Plan tworzenia prezentacji programu PowerPoint 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Office PowerPoint 2007

Jeśli chcesz utworzyć prezentację Microsoft Office PowerPoint 2007, ale nie wiesz, jak zacząć, umożliwia tworzenie bogatych, narzędzia do edytowania prezentacji przez osoby z poniższych informacji. W tym artykule sugerowanie ramy zadań, takich jak opisy poszczególnych zadań i hiperłączy do procedur, które służą do tworzenia prezentacji. W zależności od złożoności prezentacji nie trzeba wykonywania procedury opisane w tym artykule. Mimo że można wykonywać procedury w dowolnej kolejności, zaleca się kolejność, jak pokazano poniżej.

W tym artykule

Część 1: Plan prezentacji za pomocą odbiorców pamiętać

Podczas planowania prezentacji, należy rozważyć odbiorców. Większość prezentacji są dostarczane przez osobę prowadzącą żywo odbiorców. W zależności od swojej dostępności i typ grupy odbiorców, którą chcesz się skontaktować możesz wybrać do przeprowadzania prezentacji bez osobą prowadzącą.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Planowanie zajmującego się bezpośrednio odbiorcom prezentacji

Przedstawiania prezentacji bezpośrednio odbiorcom wynosi najlepszą metodę, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiadomość jest skomplikowana i można się spodziewać, że odbiorców pytania.

Aby rozpocząć tworzenie prezentacji, które mają być dostarczane bezpośrednio do odbiorców, przejdź do część 2: rozpoczęcie tworzenia prezentacji.

Planowanie będą dostarczane bez osoba prowadząca prezentację

Należy rozważyć, czy prezentację bez prezentera dla jednej z następujących przyczyn:

Część 2: Rozpoczęcie tworzenia prezentacji

Możesz utworzyć pustą prezentację lub edytowanie istniejącej prezentacji, aby nadać mu własne. W obu przypadkach możesz dodać slajdów lub zawartości slajdów z innych prezentacji do prezentacji.

Jeśli chcesz, aby prezentacja zawierała motyw (w tym skoordynowanego kolorów, efektów i czcionek), a układ i formatowanie, można tworzyć i stosować szablon.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Nazwy zaczynają się od istniejącej prezentacji

Aby zaoszczędzić czas, należy użyć niektóre lub wszystkie slajdy, które już istnieje w innej prezentacji. Po prostu otwórz istniejącą prezentację, Zapisz go pod nową nazwą pliku, a następnie dostosuj go do własnych potrzeb.

Rozpocznij od pustej prezentacji

Aby rozpocząć od pustej prezentacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Nowy.

  2. W obszarze Szablony kliknij puste i niedawno używane, a następnie kliknij dwukrotnie pustą prezentację.

  3. W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij pozycję Konspekt.

  4. Tworzenie konspektu.

  5. Aby dodać kolor, formatowanie i spójne układ stosowanie szablon.

  6. Zapisz prezentację.

Tworzenie konspektu

Czy korzystasz z pustą prezentację lub począwszy od istniejącego wzornika, kliknij kartę Konspekt do organizowania i utworzyć strukturę dla swojego przedmiotu. Możesz nawet Wstawianie tekstu konspektu z innego programu do prezentacji programu PowerPoint, takich jak Microsoft Office Word 2007.

Karta Konspekt pomaga analizę danych i umieść je kolejno na każdym slajdzie.

Aby rozpocząć tworzenie prezentacji podczas pracy w widoku konspektu, zobacz Tworzenie i drukowanie prezentacji w konspekcie widoku.

Stosowanie szablonu

Jeśli chcesz utworzyć styl jednolitego, formatowanie i schematu kolorów dla zestawu prezentacji, które planujesz, tworzyć i stosować szablon tej prezentacji. Można ponownie użyć tego szablonu do tworzenia nowych prezentacji z wyglądają tak samo.

Aby rozpocząć tworzenie prezentacji, stosując istniejącego szablonu wbudowanego, zobacz Stosowanie szablonu do nowej prezentacji. Aby utworzyć własny szablon niestandardowy i zastosować go, zobacz temat Tworzenie szablonu.

Zapisywanie prezentacji

Czy podczas pracy z pustą prezentację lub istniejącej prezentacji, należy zapisać prezentację przed kontynuowaniem.

Aby uzyskać więcej informacji o zapisywaniu prezentacji i formaty plików, które są dostępne zobacz następujące artykuły:

Porada : Aby uzyskać porady dotyczące tworzenia prezentacji przydatne zobacz porady dotyczące tworzenia i przeprowadzania efektywnej prezentacji.

