Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej lub nieprzeczytanej

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej lub nieprzeczytanej

Tytuły nieprzeczytanych wiadomości w Twojej skrzynce odbiorczej są wyświetlane jako pogrubione. Po kliknięciu wiadomości, a następnie kliknięciu dowolnego innego elementu jej tytuł przestaje być pogrubiony, co wskazuje, że została przeczytana.

Niekiedy może być jednak przydatne ponowne pogrubienie tytułu wiadomości, na przykład w celu jej łatwiejszego znalezienia w przyszłości. Wiadomości można też oznaczać jako przeczytane bez otwierania.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie kliknij polecenie Oznacz jako przeczytane lub Oznacz jako nieprzeczytane. Możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+Q, aby oznaczyć wiadomość jako przeczytaną, lub klawisze Ctrl+U, aby oznaczyć ją jako nieprzeczytaną.

  Porada :  W celu jednoczesnego oznaczenia wielu wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych, kliknij pierwszą wiadomość, przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij inne wiadomości, a następnie wybierz żądaną opcję.

Oznaczanie wszystkich wiadomości w folderze jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

Możesz szybko oznaczyć wszystkie wiadomości w folderze jako przeczytane lub nieprzeczytane.

 1. Kliknij folder w okienko folderów.

  Uwaga :  Nie można zaznaczyć wielu folderów.

 2. Kliknij dowolną wiadomość e-mail na liście wiadomości, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć całą zawartość folderu.

 3. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Nieprzeczytane/przeczytane.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nieprzeczytane/przeczytane.

Automatyczne oznaczanie wiadomości jako przeczytanych

Jeśli wolisz, aby wiadomości były oznaczane jako przeczytane jedynie po ich otwarciu w okienku odczytu, możesz wybrać takie ustawienie.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  Pozycja Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Okienka programu Outlook kliknij pozycję Okienko odczytu.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznaczaj elementy jako przeczytane po wyświetleniu w okienku odczytu.

Określanie, czasu, po którym wiadomości mają być oznaczane jako przeczytane

Jeśli chcesz, możesz wydłużyć czas, po którym wiadomości zostają oznaczone jako przeczytane. Na przykład program Outlook może oznaczać wiadomość jako przeczytaną dopiero 30 sekund po jej kliknięciu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  Pozycja Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Okienka programu Outlook kliknij pozycję Okienko odczytu.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznaczaj elementy jako przeczytane po wyświetleniu w okienku odczytu.

 4. W polu Czekaj n s przed oznaczeniem elementu jako przeczytanego wpisz liczbę sekund, jaka ma upływać między kliknięciem wiadomości w okienku odczytu a jej oznaczeniem jako przeczytanej.

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

 1. Zaznacz jedną lub wiele wiadomości, które chcesz oznaczyć jako przeczytane lub nieprzeczytane.

  Jak zaznaczyć więcej niż jedną wiadomość?

  • Aby zaznaczyć kilka sąsiadujących elementów, kliknij pierwszy element, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni element.

  • Aby zaznaczyć kilka elementów, które nie sąsiadują ze sobą, kliknij pierwszy element, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij dodatkowe elementy.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tagi kliknij pozycję Nieprzczytane/przeczytane.

  Polecenie Nieprzeczytane/Przeczytane na wstążce

  Jeśli wiadomość zostanie oznaczona jako nieprzeczytana po przesłaniu jej dalej lub wysłaniu na nią odpowiedzi, symbol tej wiadomości będzie nadal wyświetlany jako otwarta koperta. Jednak podczas sortowania, grupowania lub filtrowania będzie uznawana za nieprzeczytaną.

Oznaczanie wszystkich wiadomości w folderze jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

Możesz szybko oznaczyć wszystkie wiadomości w folderze jako przeczytane lub nieprzeczytane. Nie można zaznaczyć wielu folderów.

Oznaczanie jako przeczytane

 1. W okienku nawigacji kliknij odpowiedni folder.

 2. Na karcie Folder w grupie Oczyszczanie kliknij pozycję Oznacz wszystkie jako przeczytane.

Polecenie Oznacz wszystkie jako przeczytane na wstążce

Oznaczanie jako nieprzeczytane

 1. W okienku nawigacji kliknij odpowiedni folder.

 2. Kliknij dowolną wiadomość na liście wiadomości, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tagi kliknij pozycję Nieprzczytane/przeczytane.

Polecenie Nieprzeczytane/Przeczytane na wstążce

Automatyczne oznaczanie wiadomości jako przeczytanych w okienku odczytu

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w obszarze Okienka programu Outlook kliknij pozycję Okienko odczytu.

 4. Zaznacz pole wyboru Oznaczaj elementy jako przeczytane po wyświetleniu w okienku odczytu, a następnie wpisz liczbę w polu Czekaj n sekund przed oznaczeniem wiadomości jako przeczytanej.

Ręczne oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

 1. Zaznacz wiadomość, którą chcesz zmienić.

 2. Jak to zrobić?

  • Aby zaznaczyć sąsiadujące elementy, kliknij pierwszy element, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni element.

  • Aby zaznaczyć kilka elementów, które nie sąsiadują ze sobą, kliknij pierwszy element, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij dodatkowe elementy.

  • Aby zaznaczyć wszystkie elementy, w menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

   Uwaga : Gdy zmienisz widok dla elementów, może to ułatwić ich zaznaczanie. Aby na przykład zaznaczyć wszystkie wiadomości o tym samym temacie, w folderze zawierającym te wiadomości kliknij menu Widok, wskaż polecenie Rozmieść według, a następnie kliknij polecenie Konwersacja. Następnie zaznacz odpowiednie wiadomości w widoku.

  W menu Edycja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby oznaczyć wiadomość jako przeczytaną, kliknij pozycję Oznacz jako przeczytane.

  • Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, kliknij pozycję Oznacz jako nieprzeczytane.

  • Aby oznaczyć wszystkie wiadomości w folderze, kliknij pozycję Oznacz wszystkie jako przeczytane.

Uwaga :  Jeżeli jako nieprzeczytana zostanie oznaczona wiadomość, na którą udzielono odpowiedzi lub którą przesłano dalej, symbol wiadomości nadal będzie wyświetlany w postaci otwartej koperty. Jednak podczas sortowania, grupowania lub filtrowania będzie nadal uznawana za nieprzeczytaną.

Automatyczne oznaczanie wiadomości jako przeczytanych w okienku odczytu

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Inne.

 2. Kliknij pozycję Okienko odczytu.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznaczaj elementy jako przeczytane po wyświetleniu w okienku odczytu, a następnie wpisz liczbę w polu Czekaj n sekund przed oznaczeniem wiadomości jako przeczytanej.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×