Plan dla kwerend wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

W tym artykule

Planowanie zakresów wyszukiwania

Planowanie ustawień istotności

Planowanie właściwości wyszukiwania

Planowanie danych dotyczących użycia kwerendy wyszukiwania

Planowanie mapowaniami nazw serwerów

Planowanie alertów na podstawie wyszukiwania

Planowanie słów kluczowych

Za pomocą funkcji wyszukiwania, planowania arkuszy

Administratorzy można poprawić istotności i prezentacji wyników wyszukiwania, planowania w prawo konfiguracji ustawienia administracyjne, które mają wpływ na kwerend wyszukiwania. Podczas skuteczność kwerend wyszukiwania stale są obliczane w regularnych operacji zastosowania produktów i technologii SharePoint, warto planowania przed wdrożeniem początkowej można utworzyć efektywne przeszukiwanie od początku i ułatwiają Zmniejszanie kosztów administracyjnych w przyszłości. Administratorzy dostawcami usług udostępnionych (czy) można zaplanować właściwości zarządzanych dla dostawcy usług udostępnionych, ustawienia przydatności dla konkretnych witryn i zakresów wyszukiwania używanych przez użytkowników w witrynach w dostawcy usług udostępnionych zawężanie zawartość każdej kwerendy wyszukiwania za pomocą funkcji wyszukiwania. Można również zmienić wyniki za pośrednictwem mapowaniami nazw serwerów oraz dostosowywanie witryny Centrum wyszukiwania, w polu wyszukiwania i inne funkcje prezentacji wyszukiwania. Administratorzy zbioru witryn można uzupełnić tych planów, Planowanie zakresów wyszukiwania witryny i słów kluczowych.

Planowanie zakresów wyszukiwania

Filtry zastosowane do wyników w celu zawężenia wyników wyszukiwania według podzbiór zawartości przez administratorów dla zakresów wyszukiwania są zakresy wyszukiwania. Zakresy wyszukiwania włączyć pracowników za pomocą Microsoft Office SharePoint Server 2007, aby zwiększyć ich wyszukiwania trafniejsze wyszukiwanie w niektórych podzbiór zawartości w zbiorze witryn.

Udostępniane wyszukiwania utworzone zakresów na poziomie dostawcy usług udostępnionych. Tych zakresów wyszukiwania mają dotyczyć wszystkich zbiorów witryn w tym samym dostawcy usług udostępnionych i są udostępniane wszystkich zbiorów witryn.

Administratorzy zbioru witryn zdecydować, które udostępnione zakresy, aby używać i jak je wyświetlać i można również utworzyć zbiór witryn zakresów wyszukiwania, które są używane tylko w tym zbiorze witryn.

Planując korzystanie z zakresów wyszukiwania, możesz przeglądać architektury informacji do identyfikowania ogólne zbiory zawartości, które osoby mogą chcesz przeszukać. Niektóre z tych zestawów dzielonego Architektura informacji zbiorów witryn, a niektóre będzie obejmować podzbiór informacji zawartych w zbiorach witryn. Możesz określić, czy do realizacji zakresów wyszukiwania udostępnionej lub zakresy wyszukiwania zbioru witryn na podstawie której zawartość mieści się w Architektura informacji.

Planowanie zakresów udostępnionych

Administrator dostawcy usług udostępnionych zarządza zakresów wyszukiwania udostępnionej we wszystkich witrynach korzystających z tym samym usług udostępnionych. Administrator dostawcy usług udostępnionych można również zarządzać zakresów wyszukiwania dla zbioru witryn.

Dostawcy usług udostępnionych Administratorzy mogą wykonywać następujące zadania:

 • Tworzenie i edytowanie udostępnionego zakresy wyszukiwania.

 • Usuwanie zakresów wyszukiwania.

 • Zarządzanie i planowanie kompilacji zakresy wyszukiwania.

Zakresy wyszukiwania, które są widoczne i dostępne do użycia przez administratorów dla wszystkich zbiorów witryn używających ten sam zestaw usług udostępnionych są udostępnione zakresy. Udostępnione wyszukiwanie, które powinny zostać wykonane zakresów dla części zawartości według koncepcji w Architektura informacji, struktury witryn i zawartości potrzeby planowania, które są odpowiednie dla wszystkich osób w zawartości SSP., która dotyczy tylko w niektórych zbiorów witryn należy pozostawić dla zakresu wyszukiwania, planowania na poziomie zbioru witryn.

Na przykład dużej organizacji może utworzyć zakres udostępniony dla zawartości dotyczące zasobów ludzkich, ponieważ zasobów ludzkich jest duży dzielenia z zawartością dotyczą wszystkich pracowników na kilka witryn programu SharePoint i aplikacje biznesowe zidentyfikował Podczas zawartość i Planowanie struktury witryn. Administrator zbioru witryn w witrynie zasobów ludzkich za pomocą tego zakres udostępniony, a również utworzyć dodatkowe zakresy dla zbioru witryn, zasady firmy i nowe informacje zatrudnienia, ponieważ są podstawowych koncepcji uznane za odpowiednie dla witryny Kolekcja. Tych zakresów zbioru witryn nie miały znaczenie jako zakresy udostępnionego, ponieważ osoby wyszukiwanie w innych witrynach prawdopodobnie nie ma zakresów, dlatego charakterystyczne.

Administratorów dostawców usług udostępnionych zdecyduj, czy udostępnionego zakresy, które tworzą muszą być ujęte w grup wyświetlania utworzone przez administratorów witryn portalu, takie jak listy rozwijanej pole wyszukiwania oraz strony wyszukiwania zaawansowanego. Zakresy wyszukiwania udostępnione, które nie są wymagane można dodać do grupy są wyświetlane według uznania Administratorzy zbioru witryn.

Domyślnie są tworzone następujące zakresy wyszukiwania udostępnione dla każdego dostawcy usług udostępnionych:

 • Kontakty

 • Wszystkie witryny

Planowanie zakresów wyszukiwania dla zbioru witryn

Dla każdego zbioru witryn administrator zbioru witryn można wykonać następujące zadania związane z zakresów wyszukiwania:

 • Za pomocą udostępnionego zakresy utworzone przez administratora dostawcy usług udostępnionych.

 • Kopiowanie i modyfikowanie udostępnionego zakres ma zostać użyte jako zakres dla zbioru witryn.

 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie zakresów wyszukiwania dla zbioru witryn.

 • Wybierz sposób wyświetlania zakresów wyszukiwania.

 • Monitorowanie stanu zakresy wyszukiwania.

Administratorzy zbioru witryn nie można tworzyć ani dodawać reguły pasujące do udostępnionego zakresów dostarczony przez administratora dostawcy usług udostępnionych, mimo że są zduplikowane zakres udostępniony i zmodyfikuj kopię. Mogą dodawać nowych reguł dopasowania dla zakresów zbioru witryn.

Dostawcy usług udostępnionych Administratorzy mogą wykonywać wszystkie te zadania administracyjne, które mogą wykonywać administratorzy zbioru witryn.

Podczas planowania każdego zbioru witryn będzie chcesz utworzyć zakresy wyszukiwania oparty na architekturze informacji w witrynie. Domyślnie każdego zbioru witryn mają dostęp do osób i wszystkich witryn udostępnionych zakresów. Administratorzy mogą dodawać zakresów wyszukiwania przez wybranie udostępnionego zakresy, które są przydatne dla osób za pomocą ich zbiory witryn, a następnie uzupełniające tych zakresów, tworząc zakresów wyszukiwania dla zbioru witryn.

