Otwieranie prezentacji programu PowerPoint w programie PowerPoint 2003 lub starszym

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieją dwa sposoby upewnij się, prezentacji utworzonych w programie PowerPoint 2007 lub nowszym można otworzyć w programie PowerPoint 2003 lub wcześniejszej:

 • w programie PowerPoint 2007 lub nowszy: Zapisywanie prezentacji w formacie pliku programu PowerPoint 97-2003 (ppt).

 • W programie PowerPoint 2003 lub starszym: zainstaluj aktualizacje i konwertery w posiadanej wersji programu PowerPoint, aby umożliwić wyświetlanie nowszego formatu plików (pptx).

Zapisywanie prezentacji jako pliku programu PowerPoint w wersji 97–2003

 1. W programie PowerPoint 2016 lub 2013 programu PowerPoint otwórz prezentację, którą chcesz otworzyć przy użyciu programu PowerPoint 97 – 2003.

 2. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać prezentację.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę prezentacji lub zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku.

 4. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint, a następnie wybierz pozycję Prezentacja programu PowerPoint 97–2003.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Plik zostanie zapisany w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint 97–2003 (ppt), co oznacza, że będzie można go otworzyć w programie PowerPoint w wersjach od 97 do 2003.

  Uwagi : Aby uzyskać więcej informacji o sposobach pracy z różnymi formatami plików, zobacz Otwieranie prezentacji utworzonej w innej wersji programu PowerPoint. Możesz także sprawdzić, czy prezentacja programu PowerPoint 2013 może zostać otwarta w programie PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej.

  • Jeśli pliki utworzone w nowszych wersjach będą otwierane w programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2010, nie trzeba używać polecenia Zapisz jako. Używany format pliku (pptx) jest już zgodny z programami PowerPoint 2013 i 2016.

  • Prezentację utworzoną w programie PowerPoint 2016 lub PowerPoint 2013 mogą utracić niektóre funkcje i efekty podczas zapisywania w programie PowerPoint 2003 lub starszym. Jest tak, ponieważ te funkcje lub efekty nie zostały dostępne we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint. Aby uzyskać informacje o funkcjach, które mogą zostać utracone zobacz programu PowerPoint 2013 i 2016 funkcje działają inaczej we wcześniejszych wersjach.

  • W programie PowerPoint 97–2003 nie ma grafik SmartArt i niektórych obiektów wizualnych dostępnych w nowszych wersjach programu PowerPoint. Przy zapisywaniu prezentacji jako pliku programu PowerPoint 97–2003 obiekty graficzne są konwertowane na mapy bitowe. Pozwala to zachować ich wygląd, ale ogranicza sposoby ich edytowania i zmieniania.

 1. W PowerPoint 2010 Otwórz prezentację, którą chcesz zapisać jako plik programu PowerPoint 97 – 2003.

 2. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako.

  W oknie dialogowym Zapisywanie jako w menu Zapisz jako typ wybierz odpowiedni typ pliku.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę prezentacji lub nie rób nic, aby zaakceptować sugerowaną nazwę pliku.

 4. Na pasku nawigacyjnym wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację, lub nie rób nic, aby zaakceptować zasugerowaną lokalizację.

 5. Po prawej stronie Zapisz jako typ kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint, a następnie wybierz pozycję Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  Plik zostanie zapisany w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint 97–2003 (ppt), co oznacza, że będzie można go otworzyć w programie PowerPoint w wersjach od 97 do 2003.

Ważne : Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003 nie rozpoznaje grafik SmartArt i nowszy wizualne obiektów, które są dostępne w PowerPoint 2010 i zostaną przekonwertowane na mapy bitowe, aby zachować ich wygląd. Nie można zmienić niektórych aspektów mapy bitowe, takie jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne właściwości określonych PowerPoint 2010.

 1. W Office PowerPoint 2007 Otwórz prezentację, którą chcesz zapisać jako plik programu PowerPoint 97 – 2003.

 2. Kliknij przycisk Obraz przycisku pakietu Office Przycisk pakietu Microsoft Office, wskaż strzałkę obok przycisku Zapisz jako, a następnie kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę prezentacji lub nie rób nic, aby zaakceptować sugerowaną nazwę pliku.

 4. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację w celu lub nie rób nic, aby zaakceptować sugerowaną lokalizację.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Plik zostanie zapisany w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint 97–2003 (ppt), co oznacza, że będzie można go otworzyć w programie PowerPoint w wersjach od 97 do 2003.

Ważne : 

 • Wbudowana Office PowerPoint 2007 prezentacji mogą utracić niektóre funkcje i efekty podczas zapisywania w programie PowerPoint 2003 lub starszym. Jest tak, ponieważ te funkcje lub efekty nie zostały dostępne we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint.

 • Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003 nie rozpoznaje nową grafikę SmartArt i obiekty wizualne, które są dostępne w Office PowerPoint 2007, a zostaną przekonwertowane na mapy bitowe, aby zachować ich wygląd. Nie można zmienić niektórych aspektów mapy bitowe, takie jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne właściwości określonych Office PowerPoint 2007.

Pobieranie konwertera dla programu PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Jeśli masz pakiet Office 2003 lub starszy, możesz pobrać bezpłatny pakiet zgodności firmy Microsoft dla programów Word, Excel i PowerPoint. Zawarte w nim konwertery umożliwiają otwieranie, edytowanie i zapisywanie prezentacji utworzonych w nowszych wersjach pakietu Office.

Pobierz pakiet zgodności firmy Microsoft dla programów Word, Excel i PowerPoint z witryny internetowej składników do pobrania i aktualizacji pakietu Microsoft Office.

Po zainstalowaniu aktualizacji i konwerterów wszystkie otwierane prezentacje programu PowerPoint w wersji nowszej niż 2003 będą automatycznie konwertowane, dzięki czemu będzie można je edytować i zapisywać.

Uwaga : Niektóre funkcje i efekty utworzone w nowszych wersjach programu PowerPoint mogą zostać utracone nawet w przypadku używania pakietu zgodności.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×