Otwieranie prezentacji programu PowerPoint 2010 w programie PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Microsoft PowerPoint 2010 można zapisać prezentację w starszym formacie pliku (plik ppt), aby wyświetlić go w programie PowerPoint 2003 lub starszym. Jeśli plik zostanie zapisany prezentacji PowerPoint 2010 jako programu PowerPoint 97 – 2003, można jednak utracić niektóre funkcje i efekty dostępne w nowszych wersjach (program PowerPoint 2007 i 2010).

Ponadto można zainstalować aktualizacje i konwertery, dzięki którym będzie możliwe wyświetlanie plików w formacie programu PowerPoint w wersji 2007 i 2010 (pptx) w programie PowerPoint 2003 lub starszym.

Uwaga : Niektóre funkcje PowerPoint 2010 i efekty mogą utracić nadal podczas korzystania z konwertera.

Uwagi : 

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint 2010 w formacie programu PowerPoint 97–2003

Ważne : Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003 nie rozpoznaje grafik SmartArt i nowszy obiekty wizualne, które są dostępne w PowerPoint 2010 i zostaną przekonwertowane na mapy bitowe, aby zachować ich wygląd. Nie można zmienić niektórych aspektów mapy bitowe, takie jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne właściwości określonych PowerPoint 2010.

 1. W PowerPoint 2010 Otwórz prezentację, którą chcesz zapisać jako plik programu PowerPoint 97 – 2003.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij pozycję Zapisz jako.

  W oknie dialogowym Zapisywanie jako w menu Zapisz jako typ wybierz odpowiedni typ pliku.

 4. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę prezentacji lub po prostu zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku.

 5. Na pasku nawigacyjnym wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać prezentację, lub po prostu zaakceptuj sugerowaną lokalizację.

 6. Z prawej strony menu Zapisz jako typ kliknij opcję Prezentacja programu PowerPoint i wybierz opcję Prezentacja programu PowerPoint 97–2003.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Plik zostanie zapisany w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint 97–2003 (ppt), co oznacza, że będzie można go otworzyć w programie PowerPoint w wersjach od 97 do 2003.

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oraz konwerterów do programu PowerPoint w wersji 2003 lub wcześniejszej

Microsoft Office 2010 obsługuje konwertery dla pakietu Office 2000, Office XP i programy pakietu Office 2003, a konwertery obsługują system Microsoft Windows 2000. Otwieranie, edytowanie i zapisywanie prezentacji PowerPoint 2010 w programie PowerPoint 2003 lub starszym bez uprzedniego zapisania go w innym formacie pliku, możesz pobrać pakiet zgodności firmy Microsoft dla programu Word, Excel i PowerPoint.

Na komputerze z zainstalowanym programem PowerPoint w wersji wcześniejszej niż 2007 wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny sieci Web pakietu Office do pobrania .

 2. Pobierz Pakiet zgodności firmy Microsoft dla programów Word, Excel i PowerPoint.

  Po zainstalowaniu aktualizacji i konwerterów wszystkie otwierane prezentacje PowerPoint 2010 są automatycznie konwertowane, tak aby można edytować i zapisywać.

Możesz też po prostu otworzyć prezentacji PowerPoint 2010. Jeśli jeszcze nie zostały pobrane i zainstalowany pakiet zgodności, zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące wykonywania tego zadania.

Ważne : Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003 nie rozpoznaje grafik SmartArt i nowe obiekty wizualne, które są dostępne w PowerPoint 2010, a zostaną przekonwertowane na mapy bitowe, aby zachować ich wygląd. Nie można zmienić niektórych aspektów mapy bitowe, takie jak szerokość linii, kolor wypełnienia i inne właściwości określonych PowerPoint 2010.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×