Plan tworzenia prezentacji programu PowerPoint 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007

Jeśli chcesz utworzyć prezentację programu Microsoft Office PowerPoint 2007, ale nie wiesz od czego zacząć, możesz skorzystać z poniższych informacji i utworzyć rozbudowaną, atrakcyjną prezentację. Ten artykuł zawiera sugestie dotyczące struktury zadań, w tym opisy poszczególnych zadań i hiperłącza do procedur, których można użyć podczas tworzenia prezentacji. W zależności od złożoności prezentacji może być konieczne wykonanie wszystkich procedur wymienionych w tym artykule. Mimo że procedury można wykonać w dowolnej kolejności, poniższa kolejność jest zalecana.

W tym artykule

Część 1. Planowanie prezentacji pod kątem grupy odbiorców

Podczas planowania prezentacji należy mieć na uwadze grupę odbiorców. Większość prezentacji jest przedstawianych odbiorcom na żywo przez prezentera. W zależności od możliwości technicznych oraz od typu odbiorców można się zdecydować na przedstawienie prezentacji bez udziału prezentera.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Planowanie prezentacji przedstawianej bezpośrednio odbiorcom

Przedstawianie prezentacji bezpośrednio odbiorcom jest zwykle najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli przekaz jest skomplikowany i odbiorcy mogą mieć pytania.

Aby rozpocząć tworzenie prezentacji przedstawianej bezpośrednio odbiorcom, przejdź do sekcji Część 2. Rozpoczęcie tworzenia prezentacji.

Planowanie prezentacji przedstawianej bez prezentera

Przedstawianie prezentacji bez prezentera można rozważyć w następujących przypadkach:

Część 2. Rozpoczęcie tworzenia prezentacji

Własną prezentację można utworzyć, zaczynając od pustej prezentacji lub edytując istniejącą prezentację. W obydwu przypadkach do prezentacji można dodawać slajdy lub zawartość slajdów pochodzącą z innych prezentacji.

Jeśli prezentacja ma zawierać motyw (w tym schemat kolorów, efektów i czcionek), układ i formatowanie, można utworzyć i zastosować szablon.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Rozpoczęcie od istniejącej prezentacji

Aby zaoszczędzić na czasie, można użyć niektórych lub wszystkich slajdów zawartych już w innej prezentacji. Wystarczy otworzyć istniejącą prezentację, zapisać ją z nową nazwą pliku, a następnie dostosować do swoich potrzeb.

Rozpoczęcie od pustej prezentacji

Aby rozpocząć od pustej prezentacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Nowy.

  2. W obszarze Szablony kliknij przycisk Puste i niedawno używane, a następnie kliknij dwukrotnie opcję Pusta prezentacja.

  3. W okienku z kartami Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

  4. Utwórz konspekt.

  5. Aby dodać kolor, formatowanie i spójny układ, zastosuj szablon.

  6. Zapisz prezentację.

Tworzenie konspektu

Niezależnie od tego, czy jest używana pusta czy istniejąca prezentacja, należy kliknąć kartę Konspekt w celu zorganizowania i utworzenia struktury treści. Do prezentacji programu PowerPoint można nawet wstawić tekst konspektu z innego programu, na przykład z programu Microsoft Office Word 2007.

Karta Konspekt ułatwia zaplanowanie informacji i umieszczenie ich na slajdach we właściwej kolejności.

Aby podczas pracy w widoku konspektu rozpocząć tworzenie prezentacji, zobacz temat Tworzenie i drukowanie prezentacji w widoku konspektu.

Stosowanie szablonu

Aby dla planowanego zestawu prezentacji utworzyć jednolity schemat stylu, formatu i koloru, należy utworzyć szablon i zastosować go do tej prezentacji. Tego szablonu można używać do tworzenia nowych prezentacji z tym samym wyglądem.

Aby rozpocząć tworzenie prezentacji przez zastosowanie istniejącego, wbudowanego szablonu, zobacz temat Stosowanie szablonu do nowej prezentacji. Aby utworzyć i zastosować własny szablon niestandardowy, zobacz temat Tworzenie szablonu.

