Oznaczanie slajdów za pomocą obrazu tła, koloru lub znaku wodnego

W tym artykule

Omówienie teł i znaków wodnych

Używanie obrazu jako tła slajdu

Używanie koloru jako tła slajdu

Używanie obrazu jako znaku wodnego

Używanie pola tekstowego lub obiektu WordArt jako znaku wodnego

Omówienie teł i znaków wodnych

Istnieje możliwość wstawienia obrazu, w tym clipart, pod całym slajdem jako tła lub pod częścią slajdu jako znak wodny. Można również wstawić kolor pod slajdem jako tło. Dodając obraz jako tło lub znak wodny do jednego lub wszystkich slajdów, można nadać prezentacji programu Microsoft Office PowerPoint 2007 unikatowy charakter lub wyraźnie wskazać jej sponsora. Można rozjaśnić obraz, obiekt clipart lub kolor tak, aby nie zmniejszał czytelności slajdu. Ponadto można użyć pole tekstowe lub WordArt do utworzenia tekstowego znaku wodnego.

Znaki wodne są elastyczne, ponieważ można zmieniać ich rozmiar i pozycję na slajdzie. Tło lub znak wodny można zastosować do niektórych lub do wszystkich slajdów w prezentacji.

Tło i znak wodny

Początek strony

Używanie obrazu jako tła slajdu

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać obraz tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, jednocześnie klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić obraz z pliku, kliknij przycisk Plik, a następnie znajdź i kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wstawić.

  • Aby wkleić skopiowany obraz, kliknij przycisk Schowek.

  • Aby użyć clipart jako obrazu tła, kliknij przycisk Obiekt clipart, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą odpowiedni klip albo wpisz pełną nazwę pliku klipu (lub jej część).

   Aby wyszukiwanie objęło obiekty clipart dostępne w witrynie Microsoft Office Online, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij zawartość z witryny Office Online, kliknąć przycisk Przejdź, a następnie kliknąć klip, aby go wstawić.

   Porada   Aby dostosować względną jasność obrazu lub różnicę między jego najciemniejszymi i najjaśniejszymi obszarami (kontrast), w oknie dialogowym Formatowanie tła kliknij okienko Obraz, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Początek strony

Używanie koloru jako tła slajdu

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, jednocześnie klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie pełne.

 4. Kliknij przycisk Kolor Obraz przycisku, a następnie kliknij żądany kolor.

  Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

 5. Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0% (całkowity brak przezroczystości — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Początek strony

Używanie obrazu jako znaku wodnego

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Wzorzec slajdów.

  Grupa Widoki prezentacji

  Uwaga   Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorzec, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

  • Aby użyć obrazu jako znaku wodnego, kliknij przycisk Obraz, znajdź odpowiedni obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby użyć clipart jako znaku wodnego, kliknij przycisk Obiekt clipart. W okienko zadańClipart w polu Wyszukaj wpisz wyraz lub frazę opisujące żądany klip albo wpisz całą nazwę pliku klipu (lub jej część), a następnie kliknij przycisk Przejdź.

   W polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą żądany klip albo wpisz całą nazwę pliku klipu (lub jej część).

 3. Aby dopasować rozmiar obrazu lub obiektu clipart, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub obiekt clipart na slajdzie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozmiar i położenie.

 4. Na karcie Rozmiar w obszarze Skala zwiększ lub zmniejsz ustawienia w polach Wysokość i Szerokość.

  Aby utrzymać proporcjonalną wysokość i szerokość obrazu lub obiektu clipart podczas skalowania, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  Aby wyśrodkować obraz lub obiekt clipart na slajdzie, zaznacz pole wyboru Skaluj względem oryginalnego rozmiaru obrazu.

 5. Aby przenieść obraz lub obiekt clipart w obrębie slajdu, kliknij kartę Położenie, a następnie wprowadź ustawienia dotyczące odpowiedniego położenia w polach Poziomo i Pionowo.

 6. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Koloruj ponownie, a następnie w obszarze Odmiany jasne kliknij odpowiedni odcień koloru.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

 7. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Jasność, a następnie kliknij odpowiednią wartość procentową jasności.

  Znak wodny

  Na tym etapie można przeciągnąć znak wodny w dowolne miejsce tła slajdów, które już zawierają tekst, lub można dodać tekst do co najmniej jednego slajdu, a następnie przeciągnąć znak wodny na tła slajdów.

  Przesuwanie na spód

 8. Po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego oraz po nadaniu mu odpowiedniego wyglądu w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Przesuń na spód, aby przenieść znak wodny na spód slajdu.

Początek strony

Używanie pola tekstowego lub obiektu WordArt jako znaku wodnego

Istnieje możliwość użycia tekstu lub WordArt jako znak wodny w celu wskazania, że prezentacja jest poufna lub jest wersją roboczą.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny w postaci pole tekstowe lub obiektu WordArt.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Wzorzec slajdów.

  Grupa Widoki prezentacji

  Uwaga   Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorzec, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje w grupie Tekst wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć pola tekstowego, kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze.

  • Aby użyć obiektu WordArt, kliknij przycisk WordArt.

   Grupa Tekst na Wstążce

 3. Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym.

 4. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt Strzałka z czterema grotami, przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce.

 5. Po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego oraz po nadaniu mu odpowiedniego wyglądu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Przesuń na spód, aby przenieść pole tekstowe lub obiekt WordArt na spód slajdu.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język