Otwieranie, wstawianie, konwertowanie i zapisywanie rysunków w formatach DWG i DXF (AutoCAD)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

If you have AutoCAD objects that you would like to use in your Visio drawing, you can use Visio to open them and convert them to Visio shapes. You can also convert Visio drawings to AutoCAD files.

Open an AutoCAD drawing in Visio

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Find the folder in which the drawing that you want is kept. Click the folder or click Browse.

 3. Kliknij listę Wszystkie pliki programu Visio, a następnie kliknij pozycję Rysunek programu AutoCAD.

 4. Przejdź do pliku i kliknij przycisk Otwórz.

Wstawianie pliku DWG lub DXF do istniejącego diagramu programu Visio

 1. Na karcie Wstawianie kliknij polecenie Rysunek programu CAD.

 2. Przejdź do pliku i kliknij przycisk Otwórz.

Konwertowanie obiektów DWG i DXF na kształty programu Visio

After you import or open an AutoCAD drawing, you can convert it into shapes that you can manipulate in Visio. Please note that converting to Visio shapes cannot be undone.

 1. Kliknij pusty obszar na diagramie, aby usunąć zaznaczenie wszelkich zaznaczonych elementów.

 2. Umieść kursor na zewnętrznej krawędzi rysunku programu AutoCAD i poczekaj, aż zmieni się na tę ikonę:
  Kursor w formie strzałki z ikoną przenoszenia

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Obiekt — rysunek CAD > Konwertuj.

 4. W oknie dialogowym Konwertowanie obiektu CAD wybierz warstwy programu AutoCAD, które chcesz przekonwertować na kształty programu Visio.

 5. Kliknij pozycję Zaawansowane, aby uzyskać więcej opcji. Możesz na przykład zdecydować się na usunięcie przekonwertowanych warstw, przekonwertowanie wymiarów na kształty wymiarów albo przekonwertowanie linii kreskowania deseniu na kształty.

When you convert a drawing in DWG or DXF format, you convert the last saved spatial view of the CAD drawing. A CAD drawing may have been saved in model space or paper space:

 • Model space    is the primary drawing workspace in which CAD drafters create drawings. When you convert a drawing saved in model space, all objects and text on the layers you select are converted into Visio shapes.

 • Paper space    is a workspace that is analogous to a sheet of paper, in which CAD drafters can arrange different views of the drawing.

  The following image shows a DWG drawing saved in paper space.

  A CAD drawing saved in paper space that shows two views of the same floor plan

  The drawing contains two rectangular viewports. A viewport is a window into the three-dimensional CAD drawing. Each viewport can be set to a different scale or angle.

  Gdy konwertowany jest rysunek zapisany w przestrzeni papieru, na kształty programu Visio są konwertowane tylko obiekty nieobcięte przez krawędź okienka ekranu. Obcinane obiekty i tekst są konwertowane na linie. Na przykład okrąg znajdujący się w całości w okienku ekranu zostanie przekonwertowany na kształtu okręgu programu Visio. Okrąg obcięty przez krawędź okienka ekranu zostanie przekonwertowany na kilka linii.

Save a Visio diagram as a DWG or DXF file

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Użyj funkcji przeglądania, aby znaleźć lokalizację lub folder, w którym chcesz zapisać rysunek.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij żądany typ pliku.

  • Rysunek programu AutoCAD (*.dwg)

  • Format wymiany rysunków programu AutoCAD (*.dxf)

Jeśli w pliku programu Visio jest wiele stron rysunku, każdą z nich należy zapisać oddzielnie.

Zobacz też

Wprowadzenie do pracy z rysunkami programu AutoCAD w programie Visio

Prepare for an AutoCAD import

Importowanie rysunku programu AutoCAD

Konwertowanie wielu rysunków programu AutoCAD

Open an AutoCAD drawing in Visio

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Find the folder in which the drawing that you want is kept. Click the folder.

 3. Kliknij listę Wszystkie pliki programu Visio, a następnie kliknij pozycję Rysunek programu AutoCAD.

 4. Przejdź do pliku i kliknij przycisk Otwórz.

Wstawianie pliku DWG lub DXF do istniejącego diagramu programu Visio

 1. Na karcie Wstawianie kliknij polecenie Rysunek programu CAD.

 2. Przejdź do pliku i kliknij przycisk Otwórz.

Konwertowanie obiektów DWG i DXF na kształty programu Visio

After you import or open an AutoCAD drawing, you can convert it into shapes that you can manipulate in Visio. Please note that converting to Visio shapes cannot be undone.

 1. Right-click the CAD drawing, point to CAD Drawing Object, and then click Convert.

 2. In the Convert CAD Object dialog box, select the check boxes for the AutoCAD layers that contain the CAD objects you want to convert.

  Uwaga: To keep your drawing file size small and speed the conversion process, convert only the layers or levels that you need.

 3. Click Advanced for more options. For example, you can choose to delete or hide the converted layers, convert dimensions into dimension shapes, or convert hatch line patterns into shapes.

 4. Kliknij przycisk OK.

When you convert a drawing in DWG or DXF format, you convert the last saved spatial view of the CAD drawing. A CAD drawing may have been saved in model space or paper space:

 • Model space    is the primary drawing workspace in which CAD drafters create drawings. When you convert a drawing saved in model space, all objects and text on the layers you select are converted into Visio shapes.

 • Paper space    is a workspace that is analogous to a sheet of paper, in which CAD drafters can arrange different views of the drawing.

  The following image shows a DWG drawing saved in paper space.

  A CAD drawing saved in paper space that shows two views of the same floor plan

  The drawing contains two rectangular viewports. A viewport is a window into the three-dimensional CAD drawing. Each viewport can be set to a different scale or angle.

  Gdy konwertowany jest rysunek zapisany w przestrzeni papieru, na kształty programu Visio są konwertowane tylko obiekty nieobcięte przez krawędź okienka ekranu. Obcinane obiekty i tekst są konwertowane na linie. Na przykład okrąg znajdujący się w całości w okienku ekranu zostanie przekonwertowany na kształtu okręgu programu Visio. Okrąg obcięty przez krawędź okienka ekranu zostanie przekonwertowany na kilka linii.

Save a Visio diagram as a DWG or DXF file

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Użyj funkcji przeglądania, aby znaleźć lokalizację lub folder, w którym chcesz zapisać rysunek.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij żądany typ pliku.

  • Rysunek programu AutoCAD (*.dwg)

  • Format wymiany rysunków programu AutoCAD (*.dxf)

Jeśli w pliku programu Visio jest wiele stron rysunku, każdą z nich należy zapisać oddzielnie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×