Zapisywanie prezentacji

Niezależnie od tego, czy praca odbywa się w pustej czy w istniejącej prezentacji, przed kontynuowaniem należy zapisać prezentację.

Więcej informacji o zapisywaniu prezentacji i o dostępnych formatach plików można znaleźć w następujących artykułach:

Porada   Aby uzyskać porady dotyczące tworzenia użytecznej prezentacji, zobacz temat Porady dotyczące tworzenia i przeprowadzania efektywnej prezentacji.

Część 3. Dodawanie slajdów z zawartością lub bez zawartości

Do prezentacji można dodawać slajdy z zawartością lub bez zawartości przez kopiowanie i wklejanie tych slajdów z innych prezentacji znajdujących się na tym samym komputerze lub w lokalizacji udostępnionej. Istnieje możliwość duplikowania slajdów w tej samej prezentacji oraz dodawania slajdów z galerii układów programu PowerPoint 2007.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Dodawanie pustego slajdu z galerii układów slajdów

Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy można dodawać nowe slajdy pochodzące z galerii układów slajdów.

Dodawanie slajdu z pliku

Aby dodać slajd pochodzący z pliku, który znajduje się na serwerze, na komputerze lub na dysku CD, zobacz temat Dodawanie slajdu z pliku.

Duplikowanie slajdów w ramach prezentacji

Aby skopiować slajd z jednej lokalizacji do innej w tej samej prezentacji, zobacz temat Duplikowanie slajdów w ramach prezentacji.

Kopiowanie i wklejanie slajdów

Aby skopiować i wkleić slajdy z innej prezentacji, a następnie zaakceptować lub odrzucić formatowanie przypisane do tych slajdów, zobacz temat Kopiowanie i wklejanie slajdów.

Dodawanie slajdu z biblioteki slajdów

Jeśli masz połączenie z serwerem z uruchomionym programem Microsoft Office SharePoint Server 2007, istnieje możliwość publikowania slajdów do biblioteki slajdów programu SharePoint oraz ponowne używanie tych slajdów. Aby uzyskać informacje na temat tego, czy komputer jest połączony z serwerem programu Office SharePoint Server 2007, skontaktuj się z administratorem serwera.

Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach slajdów, zobacz temat Udostępnianie i wielokrotne używanie zawartości slajdów programu PowerPoint 2007.

Kopiowanie i wklejanie zawartości slajdu

Aby skopiować fragmenty zawartości slajdu, takie jak tekst lub obiekt, zobacz tematy Kopiowanie i wklejanie wielu elementów za pomocą Schowka pakietu Office oraz Kopiowanie formatowania obiektu, komórki arkusza lub tekstu za pomocą Malarza formatów.

Część 4. Dodawanie obrazów, kształtów, grafiki i innych obiektów

Aby uatrakcyjnić prezentację, można do niej dodać obiekt (takie jak grafika SmartArt, wykresy, obrazy, WordArt oraz hiperlink), dźwięk i filmy.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Dodawanie grafiki SmartArt

Grafika SmartArt zawiera profesjonalne elementy graficzne, które można szybko i łatwo dodać do prezentacji w celu reprezentowania danych. Do wyboru jest dostępnych wiele różnych układów graficznych (takich jak cykle, listy, procesy, hierarchie, macierze i wiele innych układów), które umożliwiają efektywne przedstawianie informacji związanych z danymi.

Aby uzyskać więcej informacji o grafice SmartArt, zobacz temat Więcej informacji o grafikach SmartArt lub obejrzyj pokaz Urozmaicanie tekstu za pomocą grafik SmartArt.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu do prezentacji grafiki SmartArt, zobacz temat Tworzenie grafiki SmartArt.

Dodawanie wykresu

Program Microsoft Office 2007 oferuje funkcję tworzenia wykresów.

Aby użyć wykresu do reprezentowania danych w prezentacji, zobacz temat Używanie wykresów i schematów w prezentacji.

