Partnerzy: oferowanie administracji delegowanej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów programu Microsoft Cloud Partner uprawnionych do oferowania administracji delegowanej.

Administracja delegowana polega na administrowaniu kontem organizacji w imieniu klienta. Administrator delegowany może wykonywać zadania, takie jak dodawanie użytkowników, resetowanie haseł i dodawanie domen.

Aby można było administrować kontem klienta, musi on autoryzować Ciebie jako administratora delegowanego. Aby uzyskać zgodę klienta, musisz wysłać do niego ofertę administracji delegowanej, którą możesz dołączyć do zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej lub oferty zakupu. Tę ofertę można również wysłać później.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia zaproszeń do skorzystania z wersji próbnej, zobacz Tworzenie zaproszenia do skorzystania z wersji próbnej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia ofert zakupu, zobacz Tworzenie oferty zakupu.

Jeśli chcesz później zaoferować administrację delegowaną, wykonaj następujące kroki.

Wysyłanie oferty administracji delegowanej

 1. Jeśli zarządzasz 100 lub więcej klientami, przejdź do pozycji Partner — Przegląd > Wyślij oferty administracji delegowanej.

 2. Jeśli zarządzasz mniej niż 100 klientami, przejdź do pozycji Rozpoczęcie działalności > oferta delegowania administracji.

 3. Skopiuj informacje oraz adres URL dotyczące oferty administracji delegowanej, a następnie wklej je do niestandardowej wiadomości e-mail, strony sieci Web lub do niestandardowego dokumentu.

 4. Wyślij ofertę do klienta.

Ta oferta nie jest specyficzna dla klienta — możesz użyć jej ponownie dla wielu klientów.

Gdy klient otrzyma Twoją ofertę, wiadomość zawiera łącze, które mogą użyć do udzielania delegowanej uprawnień administracyjnych. Jeśli klient zaakceptuje Twoją ofertę, otrzymasz wiadomość e-mail z swoją odpowiedź. Jeśli możesz już autoryzowanych jako administratora delegowanego, można uzyskać dostęp do konta klienta i administrowanie swoje usługi w imieniu tej osoby.

Uwaga : Delegowanej dostęp do zarządzania urządzeniami przenośnymi dla usługi Office 365 nie jest obsługiwane.

Przypisywanie uprawnień do administracji delegowanej

Jako partner masz własne konto w usłudze Jako partner masz własne konto w usłudze Office 365, która zawiera konta użytkowników w Twojej organizacji., która zawiera konta użytkowników w Twojej organizacji. Możesz nadać użytkownikowi we własnej organizacji uprawnienia do działania w roli administratora delegowanego w imieniu Twoich klientów; dostęp do ich organizacji uzyskasz dopiero po udzieleniu uprawnienia administracji delegowanej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie administratora delegowanego.

 1. Przejdź do pozycji pulpit nawigacyjny > Użytkownicy > aktywni użytkownicy.

 2. Wybierz użytkownika, kliknij pozycję Edytuj Edytowanie , a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

 3. Na karcie Ustawienia w obszarze Przypisywanie dostępu administracyjnego do obsługiwanych firm kliknij pozycję Tak, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie zaproszeń do skorzystania z wersji próbnej oraz ofert zakupu na stronie Partner — przegląd.

 4. Wybierz odpowiednią rolę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Administracja pełna: ta rola ma uprawnienia równoważne z rolą administratora globalnego dla obsługiwanych firm.

  • Administracja ograniczona: ta rola ma uprawnienia równoważne z rolą administratora haseł dla obsługiwanych firm.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ról administratora i uprawnień, zobacz temat Przypisywanie ról administratora.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×