Administratorzy zbioru witryn grup wyświetlania można używać do organizowania grup zakresów wyszukiwania, jak są wyświetlane w witrynie. Domyślnie Office SharePoint Server 2007 przewiduje grup wyświetlania menu rozwijane pole wyszukiwania oraz strony wyszukiwania zaawansowanego.

Planowanie reguły zakresu wyszukiwania

Reguły zakresu wyszukiwania zostaną dodane do zakresów, aby zdefiniować zakres każdego zakresu wyszukiwania.

Reguły są oparte na właściwości, lokalizacji i zawartości źródeł zawartości. Każda reguła testów całej zawartości dla jednej właściwości, lokalizacji lub źródło zawartości. Każda reguła ma wpływ na wyniki wyszukiwania dla zakresów wyszukiwania, zawierające w jednym z trzech sposobów:

 • Dołączanie    Elementy pasujące do tej reguły są wyświetlane w wynikach wyszukiwania, chyba że inna reguła usuwa je. Jest to równoważne operatorów logicznych lub.

 • Wymaganie    Elementy pasujące do innych reguł musi się zgadzać tę regułę do wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Jest to równoważne operatorów logicznych AND.

 • Wykluczanie    Elementy pasujące do tej reguły są wykluczone z wyników wyszukiwania, nawet jeśli odpowiadają innych reguł. Jest to równoważne, a nie operatorów logicznych.

Zakresy wyszukiwania zawierają jedną lub więcej reguł i zawartości musi odpowiadać wszystkie reguły w zakresie wyszukiwania zaznaczonej mają zostać uwzględnione w wynikach wyszukiwania.

Za pomocą reguły na podstawie właściwości zarządzanych

Reguły zakresu wyszukiwania mogą być oparte na określoną wartość dla jednej właściwości zarządzanych w schemacie wyszukiwania. Każdy element zawartości jest sprawdzany przed tym określoną wartość i dołączone lub wykluczone zgodnie z regułą. Reguły oparte na właściwości należy badać tylko przed operator jest dokładnie i nie przed innymi teoretyczna operatorów, takich jak zawiera.

Na przykład sprzedaży witryny portalu można utworzyć zbiór witryn zakresów wyszukiwania dla każdej sprzedaży oddziałów przy użyciu pakietu Office sprzedaży zarządzane właściwości i ustawianie wartości reguły w każdym zakresie wartości dla odpowiednich pakietu office. Ponieważ ta właściwość zarządzana na podstawie danych z aplikacji do śledzenia sprzedaży, wyniki wyszukiwania będą obejmowały jedynie firm danych wyniki wyszukiwania biuro sprzedaży dla zaznaczonego zakresu.

Planując właściwości zarządzanych dla swojego dostawcy usług udostępnionych, warto zastanowić się zakresów wyszukiwania w tym samym czasie. Aby utworzyć zakres wyszukiwania dla określonego zestawu zawartości, musi upewnij się, że są właściwości tej zawartości, które mogą być zawarte w reguł dopasowania.

Każdy właściwości zarządzanej w dostawcy usług udostępnionych mogą dostępne jako właściwości dla reguły zakresu wyszukiwania, zarówno w udostępnionej zakresów, jak i zakresów zbioru witryn. Tylko właściwości zarządzane, które wyraźnie udostępniono dla zakresów wyszukiwania może służyć w reguły zakresu wyszukiwania.

Za pomocą reguły na podstawie lokalizacji

Możesz utworzyć pasujące reguły na podstawie lokalizacji zawartości. Kilka scenariuszy zastosowania wymagają reguł tego typu, w tym:

 • Wyszukiwanie w grupie biblioteki dokumentów.

 • Wyszukiwanie w zestawie folderów w repozytorium pojedynczy dokument dużych jako podczas wyszukiwania z archiwum firmy.

 • Wyszukiwanie zawartości w witrynach zewnętrznych danemu tematowi.

 • Wyszukiwanie zawartości w innych serwerów w Twojej organizacji.

Każda reguła zawiera jednej lokalizacji zdefiniowanych przez jednego folderu, nazwę domeny lub nazwę serwera. W zależności od tego, jakie zestawu zawartości, która ma być dostępne w zakres wyszukiwania należy dodać jedną lub więcej reguł dopasowania do momentu wszystkich właściwych miejscach znajdują się w zakresie wyszukiwania. Architektura informacji i Planowanie struktury witryn zostaną podane wskazówki przy podejmowaniu decyzji, które lokalizacje, aby uwzględnić w każdym zakresie wyszukiwania.

Za pomocą reguły oparte na źródeł zawartości

Zakresy wyszukiwania mogą także zawierać reguły na podstawie zawartości w określonych źródeł zawartości. Źródło zawartości planowania określi zestawy zawartości, które są łatwiejsze do zarządzania, gdy przekraczają one na osobne źródeł zawartości.

Dla poszczególnych źródeł zawartości, która ma należy rozważyć, czy zawartość indeksowane przez tego źródła zawartości jest element, który spowodowałby sens zgrupowane w zakres wyszukiwania osobom używającym zbioru witryn. Jeśli tak, możesz dodać reguły dopasowania dla tego źródła zawartości.

Ponadto należy rozważyć, jeśli źródło zawartości może być podzielony na mniejsze jednostki zawartości osób, które osoby mogą chcesz wyszukać. Jeśli tak, można połączyć źródła zawartości dopasowania reguły z innych reguł dopasowania, aby utworzyć bardziej wąski zakres.

Przy użyciu reguły oparte na źródeł zawartości, możesz łatwo włączyć użytkownikom w zbiorze witryn centralnej w dużej organizacji wyszukiwanie zawartości w zbiorach witryn dla mniejszych projektów lub działów. Aby to zrobić, administratorów dostawców usług udostępnionych Dodawanie reguły dopasowania dla odpowiednich źródła zawartości. Ten zakres wyszukiwania można je udostępnić tak, aby osoby używające zbiorów witryn w udostępnionych potencjalnie mogą przeszukiwać zawartości w innym zbiorze witryn w SSP. Na przykład, to jest zbiór witryn dzielenia na poziomie menu pole wyszukiwania dla zasobów ludzkich zbioru witryn.

Używanie wielu reguł

Zakresy wyszukiwania będą często prosty zakresów w oparciu o pojedynczej reguły dopasowania. Ale istnieje wiele Dlaczego warto korzystać z wieloma regułami zakresów wyszukiwania. Co tych powodów, dla których mają wspólne jest zamierzają tworzenie zakresów wyszukiwania na podstawie tych określonego motywu lub -pokrewne zestawu zawartości. Aby to zrobić, możesz umieścić w kilku lokalizacjach, niektóre właściwości lub kombinację lokalizacji i właściwości, które są pokrewne.

Zamiast tworzenie zakresów podstawowego wyszukiwania z nich regułę dla wszystkich możliwych właściwości i lokalizacji, w której po pewnym czasie mogą być właściwe, jest zorientować się pod względem ogólne pojęcia używane do tworzenia krótsza lista zakresów wyszukiwania złożonych dla każdej witryny Kolekcja. Złożone zakresów za pomocą wielu reguł przeznaczona dla określonych bibliotekach dokumentów, udziały plików, serwery poczty, źródeł danych, na podstawie oceny architektury informacji.

