Oznaczone, pole zadania

Typ danych    pole Tak/Nie

Typ wpisu    pole wartości wprowadzanych

Opis    Pole Oznaczone wskazuje, czy zadanie jest oznaczone do kolejnych akcji lub odpowiedniego rodzaju identyfikacji. Aby oznaczyć zadanie, należy kliknąć opcję Tak w polu Oznaczone. Jeśli zadanie nie ma być oznaczone, należy kliknąć opcję Nie.

Zalecane zastosowania    Pole Oznaczone umożliwia stosowanie do zadań dowolnych informacji typu Tak/Nie. Dodanie pola Oznaczone do widoku zadań umożliwia wybór określonych zadań w celu wyświetlania, filtrowania, formatowania i edytowania. Istnieje możliwość oznaczenia zadań w celu określenia specjalnych opcji formatowania dla widoków: Wykres Gantta, Kalendarz i Diagram sieciowy.

Przykład    Wymagane jest określenie zadań, w których mają być śledzone informacje dotyczące księgowania. Należy dodać pole Oznaczone, a następnie kliknąć opcję Tak dla poszczególnych zadań, których ma dotyczyć śledzenie. Następnie należy odfiltrować zadania za pomocą pola Oznaczone, aby wyświetlić i pracować wyłącznie z zadaniami oznaczonymi wartością Tak.

Uwagi    Za pomocą pola Oznaczone można zmieniać formatowanie tekstu, na przykład styl czcionki lub kolor, tylko w zadaniach, które zostały oznaczone. Pole Oznaczone należy dodać do arkusza zadań, a następnie kliknąć opcję Tak dla każdego zadania, które ma zostać oznaczone. Następnie należy się upewnić, że w oknie dialogowym Style tekstu zaznaczono do zmiany element Zadania oznaczone, i zmienić czcionkę, kolor lub rozmiar. Wybrane zmiany zostaną zastosowane dla oznaczonych zadań.

Dotyczy: Project 2010, Project Professional 2013, Project 2007, Project Standard 2013, Project Standard 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język