Pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook posiada swój własny pasek narzędzi. Zainstalowanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook nie zmienia ustawień paska narzędzi programu Outlook.

Pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można przeciągać do dowolnej krawędzi okna programu Outlook.

Pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Kliknij

Rezultat

Strona główna dodatku Business Contact Manager

Wyświetlić stronę główną dodatku Business Contact Manager, na której można utworzyć dostosowany widok z informacjami o działalności.

Wyświetl

Wyświetlić klientów, kontakty biznesowe, szanse sprzedaży, projekty biznesowe, zadania projektów lub kampanie marketingowe.

Automatycznie połącz wiadomości e-mail

Automatycznie połączyć wiadomości e-mail od tego nadawcy z rekordem historii komunikacji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Połącz z rekordem

Dodać zaznaczony element programu Outlook do historii komunikacji rekordu w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Stan

Przeglądać i zmieniać stan trybu online lub trybu offline przy nawiązanym połączeniu z udostępnioną bazą danych na komputerze zdalnym.

Tworzenie wpisu dotyczącego czasu

Tworzenie wpisów dotyczących czasu na podstawie terminów, dzienników rozmów telefonicznych i zadań dla siebie lub zespołu członków za pośrednictwem integracji z system księgowy.

Oznaczanie fakturowanego

Oznaczanie terminu, zadania jako fakturowanego dzięki integracji z system księgowy lub dziennik rozmów telefonicznych.

Uwaga : Nie można usunąć paska narzędzi dodatku Business Contact Manager.

Pasek narzędzi dodatku Business Contact Manager w innych programach pakietu Microsoft Office

Dostęp do funkcji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można również uzyskać z poziomu innych programów pakietu Microsoft Office*. W zależności od programu funkcje dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook są wyświetlane na Wstążce, będącej częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent, w grupie Business Contact Manager lub na pasku narzędzi Business Contact Manager.

Program pakietu Office

Dostępne polecenia

Wynik

Excel*

Połącz z rekordem

Arkusz jest łączony z rekordem w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

PowerPoint*

Połącz z rekordem

Prezentacja jest łączona z rekordem w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Publisher*

Połącz z rekordem

Publikacja jest łączona z rekordem w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Utwórz nową kampanię marketingową

Aby użyć publikacji jako zawartości kampanii marketingowej, na pasku narzędzi dodatku Business Contact Manager kliknij przycisk Utwórz nową kampanię marketingową, a następnie wypełnij formularz.

Word*

Połącz z rekordem

Dokument jest łączony z rekordem w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Utwórz nową kampanię marketingową

Aby użyć dokumentu jako zawartości kampanii marketingowej, na pasku narzędzi dodatku Business Contact Manager kliknij przycisk Utwórz nową kampanię marketingową, a następnie wypełnij formularz.

Autonomiczna programu Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w wersjach 2007 i 2003 programu Excel, PowerPoint, Publisher i Word. Opcje, aby połączyć z rekordem dodatku Business Contact Manager i tworzenie kampanii marketingowej z programów pakietu Office 2003 nie są dostępne.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×