Pakowanie prezentacji na dysk CD

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć dysk CD, aby przedstawić pokaz slajdów na innym komputerze.

Ważne : Przed skopiowaniem i rozpowszechnianie prezentacji, przeprowadzanie inspekcji prezentacji w poszukiwaniu danych ukrytych i informacji osobistych (patrz czynności przedstawione poniżej) i określ, czy jest należy włączyć te informacje do skopiowanych prezentacji. Informacje ukryte mogą zawierać imię i nazwisko twórcą prezentacji, nazwę firmy oraz innych informacji poufnych, że nie można intruzów, aby wyświetlić. Sprawdź także prezentacji pod kątem obiektów lub ukryte slajdy, które zostały sformatowane jako niewidoczne.

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować lub, jeśli pracujesz z nową prezentację, który nie został jeszcze zapisany, Zapisz prezentację.

 2. Jeśli chcesz zapisać prezentację na dysk CD, a nie do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, włóż dysk do stacji dysków CD.

  Uwagi : 

  • Możesz skopiować na pusty zapisywalny dysk CD (CD-R), pusty zapisywalny dysk CD (CD-RW) lub dysk CD-RW, którego zawartość można zastąpić.

  • W programie PowerPoint Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, upewnij się, skopiuj wszystkie pliki w jednej operacji. Po skopiowaniu pierwszego zestawu plików nie można dodać więcej plików na dysku, za pomocą programu PowerPoint. Za pomocą Eksploratora Windows można jednak kopiowanie dodatkowych plików na dysk CD-R lub CD-RW, zawierający istniejących plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc systemu Windows.

 3. Kliknij kartę Plik.

 4. Kliknij przycisk Eksportuj, kliknij pozycję Spakuj prezentację na dysk CD, a następnie w prawym okienku kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 5. Aby wybrać prezentacje, które chcesz skopiować oraz kolejność mają być odtwarzane, wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać prezentacji, w oknie dialogowym Spakuj na dysk CD, kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodaj pliki zaznacz prezentację, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok dla każdej prezentacji, do której chcesz dodać. Powtórz ten krok również, jeśli chcesz dodać inne pliki pokrewne, bez programu PowerPoint do pakietu.

   Uwaga : Prezentację, która jest obecnie otwarta automatycznie pojawi się na liście pliki do skopiowania. Pliki połączone z prezentacją są dołączane automatycznie, ale nie są wyświetlane na liście pliki do skopiowania.

  • Jeśli dodasz więcej niż jednej prezentacji prezentacji pojawi się na stronie sieci Web, która umożliwia przechodzenie między zawartość dysku CD w kolejności, w której są wyświetlane na liście pliki do skopiowania, w oknie dialogowym Spakuj na dysk CD. Aby zmienić kolejność, zaznacz prezentację, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przyciski strzałek, aby przenieść go w górę lub w dół na liście.

  • Aby usunąć prezentację lub plik z listy pliki do skopiowania, wybierz prezentację lub plik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. Kliknij przycisk Opcje, a następnie w obszarze Dołącz te pliki, wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Aby upewnić się, że pliki, które są połączone z prezentacji są uwzględniane w pakiecie, zaznacz pole wyboru połączone pliki. Pliki, które są połączone z prezentacji można dołączyć arkusze programu Microsoft Office Excel, które są połączone z wykresów, plików dźwiękowych, klipów i.

  • Aby użyć osadzone czcionki TrueType, zaznacz pole wyboru czcionki TrueType osadzony.

   Uwagi : 

   • Jeśli prezentacja zawiera obecnie czcionkami osadzonymi, zaznaczając pole wyboru czcionki TrueType osadzony zawiera czcionki, gdy spakowany. Pole wyboru czcionki TrueType osadzony dotyczy wszystkich prezentacji, które są kopiowane, łącznie z nich połączone.

   • Prezentacja już zawiera czcionkami osadzonymi, program PowerPoint automatycznie uwzględnia ustawienie prezentacji, aby uwzględnić czcionkami osadzonymi zdefiniowane.

 7. Aby wymagać od użytkowników podania hasła przed otwarciem lub edytować dowolne spośród skopiowanych prezentacji, w obszarze Ulepszanie zabezpieczeń i prywatności, wpisz hasło lub hasła, które ma być wymagane do otwierania prezentacji, edytowanie lub.

  Stosowanie hasła do pptx, ppt, potx, pot, ppsx, pps, pptm, ppa, ppam, MHTML i mht pliki, które zostały przekonwertowane na pliki ppt w skopiowanych prezentacji. Jeśli dowolny z plików, które możesz skopiować już przydzielone do nich hasła, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o wybranie między zachowanie uprzednio przypisanych haseł dla tych plików i zastępowanie je przy użyciu nowego hasła. Użytkownik wybierze zastąpienie uprzednio przypisanych haseł, są już akceptowane przez kopie plików. Nadal są one jednak zaakceptowane dla oryginalnej wersji.

