Oznaczanie slajdów za pomocą obrazu tła, koloru lub znaku wodnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Omówienie teł i znaków wodnych

Używanie obrazu jako tła slajdu

Używanie koloru jako tła slajdu

Używanie obrazu jako znaku wodnego

Używanie pola tekstowego lub obiektu WordArt jako znaku wodnego

Omówienie teł i znaków wodnych

Można wstawić obrazu, w tym clipart, opóźnienie względem całego slajdu jako tła lub za częścią slajdu jako znak wodny. Można także wstawić kolor za slajdu jako tła. Przez dodawanie obrazu jako tła lub znaku wodnego do jednego lub wszystkich slajdów, można wprowadzić unikatowe prezentacji Microsoft Office PowerPoint 2007 lub wyraźnie wskazują sponsor prezentacji. Tak, aby nie zakłócał wyrazistości zawartości slajdu można rozjaśnić obraz, obiekt clipart lub kolor. Aby wprowadzić tekstowy znak wodny, można użyć pole tekstowe lub WordArt.

Znaki wodne są elastyczne, ponieważ można zmienić ich rozmiarów i ich pozycji na slajdzie. Można użyć tła lub znaku wodnego do niektórych lub wszystkich slajdów w prezentacji.

Tło i znak wodny

Początek strony

Używanie obrazu jako tła slajdu

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać obraz tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić obraz z pliku, kliknij przycisk Plik, a następnie znajdź i kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wstawić.

  • Aby wkleić skopiowany obraz, kliknij pozycję Schowek.

  • Aby użyć clipart jako obrazu tła, kliknij przycisk Obiekt clipart, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą odpowiedni klip albo wpisz pełną nazwę pliku klipu (lub jej część).

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Porada : Aby dopasować względną jasność obrazu lub różnicę między najciemniejszymi i najjaśniejszymi obszarami (kontrast), w oknie dialogowym Formatowanie tła kliknij okienko Obraz, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Początek strony

Używanie koloru jako tła slajdu

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie pełne.

 4. Kliknij przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie kliknij odpowiedni kolor.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolorów motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

 5. Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Początek strony

Używanie obrazu jako znaku wodnego

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny.

  Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij Wzorzec slajdów.

  Grupa Widoki prezentacji

  Uwaga : Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz grupy Ilustracje na Wstążce

  • Aby użyć obrazu jako znaku wodnego, kliknij przycisk Obraz, znajdź odpowiedni obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby użyć obiektu clipart jako znaku wodnego, kliknij pozycję Clipart. W okienku zadań Clipart w polu Szukaj wpisz słowo lub wyrażenie opisujące klip albo wpisz całą nazwę pliku lub jej część, a następnie kliknij przycisk Idź.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   W polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą żądany klip albo wpisz całą nazwę pliku klipu (lub jej część).

 3. Aby dopasować rozmiar obrazu lub obiektu clipart, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub obiekt clipart na slajdzie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozmiar i położenie.

 4. Na karcie rozmiar w obszarze Skala zwiększać lub zmniejszać ustawienia w polach Wysokość i Szerokość.

  Aby utrzymać proporcjonalną wysokość i szerokość obrazu lub obiektu clipart podczas skalowania, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  Aby wyśrodkować obraz lub obiekt clipart na slajdzie, zaznacz pole wyboru Skaluj względem oryginalnego rozmiaru obrazu.

 5. Aby przenieść obraz lub obiekt clipart w obrębie slajdu, kliknij kartę Położenie, a następnie wprowadź ustawienia dotyczące odpowiedniego położenia w polach Poziomo i Pionowo.

 6. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Koloruj ponownie, a następnie w obszarze Odmiany Light, kliknij efekt zanikania kolor, który ma.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  Jeśli nie widzisz karty Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że został wybrany obraz.

 7. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk jasność, a następnie kliknij wartość procentową jasność, który ma.

  znak wodny

  W tym momencie przeciągnij znak wodny dowolne miejsce w tle slajdów, które już zawiera tekst, lub możesz można dodać tekst do jednego lub wielu slajdów, a następnie przeciągnij znak wodny na tła slajdów.

  Przesuwanie na spód

 8. Po zakończeniu edycji i położenie znaku wodnego i uzyskaniu jego wygląd, aby wysłać znak wodny, aby tła slajdów, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Przesuń pod spód.

Początek strony

Używanie pola tekstowego lub obiektu WordArt jako znaku wodnego

Istnieje możliwość użycia tekstu lub obiektu WordArt jako znaku wodnego w celu wskazania, że prezentacja jest poufna lub jest wersją roboczą.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny w postaci tekstu lub obiektu WordArt.

  Dodawanie znaku wodnego do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij Wzorzec slajdów.

  Grupa Widoki prezentacji

  Uwaga : Jeśli ukończona prezentacja zawiera jeden lub więcej slajdów wzorca, nie zaleca się stosowania tła do takich slajdów, gdyż może to spowodować niepożądane zmiany w prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest dodanie tła do poszczególnych slajdów.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje w grupie tekst wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć pola tekstowego, kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze.

  • Aby użyć obiektu WordArt, kliknij przycisk WordArt.

   Obraz Wstążki programu PowerPoint

 3. Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym.

 4. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt Strzałka z czterema grotami , przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce.

 5. Po zakończeniu edycji i położenie znaku wodnego i uzyskaniu jego wygląd, aby wysłać do pola tekstowego lub obiektu WordArt do tła slajdów, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Przesuń na spód.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  Jeśli nie widać karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie, należy się upewnić, że pole tekstowe lub obiekt WordArt zostało zaznaczone.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×