Część 3: Dodawanie slajdów lub bez zawartość slajdu

Slajdów z lub bez zawartości można dodać do prezentacji, kopiując i wklejając z innej prezentacji na komputerze lub z lokalizacji udostępnionej. Duplikowanie slajdów w ramach tej samej prezentacji lub dodawanie slajdu z galerii układów w PowerPoint 2007.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Dodawanie pustej slajdu z galerii układów slajdów

Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy można dodać nowy slajd z galerii układ slajdu.

Dodawanie slajdu z pliku

Aby dodać slajd z pliku, który znajduje się na serwerze, na komputerze lub na dysku CD, zobacz Dodawanie slajdu z pliku.

Duplikowanie slajdów w ramach prezentacji

Aby skopiować slajd z jednej lokalizacji do innej lokalizacji w tej samej prezentacji, zobacz Duplikowanie slajdów w prezentacji.

Kopiowanie i wklejanie slajdów

Aby skopiować i wkleić slajdy z innej prezentacji i zaakceptować lub odrzucić, formatowanie, które pochodzą z nimi, zobacz Kopiowanie i wklejanie slajdów.

Dodawanie slajdu z biblioteki slajdów

Po nawiązaniu połączenia z serwerem Microsoft Office SharePoint Server 2007, można opublikować i ponowne używanie slajdów z biblioteki slajdów programu SharePoint. Jeśli nie wiesz, czy komputer jest połączony z serwerem Office SharePoint Server 2007, skontaktuj się z administratorem serwera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bibliotek slajdów zobacz Udostępnianie i ponowne używanie zawartości slajdów programu PowerPoint 2007.

Kopiowanie i wklejanie zawartości slajdów

Aby skopiować i wkleić bitów zawartości slajdów, na przykład tekstu lub obiektów, zobacz Kopiowanie i wklejanie wielu elementów przy użyciu Schowka pakietu Office i skopiowanie formatowania obiektu, komórki arkusza lub tekstu za pomocą Malarza formatów.

Część 4: Dodawanie obrazów, obiektów clipart, kształty i innych obiektów

Aby wprowadzić bardziej atrakcyjny prezentacji, możesz dodać obiektów (takich jak grafiki SmartArt, wykresów, obrazów, WordArt i hiperłączy), dźwięku i filmów.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Dodawanie grafiki SmartArt

Grafika SmartArt jest grafikę wysokiej jakości, którą można szybko i łatwo dodawać do prezentacji w celu odzwierciedlenia danych. Możesz wybrać spośród wielu układów graficznych (na przykład cykli, list, procesy, hierarchie, macierzy i inne) w celu skuteczniejszego przekazywania za danych.

Aby uzyskać więcej informacji o grafikach SmartArt zobacz Aby uzyskać więcej informacji o grafikach SmartArt lub obejrzeć pokaz Wzbogacanie tekstu przy użyciu grafik SmartArt.

Informacje dotyczące dodawania grafiki SmartArt do prezentacji zobacz Tworzenie grafiki SmartArt.

Dodawanie wykresu

Korzystać z funkcji tworzenia wykresów w Microsoft Office 2007.

Aby użyć wykresu do przedstawiania danych w taki sposób, w prezentacji, zobacz Używanie wykresów i schematów w prezentacji.

Dodawanie obrazu lub obiektu clipart

Można wstawić lub kopiowanie obrazów i obiektu TE000127294 do prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007 ze źródeł takich jak Bing, OneDrive lub plików na komputerze. Umożliwia także obrazy i obiekty clipart jako tła slajdów.

Aby dodać obraz lub obiekt clipart, zobacz Wstawianie obrazu lub obiektu clipart.

Dodawanie dźwięku

Aby odtwarzać dźwięk podczas prezentacji, zobacz Dodawanie i Odtwarzaj dźwięki w prezentacji.

Dodawanie narracji do prezentacji

Podczas tworzenia prezentacji automatycznej, możesz umieścić narracji z nim. Zobacz Dodawanie narracji do prezentacji.

Dodawanie filmu

Aby uzyskać więcej informacji o typach filmy można dodać i odtwarzanie i aby odtwarzanie filmu podczas przedstawiania prezentacji, zobacz Dodawanie i odtwarzania filmu w prezentacji i Ustawianie opcji filmu.

Dodawanie hiperłącza

Aby dodać hiperłącze do innej prezentacji, dokumentu programu Word, arkusz programu Microsoft Office Excel lub witryny sieci Web, który można kliknąć i odwiedź stronę podczas przedstawiania prezentacji, zobacz Tworzenie lub Edytowanie hiperłącza.

Dodawanie tekstu WordArt

WordArt to Galeria stylów tekstu, które można dodać do prezentacji, aby utworzyć ozdobny efektów, takich jak cieniem lub lustrzane odbicie tekstu (odbity). W PowerPoint 2007 można również zastosować efekty do istniejącego tekstu w celu ułatwienia ich obiektu WordArt.

Aby dodać tekst WordArt do prezentacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie obiektu WordArt.

