PODAJ.POZYCJĘ, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji PODAJ.POZYCJĘ w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wyszukuje określony element w zakres komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, to formuła

=PODAJ.POZYCJĘ(25;A1:A3;0)

zwróci liczbę 2, ponieważ liczba 25 znajduje się na drugiej pozycji w tym zakresie.

Funkcji PODAJ.POZYCJĘ należy użyć zamiast jednej z funkcji WYSZUKAJ, kiedy jest konieczna znajomość położenia elementu w zakresie, a nie tylko znajomość samej pozycji elementu. Można na przykład użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ, aby określić wartość argumentu nr_wiersza funkcji INDEKS.

Składnia

PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość;przeszukiwana_tablica;[typ_porównania])

W składni funkcji PODAJ.POZYCJĘ występują następujące argumenty:

 • szukana_wartość    Wymagana wartość, którą należy dopasować do wartości znajdującej się w zakresie określonym w argumencie przeszukiwana_tablica. Na przykład poszukując czyjegoś numeru telefonu w książce telefonicznej, jako wartości szukanej używa się nazwiska tej osoby, ale to numer telefonu jest żądaną wartością.

  Szukana_wartość może być wartością (liczbą, tekstem lub wartością logiczną) lub odwołaniem do komórki dla liczby, tekstu lub wartości logicznej.

 • przeszukiwana_tablica    Wymagany przeszukiwany zakres komórek.

 • typ_porównania    Opcjonalna liczba -1, 0 lub 1. Typ_porównania określa sposób, w jaki program Excel porównuje wartość argumentu szukana_wartość z wartościami argumentu przeszukiwana_tablica. Wartość domyślna tego argumentu to 1.

  W poniższej tabeli opisano sposób, w jaki funkcja wyszukuje wartości na podstawie ustawień argumentu typ_porównania.

Typ_porównania

Zachowanie

1 lub pominięty

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie największą wartość, która jest mniejsza lub równa wartości szukana_wartość. Wartości argumentu przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności rosnącej: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA.

0

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie pierwszą wartość, która jest dokładnie równa wartości szukana_wartość. W tym przypadku wartości w argumencie przeszukiwana_tablica mogą być umieszczone w dowolnej kolejności.

-1

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie najmniejszą wartość, która jest większa lub równa wartości szukana_wartość. Wartości w argumencie przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności malejącej: PRAWDA, FAŁSZ, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... i tak dalej.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca pozycję dopasowanej wartości wewnątrz tablicy przeszukiwana_tablica, lecz nie samą wartość. Na przykład: funkcja PODAJ.POZYCJĘ("b";{"a";"b";"c"};0) zwraca wartość 2, czyli pozycję względną "b" wewnątrz tablicy {"a";"b";"c"}.

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ nie rozróżnia wielkich i małych liter, kiedy dopasowuje wartości tekstowe.

 • Jeśli wyszukiwanie za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ zakończy się niepowodzeniem, zwracana jest wartość błędu #N/D!.

 • Jeśli argument typ_porównania ma wartość 0, a szukana_wartość jest tekstem, przy określaniu argumentu szukana_wartość można używać symboli wieloznacznych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć rzeczywisty znak zastępczy (znak zapytania lub gwiazdkę), przed tym znakiem należy wpisać znak tyldy (~).

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Produkt

Liczba

Banany

25

Pomarańcze

38

Jabłka

40

Gruszki

41

Formuła

Opis

Wynik

=PODAJ.POZYCJĘ(39;B2:B5;1)

Ponieważ nie ma dokładnego odpowiednika, zwracana jest pozycja następnej najmniejszej wartości (38) z zakresu B2:B5.

2

=PODAJ.POZYCJĘ(41;B2:B5;0)

Pozycja wartości 41 w zakresie B2:B5.

4

=PODAJ.POZYCJĘ(40;B2:B5;-1)

Funkcja zwraca błąd, ponieważ wartości z zakresu B2:B5 nie są uszeregowane w kolejności malejącej.

#N/D!

Dotyczy: Excel Starter, Excel 2016 for Mac, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel for Mac 2011, Excel Online, Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język