Za pomocą reguł wykluczeń

Zgodne reguły, które wykluczenie zawartości do tworzenia i zaznaczone tak samo jak inne reguły używane w zakresy wyszukiwania. Jednak warto rozważyć ich implementacji w osobnym kroku. Powody do wykluczenie zawartości z wyników wyszukiwania można różnią się znacznie od powodów, aby uwzględnić zawartość.

Zakres wyszukiwania wszystkich witryn może służyć jako punkt wyjścia do uwzględnienia całej zawartości zbioru witryn. Następnie możesz dodać reguły dopasowywania wykluczenie zawartości, aby utworzyć zakresy wyszukiwania, które są szerokie, ale nie zawiera określonego zestawu wyników wyszukiwania. Czasami jest łatwiejszy w użyciu wszystkich witryn pasujące reguły za pomocą reguł wykluczeń, które utworzyć zakres wyszukiwania złożone zawierające reguły dla każdej podzbiór zawartości w witrynie.

Przykład Planowanie zakresu wyszukiwania

Firma Contoso ma dzielenia usług informatycznych, dzielenia usługi klienta i dzielenia sprzedaż i marketing. Każdego dzielenia ma własny zbioru witryn, a także jest zbioru witryn portalu centralnej wiadomości i zasobów ludzkich informacji firmy. Administrator dostawcy usług udostępnionych planuje działa usługa wyszukiwania na jednym dostawcy usług udostępnionych dla całej firmy. Domyślnie wyszukiwania w organizacji będzie zawierać zawartości z dowolnym dzielenia, ponieważ jest to domyślny zakres wyszukiwania. Ponieważ różni się zawartość dla każdego dzielenia, zawartość będzie przeszukiwana w trzech oddzielnych źródeł zawartości tak ten obsługi klienta i sprzedaż i marketing informacje mogą wszystkie być aktualizowane na różne harmonogramy.

Artur Rybka, administrator dostawcy usług udostępnionych, planów, aby utworzyć osobne źródeł zawartości w każdym podziale na podstawie reguł łącznie z tych źródeł zawartości. Użytkownik planuje też tworzysz źródło zawartości dla zasobów ludzkich aplikacji biznesowej, która śledzi informacje dla wszystkich pracowników, przy użyciu reguły na podstawie źródła zawartości danych biznesowych. Każdy administratora zbioru witryn decyduje o włączeniu zakres domyślny udostępnione dla całej zawartości w organizacji, ale żaden z nich nie zamierzasz używać zakres zasobów ludzkich, mimo że jest to zakres udostępniony. Ta opcja będzie dostępna jedynie z menu rozwijanego wyszukiwania w zbiorze witryn portalu centralnej. Każdego zbioru witryn planuje też dodać zakresy zbioru witryn dla ważnych zestawów zawartości w obrębie swoich zbiorów witryn. Na przykład administrator zbioru witryn dla sprzedaż i marketing planów zbioru witryn tworzenie zakresów wyszukiwania zawartość dotycząca dla każdej linii produktów na podstawie właściwości zarządzanych danych biznesowych, działań marketingowych dokumentów i inną zawartość oraz Lokalizacja powiązanej zespołu, witryn i bibliotek dokumentów. Wszystkie te źródeł zawartości, lokalizacji i właściwości są przedstawione na planowanie arkusza dla zakresu wyszukiwania odpowiednich funkcji wyszukiwania.

Zakresy wyszukiwania obu typów są definiowane przez jedną lub więcej reguł dotyczących właściwości i lokalizacje dokumentów. Zawartość można uwzględnione lub wykluczone z zakresów wyszukiwania przez te reguły.

Początek strony

Planowanie ustawień istotności

Ustawienia istotności priorytet witryn sieci Web i innych lokalizacji w źródeł zawartości tak, aby wyniki z tych witryn są bardziej lub mniej może być wyświetlany w górnej części wyników wyszukiwania. Znaczenie ustawień jeden współczynnik w priorytetach wyników wyszukiwania, a nie być większe niż wszystkich innych czynników, takich jak zarządzane przez administratorów zbioru witryn, właściwości zarządzane zarządzane przez administratora dostawcy usług udostępnionych wyszukiwania słów kluczowych lub zastosowane wagi automatyczne do zawartości przez technologię wyszukiwania. Administratorzy udostępnionych stosowanie ustawień istotności do wszystkich kwerend przy użyciu dostawcy usług udostępnionych i można odświeżyć ustawienia istotności bez ponownego przeszukiwania źródeł zawartości. W jednym z czterech poziomów istotności administratorów dostawców usług udostępnionych umieścić witryn:

 • Trzy poziomy autorytatywne: najbardziej autorytatywne drugiego poziomu autorytatywnych i trzeciego poziomu autorytatywne.

 • Jeden poziom mniej odpowiednich witryn.

Autorytatywnych stron sieci Web są liczone według jak autorytatywne są one, przy czym każdy poziom otrzymywania wagi proporcjonalne istotności. Domyślnie wszystkie strony najwyższego poziomu dla aplikacji sieci Web są dodawane jako najbardziej autorytatywny. Można przenieść te strony do innych poziomów istotności lub usunąć je z poziomu strony ustawień istotności całkowicie. Można również dodać witryny w każdej z poziomu.

Mniej odpowiednich witryn są obniżyć aby obniżyć priorytet ta sama kwota wagi podaną do witryn autorytatywne trzeciego poziomu.

Podczas planowania ustawienia istotności, należy rozważyć, czy przeznaczenie każdej witryny i przejrzyj jej podwitryn oraz witryn przeszukiwane przez źródeł zawartości. Grupowanie autorytatywne witryn do trzech poziomów według ważności, rejestrowanie ustawień planowane istotności dla każdej z tych witryn w funkcji wyszukiwania, arkusz planowania i oznaczyć wszystkie inne witryny jako mniej istotne.

Warto rozwiązania używany podczas planowania ustawienia istotności obejmują:

 • Witryny programu SharePoint i aplikacji biznesowych centralnej do procesów biznesowych wysoki priorytet zwykle będzie najbardziej autorytatywny.

 • Witryn, w których ich współpracy lub akcję mogą zostać autorytatywne więcej niż tylko znaczącą witryn.

 • Procesów biznesowych pomocniczej mogą zostać drugiego i trzeciego poziomu autorytatywnych witryn.

 • Witryny zewnętrzne zwykle będzie mniej autorytatywny, ponieważ Twoja organizacja nie może sterować zawartości w tych witrynach.

 • Nie musisz grupowanie znaczenie dla każdej witryny. Dotyczy dobrym pomysłem jest wybierz znaczenie dla małej liczby witryn, w których wiesz, są najbardziej autorytatywne lub mniej i Dostosuj ustawienia istotności podczas normalnego działania na podstawie informacji uzyskanych od użytkowników i informacje w dziennikach przeszukiwania i dzienników kwerend.