Dodawanie obrazu lub obiektu clipart

Do prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint 2007 można wstawiać lub kopiować obrazy oraz clipart pochodzące z różnych źródeł, takich jak witryna Microsoft Office Online i inni dostawcy obiektów clipart, strony sieci Web lub pliki na komputerze użytkownika. Obrazów oraz obiektów clipart można również używać jako tła dla slajdów.

Aby dodać obraz lub obiekt clipart, zobacz temat Wstawianie obrazu lub obiektu clipart.

Dodawanie dźwięku

Aby podczas prezentacji odtworzyć dźwięk, zobacz temat Dodawanie dźwięków do prezentacji i odtwarzanie ich.

Dodawanie narracji do prezentacji

Do prezentacji automatycznej można dodać narrację. Zobacz temat Dodawanie narracji do prezentacji.

Dodawanie filmu

Aby uzyskać więcej informacji o typach filmów, które można dodać i odtworzyć, oraz o odtwarzaniu filmów podczas przedstawiania prezentacji, zobacz temat Dodawanie filmu i odtwarzanie go w prezentacji oraz Ustawianie opcji filmu.

Dodawanie hiperłącza

Aby dodać hiperłącze do innej prezentacji, dokumentu programu Word, arkusza programu Microsoft Office Excel lub witryny sieci Web, które można kliknąć i odwiedzić podczas przedstawiania prezentacji, zobacz temat Tworzenie hiperłącza.

Dodawanie obiektu WordArt

Obiekty WordArt to galeria stylów tekstu, które można dodawać do prezentacji w celu uzyskania efektu dekoracyjnego, takiego jak cień lub odbicie tekstu. W programie PowerPoint 2007 istnieje również możliwość zastosowania efektów do istniejącego tekstu w celu zmienienia go w obiekt WordArt.

Aby do prezentacji dodać obiekt WordArt, zobacz temat Dodawanie i usuwanie obiektów WordArt.

Porada   Informacje ułatwiające określenie, czy do graficznej reprezentacji danych użyć grafiki SmartArt czy wykresu, można znaleźć w temacie Kiedy używać grafiki SmartArt, a kiedy wykresu?. Aby przekonwertować tekst na grafikę, zobacz temat Konwertowanie tekstu slajdu na grafikę SmartArt.

Część 5. Dodawanie nagłówków i stopek

W nagłówkach i stopkach slajdów, materiałów informacyjnych i stron notatek można umieścić dodatkowe informacje, takie jak numery slajdów czy data i godzina. U góry lub u dołu każdej strony materiałów informacyjnych lub notatek można również dodać informacje niestandardowe, takie jak nazwisko prezentera lub tytuł.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie nagłówka lub stopki do prezentacji.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Dodawanie nagłówka lub stopki

Aby dodać informacje do nagłówka lub stopki prezentacji, zobacz temat Dodawanie nagłówka lub stopki do prezentacji lub Dodawanie numeru slajdu lub daty i godziny w dowolnym miejscu na slajdzie.

Uwaga   Nagłówki można dodawać do notatek i materiałów informacyjnych, ale nie do slajdów.

Formatowanie, określanie pozycji i zmienianie rozmiaru nagłówków lub stopek

Aby zmienić symbole zastępcze nagłówka lub stopki przez zmienienie jego rozmiaru, pozycji albo przez zmienienie czcionki, rozmiaru, koloru, wielkości lub odstępów w tekście zawartym w tym symbolu, zobacz temat Formatowanie, określanie pozycji i zmienianie rozmiaru nagłówków lub stopek prezentacji.

Część 6. Dodawanie efektów wizualnych

W celu uzyskania bardziej interesującej prezentacji można dodać efekty wizualne, takie jak przejścia między slajdami, animowany tekst, animowane obiekty i inne.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Animowanie tekstów i obiektów

animowanie hiperłączy, tekstu, grafiki (w tym grafiki SmartArt), diagramów, wykresów i obiekt pozwala zwrócić uwagę odbiorców na ważne punkty i wzbudzić zainteresowanie prezentacją, a także umożliwia sterowanie przepływem informacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Animowanie tekstu i obiektów.

