopię zaznaczonego obiektu bazy danych tabeli lub kwerendy i zapisuje kopię jako listę. Na przykład warto udostępnić na bieżąco dane między Office Access 2007 i witryną programu SharePoint, ale dane są obecnie przechowywane w programie Access. Za pomocą zapytań w bazie danych programu Office Access 2007 można generować codzienne lub cotygodniowe raporty o stanie, a następnie publikować wyniki w jednej z witryn programu SharePoint w regularnych odstępach czasu.

Łączenie z listą programu SharePoint

Funkcja łączenia umożliwia nawiązywanie połączenia z danymi na liście bez importowania tych informacji, dzięki czemu można utworzyć połączenie dwukierunkowe w celu wyświetlania i edytowania najnowszych danych zarówno na liście, jak i w bazie danych Office Access 2007. Podczas łączenia z listą programu SharePoint Office Access 2007 tworzy tabelę połączoną, która odzwierciedla strukturę i zawartość listy źródłowej. W przeciwieństwie do importowania łączenie powoduje utworzenie tylko linku do listy, a nie do konkretnego widoku listy. Jeśli jednak chcesz wprowadzić zmiany strukturalne, takie jak usuwanie lub zmienianie kolumny, musisz otworzyć listę w witrynie programu SharePoint. Podczas pracy w programie Office Access 2007 nie można też dodawać, usuwać ani modyfikować pól w tabeli połączonej.

Przełączanie połączonych list programu SharePoint do trybu offline za pomocą programu Office Access 2007

W przypadku konieczności dokończenia pracy w domu lub w podróży można przełączyć połączone listy programu SharePoint do trybu offline jednym kliknięciem w programie Office Access 2007. Można pracować z danymi w programie Office Access 2007, a następnie zsynchronizować wprowadzone zmiany albo ponownie nawiązać połączenie z witryną programu SharePoint w późniejszym czasie. Na przykład w czasie podróży może się okazać, że trzeba dostarczyć klientowi wykaz części. Jeśli listy programu SharePoint są połączone z tabelami programu Office Access 2007, można przełączyć dane do trybu offline, a później przełączyć je z powrotem do trybu online. Ewentualne konflikty (jeśli na przykład inna osoba zaktualizuje ten sam rekord na serwerze lub kiedy ta osoba również pracuje w trybie offline) można rozwiązać podczas synchronizacji.

Otwieranie formularzy i raportów programu Office Access 2007 z poziomu witryny programu SharePoint

Listy można otwierać w zaawansowanych widokach programu Office Access 2007 z poziomu witryny programu SharePoint. Formularze, raporty i arkusze danych programu Office Access 2007 mogą być wyświetlane w witrynie programu SharePoint obok innych widoków. Po wybraniu widoku zostanie uruchomiony program Office Access 2007 i zostanie w nim otwarty żądany formularz, raport lub arkusz danych. Dzięki temu można łatwo otworzyć zaawansowany raport w witrynie programu SharePoint bez uruchamiania programu Office Access 2007 lub przechodzenia do właściwego obiektu.

Uwaga: Aby można było utworzyć lub zmodyfikować widok programu Office Access 2007 w witrynie programu SharePoint oraz używać tego widoku, na komputerze musi być zainstalowany program Office Access 2007.

Publikowanie bazy danych programu Office Access 2007 w witrynie programu SharePoint

Bazę danych programu Office Access 2007 można opublikować (jest to również nazywane przenoszeniem i rozbudowywaniem) w programie Office SharePoint Server 2007. Kiedy baza danych programu Office Access 2007 jest publikowana w witrynie programu SharePoint, w witrynie programu SharePoint są tworzone listy połączone w bazie danych jako tabele. Kiedy baza danych jest przenoszona, program Office Access 2007 tworzy nową aplikację zewnętrzną zawierającą wszystkie stare formularze i raporty oraz nowe, wyeksportowane tabele połączone. Kreator przenoszenia do witryny programu SharePoint ułatwia równoczesne przenoszenie danych ze wszystkich tabel. Bazę danych programu Office Access 2007 można następnie załadować do biblioteki dokumentów programu SharePoint.

Można na przykład użyć szablonu śledzenia programu Access, który współdziała interakcyjnie bezpośrednio z szablonem śledzenia problemów w witrynie programu SharePoint, w celu śledzenia danych, problemów i przepływów pracy organizacji. Osoby pracujące z tymi listami w witrynie programu SharePoint mogą otwierać zapytania i raporty programu Office Access 2007 z menu Widok list programu SharePoint. Raport o problemach programu Access dotyczący comiesięcznego spotkania można przeglądać i drukować bezpośrednio z poziomu listy programu SharePoint.

Gdy listy programu SharePoint zostaną utworzone, użytkownicy będą mogli pracować z nimi w witrynie programu SharePoint lub w tabelach połączonych w programie Office Access 2007, a jednocześnie zarządzać danymi i aktualizować je za pomocą funkcji witryny programu SharePoint. Administrator może zarządzać uprawnieniami do danych oraz wersjami danych, tak aby można było sprawdzać, kto zmodyfikował dane lub kto przywrócił poprzednie dane.