Wyniki wyszukiwania dla zbiorów witryn można zmodyfikować w taki sposób, aby podwyższyć określoną zawartość, tak aby była wyświetlana w bardziej wyrazisty sposób w odpowiedzi na kwerendy używające określonego wyszukiwanych terminów. Mimo że słów kluczowych są planowane, wykonywane i zarządzania na poziomie zbioru witryn, jest dobrym pomysłem, aby upewnić się, planowania oraz implementacji spójne w całej organizacji.

Początek strony

Planowanie właściwości wyszukiwania

W Office SharePoint Server 2007 schemacie, używanym do organizowania zawartości zdecydowanie wpływa na skuteczność funkcje wyszukiwania w kolekcji witryn. Aby efektywnie wdrożyć Office SharePoint Server 2007. Zacznij od opis architektury informacji w Twojej organizacji, a następnie Zastosuj te ustalenia Planowanie właściwości zarządzane znajdowania zawartości zbioru witryn i dane biznesowe, niezależnie od typu pliku, a także tworzenie zakresów wyszukiwania.

Funkcje wyszukiwania przedsiębiorstwa Office SharePoint Server 2007 używa kombinacji tekstu i właściwości o każdym dokumencie priorytety wyników wyszukiwania. Dobrego zarządzania właściwości wyszukiwania jest ważna w przypadku udostępniania odpowiednie zapytania. Właściwości zawartości, które są używane do przetwarzania kwerend wyszukiwania, stosowanie zakresów wyszukiwania i dostosowanie zawartości są nazywane schematu wyszukiwania. Planowanie właściwości wyszukiwania jako część schematu organizację, można zaplanować tworzenie przy użyciu właściwości wielu usług dostawcy udostępnionych spójne przeszukiwanie całej zawartości w Twojej organizacji.

Podczas przeszukiwania zawartości, przeszukiwania właściwości skojarzone z tą zawartością. Przykładami właściwości przeszukane metadanych w aplikacjach klienckich pakietu Office, strony sieci Web i dokumentów z innych aplikacji używanych przez organizację i danych przechowywanych w bazach danych i linii aplikacji biznesowych używane przez organizację.

We wcześniejszych wersjach programu Microsoft SharePoint Portal Server wszystkie te właściwości były używane podczas wyszukiwania osób, dokumentów lub witryn. Duplikowanie właściwości można zmniejszyć dzięki mapowaniu niektóre właściwości do innych właściwości wspólnych, ale wiele właściwości mylić wyników wyszukiwania, ponieważ nie zostały one odpowiednie. W związku z tym odpowiednie właściwości zostały trudne do znalezienia w wiele właściwości nie ma znaczenia.

Office SharePoint Server 2007 zmniejsza zagrożenie ten błąd przy użyciu właściwości zarządzane. Właściwości zarządzane są pewien zestaw właściwości tworzonych przez administratorów dostawców usług udostępnionych, ponieważ te właściwości są odpowiednie dla wyników wyszukiwania. Administratorów dostawców usług udostępnionych mapowania właściwości przeszukanych na właściwości zarządzane, które są używane przez kwerend wyszukiwania do wielu SSP. Wyznaczanie priorytetów wyników wyszukiwania

Administratorzy zbioru witryn nie można dodać lub wyświetlić listę właściwości zarządzane, ale tych właściwości zarządzanych może być używany w niektórych zadań administracyjnych do zbioru witryn, takich jak administracja zakresy wyszukiwania.

Pozwalające zawartość w witrynie łatwiej znaleźć dokładnie Planowanie schematu i jak zaimplementować właściwości zarządzanych

Planowanie właściwości zarządzane, oparty na architekturze informacji

Podczas planowania witryn analizowanie zawartością i procesami biznesowymi o kluczowym Twojej organizacji, a organizowanie zawartości i te procesy w taksonomię o nazwie Architektura informacji. Istnieje wiele sposobów, aby wykonać tę czynność, a szczegóły Architektura informacji i ilość czasu, który jest wymagane do przygotowania mogą się różnić powszechnie z organizacji do organizacji. Praktyczne sposobem Identyfikowanie podstawowych pojęć jest sprawdzenie istniejącej zawartości i metadane wysoki priorytet. Jeśli masz dostęp do farmy test przed aktywnego wdrożenia Office SharePoint Server 2007 przeszukiwania zawartości i zobacz, jakie właściwości przeszukane są wyświetlane, a identyfikowanie elementem architektury informacji za pomocą tych właściwości. Jednak większość organizacji będą korzystać z planowania Architektura informacji na papierze przed tymczasowej wdrożenia, ponieważ może pomóc skupić planowania i zidentyfikować zawartością i procesami, które nie są jako dobrą organizację stać się.

Architektura informacji może być przydatne w przypadku planowania właściwości zarządzane. Pojęcia co w architektury informacji może być potencjalnie reprezentowany przez właściwości zarządzanej. Jeśli określić właściwości zarządzanych dla wszystkich podstawowych pojęć architektury informacji masz pełną schematu właściwości zarządzane, reprezentujący dokładnie najważniejszych zawartości i procesów biznesowych w Twojej organizacji. Klucz do tworzenia schematu przydatne jest określenie najważniejszych pojęć i właściwości można znaleźć w zawartości, które można dodać do schematu, który umożliwia wyszukiwanie odpowiedniej zawartości podczas wyszukiwania. Mapowanie właściwości przeszukanych na właściwości zarządzane, aby zachować wydajności i zwiększanie przydatności, można precyzyjnie. Mapowanie więcej właściwości zwiększa rozmiar baz danych zawartości i w związku z tym zmniejsza wydajność, dlatego warto mapowania właściwości tylko wtedy, gdy ma pewności wysoce istotne mapowania.

Poniższe pojęcia w inny sposób może oznaczać w trakcie realizacji także. Niektóre pojęcia są używane do sugerowania struktury zbioru witryn i zawartości w obrębie zbiorów witryn. Inne osoby są używane do tworzenia terminy specjalne, takie jak słowa kluczowe, aby wyróżnić istotne wyników.

Jest trudny do znalezienia właściwości zawartości bez pierwszego przeszukiwania zawartości. W związku z tym poczekaj Planowanie właściwości zarządzane, dopóki nie masz już dobrym pomysłem zawartości każdego zbioru witryn. Następnie na serwer testowy możesz może przeszukiwać wszystkie te zawartości dzięki czemu będziesz mieć wykaz właściwości przeszukanych, aby porównać architektury informacji podczas tworzenia właściwości zarządzane. Jedyne do zrealizowania to, że może być trudne do mapowania właściwości nawet po przeszukiwania zawartości, ponieważ trudno określić typ zawartości lub aplikacji, która korzysta z właściwości. Zalecane jest mapowania właściwości, które wydaje się, że relację, a następnie wykonać odpowiednie wyszukiwania, aby wyświetlić oczekiwane wyniki są wyświetlane w.

