Otwieranie wzornika dokumentu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy zostanie rozpoczęty rysunek, program Microsoft Office Visio tworzy wzornik charakterystyczny dla tworzonego pliku rysunku, nazywany wzornikiem dokumentu. Każde przeciągnięcie kształtu na stronę rysunku powoduje, że wzorzec kształtu jest kopiowany do wzornika dokumentu, a na stronie rysunku jest tworzone wystąpienie wzorca (czyli kopia). Wystąpienia dziedziczą formatowanie i inne właściwości wzorców wzornika dokumentu.

Za pomocą wzornika dokumentu można wykonywać następujące czynności:

  • Śledzenie kształtów używanych na rysunku.

  • Modyfikowanie wszystkich wystąpień kształtu na wszystkich stronach w pliku rysunku przez modyfikowanie wzorca we wzorniku dokumentu. Aby na przykład zmienić w schemacie organizacyjnym kolor tekstu na niebieski we wszystkich kształtach Stanowisko, wystarczy zmodyfikować wzorzec Stanowisko we wzorniku dokumentu. Wszystkie wystąpienia kształtu Stanowisko na rysunku odziedziczą wprowadzone zmiany.

  • Dodawanie kształtów bezpośrednio do wzornika dokumentu, aby ułatwić ich ponowne używanie. Jeśli użytkownik narysuje na przykład własny kształt i chce go użyć tylko w bieżącym rysunku, może go przeciągnąć do wzornika dokumentu.

Otwieranie wzornika dokumentu

  • W menu Plik wskaż polecenie Kształty, a następnie kliknij polecenie Pokaż wzornik dokumentu.

Uwaga : Nie można zapisać wzornika dokumentu w celu użycia w innych rysunkach. Ten wzornik jest tylko składnikiem aktywnego rysunku.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×