Plan autonomiczny usługi Yammer Enterprise zostanie wycofany do stycznia 2017

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera informacje o nadchodzących zmianach, które mogą mieć wpływ na Twoją autonomiczną subskrypcję usługi Yammer Enterprise.

UWAGA: Usługa Yammer Enterprise nadal będzie dostępna w planach usługi Office 365 Enterprise. Na większość klientów ta zmiana nie wpłynie.

W celu zapewnienia naszym klientom najlepszego środowiska usługi Yammer stale wzmacniamy integrację usługi Yammer z różnymi narzędziami do współpracy usługi Office 365, takimi jak między innymi programy SharePoint, OneNote Planner. Taka integracja ma za zadanie spełniać zróżnicowane potrzeby biznesowe klientów i umożliwiać zespołom współpracę przy użyciu szerokiej gamy narzędzi. Ze względu na tę integrację z usługą Office 365 wycofamy autonomiczny plan usługi Yammer Enterprise w dniu 1 stycznia 2017 ze wszystkich kanałów licencjonowania zbiorowego i sprzedaży bezpośredniej (Direct), a w dniu 1 lipca 2017 z kanałów partnerskich, czyli programów Syndication oraz Cloud Solution Provider (CSP). 6-miesięczne wydłużenie dostępności w kanałach partnerskich ma na celu spełnienie zobowiązania do wcześniejszego powiadomienia w programie Syndication. Usługa Yammer będzie nadal dostępna we flagowych pakietach usługi Office 365: Business Essentials, Business Premium, K1, E1, E3 i E5. 

Uwaga: ta zmiana ma wpływ na wszystkich klientów z wersjami dla instytucji rządowych i edukacyjnych.

Wpływ na Twój produkt

To wycofanie planu wpłynie zarówno na nowych, jak i na istniejących klientów. Po 31 grudnia 2016 nowi klienci nie będą mogli kupić wycofanych planów za pośrednictwem większości kanałów: Enterprise Agreement (EA), Microsoft Products and Service Agreement (MPSA), Open i Direct. Natomiast dla istniejących klientów będą dostępne opcje zależne od kilku czynników, w tym: uczestnictwa w kanale i (lub) programie, warunków rejestracji, ofert i długości subskrypcji. Wyjaśniono to w poniższej tabeli.

Jeśli uczestniczysz w tym kanale lub programie

Możesz odnowić wycofane plany subskrypcji do

Możesz dodawać stanowiska do wycofanego planu w bieżącej subskrypcji do

Możesz używać wycofanego planu do

EA

31 grudnia 2016

31 grudnia 2016*

31 grudnia 2019

MPSA

31 grudnia 2016

31 grudnia 2016

31 grudnia 2017

Open

31 grudnia 2016

31 grudnia 2016

31 grudnia 2017

Direct

31 grudnia 2016

31 grudnia 2016

31 grudnia 2017

CSP/Syndication

30 czerwca 2017

30 czerwca 2017

30 czerwca 2018

* Klienci z umową EA mający wersje SKU usługi Yammer Enterprise zablokowane w arkuszu cen dla klienta (CPS, Customer Price Sheet) mogą zamawiać te wersje w okresie ich bieżącej rejestracji EA.

Co należy zrobić

Jeśli obecnie subskrybujesz usługę Yammer Enterprise i masz aktywną rejestrację, w okresie obowiązywania bieżącej umowy nie musisz nic robić. Możesz przejść do nowego planu (zobacz ścieżki przejścia w tabeli poniżej) do daty wygaśnięcia (31 grudnia 2017, 30 czerwca 2018 lub 31 grudnia 2019 — w zależności od kanału lub programu), jak pokazano w tabeli powyżej. 

Po wybraniu nowego planu i utworzeniu nowej subskrypcji każdy użytkownik w dzierżawie będzie potrzebować licencji na tę nową subskrypcję. Administratorzy dzierżawy mogą ponownie przypisać użytkownikom licencje na nową subskrypcję ręcznie lub zbiorczo — za pomocą programu PowerShell.