Wiele najbardziej przydatnych właściwości zarządzane są tworzone automatycznie po zainstalowaniu Office SharePoint Server 2007. Podczas planowania innych właściwości zarządzane za pomocą tych właściwości zarządzanych jako punktu początkowego. Te właściwości obejmują, ale nie są ograniczone do:

 • Autor

 • Zawartość

 • Opis

 • Container

 • Nazwa lokacji

 • Type

 • Rozmiar pliku

 • Data ostatniej modyfikacji

 • URL

 • Identyfikator dokumentu

 • Tytuł

Wyeliminować zbędne i zduplikowanych właściwości przy użyciu mapowania właściwości

Niektóre właściwości są dość podstawowe i może być wyświetlany jako różne właściwości w różnych typów zawartości. Jako przykład można wymienić właściwości Autor i tytuł dla dokumentów lub zespołu lub dzielenia właściwości dla osób. Dodawanie poszczególnych właściwości Autor jako osobne właściwości zarządzanej nie miały znaczenie, ponieważ dodaje dodatkowe właściwości do bazy danych są zarządzane bez zwiększania istotności. Ważne jest, które można wykonywać przy użyciu tych podstawowych właściwości podczas planowania jest zmniejszenie duplikowanie przez tworzenie zestawów właściwości zarządzanych i mapowania właściwości przeszukanych o tym samym znaczeniu właściwości w zestawie właściwości zarządzane. W przypadku właściwości Autor można mapować każdego unikatowy wygląd właściwości przeszukanej autorów z jednej właściwości zarządzane autora.

Można mapować jedną lub więcej właściwości przeszukanych na właściwości zarządzane jeden lub więcej. Możesz priorytety wielu właściwości przeszukanych, tak aby w przypadku znalezienia więcej niż jednej właściwości podczas przeszukiwania tylko wartość najwyższy priorytet właściwość jest używana zapytań za pomocą właściwości zarządzanej lub właściwości. Jeśli nie Wyznaczanie priorytetów właściwości przeszukanych, wartości dla wszystkich właściwości przeszukanych zamapowanych na właściwość zarządzaną służą do kwerendy, tak że właściwość zarządzaną staje się wiele wartości. Za pośrednictwem rozwiązaniem dla właściwości pojedynczej wartości jest wybierz właściwość przeszukaną najczęściej używane jako właściwość zarządzaną, a następnie Wyznaczanie priorytetów mapowanych właściwości, ile razy występują. Nie zawsze jest łatwe do określenia, które właściwości jest przeszukiwana najczęściej, ale jest jedną ze strategii priorytety właściwości, które są skojarzone z najczęściej używanych aplikacji.

Podczas mapowania właściwości z różnymi typami danych, typ danych właściwości zarządzanej jest używane przez funkcję wyszukiwania w większości przypadków.

Uważaj, aby podczas mapowania właściwości, których nie można mapować źle dopasowane lub właściwości nie ma znaczenia. Mapowania nieprecyzyjne faktycznie można zmniejszyć znaczenie wyników wyszukiwania. Jak zwykle Jeśli to możliwe test wyszukuje właściwości zarządzane przed wdrożeniem początkowej i planowane umożliwia przeglądanie danych dotyczących użycia dla kwerend wyszukiwania podczas normalnego działania, aby dostosować właściwości, które zostały zamapowane.

Dodaj właściwości do prezentowania podstawowe pojęcia dotyczące Architektura informacji

Inne właściwości przeszukane wyraźnie mogą być mapowane do pojęcia architektury informacji, które nie są już przechwycone przez istniejące właściwości zarządzane. Dla każdego koncepcja w architektury informacji zastanów się jeśli jest właściwość przeszukaną, którą reprezentuje tej reguły, które mogą zostać wprowadzone do właściwości zarządzanej. Dla każdej właściwości przeszukanej poproś, jeśli to miejsce architektury informacji. Jeśli tak, zaktualizuj Architektura informacji i określenie właściwości jako właściwości zarządzanej.

Na przykład firma może identyfikować Biuro obsługi jako procesem biznesowym klucza w jego Architektura informacji. Podstawowe pojęcia skojarzonych z działem architektury informacji może zawierać klientów, działu obsługi klienta i regiony usługi klienta. Jest linią aplikacji biznesowych, śledzący klienta i pracowników danych i właściwości danych są prawdopodobnie kandydatów na właściwości zarządzane, gdy są zarejestrowane w wykazie danych biznesowych i przeszukanych jako części zawartości źródło danych biznesowych. Może też identyfikować właściwości przeszukanych dla aplikacji, które powinny być mapowane na następujące właściwości zarządzane, na przykład klienta usługi przedstawiciela identyfikator właściwości w osobnych danych aplikacji lub właściwość Autor typu aplikacji używane wyłącznie według działu obsługi klienta. Kwerenda wyszukiwania, która używa że właściwość lub terminów skojarzone z tej właściwości będą zawierać wyszukiwania wyników we wszystkich elementach zawierające właściwości przeszukanych zamapowanych na właściwości klienta usługi przedstawiciela identyfikator zarządzane.

Każdy proces dużej firmy zidentyfikował architektury informacji ma zestaw skojarzone typy plików lub aplikacji danych biznesowych, których można używać do identyfikowania prawdopodobnie właściwości zarządzane.

Należy zauważyć, że chociaż wiele pojęć architektury informacji nie są reprezentowane przez właściwości, te pojęcia są przydatne podczas planowania struktury witryn i stosowania innych funkcji wyszukiwania. Architektura informacji można określić właściwości zarządzane, które możesz pomijane, ale tak, ponieważ koncepcji znajduje się na Architektura informacji nie oznacza, że jest właściwości zarządzanej dla danej koncepcji.

Planowanie właściwości danych biznesowych w schemacie

Podczas planowania wyszukiwania danych biznesowych administratorów dostawców usług udostępnionych musi zamapować właściwości aplikacji biznesowych do właściwości w schemacie. Właściwości zarządzane danych biznesowych dla aplikacji, aby w wynikach wyszukiwania, należy wybrać te właściwości. Przykład usługi klienta opisane wcześniej przedstawia przykład mapowania właściwości danych biznesowych na właściwości zarządzane używane przez funkcję wyszukiwania.

Używanie właściwości zarządzanych w zakresów wyszukiwania

Każda właściwość zarządzaną można wyświetlać jako właściwość reguły zakresu wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji na temat planowania zakresów wyszukiwania zobacz sekcję na zakresów wyszukiwania w tym artykule.

Planowanie integracja właściwości dla nowych typów plików przy użyciu filtrów

Office SharePoint Server 2007 używa kategorii właściwości przeszukiwania właściwości dokumenty w obrębie każdej kategorii. Kategorie właściwości obejmują obsługi protokołu i filtr używane przez funkcję wyszukiwania podczas jego indeksy zawartości. Przed przeszukiwania zawartości, która ma być skojarzyć kategorii właściwości, które mogą być najbardziej skuteczne właściwości przeszukane, które są potrzebne przed utworzeniem właściwości zarządzane.

Domyślnie Office SharePoint Server 2007 zapewnia następujące kategorie właściwości:

 • HTML

 • Programu Lotus Notes

 • Plik PDF

 • Język XML

 • Office

 • Exchange

 • Kontakty

 • SharePoint

Jeśli dodasz zawartości, która korzysta z różnych filtrów lub programy obsługi protokołu, można utworzyć nową kategorię właściwości. W ramach procesu planowania początkowej należy zidentyfikować, jaką zawartość potrzeb nowych filtrów oraz programy obsługi protokołu. Może to wymagać kodu niestandardowego, ale niektóre filtry i programy obsługi protokołu będą dostępne.