Porada : Aby określić, kiedy używać grafiki SmartArt lub wykres w celu wizualnego zaprezentowania danych, zobacz Kiedy używać grafiki SmartArt i kiedy należy używać wykresu?. Aby Przekształcanie tekstu w grafice, zobacz Konwertowanie tekstu slajdu na grafikę SmartArt.

Część 5: Dodawanie nagłówków i stopek

Aby uzyskać informacje, takie jak numery slajdów i datę i godzinę w slajdów, materiałów informacyjnych lub notatek za pomocą nagłówków lub stopek. Niestandardowe informacje, takie jak tytuł lub nazwisko osoby prowadzącej, możesz również dodać do górnej części każdej strony notatek i materiałów informacyjnych w prezentacji lub u dołu każdego slajdu, materiałów informacyjnych lub strony notatek.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie nagłówka lub stopki.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Dodawanie nagłówka lub stopki

Aby dodać informacje do nagłówka lub stopki w prezentacji, zobacz Dodawanie nagłówka lub stopki, lub zobacz Dodaj numer slajdu lub datę i godzinę w dowolnym miejscu na slajdzie.

Uwaga : Możesz dodać nagłówki do notatek i materiałów informacyjnych, ale nie do slajdów.

Formatowanie lub położenie albo zmienić rozmiar nagłówków lub stopek

Aby zmienić symbol zastępczy nagłówka lub stopki, zmiany jego rozmiaru, położenia go lub zmieniania czcionki, rozmiar, kolor, wielkość liter lub odstępy tekstu, zobacz formatowanie, położenie i zmiany rozmiaru nagłówków lub stopek do prezentacji.

Część 6: Dodawanie efektów wizualnych

Możesz dodać efekty wizualne, takie jak przejścia między slajdami, animowanego tekstu lub obiektów i więcej, aby był bardziej interesujący prezentacji.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Animowanie tekstu lub obiektów

Możesz animowanie hiperłączy, tekstu, grafiki (w tym grafiki SmartArt), diagramy, wykresy i obiektów do skoncentrować się na ważne punkty, kontrola przepływu informacji i uatrakcyjnić prezentację.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

Dodawanie przejść między slajdami

Przejścia slajdów są efektami podobnymi do animacji i pojawiają się w widoku pokazu slajdów podczas przechodzenia z jednego slajdu do następnego. Istnieje możliwość kontrolowania szybkości każdego efektu przejścia slajdów. Istnieje również możliwość dodania do nich dźwięków.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie przejść między slajdami.

Część 7: Sprawdź pisownię i żądania opinii z innymi użytkownikami

Zachowaj udziałowców i członków zespołu związane przy żądaniu opinii nad prezentacją projektu. Przed wysłaniem prezentacji do innych osób, należy najpierw sprawdzanie pisowni i gramatyki.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Sprawdzanie użycia programu word pisowni i gramatyki

Błędy w programie word użycia pisowni i gramatyki można odwracać uwagę odbiorców w wiadomości w całej prezentacji.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki i Wyszukiwanie słów w tezaurusie.

Wyświetlanie adiustacji i komentarzy recenzji

Po utworzeniu wersję roboczą prezentacji, zapytaj współpracowników, aby je przejrzeć i dodać komentarze i sugestie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pokazywanie adiustacji i przeglądanie komentarzy.

Część 8: Przygotowywanie do dostarczania lub rozpowszechniania prezentacji

Przed przeprowadzeniem prezentacji można ćwiczenia firmy i Utwórz materiały pomocy technicznej dla odbiorców. Poniższe zadania są opcjonalne, oparte na metodę dostarczania możliwości komputera odbiorcy i potrzeb odbiorców.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Przeprowadzanie próby i Rejestrowanie chronometrażu przedstawiania prezentacji

Możesz przeprowadzać próby prezentacji, aby upewnić się, że pokaz spełnia ewentualne ograniczenia czasowe. Podczas próby pokazu funkcja chronometrażu slajdów do rejestrowania czasu potrzebną do prezentowania każdego slajdu. Następnie użyj podstawie zarejestrowanych czasów automatyczne przełączać slajdy podczas prowadzenia prezentacji odbiorcom rzeczywiste.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Próba i Rejestrowanie chronometrażu przedstawiania prezentacji.

Instalowanie programu PowerPoint Viewer

Jeśli na komputerze, na którym działa prezentację, która została utworzona nie ma zainstalowanego programu PowerPoint, należy zainstalować Program PowerPoint Viewer nad nim.

Tworzenie i drukowanie materiałów informacyjnych

Możesz wydrukować prezentacji w postaci materiałów informacyjnych — z jeden, dwa, trzy, cztery, sześć lub dziewięciu slajdów na stronie — które odbiorcy mogli wykonać w trakcie prezentacji lub zachować do użytku w przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie i drukowanie materiałów informacyjnych.