Opcje ścieżek przejścia dla usługi Yammer Enterprise:

Segment

Wersja SKU

Enterprise

K1

Enterprise

E1

Enterprise

E3

Enterprise

E5

SMB

Business Essentials

SMB

Business Premium

Często zadawane pytania

P. Czy ta zmiana oznacza, że wycofujecie usługę Yammer jako plan autonomiczny?

O. Tak. Naszym celem jest maksymalizacja możliwości nowoczesnych narzędzi do współpracy usługi Office 365 w usłudze Yammer i realizujemy go, wzmacniając integrację usługi Yammer z szerszymi pakietami usługi Office 365 oraz udostępniając ją w ramach oferty pakietów usługi Office 365.  

P. Czy w ramach przejścia użytkownicy utracą jakąkolwiek zawartość?

O. Nie. Przejście do nowego planu nie wiąże się z żadną utratą zawartości użytkowników. Co więcej, użytkownicy zyskają nowe funkcje w ramach integracji z usługą Office 365 — szczegóły zależą od tego, do której wersji SKU zdecydują się przejść. 

P. Czy w celu ułatwienia istniejącym klientom przejścia do droższych planów udostępniono oferty specjalne lub rabaty?

O. Nie. Ceny docelowych wersji SKU już dziś są bardzo atrakcyjne. Klientom z wersją Enterprise oferujemy wersję SKU dla pracownika nieużywającego komputera (SKU K1), której cena standardowa jest zbliżona do ceny usługi Yammer Enterprise (4 USD na użytkownika na miesiąc), ale przy większej liczbie funkcji. Do wszystkich docelowych wersji SKU mają zastosowanie standardowe rabaty na licencje zbiorcze usługi Office 365. Specjalne rabaty będą negocjowane indywidualnie przez opiekunów klientów firmowych. 

P. Jak obecni klienci z umową EA z wycofywanymi wersjami SKU usługi Yammer Enterprise mogą dodać kolejne stanowiska? 

O. Istniejący klienci z usługą Yammer Enterprise mający zablokowane ceny w arkuszu cen dla klienta mogą w razie potrzeby zamawiać i rezerwować dodatkowe stanowiska w ramach bieżących rejestracji EA — nawet po usunięciu wersji SKU z cennika. Przy odnowieniu zachęcamy klientów do przejścia do jednej z 6 opcji dostępnych jako ścieżki dla bieżących klientów z usługą Yammer Enterprise.

P. Czy klienci mogą przenieść swoich użytkowników do nowych planów tylko na etapie odnawiania umowy EA? 

O. Usługa Yammer Enterprise jest produktem dodatkowym dostępnym jako licencja subskrypcyjna w umowie EA. W związku z tym klienci mogą zmniejszyć liczbę licencji w dowolnej chwili w okresie obowiązywania umowy EA. Jeśli liczba licencji zostanie zmniejszona do zera, subskrypcja zostanie anulowana. Faktura z uwzględnieniem zmniejszenia liczby licencji zostanie wystawiona w rocznicę lub w momencie odnowienia.  

P. Czy klienci z usługą Yammer Enterprise w programie Syndication mogą przejść bezpośrednio do nowych planów w programie CSP? 

O. Nie. W tej chwili istnieją techniczne ograniczenia wymagające, aby przejście z programu Syndication do programu CSP zostało zrealizowane w ramach tej samej wersji SKU. Partner może przenieść istniejących klientów z usługą Yammer Enterprise w programie Syndication do programu CSP (przejście 1:1 z usługi Syndication/Yammer Enterprise do usługi CSP/Yammer Enterprise) do 30 czerwca 2017. Klienci przeniesieni do programu CSP mogą skorzystać z dowolnej z mających zastosowanie ścieżek przejścia podanych w tabeli powyżej.  Oczyszczenie listy klientów i sprzedaż produktów o większych możliwościach przed migracją są opcjonalne, ale zalecane.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×