Początek strony

Planowanie danych dotyczących użycia kwerendy wyszukiwania

Umożliwia danych dotyczących użycia dla kwerend wyszukiwania w regularnych operacji Zobacz kwerend, które są często używane w Twojej organizacji, tak aby można zaplanować implementacji funkcji w celu zwiększenia efektywności i znaczenie wyników wyszukiwania. Na stronie Administracja usług udostępnionych w sekcji raportowania użycia portalu kliknij raportowania użycia. Rejestrowanie kwerend wyszukiwania jest jednym z dwóch ustawień na stronie. Za pomocą danych dotyczących użycia podczas wdrażania test priorytety funkcje wyszukiwania, aby wdrożyć podczas początkowego wdrażania. Za pomocą arkusze planowania opracowanych przed wdrożeniem początkowej sprawdzania kwerend wyszukiwania rzeczywiste względem planu. Umożliwia ocenianie kwerend wyszukiwania, które są skuteczne i którego powinny zostać zmienione, a także implementacji funkcji wyszukiwania wcześniej planowane, które nie zostały użyte jako część początkowej wdrożenia.

Początek strony

Planowanie mapowaniami nazw serwerów

Mapowaniami nazw serwerów Zmienianie sposobu wyświetlania adres URL lokalizacji dla każdego elementu w wynikach wyszukiwania. Mapowaniami nazw serwerów są ustawione na poziomie dostawcy usług udostępnionych dla całej zawartości źródeł przeszukiwane przez tego dostawcy usług udostępnionych i zostaną zastosowane po każdym wykonywania kwerend. Warto użyć mapowaniami nazw serwerów w następujących sytuacjach:

 • Chcesz uniemożliwić dostęp problemów powodowanych przez łącza, które odwołują się do lokalnych adresów przez mapowanie je na adresy na serwerze.

 • Chcesz zasłaniały złożone adresy URL w wynikach wyszukiwania, aby zastąpić nazwą bardziej zwartym na serwerze.

 • Ze względów bezpieczeństwa chcesz ukryć nazwę oryginalne źródło zawartości.

Za pomocą mapowaniami nazw serwerów tylko wtedy, gdy jest znane programu access lub problemy z wyświetlaniem. Dla każdego źródła zawartości, które mają warto rozważyć jego adresy początkowe zawierać lokalnych adresów URL, złożone adresy URL, które chcesz uprościć dla użytkowników lub wskaż lokalizacje, które chcesz zwiększyć bezpieczeństwo. W większości przypadków planowania mapowaniami nazw serwerów przed wdrożeniem początkowej będzie minimalny.

Początek strony

Planowanie alertów na podstawie wyszukiwania

Możesz zdecydować, czy alerty na podstawie wyszukiwania będą dostępne dla użytkowników w każdej SSP. Osoby korzystające z alertów na podstawie wyszukiwania można poprosić o zbliżającym się wyniki ich zapisanego wyszukiwania zostały zmienione. Zwrot z włączaniem alertów na podstawie wyszukiwania jest alertów na podstawie wyszukiwania za pomocą zasobów serwery poczty, oraz ich wpłynąć na obciążenia serwerów kwerendy ponieważ kwerend dla poszczególnych alertów na podstawie wyszukiwania uruchamiane zawsze alertu na podstawie wyszukiwania jest przetwarzana. Podczas planowania wdrożenia początkowej, należy rozważyć, czy zasobów dostępnych dla alertów i prawdopodobieństwo, że osoby korzystające z witryny korzystanie z alertów efektywnie.

Podczas operacji alertów na podstawie wyszukiwania zostaną automatycznie wyłączone po każdym źródeł zawartości zostaną zresetowane, aby uniknąć wysyłania powiadomień o wszystkie alerty na podstawie wyszukiwania. Administratorzy mają następnie ponownie włączyć alerty na podstawie wyszukiwania.

Początek strony

Planowanie słów kluczowych

Słowa kluczowe są metadane, które służą do określania priorytetów zawartości podczas wykonywania kwerend wyszukiwania do wyświetlania zawartości dużego znaczenia bardziej wyrazisty sposób w wynikach wyszukiwania. Każdego słowa kluczowego jest reprezentowany przez fraza zawierająca jeden lub więcej wyrazów, lista synonimy wyszukiwanych terminów i definicji terminu. Wyszukiwanie przy użyciu tego terminu dokładnie lub jeden z synonimów podwyższenie określoną zawartość wstępnie wybrane przez administratorów zbioru witryn, aby były widoczne w górnej części wyników wyszukiwania. Wyniki skojarzone z każdego słowa kluczowego są najlepsze trafienia. Słowa kluczowe służą do wyróżniania lub podwyższanie wyników wyszukiwania, które administrator określone bardziej odpowiednie dla użytkowników każdego zbioru witryn. Słowa kluczowe są wyświetlane w składniku Web Part wysoki UFNOŚĆ obok wyników wyszukiwania, a użytkownicy mogą kliknąć słowo kluczowe, aby wyświetlić pełną definicji, synonimów i najlepsze trafienia.

Słowa kluczowe są zwykle zaktualizowane i rozwinięte dla większej istotności w ramach operacji bieżących. Jednak promowanie współpracy dla zawartości klucza biznesowych i danych dotyczących kluczowych procesów biznesowych, może być przydatne do planowania mały zbiór słów kluczowych wysoki priorytet przed rozpoczęciem wdrażania. .

Używanie architektury informacji do identyfikowania słów kluczowych

Architektura informacji utworzone przez zawartości planowania zespołów służy do identyfikowania wysoki priorytet zawartości w celu zaimplementowania jako słowa kluczowe. Architektura informacyjna jest już hierarchiczną listę terminów. Jest bardzo prosta zrobić niektóre z tych terminów i szybko kojarzenie ich z określonym i bardzo istotne zawartości.

Treść jest nic określone, czy mają być widoczne najpierw lub najbardziej dobrze wyszukiwania przy użyciu określonych wyszukiwany termin. Przykłady odpowiedniej zawartości dla każdego obszaru koncepcja lub zawartość dużej firmy:

 • Dokumenty

 • Witryny

 • Kontakty

 • Definicje

 • Warunki zatwierdzone lub oficjalnym, oznacza to samo, które nie zostały uwzględnione w wyszukiwane terminy używane w kwerendzie wyszukiwania.

Słowa kluczowe dokumenty są pomocne pobudzanie kontakty, aby wyświetlić kluczy dokumenty konieczne do współpracy nad kluczowych procesów biznesowych. Na przykład firma może być szablonu specjalnie dla raporty z wydatków, a słowo kluczowe "raporty z wydatków" podkreśla tego szablonu do górnej części wyników wyszukiwania. Bez danego słowa kluczowego poszczególnych pracowników może być Poświęć kilka minut prośbą swoich współpracowników o odpowiedni adres URL lub przeglądania firmowej witryny sieci Web. Przy użyciu słów kluczowych można szybko zlokalizuj szablon i wprowadzić koszty.

Słowa kluczowe dla witryn są przydatne do identyfikowania lokalizacji witryn istotne informacje w dużych organizacjach. Na przykład "święta" może być skojarzone z najlepszym rozwiązaniem dla witryny kadry o płatnej czas wolny dla pracowników słowa kluczowego. Słowo kluczowe ułatwia pracownikom szybko ustalić, kiedy świąt jest więc ich odpowiednio zaplanować ich harmonogram pracy.