Początek strony

SharePoint Designer

Program Office SharePoint Designer 2007 umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Tworzenie i dostosowywanie witryn internetowych

 • Projektowanie przepływów pracy bez używania tradycyjnych języków proceduralnych i technik opartych na kodzie

 • Tworzenie dostosowanego widoku danych pobieranych na żywo przez zaprojektowanie widoku danych

 • Tworzenie formularza, który umożliwia ponowne zapisywanie danych w źródłach danych, przez wstawienie widoku danych jako formularza

Program Office SharePoint Designer 2007 udostępnia następujące, oparte na danych punkty integracji z programem Office SharePoint Server 2007:

Punkty integracji programu SharePoint Designer oparte na danych

1. Tworzenie widoków danych za pomocą programu Office SharePoint Designer 2007.

2. Odczytywanie, łączenie i aktualizowanie danych z wielu różnych źródeł danych w widoku danych — składniku Web Part, który można utworzyć tylko w programie Office SharePoint Designer 2007.

3. Wyświetlanie i edytowanie danych w widokach danych na stronach sieci Web.

Widoki danych

Przykładowy widok danych

Widok danych to dynamiczny dostosowywany widok przedstawiający źródło danych za pomocą języka XML (Extensible Markup Language) oraz przedstawiający dane za pomocą transformacji XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Widok danych umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Wyświetlanie i edytowanie danych z wielu różnych źródeł danych, takich jak zapytania baz danych, dokumenty XML oraz listy i biblioteki programu SharePoint, a także kompilowanie danych z wielu źródeł danych w celu tworzenia elastycznych i dostosowanych widoków oraz raportów.

 • Prezentowanie widoków danych pobieranych na żywo, które można filtrować, sortować lub grupować, oraz tworzenie widoków warunkowych.

 • Tworzenie stron składników Web Part i łączenie takich składników w celu budowania rozwiązań biznesowych.

 • Tworzenie zaawansowanych formularzy niestandardowych.

Więcej informacji

Wprowadzenie do tworzenia aplikacji programu SharePoint

Początek strony

Inne programy pakietu Office System

Inne programy pakietu Office System nie są oparte na danych, ale istnieją dodatkowe sposoby dołączania danych strukturalnych i półstrukturalnych do rozwiązania korzystającego z tych programów.

Diagramy danych programu Visio

Diagram programu Visio można wyświetlić na stronie sieci Web przy użyciu programu Microsoft Visio Viewer lub zapisując go jako stronę sieci Web. Diagram może ułatwić wizualizowanie, organizowanie, poznawanie i prezentowanie danych przechowywanych na listach lub w skoroszytach albo bazach danych za pośrednictwem kształtów programu Visio przy użyciu linku danych. Można na przykład wyświetlić dane sprzedaży innego regionu, co pozwala na łatwe porównanie obecnych wyników sprzedaży poszczególnych regionów oraz wyników z ubiegłych lat.

Pokazywanie stanu przy użyciu flag

Korespondencja seryjna

Za pomocą wykazu seryjnego można tworzyć różne rodzaje publikacji Programy Word, Publisher i Outlook umożliwiają tworzenie rozwiązań korespondencji seryjnej przez utworzenie za pomocą funkcji korespondencji seryjnej spersonalizowanych listów, kopert, etykiet i wiadomości e-mail zaadresowanych do klientów. Można na przykład przechowywać dokument programu Word lub Publisher w bibliotece programu SharePoint i użyć listy kontaktów (spośród wielu innych dostępnych źródeł danych) jako źródła danych podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Można również użyć przepływu pracy, aby dołączyć korespondencję seryjną do kampanii marketingowej skierowanej do określonych klientów.

Panele informacji o dokumentach w programach Word, PowerPoint i Excel

Wyniki prostego wyszukiwania słów kluczowych często nie są wystarczająco precyzyjne, aby spełnić żądania dotyczące rekordów biznesowych skojarzonych z określonymi projektami, jednostkami biznesowymi lub kontami. Panel informacji o dokumencie jest dostępny w następujących programach pakietu Office 2007: Word, Excel oraz PowerPoint. Panel informacji o dokumencie to mechanizm przechwytywania metadanych, który można łatwo skonfigurować bez pisania kodu programu. Metadane gromadzone w panelu informacji o dokumencie nadają dokumentowi kontekst i zwiększają możliwość wyszukania go w witrynie programu SharePoint.

Panel informacji o dokumencie Ponieważ panel informacji o dokumencie to formularz XML, można go w pełni dostosowywać przy użyciu programu InfoPath. Za pomocą funkcji połączeń danych programu InfoPath można nawet utworzyć panel informacji o dokumencie, który pobiera dane LOB do formularza. Można na przykład wypełnić pola danych dotyczących klienta za pomocą danych z systemu zarządzania rekordami klienta (CRM). Przed zamknięciem dokumentu użytkownik dodaje wszelkie ważne informacje o dokumencie, takie jak linki do powiązanych dokumentów. Metadane są więc przechwytywane znacznie wygodniej oraz są łatwo kojarzone z zestawem klientów, produktów i powiązanych dokumentów.

