Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel z poziomu usług programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Bieżący skoroszyt wyświetlony w usługach programu Excel można skopiować na komputer i otworzyć w programie Microsoft Office Excel. Czynność tę można wykonać na dwa sposoby: otwierając skoroszyt pełny lub skoroszyt ograniczony, zwany migawką.

Co chcesz zrobić?

Dlaczego w programie Office Excel należy otworzyć skoroszyt na komputer?

Co to jest zapisywane i usuwane po otwarciu migawkę?

Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel

Dlaczego warto otwierać skoroszyt na komputerze w programie Office Excel?

Dane i wykresy wyświetlane w usługach programu Excel są zawarte w skoroszycie programu Microsoft Office Excel, który został zapisany przez autora w bibliotece dokumentów, folderze sieciowym lub lokalizacji HTTP. Niekiedy pojawia się potrzeba skopiowania bieżącego stanu skoroszytu na komputer lokalny i otwarcia go w programie Excel. Może to być przydatne w następujących sytuacjach:

 • Korzystać z funkcji drukowania w programie Excel.

 • Zmienianie wartości i formuł komórek w celu wyświetlenia nowych wyników.

 • Dodawanie lub aktualizowanie wykresów, raportów tabel przestawnych lub raportów wykresów przestawnych.

 • Używanie narzędzi analizy sytuacji, takich jak szukanie wyniku lub dodatek Solver w celu odpowiadania na nieprzewidziane pytania.

 • Interakcja z tabelami programu Excel przez dodawanie kolumn obliczeniowych lub wyświetlanie różnych sum częściowych.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i usługach programu Excel.

Początek strony

Jakie informacje są zapisywane i usuwane w przypadku otwierania migawki?

Migawka to ograniczona wersja skoroszytu. W skrócie można powiedzieć, że widoczne informacje są zapisywane, ale usuwane są informacje, których rozpowszechnianie może być niepożądane. W poniższych sekcjach opisano, jakie informacje są zapisywane, a jakie usuwane w przypadku otwierania migawki.

Zapisywane

 • Formatowanie     Całe formatowanie komórek oraz wszystkie style i motywy.

 • Widoczne informacji    Wszystkich komórek, kolumn, wierszy i arkuszy, które są obecnie wyświetlane.

 • Wartości komórek     Bieżące wartości tekstu, liczb i dat w komórkach oraz wartości zwracane przez formuły i funkcje.

 • Obiekty     Tabele, wykresy, raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego programu Excel.

Usuwane

 • Informacje prywatne     Prywatne informacje, które mogą znajdować się w skoroszycie, czasem nawet bez wiedzy użytkownika, na przykład nazwa użytkownika lub podsumowanie informacji osobistych we właściwościach dokumentu.

 • Formatowanie warunkowe     Całe formatowanie warunkowe.

 • Dane ukryte    Ukryte komórki, wiersze, kolumny i arkusze.

 • Formuły     Wszystkie formuły i funkcje arkusza programu Microsoft Office Excel.

 • Funkcje interakcyjne     Wszystkie funkcje interakcyjne, takie jak rozwijanie i zwijanie poziomów danych raportu tabeli przestawnej, filtrowanie i sortowanie tabeli oraz arkusza programu Excel, a także grupowanie i rozgrupowywanie danych konspektu.

 • Połączenia     Wszystkie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych i informacjami buforowanymi.

 • Informacje związane z siecią Web     Hiperłącza i opcje publikowania w sieci Web.

Początek strony

Otwieranie skoroszytu lub migawki w programie Excel

Uwaga: Na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Office Excel. Więcej informacji dotyczących korzystania z programu Office Excel można znaleźć w Pomocy tego programu.

 1. W razie potrzeby otwórz stronę składników Web Part, która zawiera skoroszyt załadowany do składnika Web Part programu Excel Web Access, lub otwórz skoroszyt z biblioteki dokumentów w widoku przeglądarki sieci Web.

 2. Na pasku narzędzi Microsoft Office Excel Web Access kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz menu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć skoroszyt, kliknij polecenie Otwórz w programie Excel.

   Bieżący stan całego skoroszytu, włącznie ze wszystkimi interakcjami dokonanymi w bieżącej sesji, takimi jak sortowanie i filtrowanie, oraz włącznie z ponownie obliczonymi formułami i odświeżonymi połączeniami danych, zostanie skopiowany na komputer lokalny i otwarty w programie Excel, dzięki czemu będzie możliwe przeglądanie i zmienianie skoroszytu.

  • Aby otworzyć migawkę, kliknij polecenie Otwórz migawkę w programie Excel.

   Bieżący stan całego skoroszytu lub tylko zaznaczone arkusze i nazwane elementy — jeśli zostały wybrane przez autora skoroszytu w momencie publikowania — włącznie ze wszystkimi interakcjami dokonanymi w bieżącej sesji, takimi jak sortowanie i filtrowanie, zostanie skopiowany na komputer lokalny i otwarty w programie Excel, dzięki czemu będzie możliwe przeglądanie i zmienianie skoroszytu.

   Porada: Migawkę można również otworzyć z biblioteki dokumentów zawierającej skoroszyt, wskazując element skoroszytu, klikając strzałkę znajdującą się obok niego, a następnie klikając polecenie Migawka w programie Excel.

Ważne: Polecenia Otwórz w programie Excel i Otwórz migawkę w programie Excel są przeznaczone głównie dla użytkowników, którzy chcą przeglądać dane na swoich komputerach przy użyciu wszystkich funkcji programu Excel. Te polecenia nie zmieniają oryginalnego skoroszytu znajdującego się w bibliotece dokumentów lub w folderze sieciowym.

Problem: nie można otworzyć skoroszytu lub migawki

Możesz nie mieć prawa do otwierania elementów, które jest wymagane do otwarcia skoroszytu. Możesz nie mieć prawa do wyświetlania elementów, które jest wymagane do otwarcia migawki. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Problem: Otwórz menu nie jest wyświetlana na pasku narzędzi.

Administrator można dostosować programu Excel Web Access, tak aby była ukryta Otwórz menu, na pasku narzędzi programu Excel Web Access. Na przykład właściwości Typ paska narzędzi może być ustawiona ukryć Otwórz menu lub właściwości otwierania w programie Excel, Otwórz migawkę w programie Excel jest wyczyszczone. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości niestandardowe Web Part programu Excel Web Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×