Partnerzy: Zarządzanie klientami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko dla partnerów programu Microsoft Cloud Partner autoryzowanych do oferowania administracji delegowanej oraz dla autoryzowanych usługodawców..

W widoku listy zarządzania klientami są wyświetlani jedynie klienci, który przekazali Ci uprawnienie do zarządzania ich organizacjami. Jeśli masz klientów, ale nie dysponujesz delegowanym dostęp do zarządzania nimi, nie będą oni wyświetlani.

  • Możesz przeglądać wszystkich klientów w widoku listy i na pierwszy rzut oka i wyświetlić wszystkie inne usługi w stosownych problemy związane z żądania lub zdrowia.

  • Wybranie klienta w widoku listy powoduje wyświetlenie w okienku szczegółów informacji, takich jak adres klienta, subskrypcje i możliwość otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365 klienta.

  • Po zaznaczeniu klienta w widoku listy, a następnie wybraniu funkcji w okienku po lewej stronie dane funkcje zostaną wyszukane w kontekście klienta. Na przykład po zaznaczeniu na liście klientów pozycji contoso.onmicrosoft.com i wybraniu funkcji Kondycja usługi zostanie wyświetlona kondycja usługi klienta Contoso.

W poniższej tabeli opisano funkcje zarządzania klientami oraz (w stosownych przypadkach) podano łącza do artykułów zawierających dodatkowe informacjo tych funkcjach.

Zarządzanie

Opis

Informacje dodatkowe

Zarządzanie organizacją klienta

Aby zarządzać organizacją klienta, wybierz klienta w widoku listy, a następnie kliknij na jednym z łącza Centrum administracyjne w okienku Akcja po prawej stronie. Na przykład jeśli chcesz zarządzać ustawienia klienta programu Exchange, kliknij pozycję Centrum administracyjne programu Exchange.

Aby wyszukać klienta kliknij ikonę Wyszukaj u góry widoku listy i wpisz nazwę organizacji pełnych lub lub domeny podstawowej. Naciśnij klawisz enter na uruchamiania klawiatury wyszukiwania.

Partnerzy: Uzyskiwanie dostępu do centrów administracyjnych

Kondycja usługi

Aby dowiedzieć się, czy któryś z klientów ma alerty dotyczące kondycji usługi, posortuj widok według kolumny Kondycja usługi. Jeśli klient ma problem z kondycją, w tej kolumnie będzie wyświetlona ikona informacyjna. Kliknij tę ikonę, aby przejść do raportu dotyczącego kondycji usługi klienta.

Kondycję usługi klienta możesz także wyświetlić, wybierając klienta na liście i klikając pozycję Kondycja usługi w okienku po lewej stronie.

Wyświetlanie stanu usług

Żądania obsługi

Aby wyświetlić żądania obsługi klienta, wybierz klienta w widoku listy, a następnie kliknij pozycję Żądania obsługi w okienku po lewej stronie.

Można również utworzyć żądanie obsługi w imieniu klienta. Wybierz klienta w widoku listy Zarządzanie klientami, a następnie kliknij pozycję Żądania obsługi. Kliknij przycisk dodawania +, aby utworzyć żądanie obsługi.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×