Pakowanie prezentacji na dysk CD

System Microsoft Windows XP lub nowszy

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz spakować. Jeśli pracujesz nad nową prezentacją, która nie była jeszcze zapisywana, zaleca się jej zapisanie.

  Uwaga : Przed udostępnieniem innym osobom kopii prezentacji warto przejrzeć informacje osobiste i ukryte i zdecydować, czy mają one być dołączone. Przed spakowaniem prezentacji można na przykład usunąć komentarze, adnotacje odręczne czy oznakowanie.

 2. Włóż dysk do stacji CD-ROM.

  Uwaga : 

  • Można użyć jednego z następujących rodzajów dysków: pusty nagrywalny dysk CD (CD-R), pusty dysk CD z możliwością wielokrotnego zapisu (CD-RW) lub dysk CD-RW z istniejącą zawartością, która może zostać zastąpiona.

  • Jeśli zostanie użyty dysk CD-R, wszystkie wymagane pliki powinny zostać na niego skopiowane przy pierwszym nagrywaniu. Po skopiowaniu plików nie można dodać dalszych plików na dysku CD.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Pakowanie na dysk CD.

 4. W polu Nazwij dysk CD wpisz nazwę dysku CD.

 5. Aby określić prezentacje, które mają być dołączone, oraz kolejność ich odtwarzania, należy wykonać dowolne z poniższych czynności:

  • Aby dodać więcej prezentacji lub innych plików, które nie są dołączane automatycznie, kliknij przycisk Dodaj pliki. Zaznacz pliki, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj.

  • Domyślnie prezentacje będą uruchamiane automatycznie w kolejności, w jakiej są widoczne na liście Pliki do skopiowania. Aby zmienić tę kolejność, zaznacz prezentację i kliknij przycisk STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, przenosząc ją w nowe położenie na liście.

   Uwaga : Domyślnie prezentacja, która aktualnie jest otwarta, znajduje się już na liście Pliki do skopiowania. Pliki połączone z prezentacją, takie jak pliki graficzne, są dołączane automatycznie, ale nie będą umieszczane na liście Pliki do skopiowania. Ponadto domyślnie jest dodawana przeglądarka Microsoft Office PowerPoint Viewer, tak aby spakowaną prezentację można było uruchamiać na komputerze bez zainstalowanego programu Microsoft PowerPoint.

  • Aby usunąć prezentację, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń.

 6. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij przycisk Opcje i wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Aby wykluczyć przeglądarkę, wyczyść pole wyboru PowerPoint Viewer.

  • Aby zapobiec automatycznemu odtwarzaniu prezentacji lub określić inną opcję automatycznego odtwarzania, wybierz odpowiednią pozycję z listy Wybierz sposób odtwarzania prezentacji w przeglądarce.

  • Aby dołączyć czcionki TrueType, zaznacz pole wyboru Osadzone czcionki typu TrueType.

  • Aby do otwarcia lub edycji wszystkich spakowanych prezentacji było wymagane hasło, w obszarze Pomóż chronić pliki programu PowerPoint wprowadź hasło, które ma być używane.

  • Aby zamknąć okno dialogowe Opcje, kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Kopiuj na dysk CD.

Uwaga : Korzystając z procedury opisanej powyżej, prezentacje można spakować do folderu na komputerze lokalnym lub do lokalizacji sieciowej zamiast na dysk CD. W tym celu zamiast przycisku Kopiuj na dysk CD należy kliknąć przycisk Kopiuj do folderu, a następnie podać informacje o folderze.

Wersje starsze niż Windows XP

Funkcja Pakowanie na dysk CD pozwala na skopiowanie wszystkich plików jedynie do folderu. Nie obsługuje ona kopiowania bezpośrednio na dysk CD. Aby skopiować spakowaną prezentację na dysk CD, należy użyć programu do nagrywania.

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz spakować. Jeśli pracujesz nad nową prezentacją, która nie była jeszcze zapisywana, zaleca się jej zapisanie.

