Otwieranie w programie Word 2007 dokumentów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Word

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas otwierania w programie Microsoft Office Word 2007 dokumentu, który został utworzony w programie Microsoft Office Word 2003, Word 2002 lub Word 2000 włączany jest tryb zgodności i na pasku tytułu okna dokumentu jest widoczny tekst Tryb zgodności. Tryb zgodności zapewnia, że w czasie pracy nad dokumentem nie są dostępne żadne nowe ani rozszerzone funkcje programu Office Word 2007 — dzięki temu użytkownicy poprzednich wersji programu Word będą mieli możliwość pełnej edycji dokumentu.

Można pracować w trybie zgodności lub przekonwertować dokument do formatu pliku Office Word 2007. Polecenia programu Word, Konwertowanie czyści opcje zgodności, dzięki czemu układ dokumentu pojawia się, jak gdyby miał on utworzony w programie Word 2007. Jeśli plik jest w formacie doc, polecenia Convert powoduje uaktualnienie pliku na format DOCX.

Konwertowanie dokumentu pozwala na dostęp do nowych i rozszerzonych funkcji programu Office Word 2007. Jednakże osób korzystających z poprzednich wersji programu Word może zostać uniemożliwione lub mają trudności z Edycja tych części dokumentu, które zostały utworzone przy użyciu nowych lub rozszerzonych funkcji w programie Office Word 2007.

Uwaga   Menu Plik zostało zastąpione przyciskiem Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office.

Co chcesz zrobić?

Praca w trybie zgodności

Konwertowanie dokumentu do wersji zgodnej z programem Office Word 2007

Praca w trybie zgodności

Podczas otwierania w programie Office Word 2007 dokumentu, który został utworzony w programie Word 97–2003, włączany jest tryb zgodności i na pasku tytułu okna dokumentu jest widoczny tekst Tryb zgodności. W trybie zgodności zapewniona jest możliwość otwierania, edytowania i zapisywania dokumentów programu Word 97–2003, ale nie są dostępne żadne nowe funkcje programu Office Word 2007.

Elementy dokumentu, których zachowanie zmienia się po włączeniu trybu zgodności

Poniższe elementy zostaną trwale zmienione podczas pracy w trybie zgodności i nawet po późniejszej konwersji dokumentu nie będzie możliwa ich konwersja na elementy programu Office Word 2007.

Element programu Office Word 2007

Zachowanie w trybie zgodności

Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego

Konwertowane na formatowanie statyczne.

Względne pola tekstowe

Konwertowane na pozycje bezwzględne.

Marginesy

Konwertowane na tabulatory bezwzględne.

Bibliografia

Konwertowana na tekst statyczny.

cytaty

Konwertowane na tekst statyczny.

Tekst zastępczy w cytatach

Konwertowany na tekst statyczny.

Tekst zastępczy w formantach zawartości

Konwertowany na tekst statyczny.

Motywy

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania motywów.

Kolory motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania kolorów motywu.

Czcionki motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania czcionek motywu.

Efekty motywu

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania efektów motywu.

Formanty zawartości

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Poniższe elementy dokumentu zostaną zmienione podczas pracy w trybie zgodności, jednak będzie możliwa ich konwersja na elementy programu Office Word 2007 po późniejszym przekonwertowaniu dokumentu.

Element programu Office Word 2007

Zachowanie w trybie zgodności

Obiekty Office Art

Dostępny jest tylko ograniczony zestaw typów diagramów.

Diagramy

Konwertowane na obrazy, które nie mogą być edytowane.

Równania

Przekształcane w grafikę, która nie może być zmieniana.

Początek strony

Konwertowanie dokumentu do wersji zgodnej z programem Office Word 2007

Polecenia programu Word, Konwertowanie czyści opcje zgodności, dzięki czemu układ dokumentu pojawia się, jak gdyby miał on utworzony w programie Word 2007.

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

  2. W oknie dialogowym Program Microsoft Office Word kliknij przycisk OK.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby zamienić oryginalny plik na plik w formacie programu Office Word 2007 kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    • Aby zapisać oryginalny dokument w oryginalnym formacie pliku i utworzyć następny dokument w formacie programu Office Word 2007, kliknij przycisk Microsoft Office, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz nową nazwę pliku.

      Uwaga   Jeśli oryginalny plik .doc jest zapisywany w lokalizacji innej niż dysk lokalny, program Word zachowuje oryginalny plik .doc i tworzy nowy plik .docx, po kliknięciu przycisku Konwertuj.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język