 8. Aby sprawdzić prezentacji pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru przeprowadzanie inspekcji prezentacji do nieodpowiednich lub prywatnych informacji.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kopiujesz prezentację do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, kliknij przycisk Kopiuj do folderu, wprowadź nazwę i lokalizację folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, kliknij przycisk Kopiuj na dysk CD.

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować lub, jeśli pracujesz z nową prezentację, który nie został jeszcze zapisany, Zapisz prezentację.

 2. Jeśli chcesz zapisać prezentację na dysk CD, a nie do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, włóż dysk do stacji dysków CD.

  Uwagi : 

  • Możesz skopiować na pusty zapisywalny dysk CD (CD-R), pusty zapisywalny dysk CD (CD-RW) lub dysk CD-RW, którego zawartość można zastąpić.

  • W programie PowerPoint Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, upewnij się, skopiuj wszystkie pliki w jednej operacji. Po skopiowaniu pierwszego zestawu plików nie można dodać więcej plików na dysku, za pomocą programu PowerPoint. Za pomocą Eksploratora Windows można jednak kopiowanie dodatkowych plików na dysk CD-R lub CD-RW, zawierający istniejących plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc systemu Windows.

 3. Kliknij kartę Plik.

 4. Kliknij przycisk Zapisz i Wyślij, kliknij pozycję Spakuj prezentację na dysk CD, a następnie w prawym okienku kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 5. Aby wybrać prezentacje, które chcesz skopiować oraz kolejność mają być odtwarzane, wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać prezentacji, w oknie dialogowym Spakuj na dysk CD, kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodaj pliki zaznacz prezentację, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz ten krok dla każdej prezentacji, do której chcesz dodać. Powtórz ten krok również, jeśli chcesz dodać inne pliki pokrewne, bez programu PowerPoint do pakietu.

   Uwaga : Prezentację, która jest obecnie otwarta automatycznie pojawi się na liście pliki do skopiowania. Pliki połączone z prezentacją są dołączane automatycznie, ale nie są wyświetlane na liście pliki do skopiowania.

  • Jeśli dodasz więcej niż jednej prezentacji prezentacji pojawi się na stronie sieci Web, która umożliwia przechodzenie między zawartość dysku CD w kolejności, w której są wyświetlane na liście pliki do skopiowania, w oknie dialogowym Spakuj na dysk CD. Aby zmienić kolejność, zaznacz prezentację, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przyciski strzałek, aby przenieść go w górę lub w dół na liście.

  • Aby usunąć prezentację lub plik z listy pliki do skopiowania, wybierz prezentację lub plik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. Kliknij przycisk Opcje, a następnie w obszarze Dołącz te pliki, wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Aby upewnić się, że pliki, które są połączone z prezentacji są uwzględniane w pakiecie, zaznacz pole wyboru połączone pliki. Pliki, które są połączone z prezentacji można dołączyć arkusze programu Microsoft Office Excel, które są połączone z wykresów, plików dźwiękowych, klipów i.

  • Aby użyć osadzone czcionki TrueType, zaznacz pole wyboru czcionki TrueType osadzony.

   Uwagi : 

   • Jeśli prezentacja zawiera obecnie czcionkami osadzonymi, zaznaczając pole wyboru czcionki TrueType osadzony zawiera czcionki, gdy spakowany. Pole wyboru czcionki TrueType osadzony dotyczy wszystkich prezentacji, które są kopiowane, łącznie z nich połączone.

   • Prezentacja już zawiera czcionkami osadzonymi, program PowerPoint automatycznie uwzględnia ustawienie prezentacji, aby uwzględnić czcionkami osadzonymi zdefiniowane.

 7. Aby wymagać od użytkowników podania hasła przed otwarciem lub edytować dowolne spośród skopiowanych prezentacji, w obszarze Ulepszanie zabezpieczeń i prywatności, wpisz hasło lub hasła, które ma być wymagane do otwierania prezentacji, edytowanie lub.

  Stosowanie hasła do pptx, ppt, potx, pot, ppsx, pps, pptm, ppa, ppam, MHTML i mht pliki, które zostały przekonwertowane na pliki ppt w skopiowanych prezentacji. Jeśli dowolny z plików, które możesz skopiować już przydzielone do nich hasła, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o wybranie między zachowanie uprzednio przypisanych haseł dla tych plików i zastępowanie je przy użyciu nowego hasła. Użytkownik wybierze zastąpienie uprzednio przypisanych haseł, są już akceptowane przez kopie plików. Nadal są one jednak zaakceptowane dla oryginalnej wersji.

 8. Aby sprawdzić prezentacji pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru przeprowadzanie inspekcji prezentacji do nieodpowiednich lub prywatnych informacji.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kopiujesz prezentację do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, kliknij przycisk Kopiuj do folderu, wprowadź nazwę i lokalizację folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, kliknij przycisk Kopiuj na dysk CD.