Słowa kluczowe, które ułatwiają znajdowanie innym osobom ich współpracę osoby w organizacji, które mają ważną wiedzę, aby udostępnić lub niemal ważne w firmie. Na przykład tytuł, takie jak "Dyrektor Generalny" może być skojarzone z dyrektorem Dyrektor firmy słowo kluczowe lub osoba może być najlepszym rozwiązaniem dla danego słowa kluczowego dotyczących ich organizacji lub doświadczenie, takie jak "chemicznych działu".

Słowa kluczowe na podstawie definicji są dobrym pomysłem pojęcia wysoki priorytet w każdym zbiorze witryn. Dla każdego punktu klucza Administratorzy zbioru witryn można utworzyć słowo kluczowe, dzięki czemu definicję słowa kluczowego pojawia się w górnej części wyników wyszukiwania. Na przykład portal sprzedaży przeznaczone do sprzedaży określonej linii produktów może zapewnić definicji głównych elementów w linii produktów. Te definicje może służyć do pomocy sprzedaży associates lepszego zrozumienia ich produktów lub definicje może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania w publicznej witrynie portalu dla klientów.

Używanie właściwości słów kluczowych

Słowa kluczowe są zorganizowane w listy słów kluczowych, które zawierają wykaz fraz słowo kluczowe. Następujące właściwości słów kluczowych ułatwiają Wyróżnianie zawartości:

 • Fraza    Fraza jest używane w kwerendzie wyszukiwania ciągu cały tekst i identyfikuje słowo kluczowe. Gdy użytkownicy wpisz frazę słowo kluczowe, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania słowo kluczowe. Po wyświetleniu wyników, pojawi się fraza w górnej części wyników wyszukiwania.

 • Synonimy    Każdego słowa kluczowego może mieć jeden lub więcej warunków uznane za synonimy, a tym samym wyniki wyszukiwania są wyświetlane synonim wyświetlane dla fraza. Fraza jest wyświetlany w górnej części wyników wyszukiwania z dowolnej kwerendy przy użyciu jednego z warunków synonimy. Ta opcja jest przydatna, gdy kilka wyszukiwane terminy są używane do tego samego podstawowe pojęcia i zawartość, tak, aby wyniki wyszukiwania są skonsolidowane i nie znajdują się na kilka wyszukiwanych terminów. Z listy słów kluczowych, łącznie z wszystkich synonimów nosi nazwę tezaurusa. Tezaurusa dla Microsoft Office SharePoint Server 2007 jest zgodny z tezaurusa dla programu SharePoint Portal Server 2003.

 • Definicja    Każdego słowa kluczowego mogą mieć co najmniej jeden definicji i wyświetlić wyniki wyszukiwania słów kluczowych definicje obok fraza, przed innymi wyników wyszukiwania. Aby była dobrze do identyfikowania źródła definicji podczas planowania można także dodać tytuł lub adresu URL źródła definicja. Osobnym kroku może być nawet podczas planowania zaprojektować słownika definicji wszystkie używane przez słów kluczowych w każdego zbioru witryn.

 • Najlepszym sposobem    Najlepsze trafienia słowa kluczowego są wyróżnione na początek wyniki wyszukiwania dla kwerend przy użyciu tego wyszukiwany termin, tuż poniżej definicję słów kluczowych, jeśli istnieje. Określonych dokumentów, witryn i osobom specjalizacji pojęcia skojarzone z wyszukiwany termin przedstawiają typowe najlepsze trafienia. Najlepszym rozwiązaniem jest większa niż adresu URL. Należy rozważyć tytuł i opis poszczególnych najlepszym sposobem podczas planowania w celu zwiększenia istotności i użyteczności każdego najlepszym sposobem zawartości. Maksymalnie 25 najlepszych trafień można skojarzyć z każdym słowem kluczowym w interfejsie użytkownika administracji i wiele więcej możliwości pracy z modelem obiektów, ale jest dobrym pomysłem jest nie używać zbyt wielu najlepszych trafień. Warto zawartości planowane architektura organizację informacji powinny być pomocne zidentyfikować odpowiednią liczbę najlepsze trafienia dla każdego słowa kluczowego, który liczba wyników z zwiększanie trafności wyników przeszukiwania.

Należy zauważyć, że w odróżnieniu od we wcześniejszych wersjach programu SharePoint Portal Server, słów kluczowych nie dotyczy uprawnień zabezpieczeń, a wszystkie najlepsze trafienia i słów kluczowych dla tego zbioru witryn, które są wyświetlane w wynikach wyszukiwania widoczny dla wszystkich czytelników w zbiorze witryn. słowa kluczowe mają być wysoki priorytet wyników dla wszystkich użytkowników. Jeśli chcesz kierowania zawartości do niektórych użytkowników, w zależności od uprawnień, można użyć grup odbiorców i docelowych składników Web Part w odpowiednich miejscach w zbiorze witryn.

Planowanie słów kluczowych

Należy zaplanować słowa kluczowe, z góry, aby zapewnić zgodność słów kluczowych w organizacji, nawet jeśli słowa kluczowe są wykonywane na poziomie zbioru witryn. Przy użyciu architektura pojedynczego informacji do identyfikowania użytkownika podstawowych pojęć, kojarząc go z określoną zawartością z określonych zbiorów witryn, a następnie planowania słów kluczowych Architektura informacji dotyczących każdego zbioru witryn, można uniknąć duplikatów i zamieszania słów kluczowych i zwiększ istotności wyników wyszukiwania w całej organizacji.

Najlepsze trafienia słów kluczowych są wyświetlane w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli zawartość nie został przeszukanej, tak długo, jak osoba wyświetlania wyników ma dostęp do zawartości. To innym powodem Planowanie słów kluczowych podczas początkowej rozmieszczania zawartości wysoki priorytet może być dostępna na wczesnym etapie wdrażania, zanim wszystkie źródła zawartości zostały przeszukane. Czasami miejsce, w którym nie przeszukanej zawartości ponieważ wyszukiwania brakuje odpowiednich IFilter lub dowolnego innego powodu techniczne można użyć najlepsze trafienia słów kluczowych ułatwia znajdowanie, nawet jeśli nie zostały przeszukane zawartości.

Jako z innymi elementami procesu planowania, konieczne będzie najważniejszych osób każdego poziomu organizacji, która Planowanie słów kluczowych dla swoich zbiorów witryn. Te inni użytkownicy będą używać tego samego planu ogólnej zawartości, dostosowane do zawartości dla zbiorów witryn, które są one planowania. Na każdym etapie procesu, w którym się dzieje w fale w czasie, każdy zestaw zawartości terminarzy komunikować się ze sobą, aby zachować spójność w planu ogólnego.

W małych organizacjach zawartości zespół planowania jest prawdopodobnie małych i zorganizowane wokół zbioru witryn pojedynczej i Planowanie słów kluczowych mogą być zorganizowane według tylko jednej lub dwóch osób. W dużych organizacjach chcesz uwzględnić terminarzy firm i Administratorzy każdego poziomu, aby się upewnić, że wszystkie potrzeb biznesowych są zaadresowane, dlatego nieco większy planowania zespołów często są pomocne.