Więcej informacji

Wprowadzenie do projektowania panelu informacji o dokumencie za pomocą programu InfoPath

Projektowanie panelu informacji o dokumencie za pomocą programu InfoPath

Wyświetlanie lub zmienianie właściwości dokumentu pakietu Office

Zadania i kontakty programu Outlook 2007

Program Outlook udostępnia wiele punktów integracji z programem Office SharePoint Server 2007. Można wysyłać wiadomości e-mail za pomocą listy kontaktów programu SharePoint, wyświetlać kalendarze programów SharePoint i Outlook 2007 obok siebie, zarządzać alertami i kanałami informacyjnymi RSS programu SharePoint, tworzyć obszary robocze spotkań oraz korzystać z przepływów pracy. Można również przełączać biblioteki dokumentów do trybu offline, przełączać je z powrotem do trybu online i synchronizować za pomocą programu Outlook 2007. W przypadku dwóch dodatkowych punktów integracji opartych na danych są używane dane strukturalne.

Można pracować ze standardowymi listami zadań i listami zadań projektów, przełączając je do trybu offline, przełączając z powrotem do trybu online, a następnie synchronizując. Przeglądanie i aktualizowanie zadań oraz dodawanie nowych zadań do witryny programu SharePoint jest możliwe bez zamykania programu Outlook. Można również tworzyć zadania i przydzielać je członkom zespołu.

Lista kontaktów Program Outlook umożliwia także wydajniejsze przechowywanie i udostępnianie kontaktów programu SharePoint oraz zarządzanie nimi. Po nawiązaniu połączenia z programem Outlook 2007 kontakty programu SharePoint działają tak samo jak osobiste kontakty programu Outlook. Można wyświetlać, edytować, drukować i nawet przesyłać telefonicznie te kontakty przy użyciu programu Microsoft Office Communicator. Można wysyłać do nich wiadomości e-mail i wezwania na spotkania, a ponadto można korzystać z kategorii oznaczonych kolorem, przechowywać wiele numerów telefonów i adresów e-mail oraz dołączać fotografie kontaktów, wizytówki elektroniczne oraz informacje o urodzinach i rocznicach. Można nawet wyświetlać kontakty programu Outlook na stronie składników Web Part za pomocą składnika Web Part kontaktów.

Początek strony

Rozpoczynanie pracy z szablonami i scenariuszami

Aby ułatwić pracę z rozwiązaniem biznesowym, firma Microsoft udostępniła wiele gotowych do użycia szablonów, dzięki którym można szybko tworzyć typowe rozwiązania. W poniższych sekcjach opisano przydatne szablony, czyli wstępnie zdefiniowane dokumenty lub witryny zawierające funkcje, style i układy spełniające typowe potrzeby, oraz przedstawiono typowe scenariusze, czyli opisy rozwiązań biznesowych, które mogą okazać się przydatne w konkretnych przypadkach. Szablony i scenariusze to „wstępnie zaprojektowane style architektoniczne i plany pięter” ułatwiające wybranie projektu, który najlepiej odpowiada potrzebom dotyczącym danego rozwiązania biznesowego.

Szablony i scenariusze są punktem początkowym podczas tworzenia i dostosowywania własnych rozwiązań biznesowych. Program Office SharePoint Designer 2007 umożliwia dodawanie i modyfikowanie widoków danych w witrynie programu SharePoint, dostosowywanie strony wzorcowej witryny programu SharePoint do standardów danej witryny oraz integrowanie danych zewnętrznych z różnych źródeł danych. Można również udoskonalać i dostosowywać istniejące reguły biznesowe, aby dopasować je do procesów i przepływów pracy w organizacji. Wykaz danych biznesowych umożliwia integrowanie danych LOB z rozwiązaniem biznesowym. Liczne punkty integracji oparte na danych oferowane przez programy Access, InfoPath i Excel umożliwiają dalsze ulepszanie szablonów i scenariuszy w zależności od potrzeb. Możliwości są nieograniczone.

Początek strony

Szablony witryn programu SharePoint

Firma Microsoft oferuje szablony witryn, które zawierają gotowe do użycia, niestandardowe scenariusze dostosowane do wymagań określonych procesów biznesowych lub zestawów zadań w organizacji o dowolnej wielkości. Te szablony są oparte na technologii programu Windows SharePoint Services 3.0 i są zgodne z programem Office SharePoint Designer 2007, co ułatwia dostosowywanie.

Szablony zarządzania i szablony finansowe

<c0>Rada nadzorcza</c0>     Udostępnia lokalizację przeznaczoną dla notatek ze spotkań zarządu, zadań, problemów i zdarzeń.

<c0>Raportowanie wydajności biznesowej</c0>     Ułatwia śledzenie stopnia zadowolenia klientów za pośrednictwem ankiet i dyskusji online.

<c0>Witryna pomocy technicznej procesu zgodności</c0>     Ułatwia zespołom i inicjatorom z kierownictwa zarządzanie przedsięwzięciami implementacji zgodności przez określenie zadań kontrolnych i zarządzanie bibliotekami dokumentów.

<c0>Zarządzanie spornymi fakturami</c0>     Ułatwia pracownikom działów odpowiedzialnych za obsługę zobowiązań śledzenie informacji dotyczących faktur poszczególnych dostawców, w tym wartości wcześniejszych płatności i przyczyn opóźnionych płatności.

<c0>Zwrot i zatwierdzanie kosztów</c0>     Umożliwia zarządzanie elementami procesu zatwierdzania wydatków, co pozwala zaoszczędzić czas osób zatwierdzających.

<c0>Zapytanie ofertowe</c0>     Ułatwia zarządzanie procesem tworzenia i udostępniania zapytań ofertowych oraz procesem zbierania przesłanych ofert i powiadomień o zatwierdzeniach.

