Oznaczanie zawartości obszaru roboczego jako przeczytanej lub nieprzeczytanej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Znaczniki nieprzeczytanych elementów wskazują nową lub zaktualizowaną zawartość w obszarze roboczym. Mogą być wyświetlane dla wybranych wpisów w narzędziu obszaru roboczego, dla nazwy narzędzia w okienku Zawartość w obszarze roboczym albo dla nazwy obszaru roboczego na pasku uruchamiania.

Gdy użytkownik tworzy obszar roboczy programu SharePoint i po raz pierwszy pobiera zawartość, wszystkie elementy są oznaczone jako przeczytane. Elementy są oznaczane jako nieprzeczytane tylko w przypadku późniejszej ich aktualizacji w witrynie programu SharePoint.

W obszarach roboczych programu Groove, które użytkownik odebrał za pośrednictwem zaproszenia, wszystkie elementy są początkowo oznaczone jako nieprzeczytane. Po odebraniu obszaru roboczego można oznaczyć wszystkie elementy jako przeczytane.

Co chcesz zrobić?

Oznaczanie wybranych wpisów jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

Oznaczanie narzędzia jako przeczytanego lub nieprzeczytanego

Zaznacz cały obszar roboczy przeczytanych lub nieprzeczytanych

Oznaczanie wybranych wpisów jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

Oznaczanie wpisu przeczytaj usuwa jego znacznik nieprzeczytanych. Oznaczanie wpisu nieprzeczytane dołącza znacznik nieprzeczytanych do wpisu.

  1. Zaznacz wpisy, które chcesz oznaczyć jako przeczytane lub nieprzeczytane.

  2. Aby oznaczyć wpisy jako przeczytane, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Oznacz jako przeczytane, a następnie kliknij pozycję Wybrane wpisy.

  3. Aby oznaczyć wpisy jako nieprzeczytane, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Oznacz jako nieprzeczytane, a następnie kliknij pozycję Wybrane wpisy.

Początek strony

Oznaczanie narzędzia jako przeczytanego lub nieprzeczytanego

Oznaczenie narzędzia jako przeczytanego powoduje usunięcie znaczników elementów nieprzeczytanych ze wszystkich wpisów w narzędziu. Oznaczenie narzędzia jako nieprzeczytanego powoduje dołączenie takich znaczników do wszystkich wpisów w narzędziu.

  1. Zaznacz narzędzie, które chcesz oznaczyć jako przeczytane lub nieprzeczytane.

  2. Aby oznaczyć narzędzie jako przeczytane, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Oznacz jako przeczytane, a następnie kliknij pozycję Narzędzie.

  3. Aby oznaczyć narzędzie jako nieprzeczytane, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Oznacz jako nieprzeczytane, a następnie kliknij pozycję Narzędzie.

Początek strony

Oznaczanie obszaru roboczego jako przeczytanego lub nieprzeczytanego

Podczas przeglądania obszaru roboczego można oznaczyć cały obszar roboczy jako przeczytany lub nieprzeczytany. W tym celu można też użyć paska uruchamiania, który dodatkowo umożliwia jednoczesne oznaczanie wszystkich obszarów roboczych jako przeczytanych lub nieprzeczytanych.

Używanie paska uruchamiania w celu oznaczenia obszaru roboczego jako przeczytanego lub nieprzeczytanego

Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar roboczy, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Oznacz jako przeczytane lub Oznacz jako nieprzeczytane.

Aby oznaczyć wszystkie obszary robocze jako przeczytane lub nieprzeczytane, na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę rozwijaną Oznacz jako przeczytane, a następnie kliknij pozycję Oznacz wszystkie jako przeczytane lub pozycję Oznacz wszystkie jako nieprzeczytane.

Oznaczanie wyświetlanego obszaru roboczego jako przeczytanego lub nieprzeczytanego

  1. Kliknij kartę Narzędzia główne.

  2. Kliknij strzałkę rozwijaną Oznacz jako przeczytane lub Oznacz jako nieprzeczytane, a następnie kliknij pozycję Obszar roboczy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×