Otwieranie witryny usługi SharePoint Online na urządzeniu z systemem Android

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli korzystasz z telefonu lub tabletu z systemem Android i Twoja subskrypcja usługi Office 365 zawiera usługę SharePoint Online, możesz za pomocą swojego urządzenia przeglądać witryny, takie jak witryny zespołu w usłudze SharePoint Online. Możesz także wyświetlać pliki ze swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm. Ułatwia to przeglądanie informacji w witrynach, współpracę w zespole, korzystanie z dokumentów udostępnionych i utrzymywanie kontaktu ze środowiskiem pracy.

Ostatnich ulepszeń dokonano SharePoint Online bardziej przyjazne dla dotyku niż przed. Aby uzyskać więcej informacji zobacz usługi SharePoint Online wprowadzenie obsługi urządzeń przenośnych dotyku.

Chcesz to wypróbować?

Otwieranie witryny programu SharePoint

Otwieranie swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm

Zmienianie sposobu wyświetlania witryny

Przełączanie z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera

Przełączanie z widoku komputera do widoku dla urządzeń przenośnych

Otwieranie witryny programu SharePoint

 1. Otwórz przeglądarkę sieci Web na urządzeniu.

 2. Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) w usłudze SharePoint Online.
  W tym przykładzie jest używany adres URL http://contoso14.sharepoint.com.
  Twój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso14..

 3. Zaloguj się przy użyciu: konto służbowe.

 4. W obszarze linków nawigacji u góry ekranu wybierz pozycję Witryny.
  Zostanie wyświetlona lista witryn programu SharePoint uporządkowanych w formie list, takich jak Obserwowane witryny i Promowane witryny.
  Promowane witryny w usłudze SharePoint Online na urządzeniu przenośnym

 5. Wybierz witrynę, na przykład Witryna zespołu.

Otwieranie swojej biblioteki usługi OneDrive dla Firm

 1. Otwórz przeglądarkę sieci Web na urządzeniu.

 2. Na pasku adresu wpisz adres witryny sieci Web (URL) witryny w usłudze SharePoint Online.
  W tym przykładzie jest używany adres URL http://contoso14-my.sharepoint.com.
  Twój adres URL będzie zawierać Twoją nazwę domeny zamiast nazwy Contoso14.

 3. Zaloguj się przy użyciu: konto służbowe.

 4. W obszarze linków nawigacji u góry ekranu wybierz pozycję OneDrive.

Zmienianie sposobu wyświetlania witryny

W przypadku niektórych rodzajów witryn programu SharePoint i bibliotek usługi OneDrive dla Firm możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów widoków — widok dla urządzeń przenośnych i widok komputera.

 • W widoku dla urządzeń przenośnych witryna jest formatowana w celu właściwego wyświetlania na urządzeniu.

 • W widoku komputera linki nawigacji są wyświetlane u góry strony.

  Linki nawigacji mogą się różnić w zależności od specyfiki danej subskrypcji usługi Office 365, ale ogólnie wyglądają tak:

  Witryna programu SharePoint w widoku komputera na urządzeniu przenośnym

Uwaga :  Widok dla urządzeń przenośnych może nie być dostępny w przypadku wszystkich witryn programu SharePoint. Jeśli widok dla urządzeń przenośnych jest niedostępny, witryny są automatycznie wyświetlane w widoku komputera.

Przełączanie z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera

 1. W witrynie lub w bibliotece dotknij wielokropka (...) w prawym dolnym rogu ekranu.
  Menu do przełączania z widoku dla urządzeń przenośnych do widoku komputera na telefonie Windows Phone

 2. Wybierz pozycję Przełącz do widoku komputera.

Przełączanie z widoku komputera do widoku dla urządzeń przenośnych

 1. W witrynie programu SharePoint w prawym górnym rogu ekranu dotknij przycisku Ustawienia ( Przycisk Ustawienia usługi Office 365 ).

 2. W menu Ustawienia wybierz pozycję Widok dla urządzeń przenośnych.
  Menu Ustawienia w witrynie programu SharePoint w widoku dla komputera

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z witryn usługi SharePoint Online za pomocą urządzenia przenośnego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×