  Uwaga : Przed udostępnieniem kopii prezentacji innym osobom warto przejrzeć informacje osobiste i ukryte i zdecydować, czy mają one być dołączone. Przed spakowaniem prezentacji można na przykład usunąć komentarze, adnotacje odręczne czy oznakowanie.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Pakowanie na dysk CD.

 3. Aby określić prezentacje, które mają być zapisane na dysku, oraz kolejność ich odtwarzania, należy wykonać dowolne z poniższych czynności:

  • Aby dodać więcej prezentacji lub innych plików, które nie są dołączane automatycznie, kliknij przycisk Dodaj pliki. Zaznacz pliki, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj.

  • Domyślnie prezentacje będą uruchamiane automatycznie w kolejności, w jakiej są widoczne na liście Pliki do skopiowania. Aby zmienić tę kolejność, zaznacz prezentację i kliknij przycisk STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, przenosząc ją w nowe położenie na liście.

   Uwaga : Domyślnie prezentacja, która aktualnie jest otwarta, znajduje się już na liście Pliki do skopiowania. Pliki połączone z prezentacją, takie jak pliki graficzne, są dołączane automatycznie, ale nie będą umieszczane na liście Pliki do skopiowania. Ponadto domyślnie jest dodawana przeglądarka Microsoft Office PowerPoint Viewer, tak aby spakowaną prezentację można było uruchamiać na komputerze bez zainstalowanego programu Microsoft Office PowerPoint.

  • Aby usunąć prezentację, zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń.

 4. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij przycisk Opcje i wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Aby wykluczyć przeglądarkę, wyczyść pole wyboru PowerPoint Viewer.

  • Aby zapobiec automatycznemu odtwarzaniu prezentacji lub określić inną opcję automatycznego odtwarzania, zaznacz preferowaną opcję na liście Wybierz sposób odtwarzania prezentacji w przeglądarce.

  • Aby dołączyć czcionki TrueType, zaznacz pole wyboru Osadzone czcionki typu TrueType.

  • Aby do otwarcia lub edycji wszystkich spakowanych prezentacji było wymagane hasło, w obszarze Pomóż chronić pliki programu PowerPoint wprowadź hasło, które ma być użyte.

  • Aby zamknąć okno dialogowe Opcje kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Kopiuj do folderu.

 6. Za pomocą dowolnego programu do nagrywania dysków skopiuj zawartość folderu, ale nie sam folder, na dysk CD.

Uwaga : 

 • Jeśli została spakowana prezentacja w sieci Web, będzie ona kopiowana jako plik programu Microsoft PowerPoint (.ppt), a nie plik sieci Web (.mht). Do formatu .ppt są konwertowane tylko takie pliki .mht, które zostały wygenerowane przez program PowerPoint. Standardowe pliki .mht, których program PowerPoint nie generuje, pozostają plikami .mht.

 • Hasła określone w funkcji Pakowanie na dysk CD obowiązują dla plików .ppt, .pot, .pps i plików .mht programu PowerPoint, które zostały przekonwertowane na pliki .ppt, znajdujących się w pakiecie. Hasła dotyczą tylko spakowanych wersji prezentacji i nie mają wpływu na hasła, które mogły zostać ustawione dla oryginalnych plików.

 • Jeśli została wybrana opcja obiekt osadzony czcionek TrueType, należy pamiętać, że program PowerPoint nie może osadzać czcionek TrueType mających wbudowane ograniczenia praw autorskich. Zaleca się próbne uruchomienie prezentacji przed pokazem i sprawdzenie, czy wszystkie czcionki są wyświetlane poprawnie.

 • W przypadku modyfikacji pliku już skopiowanego na dysk CD należy ponownie spakować wszystkie pliki na nowy dysk CD.

 • Tę funkcję nazywano w poprzednich wersjach programu PowerPoint prezentacją przenośną.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×