Tworzenie i drukowanie stron notatek

strony notatek można używać jako notatek dla siebie, stanowiących pomoc w prowadzeniu prezentacji, lub jako materiałów dodatkowych dla odbiorców.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie i drukowanie notatek.

Wyświetlanie podglądu przed drukowaniem

Przed rozpoczęciem drukowania slajdów, notatek i materiałów informacyjnych, można wyświetlić ich podgląd i wprowadź wszelkie potrzebne zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie podglądu stron przed drukowaniem.

Drukowanie slajdów

Podczas drukowania slajdów PowerPoint 2007 ustawia kolory w prezentacji odpowiednio do możliwości wybranej drukarki. Jeśli drukarka jest skonfigurowana do drukowania w czerni i bieli lub skala odcieni szarości, slajdy zostaną wydrukowane w ten sposób.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Drukowanie slajdów.

Drukowanie prezentacji jako czarno-białe lub Skala odcieni szarości

Możesz wydrukować całą prezentację — slajdy, konspekt, strony notatek i materiały informacyjne dla odbiorców — w kolorze, w skali odcieni szarości lub czarno-biały. W większości przypadków, będą prawdopodobnie można drukować w czerni i bieli lub skala odcieni szarości.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości.

Zapisywanie jako Portable Document (Format PDF) lub plik Specyfikacja XPS (XML Paper)

Pliki można zapisywać z poziomu programu Microsoft Office 2007 jako pliki PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Część 9: Dostarczanie i rozpowszechnianie prezentacji

Większość prezentacji są dostarczane przez osobę prowadzącą żywo odbiorców. W zależności od swojej dostępności i typ grupy odbiorców, którą chcesz się skontaktować możesz wybrać do przeprowadzania prezentacji bez osobą prowadzącą.

Użyj opcji w poniższej tabeli, aby wybrać procedury, które mogą pomóc w przekazać swoje przesłanie, na podstawie metody dostarczenia i odbiorców, których można używać.

Porada : Aby uzyskać więcej informacji zobacz porady dotyczące tworzenia i przeprowadzania efektywnej prezentacji.

Zadania

Opisy hiperłącza do procedur

Wyświetlanie prezentacji na dwóch monitorach

Aby uzyskać informacji na temat przedstawiania prezentacji na jednym monitorze (na podium, na przykład) podczas odbiorców go na drugim monitorze, zobacz przedstawienie prezentacji na dwóch monitorach przy użyciu widoku prezentera.

Kopiowanie prezentacji na dysk CD, do sieci lub na dysk lokalny

Po skopiowaniu prezentacji programu PowerPoint na dysku CD, sieci lub na dysk lokalny na komputerze Office PowerPoint Viewer 2007 i wszystkie pliki połączone (na przykład filmów lub dźwięków) są również kopiowane.

Aby skopiować prezentację i wszystkie połączone pliki w folderze na dysku CD, w sieci lub na dysk lokalny, zobacz Kopiowanie prezentacji na dysk CD, w sieci lub na dysk lokalny.

Przedstawianie pokazu niestandardowego

Aby uzyskać informacji na temat przedstawiania pokaz niestandardowy zobacz Tworzenie i prezentowanie pokaz niestandardowy.

Pisanie na slajdach podczas prowadzenia prezentacji

Podczas przedstawiania prezentacji za pomocą programu PowerPoint, można zakreślać, podkreślenie, rysować strzałki lub wprowadzić inne symbole i znaki na slajdach, aby wyróżnić punktu lub Pokaż połączenia.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pisanie na slajdach podczas prezentacji.

Pokazywanie wskaźnika przez cały czas trwania prezentacji

Podczas prezentacji wskaźnik ukrywa automatycznie po trzech sekundach braku aktywności. Wskaźnik pojawia się ponownie po poruszeniu myszą.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zawsze pokazuj wskaźnika podczas prezentacji.

Publikowanie prezentacji w sieci Web

Podczas publikowania prezentacji w Internecie, potencjalnych klientów lub użytkownicy mają nieograniczony dostęp do informacji, gdy chcą ją.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Publikowanie prezentacji w sieci Web.

Publikowanie albumu fotograficznego w sieci Web

Publikując albumu fotograficznego oparte na prezentację w Internecie, odmian i innym stronom mają nieograniczony dostęp do fotografii, gdy jest to potrzebne.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Publikowanie albumu fotograficznego w sieci Web.

Publikowanie slajdów w bibliotece slajdów

Aby można było opublikować slajdy w bibliotece slajdów, możesz utworzyć listę biblioteki slajdów na i mieć dostęp do serwera Office SharePoint Server 2007.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie i ponowne używanie zawartości slajdów programu PowerPoint 2007.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×