Kadry

<c0>Zarządzanie wnioskami urlopowymi i planami urlopów</c0>     Ułatwia pracownikom zarządzanie wnioskami urlopowymi, łącznie z wyświetlaniem dni nieobecności oraz nazwiska osoby, która przejmie obowiązki pod nieobecność danego pracownika.

<c0>Witryna działań pracowników</c0>     Ułatwia pracownikom tworzenie oraz wybieranie działań i zdarzeń sponsorowanych przez firmę.

<c0>Świadczenia pracowników</c0>     Umożliwia pracownikom znajdowanie i wybieranie świadczeń oferowanych przez pracodawcę.

<c0>Materiały szkoleniowe i planowanie szkoleń pracowników</c0>     Ułatwia planowanie szkoleń oraz udostępnia lokalizację, w której pracownicy mogą rejestrować się i odbierać materiały szkoleniowe.

<c0>Zarządzanie wolnymi miejscami pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi</c0>     Umożliwia członkom zespołu rekrutacyjnego usprawnienie procesu zarządzania ofertami pracy i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Dział informatyczny i operacyjny

<c0>Baza danych błędów</c0>     Ułatwia członkom zespołu deweloperów zbieranie i śledzenie informacji dotyczących błędów kodu, łącznie z procedurami odtwarzania, kategoriami, komentarzami, priorytetem i zagrożeniami związanymi z błędem.

<c0>Biuro obsługi</c0>     Ułatwia zarządzanie procesem obsługi zleceń serwisowych klientów od identyfikacji problemu do analizy przyczyn i rozwiązania problemu.

<c0>Pomoc techniczna</c0>     Ułatwia członkom zespołu zarządzanie procesem obsługi zleceń serwisowych, łącznie z zarządzaniem procesem znajdowania głównej przyczyny i śledzeniem stanu.

<c0>Śledzenie zasobów</c0>     Ułatwia organizacjom śledzenie elementów skojarzonych z zapasami przez przechwytywanie ręcznie wprowadzanych informacji o zaktualizowanych zapasach i powiadamianie użytkowników o osiągnięciu przez każdą część ilości ponownego zamówienia.

<c0>Obszar roboczy zespołu IT</c0>     Ułatwia członkom zespołu zarządzanie procesami opracowywania, wdrażania i obsługi projektów dotyczących oprogramowania przez aktualizowanie zadań, problemów, punktów kontrolnych i błędów związanych z projektem.

<c0>Wypożyczalnia</c0>     Ułatwia zarządzanie fizycznymi środkami trwałymi biblioteki organizacji dzięki funkcjom ewidencjonowania i wyewidencjonowywania oraz automatycznego powiadamiania o zaległych elementach.

<c0>Śledzenie aktywów fizycznych i zarządzanie nimi</c0>     Ułatwia członkom zespołu zarządzanie zleceniami i śledzenie fizycznych środków trwałych, takich jak lokalizacja, stan, producent, model, bieżący właściciel i szacowana wartość.

<c0>Rezerwacja pomieszczeń i wyposażenia</c0>     Umożliwia zespołom zarządzanie poziomem użycia udostępnianych sal konferencyjnych i sprzętu.

Śledzenie i zarządzanie

<c0>Budżetowanie i śledzenie wielu projektów</c0>     Ułatwia śledzenie wielu powiązanych ze sobą zestawów działań oraz tworzenie ich budżetów za pomocą zadań, wykresów Gantta, funkcji tworzenia projektów i typowych narzędzi do określenia stanu.

<c0>Zarządzanie żądaniami zmian</c0>     Ułatwia użytkownikom śledzenie ryzyka związanego ze zmianą projektu, łącznie z możliwością zatwierdzenia lub odrzucenia zmiany.

<c0>Baza danych dyskusji</c0>     Usprawnia współpracę przez ułatwianie zespołom przeprowadzania dyskusji w trybie online lub za pomocą funkcji RSS programu Office Outlook 2007.

<c0>Biblioteka i przegląd dokumentów</c0>     Ułatwia członkom zespołu zarządzanie cyklem recenzowania dokumentów za pomocą biblioteki dokumentów z możliwością śledzenia wersji, łącznie z wielowątkową dyskusją, podczas której można przekazywać opinie.

<c0> Baza wiedzy</c0>     Umożliwia pracownikom dzielenie się wiedzą w obrębie organizacji.

<c0>Obszar roboczy śledzenia projektu</c0>     Ułatwia członkom małych zespołów zarządzanie informacjami o projekcie, takimi jak problemy związane z projektem, zadania i stan projektu.

<c0>Witryna pracy zespołowej</c0>     Umożliwia zespołom uczestniczącym w projekcie przechowywanie dokumentów w tle w centralnej lokalizacji, śledzenie wydarzeń kalendarza i przesyłanie czynności do wykonania określonych na spotkaniach zespołu.

<c0>Zarządzanie kartą godzin</c0>     Upraszcza proces śledzenia liczby godzin poświęconych na wiele projektów za pomocą funkcji rejestrowania godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz proces raportowania pracy w toku i godzin poświęconych na projekt do danego dnia.

Sprzedaż i marketing

<c0>Witryna analizy konkurencyjności</c0>     Ułatwia organizowanie wyników ofert konkurentów za pomocą przydatnych szablonów technik analizy konkurencyjności.