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować lub, jeśli pracujesz z nową prezentację, który nie został jeszcze zapisany, Zapisz prezentację.

 2. Jeśli chcesz zapisać prezentację na dysk CD, a nie do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, włóż dysk do stacji dysków CD.

  Uwagi : 

  • Możesz skopiować na pusty zapisywalny dysk CD (CD-R), pusty zapisywalny dysk CD (CD-RW) lub dysk CD-RW, którego zawartość można zastąpić.

  • W programie PowerPoint Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, upewnij się, skopiuj wszystkie pliki w jednej operacji. Po skopiowaniu pierwszego zestawu plików nie można dodać więcej plików na dysku, za pomocą programu PowerPoint. Za pomocą Eksploratora Windows można jednak kopiowanie dodatkowych plików na dysk CD-R lub CD-RW, zawierający istniejących plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc systemu Windows.

 3. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Publikuj, a następnie kliknij pozycję Spakuj na dysk CD.

 4. W oknie dialogowym Spakuj na dysk CD kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 5. Kliknij przycisk Kopiuj do folderu lub Kopiuj na dysk CD.

  Program PowerPoint pakiety prezentacji do folderu lub dysk CD, aby można ją rozpowszechniać.

  Uwagi : 

  • Program PowerPoint Viewer 2007 służy do wyświetlania plików, które zostały sformatowane dla programu PowerPoint 2000 lub nowszym.

  • Program PowerPoint Viewer 2007 nie obsługuje plików programu PowerPoint 97 lub starszym. Aby wyświetlić prezentację w formacie programu PowerPoint 97 lub starszym za pomocą programu PowerPoint Viewer 2007, otwórz prezentację w programie PowerPoint 2000-2002, lub 2003 lub nowszy, a następnie zapisz go w formacie programu PowerPoint 2000-2002, lub 2003 lub nowszym.

  • Można uruchomić programu PowerPoint Viewer 2007 w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy.

 6. Kliknij przycisk Opcje, a następnie w obszarze Typ pakietu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić sposób odtwarzania prezentacji w programu PowerPoint Viewer, kliknij Pakiet podglądu (Aktualizuj formatów do uruchamiania w programie PowerPoint Viewer), a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy Wybierz sposób odtwarzania prezentacji w przeglądarce.

  • Aby pakiet, którego masz pewność, osoby przeglądające będą widoczne na komputerze program PowerPoint lub zainstalowanego programu PowerPoint Viewer, kliknij pozycję pakiet archiwum (nie są aktualizowane formaty plików).

 7. W obszarze Dołącz te pliki wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Aby upewnić się, że pliki, które są połączone z prezentacji są uwzględniane w pakiecie, zaznacz pole wyboru połączone pliki. Pliki, które są połączone z prezentacji można dołączyć arkusze programu Microsoft Office Excel, które są połączone z wykresów, plików dźwiękowych, klipów i.

  • Aby użyć osadzone czcionki TrueType, zaznacz pole wyboru czcionki TrueType osadzony.

   Uwagi : 

   • Jeśli prezentacja zawiera obecnie czcionkami osadzonymi, zaznaczając pole wyboru czcionki TrueType osadzony zawiera czcionki, gdy spakowany. Pole wyboru czcionki TrueType osadzony dotyczy wszystkich prezentacji, które są kopiowane, łącznie z nich połączone.

   • Prezentacja już zawiera czcionkami osadzonymi, program PowerPoint automatycznie uwzględnia ustawienie prezentacji, aby uwzględnić czcionkami osadzonymi zdefiniowane.

 8. Aby wymagać od użytkowników podania hasła przed otwarciem lub edytować dowolne spośród skopiowanych prezentacji, w obszarze Ulepszanie zabezpieczeń i prywatności, wpisz hasło lub hasła, które ma być wymagane do otwierania prezentacji, edytowanie lub.

  Stosowanie hasła do pptx, ppt, potx, pot, ppsx, pps, pptm, ppa, ppam, MHTML i mht pliki, które zostały przekonwertowane na pliki ppt w skopiowanych prezentacji. Jeśli dowolny z plików, które możesz skopiować już przydzielone do nich hasła, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o wybranie między zachowanie uprzednio przypisanych haseł dla tych plików i zastępowanie je przy użyciu nowego hasła. Użytkownik wybierze zastąpienie uprzednio przypisanych haseł, są już akceptowane przez kopie plików. Nadal są one jednak zaakceptowane dla oryginalnej wersji.

 9. Aby sprawdzić prezentacji pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych, zaznacz pole wyboru przeprowadzanie inspekcji prezentacji do nieodpowiednich lub prywatnych informacji.

 10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kopiujesz prezentację do sieci lub na dysk lokalny na komputerze, kliknij przycisk Kopiuj do folderu, wprowadź nazwę i lokalizację folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli kopiujesz prezentację na dysk CD, kliknij przycisk Kopiuj na dysk CD.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×