Oznaczanie wiadomości e-mail jako prywatnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oznaczenie wiadomości e-mail jako prywatnej informuje odbiorców, że informacje, które są w niej zawarte, należy traktować jako prywatne. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby taką wiadomość przekazać dalej lub wydrukować. Aby ograniczyć działania, które można wykonać w przypadku przesłanej wiadomości, musisz skorzystać z usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM).

Zanim będzie można zastosować ograniczenia do wiadomości e-mail, administrator systemu musi zainstalować usługę IRM. Jeśli przycisk Uprawnienie nie jest widoczny (na karcie Opcje), usługa IRM prawdopodobnie nie została skonfigurowana.

Ważne :  Pocztę chronioną usługą IRM można wyświetlać za pomocą programu Outlook 2013 RT, ale nie można jej wysyłać przy użyciu tego programu. Chcesz sprawdzić, której wersji pakietu Office używasz?

W wiadomości e-mail na karcie Opcje kliknij przycisk Uprawnienie.

Kliknięcie przycisku Uprawnienie na karcie Opcje

W programie Outlook zostanie ustawione uprawnienie Nie przesyłaj dalej (uniemożliwiające również drukowanie), a do wiadomości e-mail zostanie dołączona następująca informacja:

Informacja Nie przesyłaj dalej dodana do wiadomości e-mail.

Ważne : Usługa IRM nie zabezpiecza zawartości przed wymazaniem, kradzieżą, uszkodzeniem czy przechwyceniem ani przed przesłaniem przez złośliwe oprogramowanie albo wirusy komputerowe. Nie chroni też wiadomości przed ręcznym skopiowaniem, przepisaniem jej ani zrobieniem jej zdjęcia cyfrowego lub wykonaniem zrzutu ekranu z jej zawartością.

Porada : W programie Outlook możesz wybierać spośród wielu ustawień uprawnień. Aby wyświetlić ich listę, kliknij strzałkę pod przyciskiem Uprawnienie.

Ustawienia uprawnień na karcie Opcje

Oznaczanie wiadomości jako prywatnej (co nie zabezpiecza przed udostępnianiem ani drukowaniem)

Jeśli chcesz poinformować odbiorców, aby traktowali Twoją wiadomość e-mail jako prywatną, możesz ją odpowiednio oznaczyć. Nie uniemożliwia to jej przekazywania ani drukowania jej zawartości. Zamiast tego w górnej części wiadomości e-mail zostanie dołączona informacja „Potraktuj to jako informacje prywatne”:

Informacja z ustawieniem prywatności wyświetla się po otwarciu Twojej wiadomości e-mail.

  1. W wiadomości e-mail kliknij pozycję Wiadomość, a następnie kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu grupy Znaczniki.

Kliknij strzałkę u dołu grupy Znaczniki.

  1. W polu Właściwości kliknij strzałkę Charakter, a następnie kliknij pozycję Prywatny.

Kliknięcie pozycji Prywatne obok pozycji Charakter.

Po oznaczeniu wiadomości e-mail jako prywatnej nie zauważysz w niej żadnych zmian. Jednak u odbiorcy w górnej części wiadomości e-mail zostanie wyświetlona informacja Potraktuj to jako informacje prywatne.

Porady : 

  • Możesz zauważyć, że są dostępne inne opcje ustawienia Charakter, w tym Osobisty oraz Poufny.

  • Osoba, która przeczyta Twoją wiadomość e-mail, zobaczy nieco inną informację, w zależności od wybranej opcji.

  • Osobiste    — u góry wiadomości e-mail jest wyświetlana informacja Potraktuj to jako informacje osobiste.

  • Prywatne    — u góry wiadomości e-mail jest wyświetlana informacja Potraktuj to jako informacje prywatne.

  • Poufne    — u góry wiadomości e-mail jest wyświetlana informacja Potraktuj to jako informacje poufne.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×