<c0>Zarządzanie kontaktami</c0>     Ułatwia członkom zespołu zarządzanie informacjami o kontaktach, łącznie z funkcją synchronizacji w programie Office Outlook 2007.

<c0>Zintegrowane śledzenie kampanii marketingowych</c0>     Umożliwia śledzenie wydajności kampanii marketingowych.

<c0>Planowanie wymagań marketingowych i wymagań dotyczących produktów</c0>     Ułatwia organizowanie procesu opracowywania nowych produktów i treści marketingowych za pomocą przydatnych szablonów planowania i narzędzi służących do współpracy.

<c0>Potok realizacji sprzedaży</c0>     Ułatwia członkom zespołu zarządzanie planowaną sprzedażą przez śledzenie informacji dotyczących potencjalnych klientów, szans sprzedaży, kontaktów i klientów.

Specjalizacja

<c0>Liga sportowa</c0>     Umożliwia zarządzanie firmową ligą bejsbolu, łącznie z graczami, kapitanami, harmonogramem i statystykami.

<c0>Organizacja sali lekcyjnej</c0>     Ułatwia osobom prowadzącym zajęcia przechowywanie oraz organizowanie treści kursów, elementów kalendarza i anonsów.

<c0>Badanie kapitału</c0>     Udostępnia scentralizowaną lokalizację ułatwiającą skonsolidowanie badania mającego na celu ocenę kapitału finansowego.

<c0>Zarządzanie projektami organów administracji państwowej</c0>     Ułatwia zarządzanie zadaniami, dokumentami i przydziałami związanymi z projektami publicznymi.

<c0>Zarządzanie badaniami klinicznymi</c0>     Ułatwia zarządzanie dokumentami, zadaniami, problemami i dyskusjami niezbędnymi do przeprowadzania badań klinicznych.

<c0>Zarządzanie procesem produkcji</c0>     Ułatwia zespołom inżynierów produkcyjnych śledzenie procesu produkcji liniowej oraz problemów uniemożliwiających wykonanie zadania związanego z produkcją.

<c0>Planowanie zdarzeń</c0>     Ułatwia członkom zespołu organizowanie zdarzeń za pomocą funkcji rejestracji online, harmonogramów, komunikacji i przesyłania opinii.

<c0>Otwieranie nowego sklepu</c0>     Ułatwia członkom zespołu zarządzanie procesem otwierania nowego sklepu za pomocą narzędzi projektu i narzędzi do zarządzania zadaniami.

Więcej informacji

Wprowadzenie do tworzenia aplikacji programu SharePoint

Szablony aplikacji dla programu Windows SharePoint Services 3,0

Początek strony

Przepływy pracy programu SharePoint

Poniżej przedstawiono wstępnie zdefiniowane przepływy pracy programu Office SharePoint Server 2007, które umożliwiają zautomatyzowanie procesów biznesowych występujących w typowych sytuacjach dotyczących grup roboczych.

<c0>Przepływ pracy Zatwierdzanie</c0>     Przepływ pracy Zatwierdzanie umożliwia rozsyłanie dokumentu lub elementu zapisanego na liście lub w bibliotece do grupy osób w celu zatwierdzenia. Domyślnie przepływ pracy Zatwierdzanie jest skojarzony z typem zawartości Dokument, co oznacza, że jest on automatycznie dostępny w bibliotekach dokumentów.

<c0>Przepływ pracy Zbieranie opinii</c0>     Przepływ pracy Zbieranie opinii umożliwia rozsyłanie dokumentu lub elementu zapisanego na liście lub w bibliotece do grupy osób w celu uzyskania ich opinii. Domyślnie przepływ pracy Zbieranie opinii jest skojarzony z typem zawartości Dokument, co oznacza, że jest automatycznie dostępny w bibliotekach dokumentów.

<c0>Przepływ pracy Zbieranie podpisów</c0>     Przepływ pracy Zbieranie podpisów umożliwia rozsyłanie dokumentu pakietu Office zapisanego na liście lub w bibliotece do grupy osób w celu uzyskania ich podpisów cyfrowych. Przepływ pracy Zbieranie podpisów działa tylko w dokumentach programu Office Word 2007 lub Office Excel 2007 zawierających co najmniej jeden wiersz podpisu. Domyślnie przepływ pracy Zbieranie podpisów jest skojarzony z typem zawartości Dokument, co oznacza, że jest automatycznie dostępny w bibliotekach dokumentów w przypadku dokumentów lub skoroszytów zawierających wiersze podpisów.

<c0>Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości</c0>     Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości został zaprojektowany w celu obsługiwania procesu zarządzania rekordami w ramach organizacji. Ten przepływ pracy służy do zarządzania wygasaniem i przechowywaniem dokumentów, umożliwiając uczestnikom decydowanie o zachowaniu lub usunięciu wygasłych dokumentów lub elementów.

<c0>Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami</c0>    Przepływ pracy Zarządzanie tłumaczeniami służy do tworzenia i rozsyłania kopii dokumentu źródłowego z biblioteki zarządzania tłumaczeniami do wyznaczonych tłumaczy w celu przetłumaczenia dokumentu. Ten przepływ pracy jest dostępny tylko w przypadku bibliotek zarządzania tłumaczeniami.