Nie wszystkie słowa kluczowe będą planowane przed wdrożeniem. Rola zawartości planowania zespołów jest określenie pojęcia wysoki priorytet, które są najlepiej odpowiadający kwerendy wyszukiwania w Twojej organizacji, dzięki czemu kwerend wyszukiwania dotyczą użytkowników od pierwszego dnia wdrożenia. Następnie mogą identyfikować kontaktów dla każdego słowa kluczowego, który może być lub może nie być osobami nad zespołu planowania. Po wdrożeniu Administratorzy zbioru witryn można rozwinąć listę słów kluczowych po odnalezieniu typowych wyszukiwanych terminów w dziennikach kwerendy.

W fazie planowania menedżerowie list słów kluczowych należy rozważyć, jak słowa kluczowe dopasowane do kwerendy. Słowa kluczowe muszą dokładnie odpowiadać pełny ciąg wyszukiwane terminy, a nie wolno używać specjalnej składni takich jak + i -. Dzięki temu zwrotu wielu list słów kluczowych dla tej samej kwerendy wyszukiwania usprawnia wyników wyszukiwania. Ze względu na to należy dokładnie rozważyć synonimy, aby słów kluczowych w rzeczywistości odpowiadały do odpowiedniej zawartości dopasowane niepowiązane zawartości.

Należy rozważyć także słowa kluczowe między kwerend wyszukiwania dla każdego zbioru witryn i nie można wyłączyć przez zakresy wyszukiwania, które Uściślanie wyników wyszukiwania. Może to wpłynąć na planowanie zakresów wyszukiwania, dlatego większość zawartości terminarzy i Administratorzy planowanie stosowania te funkcje w ramach tego samego procesu.

Im więcej planowania, możesz wykonać przed wdrożeniem, mniej zarządzania będą potrzebne podczas codzienne zadania.

Plan zarządzania słów kluczowych

Szczegóły dotyczące zarządzania słowo kluczowe dotyczą głównie, codzienne operacje zbiorów witryn, ale istnieją pewne niektórych aspektów administracji, które warto biorąc pod uwagę podczas planowania.

Każdy słowo kluczowe wyszukiwania występują następujące dodatkowe właściwości:

 • Kontakt

 • Daty rozpoczęcia, przeglądanie i wygaśnięcia

Kontakt dla każdego słowa kluczowego to osoba, która jest możliwy po wygaśnięciu słowa kluczowego. Kontakt może nie być bezpośrednio odpowiedzialne za Zarządzanie słowami kluczowymi. Zawartość terminarzy dla każdego zbioru witryn należy rozważyć, który ma być Zarządzanie słowami kluczowymi po wdrożeniu początkowej i zawiera co najmniej niektóre z tych osób podczas planowania procesów na poziomie zbioru witryn.

Cykl życia słów kluczowych jest również należy rozważyć. Słowa kluczowe może być wymagane obsłużone zatwierdzenia przed ich wpływa na wyniki wyszukiwania, a może też ustawić aby rozpocząć lub wygasały po określonym czasie. Słowa kluczowe wysoki priorytet zidentyfikował podczas planowania początkowej mają prawdopodobnie tymczasowe, z wyjątkiem zawartości, która ma zastosowanie do osób, za pomocą zbioru witryn podczas początkowego wdrażania. Jednak część procesu planowania jest przewidywania, kto będzie podjęcie decyzji dotyczących słów kluczowych w przyszłości. Podejmowanie decyzji tych w trakcie procesu planowania można poprawić przejścia do regularnych operacji zbioru witryn i promowanie spójne wykorzystanie słów kluczowych w przyszłości.

Ponieważ adresy URL słów kluczowych są skojarzone z najlepszym rozwiązaniem, można użyć samego najlepszym sposobem więcej niż jednego słowa kluczowego. Jeśli najlepszym sposobem już istnieje, możesz dodać je do słowa kluczowego bez konieczności wprowadź ponownie właściwości i ewentualnie wprowadzać zbędnych najlepsze trafienia. Możesz również zmienić adres URL dla tego najlepszym sposobem wszystkie słowa kluczowe, których jest używana w tym samym czasie. Umożliwia łatwe migracji zawartości do nowej witryny. Jest to szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z witryny testowej podczas planowania i przed wdrożeniem początkowej.

Przy użyciu modelu obiektów, można także importowanie i eksportowanie słów kluczowych między zbiorami witryn jako arkusz kalkulacyjny programu Excel w celu Jeśli niektóre najlepsze trafienia odnosi się do innych zbiorów witryn, raz plan wdrażanie na wszystkich zbiorów witryn istotne. Umożliwia także menedżerów słów kluczowych dla zbioru witryn w oddziałów lub poziomie projektu do sugerowania najlepsze trafienia dla zbioru witryn centralnej w środowisku usług udostępnionych.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu słów kluczowych zobacz Przewodnik operacji Office SharePoint Server 2007.

Początek strony

Za pomocą funkcji wyszukiwania, planowania arkuszy

Funkcje wyszukiwania, planowania arkusz zawiera kolumny dla każdego z zadań administracyjnych głównych wyszukiwania, które można zaplanować utrzymanie wstępne wdrożenia. Dla każdego zakres wyszukiwania, które mają podczas początkowego wdrażania rekord przepisami, wskazując każdej właściwości, lokalizację i źródło zawartości używane w jednej z reguł dopasowania dla zakresów wyszukiwania. Upewnij się, że każde źródło zawartości znajduje się w sekcji źródło zawartości funkcji wyszukiwania, które arkusz planowania dostępnemu każdej lokalizacji używane przez reguły arkusz planowania struktury witryn i każdej właściwości na liście znajduje się w polu Wyszukaj w Planowanie arkusza właściwości.

Administratorzy planowania początkowej wdrożenia programu Office SharePoint Server 2007 powinien rejestrować początkowym zestawem właściwości zarządzane planowana dla każdej udostępnionych używane w ramach wdrożenia usługi wyszukiwania. Właściwości wyszukiwania, które planowania arkusz zawiera listę właściwości zarządzanych dla każdego SSP. Miejsce, w którym są znane właściwości przeszukane podczas planowania te właściwości są wymienione w kolumnie obok każdej właściwości zarządzanej. Znajduje się wiele z tych właściwości przeszukane sprawdzając właściwości aplikacji danych biznesowych oraz właściwości wyświetlane w aplikacjach dla typów zawartości, takiej jak dokumenty programu Microsoft Word lub arkusze kalkulacyjne programu Excel. Jeśli masz dostęp do serwera testowego przeszukiwania zawartości wysoki priorytet i za pomocą właściwości przeszukane, które są wyświetlane, co ułatwia planowanie, a rekord mapowania w arkuszu planowania. Arkusz, który skutecznie odzwierciedla dobre planowania wyszukiwania właściwości jest odwołaniem przydatne, po rozpoczęciu wdrażanie wyszukiwania.

Na liście słów kluczowych i fraz słów kluczowych, synonimy, opisy i opis źródeł i najlepsze trafienia danego słowa kluczowego można zarejestrować w odpowiedniej sekcji funkcje wyszukiwania arkusz planowania. W tym arkuszu można podczas początkowego wdrażania i konfigurowania tak, aby były prawidłowo wykonywane decyzji planowania i można określić priorytet między różnych planów. Słowa kluczowe, których nie zaimplementować podczas początkowego wdrażania nadal będą rejestrowane w arkuszu i mogą być rozmieszczone w części działań bieżących.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×