Ozdabianie dokumentów i obrazów obramowaniami

Słowa kluczowe    obramowania; ozdoba; ramki; projekt graficzny; obramowania stron; obramowania obrazów

W programie Microsoft Office Word 2007 można dodać obramowania w celu uatrakcyjnienia i wyróżnienia różnych części dokumentu. Obramowania można dodawać do stron, tekstu, tabel i komórek tabel, obiektów graficznych i obrazów.

W tym artykule

Obramowania programu Office Word 2007 — informacje

Dodawanie obramowania

Zmienianie obramowania

Usuwanie obramowań

Obramowania programu Office Word 2007 — informacje

Obramowanie można zastosować do wszystkich lub tylko wybranych krawędzi dowolnych lub wszystkich stron dokumentu, do stron w sekcji, tylko do pierwszej strony lub do wszystkich stron za wyjątkiem pierwszej. Obramowania dodawane do stron mogą mieć rozmaite kolory i style linii, istnieje też gama obramowań rysunkowych.

Strona z obramowaniem graficznym

Dodanie obramowania umożliwia oddzielenie tekstu od reszty dokumentu.

Tekst z obramowaniem i cieniowaniem

Obramowanie można dodawać do tabel lub pojedynczych komórek tabel.

Tabela z automatycznym formatowaniem

Obramowanie można dodawać do obiektów rysunkowych i obrazów. Format obramowania obiektu można zmienić w taki sam sposób, jak format linii.

Początek strony

Dodawanie obramowania

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Dodawanie obramowania do obrazu, tabeli lub tekstu

 1. Zaznacz obraz, tabelę lub tekst, do których chcesz zastosować obramowanie.

  Aby zastosować obramowanie do określonych komórek tabeli, zaznacz odpowiednie komórki razem ze znacznikami końca komórki.

  Zaznaczanie komórek i znaczników końca komórki

  Uwaga : Naciśnij klawisze CTRL+*, aby włączyć opcję Pokaż/Ukryj dla znaczników akapitu i wyświetlić znaczniki końca komórki.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Tło strony kliknij pozycję Obramowania stron.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie kliknij kartę Obramowanie, a następnie kliknij jedną z opcji obramowania znajdujących się w obszarze Ustawienie.

 4. Wybierz styl, kolor i szerokość obramowania.

 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zastosować obramowanie tylko do wybranych krawędzi zaznaczonego obszaru, w obszarze Ustawienie kliknij opcję Niestandardowe. W obszarze Podgląd kliknij krawędzie diagramu lub użyj przycisków, aby zastosować i usunąć obramowanie.

  • Aby określić dokładne położenie obramowania akapitu względem tekstu, w obszarze Zastosuj do kliknij pozycję Akapit, kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby wybrać komórkę lub tabelę, w której ma zostać wyświetlone obramowanie, kliknij odpowiednią opcję w obszarze Zastosuj do.

Dodawanie obramowania do strony

 1. Na karcie Układ strony w grupie Tło strony kliknij pozycję Obramowania stron.

  Obraz Wstążki programu Word

  Upewnij się, że w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie jest wyświetlana karta Obramowanie strony.

 2. Kliknij jedną z opcji obramowania dostępnych w obszarze Ustawienie.

  Aby sprawić, żeby obramowanie było wyświetlane tylko wzdłuż wybranej krawędzi strony, w obszarze Ustawienie kliknij opcję Niestandardowe. W obszarze Podgląd kliknij miejsce, w którym ma być wyświetlane obramowanie.

 3. Wybierz styl, kolor i szerokość obramowania.

  Aby określić obramowanie artystyczne, na przykład drzewa, wybierz pozycję z listy Wzór.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby określić stronę lub sekcję, dla której ma zostać wyświetlone obramowanie, kliknij odpowiednią opcję w obszarze Zastosuj do.

  • Aby określić dokładne położenie obramowania na stronie, kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga : Obramowania strony można wyświetlić na ekranie, korzystając z widoku układu wydruku dokumentu.

Dodawanie obramowania do obiektu rysunkowego

Uwaga :  Aby dodać obramowanie do obiektu rysunkowego, należy umieścić obiekt rysunkowy na kanwie rysunku.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij polecenie Nowa kanwa rysunku.

  Obraz Wstążki programu Word

  Program Office Word 2007 doda kanwę rysunku.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kanwę rysunku, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kanwę rysunku.

 3. Na karcie Kolory i linie w obszarze Linia wybierz kolor, styl i grubość linii.

 4. Dodaj odpowiednie obiekty rysunkowe do kanwy rysunku.

Początek strony

Zmienianie obramowania

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zmienianie obramowania obrazu, tabeli lub tekstu

 1. Zaznacz tekst, obraz lub tabelę, której obramowanie chcesz zmienić.

  Aby zmienić obramowanie określonych komórek tabeli, zaznacz te komórki wraz ze znacznikami końca komórki.

  Zaznaczanie komórek i znaczników końca komórki

  Uwaga : Naciśnij klawisze CTRL+*, aby włączyć opcję Pokaż/Ukryj dla znaczników akapitu i wyświetlić znaczniki końca komórki.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Tło strony kliknij pozycję Obramowania stron.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij kartę Obramowanie i zmień odpowiednie opcje.

Zmienianie obramowania strony

 1. Na karcie Układ strony w grupie Tło strony kliknij pozycję Obramowania stron.

  Obraz Wstążki programu Word

  Upewnij się, że w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie jest wyświetlana karta Obramowanie strony.

 2. Zmień odpowiednie opcje.

Uwaga : Obramowania strony można wyświetlić na ekranie, korzystając z widoku układu wydruku dokumentu.

Zmienianie obramowania obiektu rysunkowego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kanwę rysunku z obramowaniem, które chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Formatuj kanwę rysunku w menu skrótów.

 2. Na karcie Kolory i linie w obszarze Linia zmień kolor, styl i grubość linii.

Początek strony

Usuwanie obramowań

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Usuwanie obramowania z obrazu, tabeli lub tekstu

 1. Zaznacz tekst, obraz lub tabelę, z której ma zostać usunięte obramowanie.

  Aby usunąć obramowanie z określonych komórek tabeli, zaznacz te komórki wraz ze znacznikami końca komórki.

  Zaznaczanie komórek i znaczników końca komórki

  Uwaga : Naciśnij klawisze CTRL+*, aby włączyć opcję Pokaż/Ukryj dla znaczników akapitu i wyświetlić znaczniki końca komórki.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Tło strony kliknij pozycję Obramowania stron.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij kartę Obramowanie.

 4. W obszarze Ustawienie kliknij opcję Brak.

Usuwanie obramowania strony

 1. Na karcie Układ strony w grupie Tło strony kliknij pozycję Obramowania stron.

  Obraz Wstążki programu Word

  Upewnij się, że w oknie dialogowym Obramowanie i cieniowanie jest wyświetlana karta Obramowanie strony.

 2. W obszarze Ustawienie kliknij opcję Brak.

Uwaga : Aby usunąć obramowanie tylko z jednej krawędzi dokumentu — na przykład całe obramowanie z wyjątkiem górnej krawędzi — należy kliknąć części obramowania, które mają zostać usunięte na diagramie w obszarze Podgląd.

Usuwanie obramowania obiektu rysunkowego

 1. Zaznacz kanwa rysunku otaczającą obiekt rysunkowy, którego obramowanie chcesz usunąć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kanwę rysunku, a następnie kliknij polecenie Formatuj kanwę rysunku w menu skrótów.

 3. Na karcie Kolory i linie w obszarze Linia kliknij pozycję Brak koloru.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×