<c0>Scenariusz zatwierdzania zamówienia zakupu</c0>     Proces zatwierdzania zamówienia zakupu jest typowym procesem biznesowym, który umożliwia połączenie czterech domyślnych przepływów pracy:

 • Przeglądanie bieżącego stanu budżetu (przepływ pracy Zbieranie opinii)

 • Sprawdzanie zapasów (przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości)

 • Uzyskiwanie zatwierdzenia od kierownika w przypadku przekroczenia limitu zatwierdzeń (przepływ pracy Zbieranie podpisów)

 • Zatwierdzanie zamówienia zakupu (przepływ pracy Zatwierdzanie)

Wysyłanie scenariusza wiadomości z powiadomieniem    Zespół używa biblioteki Dokumenty udostępnione do współpracy nad dokumentami, a zespół używa kolumny przyDzielonej do, aby śledzić, z kim są przydzielone dokumenty. Zamiast wszystkich członków zespołu nieustannie sprawdzać witrynę zespołu, aby sprawdzić, czy mają one nowo przydzielone im dokumenty, należy utworzyć przepływ pracy, który automatycznie wysyła wiadomość e-mail do dowolnego członka zespołu po otrzymaniu zadania. Możesz to szybko zrobić, tworząc jednorazowy przepływ pracy.

<c0>Tworzenie zadania na podstawie elementu dyskusji</c0>    Zespół używa listy Dyskusja zespołu do pracy nad zagadnieniami i problemami, których rozwiązywanie należy do jego obowiązków. Często w trakcie dyskusji zachodzi potrzeba śledzenia zagadnienia lub elementu pracy przez członka zespołu. Można szybko utworzyć element zadania na podstawie elementu dyskusji zespołu. Dzięki temu można utworzyć przepływ pracy, który umożliwi członkom zespołu łatwe utworzenie zadania na liście zadań przez kliknięcie przycisku na liście Dyskusja zespołu. W utworzonym zadaniu zostaną automatycznie umieszczone informacje z powiązanego elementu dyskusji i zostanie ono automatycznie przydzielone osobie, która utworzyła oryginalny element dyskusji.

<c0>Rozsyłanie raportu z wydatków do kontroli</c0>    Zespół wypełnia miesięczny raport z wydatków, który jest formularzem zaprojektowanym w programie Office InfoPath 2007. Te formularze są przechowywane w bibliotece formularzy w witrynie programu SharePoint. Jeśli w raporcie z wydatków zostanie przekroczona określona kwota, odpowiednia osoba ma zostać automatycznie powiadomiona o konieczności sprawdzenia tego raportu. Można szybko zautomatyzować ten proces przy użyciu przepływu pracy o jednym etapie.

Więcej informacji

Korzystanie z przepływu pracy Zatwierdzanie

Korzystanie z przepływu pracy Zbieranie opinii

Korzystanie z przepływu pracy Zbieranie podpisów

Korzystanie z przepływu pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości

Korzystanie z przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami

Przykład przepływu pracy: Wysyłanie wiadomości z powiadomieniem

Przykład przepływu pracy: Tworzenie zadania na podstawie elementu dyskusji

Przykład przepływu pracy: Rozsyłanie raportu z wydatków w celu sprawdzenia

Początek strony

Szablony i scenariusze pakietu Office System

Strona Szablony witryny Office Online jest doskonałym miejscem, w którym można rozpocząć wyszukiwanie szablonów pakietu Office. Zawiera ona setki szablonów do wielu różnych zastosowań — od planów po wycieczki do zoo.

Chociaż programy Excel 2007, Access 2007 i InfoPath 2007 oraz usługi programu Excel umożliwiają rozwiązywanie wielu problemów na różne sposoby, poniżej przedstawiono szablony i scenariusze dotyczące typowych rozwiązań biznesowych, które można stosować za pomocą programu SharePoint Server.

Scenariusze programu Excel 2007

<c0>Księgowość</c0>     Zaawansowanych funkcji obliczeniowych programu Excel można używać w wielu sprawozdaniach finansowych, takich jak sprawozdanie o przepływie gotówkowym, sprawozdanie o dochodach lub zestawienie zysków i strat.

<c0>Budżetowanie</c0>     W programie Excel można utworzyć dowolny typ budżetu (osobisty lub firmowy), na przykład plan budżetu marketingowego, budżet imprezy lub budżet emerytalny.

RozLiczenia i sprzedaż     Program Excel jest również przydatny do zarządzania danymi rozliczeń i sprzedaży, a także możesz łatwo tworzyć potrzebne formularze, na przykład faktury sprzedaży, dokumenty dostawy lub zamówienia zakupu.

<c0>Raportowanie</c0>     W programie Excel można tworzyć różnego typu raporty, które będą odzwierciedlać analizę danych lub podsumowanie danych, na przykład raporty mierzące wydajność projektu, dane prognoz lub dane bieżącej wariancji.

<c0>Planowanie</c0>     Program Excel jest doskonałym narzędziem do tworzenia profesjonalnych planów lub przydatnych terminarzy, takich jak tygodniowy plan zajęć, plan badań marketingowych, roczny plan podatkowy albo tygodniowe terminarze ułatwiające planowanie posiłków, imprez lub urlopów.

