Oznaczanie wiadomości e-mail jako ważne, prywatne lub poufne

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustaw poziom ważności wiadomości e-mail wskazać, czy wiadomość musi szybko uwagę adresatów lub można przeczytać później. Dla wiadomości, które mają ustawienie poziom ważności adresaci Zobacz wizualnej w skrzynce odbiorczej.

Ponadto można określić ustawienie charakteru, które jest wskazówką dla adresata dotyczącą traktowania treści wiadomości.

Zmienianie poziomu ważności wiadomości

 • W oknie wiadomości pocztowej, na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij pozycję Wysoka ważność lub Niska ważność.

  Grupa Znaczniki na wstążce

Wprowadzanie zmian dotyczących wszystkich nowych wiadomości

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Wysyłanie wiadomości na liście poziom ważności domyślne kliknij Wysoki, Normalny lub niski.

Początek strony

Zmienianie charakteru wiadomości

Ustawienia charakteru mają jedynie znaczenie pomocnicze. Adresaci mogą postąpić z wiadomością w dowolny sposób, na przykład przesłać dalej poufną wiadomość do innej osoby. Aby ograniczyć działania, jakie adresaci mogą wykonać w związku z wiadomością, należy skorzystać z usługi Zarządzanie prawami dostępu do informacji (IRM, Information Rights Management), jeśli jest dostępna w organizacji.

Na pasek informacyjny wiadomości u adresatów zostaną wyświetlone następujące komunikaty:

 • W przypadku ustawienia Normalny do wiadomości nie zostanie przypisany żaden charakter. Z tego powodu na pasku informacyjnym nie będzie wyświetlany żaden tekst.

 • W przypadku ustawienia Prywatny u adresata zostanie na pasku informacyjnym wyświetlony tekst Potraktuj tę wiadomość jako prywatną.

 • W przypadku ustawienia Osobisty u adresata zostanie na pasku informacyjnym wyświetlony tekst Potraktuj tę wiadomość jako osobistą.

 • W przypadku ustawienia Poufny u adresata zostanie na pasku informacyjnym wyświetlony tekst Potraktuj tę wiadomość jako poufną.

 • W oknie wiadomości pocztowej na karcie Wiadomość kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Opcje przycisk Uruchom okno dialogowe .

 • W oknie dialogowym Opcje wiadomości w obszarze Ustawienia wiadomości na liście Charakter zaznacz pozycję Normalny, Osobisty, Prywatny lub Poufny.

Wprowadzanie zmian dotyczących wszystkich nowych wiadomości

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Outlook kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij pozycję Poczta.

 4. W obszarze Wysyłanie wiadomości na liście Domyślny charakter zaznacz pozycję Normalny, Osobisty, Prywatny lub Poufny.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×