Dodawanie przejść między slajdami

Przejścia slajdów są efektami podobnymi do animacji i pojawiają się w widoku pokazu slajdów podczas przechodzenia z jednego slajdu do następnego. Istnieje możliwość kontrolowania szybkości każdego efektu przejścia slajdów. Istnieje również możliwość dodania do nich dźwięków.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie przejść między slajdami.

Część 7. Sprawdzanie pisowni i proszenie współpracowników o opinię

Osoby zaangażowane w projekt i członkowie zespołu mogą uczestniczyć w tworzeniu prezentacji, jeśli poprosi się ich o opinię na temat roboczej prezentacji. Przed wysłaniem prezentacji należy sprawdzić pisownię i gramatykę.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Sprawdzanie pisowni, gramatyki i używania słów

Błędy w pisowni, gramatyce i używaniu słów mogą odwrócić uwagę odbiorców od informacji przekazywanych w prezentacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sprawdzanie pisowni i gramatyki oraz Wyszukiwanie wyrazów w tezaurusie.

Pokazywanie adjustacji i przeglądanie komentarzy

Po utworzeniu roboczej wersji prezentacji warto poprosić współpracowników o recenzję oraz o dodanie komentarzy i sugestii.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Pokazywanie adjustacji i przeglądanie komentarzy.

Część 8. Przygotowanie do przedstawienia lub rozpowszechnienia prezentacji

Przed właściwym przedstawieniem prezentacji może być przydatne przećwiczenie przedstawiania tej prezentacji i utworzenie dodatkowych materiałów dla odbiorców. Poniższe zadania są opcjonalne i są uzależnione od metody przedstawiania, możliwości komputera używanego do przedstawiania oraz od potrzeb odbiorców.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Przeprowadzanie próby i rejestrowanie chronometrażu przedstawiania prezentacji

Próby przedstawiania prezentacji umożliwiają sprawdzenie, czy pokaz spełni ewentualne ograniczenia czasowe. Podczas próby można skorzystać z funkcji rejestrowania czasu slajdu w celu rejestrowania czasu potrzebnego na przedstawienie poszczególnych slajdów. Następnie można skorzystać z zarejestrowanych czasów, aby podczas przedstawiania prezentacji rzeczywistym odbiorcom przejścia między slajdami następowały automatycznie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przeprowadzanie próby i rejestrowanie chronometrażu przedstawiania prezentacji.

Instalowanie programu Podgląd programu PowerPoint

Jeśli na komputerze, na którym prezentacja będzie przedstawiana, nie zainstalowano programu PowerPoint, będzie konieczne zainstalowanie na nim programu Pogląd programu PowerPoint.

Tworzenie i drukowanie materiałów informacyjnych

Prezentacje można drukować w formie materiałów informacyjnych — z jednym, dwoma, trzema, czterema, sześcioma lub dziewięcioma slajdami na stronie — których odbiorcy mogą używać do śledzenia przebiegu prezentacji lub jako źródła informacji w przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie i drukowanie materiałów informacyjnych.

Tworzenie i drukowanie stron notatek

strony notatek można używać jako notatek dla siebie, stanowiących pomoc w prowadzeniu prezentacji, lub jako materiałów dodatkowych dla odbiorców.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie i drukowanie stron notatek.

Podgląd przed wydrukiem

Przed wydrukowaniem slajdów, stron notatek lub materiałów informacyjnych można je przejrzeć i w razie potrzeby wprowadzić w nich dowolne zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przeglądanie strony przed drukowaniem.

Drukowanie slajdów

Podczas drukowania slajdów w programie PowerPoint 2007 kolory prezentacji są ustawiane odpowiednio do możliwości wybranej drukarki. Jeśli drukarka jest ustawiona na drukowanie w czerni i bieli lub w skala odcieni szarości, slajdy zostaną wydrukowane w taki sposób.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Drukowanie slajdów.

Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości

Całą prezentację — slajdy, konspekt, strony notatek oraz materiały informacyjne dla odbiorców prezentacji — można wydrukować w kolorze, w skali odcieni szarości lub używając jedynie kolorów białego i czarnego. Najczęściej użytkownicy decydują się na wydruk czarno-biały lub skala odcieni szarości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Drukowanie prezentacji jako czarno-białej lub w skali odcieni szarości.

Zapisywanie jako plik PDF lub XPS (XML Paper Specification)

Pliki programów pakietu Microsoft Office 2007 można zapisywać w formatach PDF i XPS tylko po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Umożliwianie obsługi innych formatów plików, takich jak formaty PDF i XPS.

Część 9: Dostarczanie lub rozpowszechnianie prezentacji

Większość prezentacji jest przedstawianych odbiorcom na żywo przez prezentera. W zależności od możliwości technicznych oraz od typu odbiorców można zdecydować się na przedstawienie prezentacji bez udziału prezentera.

Należy skorzystać z opcji w poniższej tabeli, aby wybrać procedury, które ułatwią przedstawianie informacji — z uwzględnieniem odbiorców i używanej metody przedstawiania.

Porada   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Porady dotyczące tworzenia i przeprowadzania efektywnej prezentacji.

Zadania

Opisy z hiperłączami do procedur

Wyświetlanie prezentacji na dwóch monitorach

Aby uzyskać więcej informacji o wyświetlaniu prezentacji na jednym monitorze (na przykład na podium), podczas gdy odbiorcy będą oglądać ją na drugim monitorze, zobacz temat Wyświetlanie prezentacji na dwóch monitorach przy użyciu widoku prezentera.

Kopiowanie prezentacji na dysk CD, do sieci lub na dysk lokalny

Gdy użytkownik kopiuje prezentację utworzoną w programie PowerPoint na dysk CD, do sieci lub na dysk lokalny komputera, program Office PowerPoint Viewer 2007 oraz wszystkie pliki połączone (takie jak filmy lub dźwięki) są również kopiowane.

Aby prezentację i wszystkie połączone pliki skopiować do folderu na dysku CD, w sieci lub na dysku lokalnym, zobacz temat Kopiowanie prezentacji na dysk CD, do sieci lub na dysk lokalny.

Prezentowanie pokazu niestandardowego

Aby uzyskać informacje o przedstawianiu pokaz niestandardowy, zobacz temat Tworzenie i przedstawianie pokazu niestandardowego.

Pisanie na slajdach podczas prowadzenia prezentacji

Wyświetlając prezentację za pomocą programu PowerPoint, można zakreślać, podkreślać, rysować strzałki lub inne symbole i znaki w celu pokazania zależności lub wyróżnienia jakiegoś elementu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pisanie na slajdach podczas prowadzenia prezentacji.

Pokazywanie wskaźnika przez cały czas trwania prezentacji

Podczas prezentacji wskaźnik jest automatycznie ukrywany po trzech sekundach nieaktywności. Wskaźnik jest wyświetlany ponownie po wykonaniu ruchu myszą.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Pokazywanie wskaźnika przez cały czas trwania prezentacji.

Publikowanie prezentacji w sieci Web

Gdy prezentacja zostanie opublikowana w Internecie, potencjalni klienci lub użytkownicy końcowi będą mieli nieograniczony dostęp do tych informacji, kiedy tylko będą tego potrzebować.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Publikowanie prezentacji w sieci Web.

Publikowanie albumu fotograficznego w sieci Web

Gdy album fotograficzny oparty na prezentacji zostanie opublikowany w Internecie, znajomi i inne zainteresowane osoby będą mogły w dowolnym momencie uzyskać dostęp do tych fotografii.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Publikowanie albumu fotograficznego w sieci Web.

Publikowanie slajdów w bibliotece slajdów

Aby uzyskać możliwość publikowania slajdów w bibliotece slajdów, należy uprzednio uzyskać dostęp do serwera z zainstalowanym programem Office SharePoint Server 2007 i utworzyć na nim listę biblioteki slajdów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Udostępnianie i wielokrotne używanie zawartości slajdów programu PowerPoint 2007.

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język