Scenariusze usług programu Excel

<c0>Pulpity nawigacyjne analizy biznesowej</c0>     Członkowie komitetu organizacyjnego mają dostęp do kilku firmowych pulpitów nawigacyjnych, które pełnią rolę aktualnych kart wyników finansowych firmy. Aby w sposób ciągły oceniać wydajność firmy, główny pulpit nawigacyjny tworzy co miesiąc zestawienie danych wskaźników KPI, takich jak wyznaczone poziomy sprzedaży, przychody docelowe i marże zysku. Dodatkowe pulpity nawigacyjne zawierają podsumowanie wiadomości rynkowych umożliwiające analizowanie ryzyka finansowego dotyczącego bieżących i nowych projektów oraz tworzenie wykresów z ważnymi danymi finansowymi, które ułatwiają ocenę różnych portfeli inwestycji.

<c0>System analizy informacji marketingowych</c0>     Dział marketingowy w firmie sprzedającej odzież sportową i sprzęt sportowy prowadzi stronę portalu informacyjnego zawierającą zestawienie kluczowych danych demograficznych, takich jak płeć, wiek, region, dochód i preferowana forma wypoczynku. Większość pracowników działu marketingowego może przeprowadzać za pomocą skoroszytów programu Excel na swoich komputerach analizy symulacji wszystkich danych lub drukować odpowiednio sformatowane raporty. Użytkownicy mogą również łatwo dodawać raporty, z których mogą korzystać inne osoby.

<c0>Statystyki dotyczące sportowców zawodowych</c0>     Duża ligowa organizacja sportowa udostępnia przeszłe i bieżące statystyki dotyczące wyników i zarobków wszystkich zawodników. Dane te są używane w przypadku sprzedaży zawodników i podczas negocjacji dotyczących płac. Nowe raporty i analizy są tworzone, poprawiane i udostępniane przez właścicieli, szczególnie przed sezonem rozgrywek.

<c0>Narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji w sieci detalicznej</c0>     Sieć sklepów detalicznych podsumowuje co tydzień krytyczne dane dotyczące sprzedaży, a potem udostępnia je dostawcom, analitykom finansowym i kierownikom regionalnym. W raportach przedstawione są towary, których stany magazynowe są zbyt małe, 20 najlepiej sprzedających się towarów wg kategorii sprzedaży, ważne informacje sezonowe, a także liczby transakcji dla poszczególnych sklepów.

<c0>System raportowania zarządzania klientami</c0>     Grupa sprzedaży uzyskuje dostęp do codziennych raportów podsumowujących, które obejmują kluczowe dane, takie jak nazwiska najlepszych sprzedawców, postęp na drodze do osiągnięcia miesięcznych celów sprzedaży, udane programy sprzedaży oraz kanały dystrybucji o niskiej wydajności. Dodatkowe raporty zawierają podsumowanie sprzedaży według głównych zmiennych, takich jak region, linia produktu, miesiąc, liczba połączeń dotyczących sprzedaży w tygodniu, a także liczba zakończonych połączeń. Wyświetlając te raporty, poszczególni sprzedawcy mogą zobaczyć wartości dotyczące ich własnej sprzedaży, ponieważ system identyfikuje ich na podstawie nazwiska.

<c0>Podsumowanie dzienne projektu inżynieryjnego</c0>     Grupa inżynierska opracowała stronę składnika Web Part, która zawiera podsumowanie głównych danych dotyczących harmonogramu projektu, takich jak liczba usterek, stan specyfikacji, schematy postępu, trendy funkcji i priorytety, a także linki do głównych zasobów i kontaktów. Dane pochodzą z kilku zewnętrznych źródeł danych, takich jak bazy danych projektów i listy specyfikacji.

<c0>Zastrzeżony model obliczeń do analiz finansowych</c0>     Duża instytucja finansowa opracowała model kalkulacji cen, który jest prywatną własnością intelektualną. Wyniki formuły muszą zostać udostępnione grupie kierowników inwestycyjnych, ale formuła, która jest używana do obliczania modelu cen, musi być zabezpieczona i nigdy nie może zostać ujawniona. Obliczenia w modelu są wyjątkowo złożone i trwają bardzo długo. Każdej nocy na szybkim serwerze przeprowadzane są obliczenia i tworzony jest raport modelu cen, który zapisywany jest w zaufanej lokalizacji, a następnie wyświetlany na stronie składnika Web Part, ale tylko dla osób, które mają odpowiednie uprawnienia.

Szablony programu Access 2007

<c0>Środki trwałe</c0>     Umożliwia utworzenie bazy danych środków trwałych służącej do ewidencjonowania składników majątku, obejmującej między innymi szczegóły środków i właścicieli. Można umieszczać środki trwałe w kategoriach i rejestrować ich stan, datę nabycia, lokalizację, właściciela itd.

<c0>Zarządzanie kontaktami</c0>     Pozwala zarządzać kontaktami i adresami wysyłkowymi, a następnie tworzyć raporty w programie Access lub scalać dane za pomocą programu Word i drukować listy seryjne, koperty bądź etykiety wysyłkowe. Można utworzyć bazę danych kontaktów, aby zarządzać informacjami o osobach, z którymi pracuje zespół, takich jak klienci i partnerzy handlowi. Można również śledzić informacje o nazwiskach i adresach, numery telefonów i adresy e-mail, a nawet dołączać zdjęcia.

