Pesymistyczny czas trwania (pole zadania)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych     Czas trwania

Typ wpisu     Obliczona lub wprowadzona

Opis     Pole pesymistyczny czas trwania zawiera najgorszych możliwości całkowita rozpiętość aktywnego czasu pracy dla zadania, oznacza to, że ilość czasu od początku pesymistyczny do pesymistyczny zakończenia zadania. Pesymistyczny czas trwania można wprowadzić jako część obliczenia analizy PERT, które ma średnią ważoną oczekiwanych, Pesymistyczny, i optymistyczny dat i czasu trwania, lub możesz mieć program Microsoft Office Project być przydatne. To pole jest dostępne tylko w tabeli Ap_przypadek lub widok wykresu Gantta AP_Wykres.

Sposób obliczania     Po utworzeniu zadania, pole pesymistyczny czas trwania zawiera "wpis Brak" Gdy pesymistyczny rozpoczęcia i daty zakończenia, a następnie kliknij Obliczanie PERT   Obraz przycisku na pasku narzędzi Analiza PERT, przewidywany najgorszych czas trwania jest obliczany i umieszczane w polu Czas trwania.

Zalecane zastosowania     Szacowanie prawdopodobieństwa dat zadań za pomocą pola pesymistyczny czas trwania w tabeli Ap_przypadek lub widok wykresu Gantta AP_Wykres. Domyślnie obliczeń analizy PERT powoduje największy grubość (4) oczekiwane informacje i grubość najjaśniejszymi (1 każdego) do informacji znajdujących pesymistyczny i optymistyczny.

Przykład     Masz kilka zadań krytycznych, dla których chcesz wyświetlić najlepszego, najgorszych i oczekiwanych czasów trwania. Wprowadź oczekiwanego rozpoczęcia i daty zakończenia dla tych zadań, a także ich optymistycznych i pesymistyczny rozpoczęcia i daty zakończenia a następnie uruchom obliczeń analizy PERT.

Uwagi     Zmieniając grubość tej atrybutów projektu do każdej z trzech szacowanych czasów trwania, można dostosować prawdopodobne oszacowanie być bardziej precyzyjne. Aby zmienić grubość, kliknij Wagi PERT   Obraz przycisku na pasku narzędzi Analiza PERT, a następnie zmienić ustawienia domyślne.

W polu Czas trwania pesymistyczny używa pola Czas trwania — czas trwania 3.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×