<c0>Śledzenie zasobów i środków trwałych</c0>     Umożliwia utworzenie spisu elementów w domu lub firmie oraz przechowywanie fotografii lub innych powiązanych dokumentów razem z danymi.

<c0>Śledzenie zamówień</c0>     Pozwala wprowadzać informacje dotyczące produktów, klientów i zamówień, a następnie tworzyć raporty przedstawiające dane sprzedaży według pracownika, regionu, przedziału czasu lub innej wartości.

Śledzenie zadań, problemów i projektu     Pozwala śledzić zadania dotyczące grupy osób oraz wprowadzać nowe zadania, gdy inne osoby aktualizują istniejące zadania w tej samej bazie danych. Służy do śledzenia grupy elementów pracy, które zespół musi wykonać. Pozwala utworzyć bazę danych problemów, w której można zarządzać zestawem problemów. Umożliwia przypisywanie, określanie priorytetów i śledzenie postępów dotyczących problemów w trakcie całego procesu ich rozwiązywania. Umożliwia zarządzanie zadaniami i śledzenie budżetu jednego lub wielu projektów.

<c0>Projekty marketingowe i planowana sprzedaż</c0>     Umożliwia utworzenie bazy danych planów sprzedaży służącej do ewidencjonowania postępów potencjalnej sprzedaży w małej grupie sprzedawców. Umożliwia śledzenie szczegółów projektu marketingowego, w tym planowanie i monitorowanie elementów dostarczanych projektu.

<c0>Planowanie imprez</c0>     Umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących terminów zdarzeń, lokalizacji i uczestników, a następnie drukowanie harmonogramów lub podsumowań zdarzeń. Umożliwia utworzenie bazy danych wydarzeń, za pomocą której można śledzić zbliżające się spotkania, terminy ostateczne i inne ważne wydarzenia. Pozwala rejestrować tytuł, lokalizację, godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia i opis, a także dołączyć obraz.

<c0>Wykładowcy i studenci</c0>     Umożliwia utworzenie bazy danych, za pomocą której można śledzić ważne informacje o wykładowcach, takie jak numery telefonów, adresy, informacje kontaktowe potrzebne w razie wypadku i informacje o zatrudnieniu. Umożliwia utworzenie bazy danych służącej do ewidencjonowania informacji o uczniach, włączając w to dane kontaktowe potrzebne w razie nagłych wypadków, informacje medyczne i informacje o ich opiekunach.

Szablony i scenariusze programu InfoPath 2007

<c0>Szablon śledzenia środków trwałych</c0>     Umożliwia śledzenie szczegółów i lokalizacji wyposażenia firmy, takiego jak sprzęt komputerowy.

<c0>Szablon planu spotkania</c0>     Umożliwia organizowanie i podsumowywanie spotkania biznesowego. Ten szablon formularza pozwala na wyświetlanie planu spotkania oraz rejestrowanie protokołu spotkania, decyzji i działań.

<c0>Szablon raportu o stanie</c0>     Umożliwia śledzenie postępów i problemów związanych z projektami i przydziałami członka zespołu. Osobne raporty o stanie można łączyć w jeden raport, co pozwala menedżerom na tworzenie jednego, wyczerpującego raportu o stanie dla zespołu.

<c0>Szablon wniosku o wyjazd</c0>     Umożliwia przygotowanie wniosku dotyczącego wyjazdu służbowego, obejmującego na przykład rezerwacje lotów i noclegów.

<c0>Szablon raportu z wydatków</c0>    Umożliwia wypełnienie formularza raportu z wydatków za pomocą zaawansowanych wbudowanych reguł biznesowych dotyczących sprawdzania poprawności danych w trybie online lub offline, co jest szczególnie przydatne dla pracowników często podróżujących służbowo.

Scenariusz oświadczeń ubezpieczeniowych     Umożliwia klientom, agentom ubezpieczeniowym i powiązanym firmom przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych przy użyciu formularzy w trybie online. Oprócz zgłaszania roszczeń przez telefon klienci mogą przesyłać roszczenia, wypełniając formularz w sieci Web. Zintegrowany przepływ pracy zatwierdzania umożliwia agentowi szybkie zapoznanie się ze stanem prac związanych z roszczeniem wykonywanych przez inne osoby oraz sprawdzenie, czy rzeczoznawca zakończył proces zatwierdzania.

<c0>Scenariusz wniosków o zezwolenia</c0>     Wykonawcy mogą wypełniać wnioski o zezwolenia w przeglądarce sieci Web, dzięki czemu proces wydawania zezwoleń jest łatwiejszy i wygodniejszy, a wykonawcy nie muszą już przychodzić do urzędu, aby złożyć wniosek o zezwolenie.

Scenariusz zarządzania zapasami     Umożliwia szybkie i efektywne wysyłanie zapytania dotyczącego stanu zapasów do rozbudowanej sieci dostawców i zwiększanie dokładności szacowania stanów zapasów.

Scenariusz badania rynku     Pozwala na łatwiejsze przeprowadzanie badań rynku za pomocą szablonu formularza umożliwiającego zbieranie i rejestrowanie opinii klientów oraz zapewnienie spójnej organizacji i formalizacji informacji.

Więcej informacji

Gdzie można znaleźć szablony pakietu Office?

Scenariusze korzystania z programu InfoPath i usług InfoPath Forms Services

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×